Rok 2009

 

V roce 2009 pokračovala činnost jednotky ve směru, kterým se začala ubírat od roku 2008 s hlavním zaměřením na zásahovou činnost.

Podle aktualizace plošného pokrytí a předurčenosti jednotek byla naše jednotka předurčena k zásahům u dopravních nehod, zejména na silnici 1/58. S tím souviselo i rozšíření odborné přípravy při vyprošťování osob z havarovaných vozidel a poskytování předlékařské první pomoci. Během roku bylo provedeno jedno prověřovací cvičení – záchrana zraněného lyžaře na sjezdovce a jedno taktické cvičení formou zásahu v podmínkách reálného požáru v areálu dolní továrny v Ostravě Vítkovicích. Společně s HZS MSK a dalšími jednotkami se naši hasiči zúčastnili taktického cvičení v areálu ČEPRO Sedlnice. Do jednotky byli na konci roku po absolvování základní odborné přípravy zařazeni tři noví hasiči. Jednotka má tak v současnosti 23 členů (z toho je 6 profesionálních hasičů a 1 profesionální zdravotnický záchranář), kteří zajišťují pohotovost ve třech směnách po celých 24 hodin.

 uvod
 

V roce 2009 stoupl počet zásahů jednotky na 233 (oproti 103 v roce 2008). 77 mimořádných událostí z tohoto počtu má ovšem na svědomí ničívá povodeň, která zasáhla část území Novojičínska na začátku léta. Naše jednotka vyjela k prvnímu zásahu u povodní hned první den večer 24. 6. a svoji činnost u likvidace následků živelní pohromy ukončila až 4. 7. První den byly prioritní hlavně záchrana a evakuace osob, další dny tvořilo náplň práce hasičů zejména odstraňování hrozícího nebezpečí a zmírňování povodňových škod (viz. samostatný článek Povodně 2009). Za obětavost a nasazení při zásazích obdržela jednotka spolu s dalšími zúčastněnými složkami ocenění od hejtmana Moravskoslezského kraje. Přírodní živly však způsobovaly během roku i další škody – např. silný vítr, který zasáhl naše město na konci listopadu, měl mimo jiné na svědomí i dvě utržené střechy na rodinných domech.

 

Mezi další zajímavé zásahy patří únorový požár autoservisu v Kopřivnici, kdy byl vyhlášen první stupeň požárního poplachu, dále požár bytu na ulici K.Čapka, který si vyžádal 1 zranění. Tragicky ale skončil požár, ke kterému vyjížděli hasiči 6. června nad ránem. Při požáru zahradní chatky u Tesca uhořel bezdomovec. Byl to první případ v kraji v roce 2009, kde došlo k umrtí během požáru. Kromě požárů jednotka několikrát zasahovala u dopravních nehod, vyjížděla na pomoc záchranné službě k zajištění transportu pacientů, v mnoha dalších případech poskytla různé druhy technické pomoci a účastnila se také pátrací akce při záchraně zraněné osoby v lese u Husovy lípy.

 
Statistika 2009
 

Přehled všech zásahů v roce 2009
Celkem – 233

 

V roce 2009 byla provedena částečná oprava CAS 32 T 148, bylo pořízeno další nové vybavení (motorové kalové čerpadlo, páteřová deska a vzhledem k tomu, že v hasebním obvodu jednotky je řeka Lubina, přehrada Větřkovice a retenční nádrž ve Štramberku, nafukovací člun pro práci na vodě). Vozový park byl rozšířen o starší MB Vito (dosud sloužící u HZS MSK v Ostravě), který ve spojení s požárním přívěsem bude sloužit jako dopravní automobil jednotky a vozidlo technického zabezpečení a nahradí tak dosluhující DA Avia A 30 z roku 1980.

 

Stejně jako v minulých letech se hasiči prezentovali na mnoha soutěžích v různých kategoriích. Tradičně se soutěžní družstvo účastní soutěží v požárním sportu, někteří členové bojují v nejtvrdších hasičských soutěžích TFA (Toughest Firefighter Alive – nejtvrdší hasič přežije) a Tomáš Melčák se jako reprezentat HZS ČR opět úspěšně účastnil na světových hasičských hrách v kanadském Vancouveru, kde v TFA kategorii do 35 let obsadil stříbrnou příčku. Jako novinku si jedno naše družstvo vyzkoušelo soutěž dobrovolných jednotek v záchranářských disciplínách – Rallye Albrechtice a hned si odvezlo domů pohár za 1. místo.

Historie hasičského sboru v Kopřivnici

(1884 – 2007)

Novodobá historie

(od roku 2007)

Zásahy v roce 2009

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice