Rok 2011

Hlavní činností hasičské jednotky města Kopřivnice je zajištění výkonu služby tak, aby byl zajištěn výjezd minimálně jednoho družstva po 24 hodin denně. Na zajištění pohotovosti se podílí 21 členů jednotky.

 
uvod
 

 

V roce 2011 zasahovala jednotka celkem u 206 mimořádných událostí, z toho 187 zásahů bylo na katastru samotného města Kopřivnice, nebo místních částí. K ostatním událostem byli hasiči vysláni do Štramberku, Lichnova, Závišic, Veřovic, Mořkova a Frenštátu p. R. Největší podíl tvořily výjezdy k různým druhům technické pomoci, následovaly požáry a dopravní nehody.

 
 

Zásahy celkem: 206

Statistika 2011

Rozdělení podle druhu událostí:

  • požár: 38
  • technická pomoc: 132
  • dopravní nehoda: 18
  • únik nebezpečných látek: 3
  • záchrana osob a zvířat: 12
  • planý poplach: 3
 

 

Hodně starostí měli hasiči v závěru 1. čtvrtletí, kdy se díky dlouhodobému suchu začaly ve větší míře vyskytovat požáry v přírodním prostředí. Např. 30. března hořelo hned na několika místech v blízkém okolí najednou. Naši hasiči byli spolu s kolegy ze Štramberka nejprve povoláni jako posila k požáru travního porostu do Štramberka a během jízdy k zásahu byli odvoláni do Lichnova, kde se začal další požár nebezpečně šířit k lesu. Hasiči zasahovali i u požáru náspu železniční trati mezi stanicemi Kopřivnice nákladové nádraží a Příbor. V tomto období roku 2011 došlo taky k největšímu požáru v Kopřivnici – v místní části Lubina vzplála při rekonstrukci střecha rodinného domu. Zasahovat museli hasiči hned ze čtyř jednotek.

 

V druhém čtvrtletí zase postihly větší požáry sousední Příbor. V dubnu vyjížděla naše jednotka k požáru chaty na „Pasekách“ a požáru střechy rodinného domu v obci Hájov. Tam se díky včasnému zásahů několika jednotek hasičů podařilo uchránit hodnoty ve výši 1,5 mil. Kč. 21. 4. 2011 naši hasiči společně s kolegy ze stanice Nový Jičín vyprošťovali ve Veřovicích zraněného řidiče, který sjel se svým vozidlem mimo komunikaci a zastavil se až o stromy na břehu potoka.

 

V letních měsících zaznamenali nejen naši hasiči, ale všechny jednotky v celém kraji enormní nárůst výjezdů k likvidaci nebezpečného hmyzu. V roce 2011 zasahovala naše jednotka celkem u 44 takových událostí, naproti tomu o rok dříve pouze u 6-ti… II. stupeň požárního poplachu byl vyhlášen při požáru seníku v zemědělském areálu v Prchalově. Objekt seníku včetně celé zásoby pohltily plameny, ale majitelem vyčíslena hodnota na uchráněném majetku v těsné blízkosti haly byla vyčíslena na 10 mil. Kč. Kuriozní zásah měli hasiči 10. 7. 2011, kdy vyjížděli k ohlášenému požáru elektrického rozvaděče u rodinného domu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že kouř z rozvodné skříně má na svědomí slimák, který svým tělem propojil jednotlivé fáze a zaplatil tak za svůj výlet do neznáma životem a obyvatele části ulice byli jistou dobu bez proudu. K vážné dopravní nehodě došlo na zcela nepochopitelném místě – na lesní cestě, která lemuje svah Bílé hory. K vyproštění řidiče z havarovaného vozidla museli hasiči použít hydraulické vyprošťovací zařízení.

V závěru roku stoupl počet dopravních nehod, které si vyžádaly výjezd hasičů. V posledním čtvrtletí zasahovali hasiči téměř u stejného počtu nehod jako za celé předešlé období dohromady. Nejvážnější nehodou, při které museli hasiči rovněž vyprošťovat řidiče se stala na ulici Záhumenní, kdy řidiče během jízdy zastihly zdravotní komplikace a havaroval. Jedním ze zásahů, který se svým charakterem vymykal těm „běžným“, byla záchrana zraněného muže, který zůstal na dně větrací šachty u komerčního objektu na ulici Francouzské. K uvolnění mříží, aby se k němu mohli záchranáři dostat, museli hasiči kromě ručního nářadí použít také hydraulické vyprošťovací zařízení, které používají u dopravních nehod.

 

Výcvik

V oblasti výcviku se hasiči věnovali nad běžný rámec právě zásahům u dopravních nehod. Vyvrcholením celé této přípravy bylo instrukčně metodické zaměstnání pro všechny jednotky kategorie JPO II předurčené pro zásahy u dopravních nehod, které organizoval HZS Moravskoslezského kraje. V zimním období se hasiči pravidelně věnují také záchraně osob a práci na zamrzlé vodní hladině, v létě pak nacvičují postupy pří záchraně z vody. Během roku byla provedena dvě taktická cvičení (jedno ve spolupráci s HZS MSK stanice Nový Jičín a jedno společné cvičení s jednotkou HZSP Tatra) a jedno prověřovací cvičení.

 

Nová technika

V roce 2011 se technický rozvoj v jednotce zaměřil zejména na oblast komunikačních technologií. V prvním pololetí byla uvedena do provozu „výjezdová tiskárna“ což je zařízeni trvale spojeno s operačním střediskem, které sídlí v budově IBC v Ostravě. Po vyhlášení poplachu se na toto zařízení automaticky odesílají informace k dané události, které tak má velitel při výjezdu jednotky okamžitě k dispozici. V závěru roku obdržela jednotka darem od Moravskoslezského kraje nové terminály pro radioprvoz v digitální síti HZS ČR, což zjednoduší komunikaci mezi operačním střediskem a ostatními jednotkami.

 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Rok 2011 a také následující rok 2012 se stane jedním z milníků historie hasičů ve městě. Po 90-ti letech, kdy měli hasiči zázemí v budově na Štramberské ulici č.p. 410 opustili tento objekt, který projde zásadní rekonstrukcí. Pevně věříme, že se do něj hasiči opět vrátí a to nejpozději do konce listopadu 2012, kdy má být rekonstrukce ukončena. Organizačně náročné bylo zejména období stěhováni se do náhradních prostor, kdy nesměla být narušena běžná služba.

 uvod

Prezentace na veřejnosti

Jednotka se rovněž prezentovala veřejnosti na několika akcích. Hasiči provedli několik ukázek, např. již tradičně zavítali do MŠ Česká, svou techniku předvedli taky dětem z centra Motýlek, spolu s dalšími jednotkami okresu Nový Jičín se účastnili dne požární bezpečnosti 13. 5. 2011 na náměstí v Novém Jičíně. Další úspěšnou účast má družstvo našich hasičů v záchranářské soutěži Rallye Albrechtice, kde naši hasiči během tři let získali 2 x první a jednou druhé místo. Několik hasičů se taky pravidelně účastní nejtěžších hasičských soutěží TFA.

Historie hasičského sboru v Kopřivnici

(1884 – 2007)

Novodobá historie

(od roku 2007)

Zásahy v roce 2011

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice