Rok 2016

V roce 2016 jsme zaznamenali největší počet zásahů ve více než 130 leté historii hasičského sboru v Kopřivnici. Hasiči byli vysláni k celkem 236 zásahům. Jedním z nich byl i požár obchodního centra v nákupní zóně na Štefánikově ulici (Sportisimo), který byl v tomto roce podle způsobené škody i druhým největším požárem v Moravskoslezském kraji.

Jednotka ve 24 hodinové pohotovosti obsazuje jedno družstvo v početním stavu 1 + 3. Ve službě se střídá celkem 22 členů, z čehož 14 má odbornou způsobilost na funkci strojníka a 12 na velitele družstva. 3 členové mají službu v jednotce jako své hlavní zaměstnání, dalších 11 členů jsou zároveň profesionálními hasiči v jednotkách HZS kraje, Armády ČR, nebo u podnikových sborů. Jednotka je předurčena na zásahy u dopravních nehod a na úniky nebezpečných látek.

 

Zásahy v roce 2016

V rámci kategorizace událostí se od letošního roku objevují některé nové podtypy. U technické pomoci můžeme najít např. „transport pacienta“, u požárů přibyly nově samostatné podtypy na požáry odpadních nádob, které byly dříve společně s jinak neupřesněnými druhy. Kategorie dopravní nehody byla rozšířena o DN se zraněním a další. Základní kategorie zůstaly beze změn. Pro účely interní statistiky evidujeme šest základních kategorií, jimiž jsou: požár, dopravní nehoda, technická pomoc, únik nebezpečných látek, záchrana osob a zvířat a planý poplach. Největší podíl na výjezdech mají zásahy zařazené do kategorie technická pomoc, následují požáry, jejichž množství se dlouhodobě pohybuje okolo 20 %. Dopravní nehody tvoří necelých 10 %.  
V lednu (23. 1.) vyjížděli hasiči k požáru bytu do Frenštátu p. R. Oheň zde napáchal škodu 1 mil. Kč a evakuováno muselo být několik desítek osob. Největší požár zažila Kopřivnice 25. 9., kdy propukl již zmíněný požár Sportisima. Byl vyhlášen III. stupeň poplachu, zasahovalo zde celkem 17 jednotek. Škoda byla vyčíslena na 50 mil. Kč. V požár se může změnit i zprvu celkem banální dopravní nehoda. V Kopřivnici se tak stalo 2. 8., kdy se na ulici Čs. armády střetla tři osobní vozidla. Jedno z nich poté začalo hořet a ještě k tomu se samovolně rozjelo…

Kromě ohně potrápilo hasiče i počasí. Svou sílu ukázaly hned dva živly. 9. a 10. 2. se prohnal městem silný vítr a způsobil škody, které si vynutily 4 výjezdy. O měsíc později, 7. 3., se vítr ozval znovu, tentokrát museli hasiči zajišťovat uvolněné plechy na budově kulturního domu. Silně foukalo taky koncem roku, 21. 11. Vítr nebezpečně naklonil vzrostlou borovici na rodinný dům v Mniším. Největší starosti ale našim občanům udělala voda. Silné přívalové srážky v závěru května spojené s krupobitím zcela zaplnily kapacity kanalizační sítě. Voda valící se po cestách a chodnících zatápěla sklepy domů, problémy způsobovaly i zahlcené vtokové vpustě na plochých střechách. Mnoho sklepů bylo zatopeno i vodou vytlačenou zpětně skrz kanalizaci. Situace ve městě a okolí byla natolik závažná, že bylo povoláno postupně 17 jednotek z celého kraje. Hasiči provedli dohromady přibližně 70 zásahů.

Naštěstí se v průběhu roku najde vždy alespoň jeden zásah, který můžeme zařadit do kategorie „oddychových“, jako jako například záchrana kotěte z kanalizační vpustě 4. května :-).

 
 

Počet zásahů v roce 2016: 236

Rozdělení podle druhu událostí:

  • požár: 37
  • technická pomoc: 152
  • dopravní nehoda: 22
  • únik nebezpečných látek: 6
  • záchrana osob a zvířat: 8
  • planý poplach: 11Porovnání počtu a skladby událostí v letech 2012 – 2016

2012: celkem událostí: 211
2013: celkem událostí: 197
2014: celkem událostí: 231
2015: celkem událostí: 205
2016: celkem událostí: 236
 
 Výcvik

Hasiči procházejí v průběhu celého roku pravidelnou odbornou přípravou. Její skladba zohledňuje předurčenost jednotky na zásahy u dopravních nehod a nebezpečné látky. V oblasti dopravních nehod absolvovali hasiči instrukčně metodické zaměstnání na stanici HZS Moravskoslezského kraje v Bílovci, kde byla tématem dopravní nehoda s větším počtem raněných. Nabyté zkušenosti si hasiči společně s jednotkou ze stanice Nový Jičín prověřili při taktickém cvičení v Ženklavě, kde byla tématem dopravní nehoda s vyproštěním osob. Další zajímavé instrukčně metodické zaměstnání pro dobrovolné jednotky předurčené na zásahy u dopravních nehod připravili 5. 11. drážní hasiči v Ostravě. Jeho náplní byla problematika zásahů na železnici. Již tradičně vysílá jednotka někoho ze svých řad do podniku Škoda Auto v Mladé Boleslavi, kde jsou hasiči seznámeni s nejnovějšími trendy v oblasti bezpečnosti a konstrukce osobních vozidel. 
Nebezpečné látky byly součástí náplně dvou odborných stáží na stanici v Novém Jičíně, které absolvovali členové jednotky v dubnuříjnu. Kromě již zmíněného taktického cvičení v Ženklavě se jednotka během roku zúčastnila ještě dalších čtyř cvičení. Jednoho prověřovacího, které simulovalo požár elektroinstalace v budově městského úřadu a tří taktických. První se odehrávalo v CO krytech v Novém Jičíně a simulovalo požár v podzemních prostorech, druhé zase požár v kulturním domě. Co do rozsahu bylo největším dubnové součinnostní cvičení složek integrovaného záchranného systému, které prověřovalo záchranu osob z lanovky na Pustevny. Vzhledem k vodním dílům a řece Lubině v hasebním obvodu jednotky se hasiči pravidelně zdokonalují i v taktice práce na vodní hladině. Jeden z takových výcviků proběhl na podzim.

 
Významné akce a prezentace na veřejnosti
 
Na pátek 13. května připadl celorepublikový Den požární bezpečnosti, v rámci kterého jsou pro veřejnost otevřeny v našem kraji i stanice Hasičského záchranného sboru. K této akci se tradičně připojuje i naše jednotka. Možnost prohlédnout si zázemí jednotky, zjistit  co práce hasiče obnáší nebo vyzkoušet některé ze záchranářského vybavení, využilo několik stovek, zejména dětí. V měsíci červnu pořádá město Kopřivnice dnes již tradiční akci pro celou rodinu nazvanou Kopřivnické dny techniky. Na akci se od jejího začátku prezentují i naši hasiči. Nemohli jsme chybět ani na oslavách 140 let od založení hasičského sboru ve Štramberku.
 
 
Nová technika v jednotce
 
Hned v úvodu roku 2016 řešila jednotka zástavbu nového hydraulického vyprošťovacího zařízení, kterou dostala darem od Moravskoslezského kraje v závěru roku 2015. Úložné prostory v nástavbě prvovýjezdového vozu prošly přestavbou u výrobce, tedy v závodě THT v Poličce. Úzkou spoluprací mezi výrobcem a jednotkou se podařilo navrhnout řešení, kdy i při montáži rozměrově náročnějšího vybavení nemusel být z výbavy vypuštěn žádný z doposud vezených věcných prostředků. 

Velký kvalitativní skok představuje obměna výškové techniky. Dosud sloužící automobilový žebřík AZ 30 IFA z roku 1986 byl nahrazen o několik generací modernějším AZ 30 Renault CAMIVA. Jediné, co se nezměnilo je dostupná výška, ale z operačního hlediska se jedná o obrovský skok. Vozidlo je vybaveno pracovním košem, má mnohem větší boční dosahy, sada snese větší zatížení a její bezpečnost je několikanásobně jištěna.

 

Novodobá historie
(od roku 2007)

Zásahy
(2016)

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice