Rok 2012

Rok 2012 se stal bez nadsázky přelomovým rokem v historii hasičského sboru v Kopřivnici. Tři čtvrtiny roku strávili hasiči v náhradních prostorách, odkud zabezpečovali výjezd po dobu rekonstrukce hasičské zbrojnice. Kromě toho byl rok 2012 nadprůměrný taky počtem výjezdů, ale štědrý byl i na novou techniku a stranou nezůstal ani výcvik.

 

Jednotka zajišťuje pohotovost jednoho družstva, 24 hodin denně. Ve službě se střídá celkem 21 hasičů, z toho 8 velitelů družstev a 12 strojníků. 10 členů jednotky jsou zároveň hasiči z povolání, 1 člen pracuje jako záchranář Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje.

 
Jednotka

 

V roce 2012 zasahovali hasiči celkem u 211 událostí. Jejich skladba je ve srovnání s minulými léty víceméně shodná. Největší podíl mají technické pomoci, následují požáry a dopravní nehody. V prvním čtvrtletí byl naprosto vyjímečný den 17. 3., kdy byla jednotka vyslána celkem ke čtyřem událostem – třem požárům (z toho ke dvěma v přírodním prostředí) a jedné dopravní nehodě.

V druhém kvartále byl zase na události bohatý květen a poslední týden v červnu. Nejzávažnější událostí byl požár střechy rodinného domu ve Veřovicích a dopravní nehoda automobilu s chodcem na silnici 1/58 v místní části Lubina. Vážně zraněného chodce musel do nemocnice transportovat vrtulník letecké záchranné služby.

Ve třetím čtvrtletí zasahovali hasiči mimo jiné u dvou požárů, kde škoda přesáhla 1 mil. Kč. Jednalo se o požár seníku v Hodslavicích a požár vzduchotechniky v jednom z podniků v průmyslové zóně ve Vlčovicích.

V říjnu byla jednotka vyslána k jedné ne zrovna typické akci na Hukvaldy. Pod vedením Policie ČR byla spolu s ostatními jednotkami zapojena do pátrací akce po pohřešované osobě. Za zmínku stojí i hrozivě vypadající dopravní nehoda v Lubině. Zraněného řidiče transportoval do nemocnice vrtulník.

 
Statistika 2012

Počet zásahů v roce 2012: 211

Rozdělení podle druhu událostí:

  • požár: 37
  • technická pomoc: 123
  • dopravní nehoda: 23
  • únik nebezpečných látek: 14
  • záchrana osob a zvířat: 6
  • planý poplach: 8Porovnání počtu a skladby událostí v letech 2008 – 2012

 

2008: celkem událostí: 103
2009: celkem událostí: 233
2010: celkem událostí: 179
2011: celkem událostí: 206
2012: celkem událostí: 211

 
Porovnání 2008 až 2012

Výcvik

 

V prvním čtvrtletí byla odborná příprava jednotky zaměřenena zejména na zásahy u dopravních nehod. V dubnu se pak jednotka zúčastnila krajského kola soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Další odborná příprava v průběhu celého roku probíhala dle schváleného plánu. Výrazně nadprůměrný byl počet cvičení. V druhé polovině roku absolvovali hasiči celkem čtyři taktická a dvě prověřovací cvičení. Prvním z nich bylo taktické cvičení jednotek zřizovaných městem Kopřivnice – požár výrobního objektu v Lubině. V říjnu se jednotka zúčastnila velkého taktického cvičení v rámci ověření havarijní připravenosti skladu pohonných hmot ČEPRO v Sedlnicích. V listopadu se naše jednotka spolu s HZS MSK podílela na přípravě (a samozřejmě se taky zúčastnila) taktického cvičení na Štramberské trúbě. V prosinci připravil Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje pro předurčené jednotky několik taktických a jedno prověřovací cvičení zaměřené na záchranné práce při hromadné dopravní nehodě v tunelu Lysůvky na nově otevřeném úseku rychlostní silnice R48. Druhým prověřovacím cvičením byl simulovaný požár elektroinstalace v budově radnice.

Významné akce a prezentace na veřejnosti

 

Nejvýznamnější akcí nejen v roce 2012, ale v celé historii bylo bezesporu dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice. Po 91 letech se tak hasiči dočkali nového moderního objektu, který jim poskytne v budoucích letech odpovídající zázemí pro jejich náročnou práci. Celkové náklady na rekonstrukci činily zhruba 11,5 mil. Kč. Částkou 7 mil. Kč přispěl Moravskoslezský kraj. Slavnostní otevření s bohatým programem, kterého se zúčastnil také starosta města Josef Jalůvka a zástupce ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Vladimír Vlček, proběhlo v úterý 9. 10. 2012. Starosta města obdržel při této příležitosti rovněž klíče od dvou kusů techniky, kterou HZS předal do užívaní jednotce SDH Kopřivnice. Jedná se o velkoobjemovou cisternu CAS 32 na podvozku T 815 a automobilový žebřík AZ 30 na podvozku IFA W50L. Kromě této techniky obdržela jednotka darem od Moravskoslezského kraje ještě dva ruční terminály TPH 700 digitální radiové sítě Pegas. Vozidlo CAS 32 T 148 bylo 20. 10. bezúplatně převedeno na obec Veřovice, kde nastoupí službu v místní jednotce.

Třešničkou na dortu bylo vítězství v soutěži RWE Dobrovolní hasiči 2012 v kategorii Jednotka roku pro oblast severní Moravy. Na posledním pravidelném zasedání bezpečnostní rady města v roce 2012 převzal velitel jednotky Tomáš Melčák z rukou starosty města Josefa Jalůvky pamětní list za vzornou reprezentaci Kopřivnice.

 
21

Historie hasičského sboru v Kopřivnici

(1884 – 2007)

Novodobá historie

(od roku 2007)

Zásahy v roce 2012

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice