Rok 2010

Do roku 2010 nastoupila jednotka maximálně připravena. Plní všechny úkoly kladené na dobrovolnou jednotku kategorie JPO II, což je nejvyšší možné zařazeni dobrovolné jednotky v rámci systému požární ochrany v Česke republice a navíc je předurčena pro zásahy u dopravních nehod. Během uplynulých let prodělala jednotka obrovský rozvoj a to jak v oblasti jejího vybavení, tak i personálně.

Ke konci roku 2010 mají hasiči k dispozici následující techniku – vozidlo pro první zásah – CAS 24 T 815, velkoobjemovou cisternu CAS 32 T 148 pro zdolávání větších požárů a dopravní automobil MB Vito. Do jednotky je zařazeno celkem 21 členů, kteří zajišťují podle rozpisu služeb nepřetržitou pohotovost. 7 členů jednotky jsou zároveň profesionální hasiči a 1 člen pracuje jako záchrannář u zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

 
uvod

 
V roce 2010 zasahovali hasiči celkem u 179 mimořádných událostí jak ve městě Kopřivnici a jeho místních částech, tak i v okolních obcích. Prvním ohněm v roce 2010 byl hned 17. 1. požár stodoly v Lichnově, kde naše jednotka zasahovala společně s kolegy z Frenštátu pod Radhošťem a jednotkou HZS MSK ze stanice v Novém jičíně. Požárem s největší škodou na území města byl v loňském roce požár bytu na ulici Dukelské, v noci, ze 4. na 5. 2. Během zásahu se podařilo z hořícího bytu zachránit jeho obyvatele a dalších několik osob z podlaží nad požárem. Požárem byl byt zcela zničen a nemalé škody napáchala rovněž voda z ohněm poškozených rozvodů ústředního topení. Hasiči během roku vyjeli také ke třem rozsáhlým požárům, které si vyžádaly vyhlášení II. stupně požárního poplachu – jednou seník v Kateřinicích, podruhé v Rybím a třetím zásahem byl požár hospodářské budovy opět v Sedlnicích.
 
 

Ve srovnání s rokem 2009 klesl počet výjezdů k událostem klasifikovaných jako technická pomoc. Do této kategorie jsou rovněž zařazeny i zásahy spojené například s přirodními živly. Jejich enormní nárůst v roce 2009 měly na svědomí právě ničivé povodně, které v tomto roce zasáhly území našeho okresu. Velká voda ukázala svou sílu i v roce 2010, ale naštěstí nebyly následky těchto povodní tak zničujicí jako o rok dřív. Na území našeho města byla nejvíce zasažena místní část Vlčovice, kde zasahovala naše jednotka společně s místními hasiči.

 
Naproti tomu narostl počet dopravních nehod, který se zvýšil oproti roku 2009 téměř na dvojnásobek. Tragicky skončila nehoda na velikonoční pondělí v noci. Při nehodě osobního automobiliu na silnici 1/58 v místní části Lubina zahynul jeho řidič. Tato silnice je počtem dopravním nehod právě zejména ve své části od Lubiny do Vlčovic nejnebezpečnější.
 
 

Kromě požárů a dopravních nehod zasahují hasiči u celé řady dalších událostí. jednou z nich je například únik nebezpečných látek – hned v lednu likvidovali hasiči únik nafty z protržené nádrže motorového vozu na vlakové zastávce a během roku vyjeli ještě k několika podobným zásahům. Pomáhají taky záchranné službě s transportem pacientů a to nejen v bytové zástavbě, ale mnohdy i ve volném terénu. Do jejich náplně patří rovněž otvírání zabouchnutých dveří, kde hrozí nebezpečí z prodlení, odstraňování různých nebezpečných stavů, záchrana osob z výtahu, ale třeba taky zaběhnutých koček na strom (což jsou jedny z úsměvnějších zásahů…).

 
Statistika 2010
 

Přehled všech zásahů v roce 2010
Celkem – 179

 

Stranou nezůstal v roce 2010 ani výcvik. Naopak, pokračoval v nezměněné intenzitě. Novým prvkem v oblasti přípravy jednotky byla nepřetržitá třídenní odborná příprava v Ústřední hasičské šlole v Jánských koupelích. Stejně jako v předešlých letech proběhl výcvik vyprošťování z havarovaných vozidel, zdolávání požáru v reálných podmínkách, nebo taky výcvik na vodě. Hned v prvním čtvrtletí roku proběhlo prověřovací cvičení. Tentokrát byl námětem požár.

 

Během roku se hasiči účastnili taky různých akcí – některé z nich rovněž prověřily jejich připravenost, jako například celodenní soutěž dobrovolných jednotek v záchranářských disciplínách Rally Albrechtice (naši hasiči zvítězili již dvakrát po sobě) nebo soutěže typu TFA, které důkladně prověří zejména fyzickou a psychickou odolnost hasiče při práci v extrémních podmínkách a v maximální zátěži. Mezi akce společenského významu a taky příležitosti k prezentaci jednotky patřily v roce 2010 například Den IZS před budovou radnice a ukázky zásahové činnosti (zejména vyprošťování z havarovaných vozidel, ale taky simulovaný požár) na oslavách hasičů ve Veřovicích a Rybím, nebo taky např. v MŠ I. Šustaly.

 

Hodnocení za jednotlivá čtvrtletí, statistické grafy a porovnání

 

Historie hasičského sboru v Kopřivnici

(1884 – 2007)

Novodobá historie

(od roku 2007)

Zásahy v roce 2010

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice