Rok 2017

Během roku 2017 vyjížděla jednotka celkem k 223 zásahům. Dalších 19 událostí spadalo do kategorie ostatní činnost (neakutní zásahy, bez nebezpečí z prodlení). Bezpochyby nejnáročnějším zásahem byl požár průmyslových hal v bývalé části automobilky Tatra, 7. ledna 2017. Oheň, na jehož likvidaci se podílelo 33 jednotek, napáchal škody za více než 80 mil Kč. a jednalo se o druhý největší požár v Moravskoslezském kraji v tomto roce. V roce 2017 se také podařilo završit téměř 2 roky běžící projekt obnovy techniky. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu se za pomocí zdrojů z EU podařilo zakoupit dva kusy nové techniky (velkokapacitní cisternu a dopravní automobil)  v celkové hodnotě přes 11 mil Kč.

Jednotka ve 24 hodinové pohotovosti obsazuje jedno družstvo v početním stavu 1 + 3. Během roku byli do početního stavu jednotky zařazení dva noví členové. Ve službě se tak střídá celkem 24 členů, z čehož 14 má odbornou způsobilost na funkci strojníka a 12 na velitele družstva. 3 členové mají službu v jednotce jako své hlavní zaměstnání, dalších 11 členů jsou zároveň profesionálními hasiči v jednotkách HZS kraje, Armády ČR, nebo u podnikových sborů. Jednotka je předurčena na zásahy u dopravních nehod a na úniky nebezpečných látek.

spol-foto-10-2017-web

 
Zásahy v roce 2017
 
V roce 2017 tvořily požáry pouhých 15 % z celkového počtu zásahů (v absolutních počtech to bylo 32 událostí) a z hlediska trendu posledních 5 let mají klesající tendenci. Rekordním byl však rok výši způsobených škod požáry, které jsou nejvyšší v novodobé historii jednotky. Zásluhu na tom má zejména lednový požár souboru průmyslových hal v bývalé části areálu automobilky Tatra. Oheň vypukl ve více než 100 let starých továrních halách a způsobil škodu přes 80 mil. Kč. Vyhlášen byl III. stupeň poplachu, zasahovalo 33 jednotek. Naše jednotka pracovala na místě od prvních minut nepřetržitě téměř 3 dny. Dalším ohněm v našem hasebním obvodu byl požár střechy rodinného domu ve Štramberku 23. 6. II. stupeň poplachu byl vyhlášen taky při požáru v objektu kalírny podniku Tatra Trucks a. s. o pár dnů později (28. 6.) Tam se ovšem díky včasnému zpozorování a nahlášení na tísňovou linku podařilo plameny zkrotit ještě v jejich zárodku.
 
 

V kategorii zásahů „dopravní nehody“ stojí za zmínku dvě události. Dopravní nehoda motocyklisty v místní části Vlčovice 4. 7., kdy motorkář přijíždějící do obce ve směru od Frenštátu p. R. nezvládl řízení svého stroje a v pravotočivé zatáčce položil svůj motocykl na bok, přičemž utrpěl poměrně závažná poranění páteře. Vrtulníkem letecké záchranné služby byl transportován do fakultní nemocnice v Ostravě Porubě. Druhou, svým dějem hodně neobvyklou nehodou byla havárie osobního vozidla v průmyslové zóně. Osobní vozidlo na kruhové křižovatce ulic panská a Ke křížku ve vysoké rychlosti najelo na těleso kruhového objezdu a bylo doslova vymrštěno. Po několik desítek metrů dlouhém letu přistálo naproti administrativní budovy firmy Dura a vozidlo ještě stačilo poškodit regulační plynovou stanici. I zde zasahoval vrtulník letecké záchranné služby. Celkem vyjížděli hasiči ke 25 dopravním nehodám.

V posledních letech vyjíždějí hasiči stále častěji k zásahům, které mají nějakou spojitost s počasím. Nejvíce starostí přidělává občanů, vítr a voda. V roce 2017 vyjížděla jednotka k 26 takovým událostem (statisticky jsou všechny takové události zatříděny do kategorie technická pomoc). Hasiči nejčastěji vyjíždějí k likvidaci popadaných nebo nalomených stromů nebo odčerpávání vody ze zatopených prostor. V těchto případech mohou účinně pomoci (a jsou i povolávány) jednotky v místních částech (Lubina I, II, Vlčovice a Mniší), které město v uplynulých letech vybavilo novými vozidly v jejichž vezené výbavě je již potřebná technika pro zvládání takových zásahů. 

Mezi technické pomoci, kromě výše uvedených zásahů, patří nejčastěji otevírání bytů, kde hrozí nějaké nebezpečí z prodlení, ať už se jedná o osobu se zdravotními komplikacemi, zabouchnuté dítě, nebo zapnutý spotřebič. K těmto událostem vyjíždí automaticky rovněž Policie ČR. Častá je rovněž asistence záchranné službě při transportu pacienta. Připomeňme, že pokud je vyslána osádka RZP, tak jezdí pouze ve složení sestra a řidič a mnoho bytových domů v našem městě nemá žádný, nebo pouze malý výtah a transport ležícího pacienta je možný pouze po schodišti…

Úniky nebezpečných látek byly v roce 2017 zastoupeny výhradně únikem ropných produktů z vozidel. Jinak jsou hasiči v rámci své předurčenosti připraveni na zásahy s únikem chemikálií. Nebezpečí představují látky dopravované v silniční nebo železniční dopravě, nebo taky zimní stadión s velkým množstvím amoniaku (řádově několik tun) používaného jako chladivo.

Kategorie záchrana osob a zvířat je zastoupena hlavně vyprošťováním osob z výtahů, ale několik zásahů v roce tvoří i záchrana nějakého tvora z říše zvířat. V roce 2017 byla ale výjimkou jedna událost a to záchrana osob zpod zřízeného nástupiště na vlakovém nádraží. 1. prosince došlo při demoličních pracích k náhlému zřícení celé konstrukce 1. nástupiště. Pod troskami zůstali dva dělníci, kteří díky shodě šťastných náhod neutrpěli vážná zranění.

Několikrát během roku zajišťovala jednotka nad rámec běžného výkonu služby pohotovost s automobilovým žebříkem jako náhrada za v tu dobu nedostupnou výškovou techniku ze stanice HZS v Novém Jičíně. V těchto případech je technika obsazována zvláštní dvoučlennou posádkou, aby zůstal zachován základní výjezd družstva v počtu 1+3. 

 

Počet zásahů v roce 2017: 223

Rozdělení podle druhu událostí:

  • požár: 32
  • technická pomoc: 137
  • dopravní nehoda: 25
  • únik nebezpečných látek: 10
  • záchrana osob a zvířat: 12
  • planý poplach: 7Porovnání počtu a skladby událostí v letech 2013 – 2017

2013: celkem událostí: 197
2014: celkem událostí: 231
2015: celkem událostí: 205
2016: celkem událostí: 236
2017: celkem událostí: 223
 
 

Výcvik
Hasiči procházejí v průběhu celého roku pravidelnou odbornou přípravou. Její skladba zohledňuje předurčenost jednotky na zásahy u dopravních nehod a nebezpečné látky. V oblasti dopravních nehod byli noví členové proškoleni v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích. Obsah kurzu a lektory je zcela v režii hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. K hasičům se tak dostanou nejnovější poznatky v oblasti vyprošťování osob z havarovaných vozidel a potažmo celé problematiky zásahů u dopravních nehod. Zástupci jednotky jezdí pravidelně také na instrukčně metodické zaměstnání do Mladé Boleslavi, kde přímo v automobilce Škoda probíhá odborná prezentace a výcvik se zaměřením na nejnovější konstrukční systémy uplatňované při výrobě osobních vozidel. 
V rámci nástupní odborné přípravy absolvovali dva členové kurz nositelů dýchací techniky. Velká časová dotace byla v posledním čtvrtletí věnována výcviku s novou technikou, zejména s CAS 30. Vzhledem k vodním plochám v našem hasebním obvodu (řeka Lubina, Vodní nádrže Větřkovice a Štramberk) je výcvik každoročně doplněn o nácvik záchrany osob z vody a to jak v letním, tak zimním období.

  
Významné akce a prezentace na veřejnosti
 
Každoročně se naše jednotka s technikou účastní Kopřivnických dnů techniky, které pořádá město začátkem června v areálu zkušebního polygonu automobilky Tatra. Kromě statické ukázky techniky zajišťujeme i požární hlídku na akci. Dveře hasičské zbrojnice jsou otevřeny exkurzím z různých školských zařízení. Hasiči jsou vždy ochotni prezentovat svou práci a děti se můžou na techniku podívat z blízka nebo si ji přímo osahat. V letošním roce se na zbrojnici podívaly například děti ze ZŠ Alšova. 25. 10. uspořádalo město spolu s jednotkou slavnostní předání techniky, která byla v posledních několika letech pořízena nejen pro hasiče městské jednotky, ale také pro jednotky zřizované v místních částech. Do provozu bylo slavnostně uvedeno celkem 5 dopravních automobilů, automobilový žebřík, ale hlavně nová velkokapacitní cisterna CAS 30 T 815-7.
 
 
Nová technika v jednotce
 
Zcela zásadním krokem bylo výrazné omlazení vozového parku. V roce 2017 byl završen téměř 2 roky běžící projekt, díky kterému se podařilo v rámci Integrovaného operačního programu EU pořídit pro jednotku SDH Kopřivnice novou velkokapacitní cisternu a dopravní automobil. CAS 30 TATRA 815-7 nahradila již více než 30 let starou CAS 32 a hasiči získali rovněž nový dopravní automobil, který doposud ve výbavě jednotky chyběl. Celkové náklady na pořízení nové techniky přesáhly 11 mil. Kč, přičemž dotace tvořily 90 % způsobilých výdajů.
 
 
  

 

(1884 – 2007)

Novodobá historie

(od roku 2007)

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice