Rally Albrechtice 2009

1Rally Albrechtice – to je název soutěže pro jednotky dobrovolných hasičů v záchranářských disciplínách, která se konala v sobotu 5. 9. 2009. Letos poprvé se této soutěže zúčastnilo i jedno družstvo naší jednotky a hned si odvezlo domů pohár za 1. místo a putovní pohár soutěže.

Soutěž vznikla v roce 2008 a svým charakterem je zaměřena zejména na záchranářské práce a taktické postupy u dopravních nehod, požárů a jiných mimořádných událostí. Na zabezpečení celé soutěže se podílí kromě pořádající SDH Albrechtice také Český červený kříž a sdružení Codrys. Hasiči používají při řešení úkolů pouze ty prostředky, které připraví pořadatel vždy na daném místě (eliminuje se tak případný rozdíl ve vybavenosti jednotek). Na každý úkol je stanoven časový limit. Celá soutěž má mimo jiné také vzdělávací charakter a připravuje hasiče na možné komplikace u reálného zásahu.V letošním druhém ročníku se celá soutěž skládala z celkem 3 etap. V každé z nich, s výjimkou 1. etapy kde byly úkoly 4, řešili hasiči 3 mimořádné události. Před startem každé etapy dostala jednotka mapu oblasti, kde se měla pohybovat. O mimořádné události byla vyrozuměna pomocí „sms“ zprávy (ta byla nahrazena textovou informací která obsahovala podobně jako výjezdová sms druh a lokalizaci události ). Poté hasiči vyjeli k plnění úkolu. Na místě se hodnotila zejména správnost zvoleného taktického postupu s ohledem na charakter události a provedení jednotlivých činností při řešení mimořádné události. Po vyřešení mimořádné události, obdržel velitel družstva od rozhodčího soutěže textovou zprávu s dalším úkolem.Složení jednotlivých etap

1. etapa

– záchrana osob z vody

– dopravní nehoda se zraněním a únikem nebezpečné látky

– silová (výběr z disciplín TFA)

– záchrana osoby a transport přes volnou hloubku

2. etapa

– požár trávy + první pomoc

– požár u železniční trati

– jízda zručnosti

3. etapa

– záchrana osob z hloubky

– dopravní nehoda s větším počtem raněných

– záchrana osob z výšky

– transport pomocí lezecké techniky


Délka trvání celého závodu: cca 9:00 až 18:00 (doba trvání soutěže pro jednu jednotku bez úvodní prezentace a závěru)

9


Fotogalerie Rally Albrechtice 2009


Pozn. Celé družstvo děkuje pořadatelům za skvěle připravenou akci a figurantům za přesvědčivý výkon a také hlavně naši šikovné „navigátorce“ Verči, která absolvovala coby dokumentarista pořádajícího SDH celou soutěž s naší posádkou.

Hasiči Albrechtice

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice