Rekonstrukce hasičské zbrojnice

uvodVe 42. kalendářním týdnu roku 2011 bylo završeno čtyřleté úsilí, jehož cílem bylo zlepšení podmínek a zefektivnění výkonu služby jednotky sboru dobrovolných hasičů v našem městě. V úterý 18. 10. 2011 převzala stavební firma objekt hasičské zbrojnice, který během konce tohoto a po celý rok 2012 projde zásadní rekonstrukcí.

Hasičský sbor v Kopřivnici (zal. 1884) sídlí již od roku 1921 v objektu s č. p. 410 na Štramberské ulici. Hasičská zbrojnice byla slavnostně otevřena 7. srpna 1921. Na svou dobu se jednalo o velice moderní a také reprezentativní stavbu. Postupem času, jak se začala měnit hasičská technika, tak se měnily i požadavky na zázemí. Jedinou rozsáhlejší změnu prodělal objekt koncem 60. let, kdy byla provedena přístavba zadní části objektu a došlo tak ke zvětšení garáží pro zásahovou techniku. Jinak zůstala celá budova v původním stavu, včetně nosné konstrukce střechy. Vyměněny byly pouze okna a původní zdobnou fasádu nahradila bohužel v té době běžná omítka…


Slavnostní otevření hasičské zbrojnice v roce 1921

201110202219_hz-1921
Hasičská zbrojnice koncem 60. let 20. století

201110221332_hasicska-zbrojnice-60leta

Po roce 2000 se začal na budově silně projevovat zub času. Kromě téměř havarijního stavu střechy a nevyhovující elektroinstalace samotný objekt již nevyhovoval ani dispozičně, ani po hygienické stránce. V roce 2008 tedy padlo definitvní rozhodnutí o rekonstrukci stávajícího objektu. V roce 2009 byla vypracována architektonická studie a následně pak projekt s předpokládaným začátkem stavby v roce 2010. Ekonomická krize však oddálila začátek stavby, nicméně již v následujícím roce 2011 byla zastupitelstvem Moravskoslezského kraje přidělena městu Kopřivnice účelová dotace 7 mil. Kč na rekonstrukci hasičské zbrojnice (při odhadovaných nákladech cca 14 mil. Kč). Zároveň zastupitelsvo města schválilo v rozpočtu na rok 2011 přijetí dotace a realizaci rekonstrukce s dofinancováním stavby. Během roku 2011 proběhlo výběrové řízení na dodavatele – po jejím vyhodnocení schválila rada města na svém 21. zasedání uzavření smlouvy s vítěznou firmou (Beskydská stavební, a.s., se sídlem v Třinci). Vítězná firma nabídla za rekonstrukci podstatně nižší cenu, než byl původní předpoklad a to 11,5 mil. Kč.


Stav hasičské zbrojnice v roce 2011


Během 41. kalendářního týdne bylo nutno přestěhovat celou „hasičárnu“ do přechodného působiště. Stěhování proběhlo v několika etapách. Po celou dobu byla jednotka plně akceschopná a od večerních hodin pátku 14. 10. 2011 zajišťuje výjezd z „nových“ prostor. Během svého přechodného působení má jednotka zázemí rovněž na Štramberské ulici, ale o 1 km dále směrem na Štramberk. Posledním výjezdem ze staré hasičské zbrojnice bylo taktické cvičení na městském úřadě v pátek 14. 10. a ještě týž den večer vyjížděla jednotka ke svému prvnímu zásahu z přechodného působiště – pomoc záchranné službě s transportem pacienta.


Stěhování do náhradních prostor
Ukončení rekonstrukce hasičské zbrojnice je stanoveno do konce roku 2012

Po rekonstrukci objektu hasiči získají odpovídající zázemí. Počet garážových stání pro techniku se zvýší na tři, hasiči budou mít potřebné prostory pro údržbu techniky, zlepší se sociální zázemí a své místo v objektu budou mít i mladí hasiči.
201204041440_hasicarna

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice