Rok 2018

V roce 2018 řešila jednotka celkem 250 výjezdů, z čehož bylo 205 zásahů v akutním režimu, kdy hrozilo nebezpečí z prodlení. Zbylých 45 událostí bylo klasifikováno jako ostatní činnost.

Jednotka ve 24 hodinové pohotovosti obsazuje jedno družstvo v početním stavu 1 + 3. Ve službě se střídá celkem 24 členů, z čehož 14 má odbornou způsobilost na funkci strojníka a 11 na velitele družstva. 3 členové mají službu v jednotce jako své hlavní zaměstnání, dalších 10 členů jsou zároveň profesionálními hasiči v jednotkách HZS kraje, Armády ČR, u podnikových sborů, nebo hasiči z povolání u jiné obecní jednotky. Jednotka je předurčena na zásahy u dopravních nehod a na úniky nebezpečných látek.

clanek-web

 
Zásahy v roce 2018
 
Rok 2018 byl pátým rokem v řadě, kdy dochází k postupnému mírnému snižování počtu požárů ve skladbě zásahové činnosti jednotky. V roce 2018 tvořily požáry pouhých 13 % z celkového počtu zásahů zařazených v akutním režimu. Naproti tomu vyjíždějí hasiči častěji k událostem, které jsou spojeny z krajními výkyvy počasí, v roce 2018 zapříčiněných zejména větrem. V každém čtvrtletí se vyskytlo nějaké takové období. Nejčastěji hasiči odstraňovali spadlé nebo jinak poškozené stromy, či uvolněné části zejména střešních krytin.
Největší požár, u které zasahovala jednotka v roce 2018, se Kopřivnici vyhnul (po „apokalyptyckých“ událostech v letech 2016 – Sportisimo a 2017 – starý závod). Hasiči k němu vyjížděli 7. února do Bordovic, kde hořela průmyslová hala. I přes nepříznivé klimatické podmínky, kdy příjezd k místu události po úzké komunikaci navíc komplikovala uježděná vrstva sněhu, se hasičům podařilo zabránit v rozšíření požáru na přilehlé objekty. I tak byla ale škoda vyčíslena na cca 4 mil. Kč.
Mírně se zvyšuje počet dopravních nehod. Nejvážnější nehoda se stala 21. září v brzkých ranních hodinách, kdy na příjezdu do Kopřivnice ze směru od Nového Jičína došlo k dopravní nehodě osobního vozidla, které sjelo mimo komunikaci, porazilo ocelové zábradlí na betonovém propustku a zůstalo ležet na boku opřeno o stromy. K vyproštění zraněného řidiče museli hasiči použít hydraulické vyprošťovací zařízení.
Nejčetnější jsou tradičně výjezdy zatříděné do kategorie technická pomoc, kde je schována široká škála činností jednotek požární ochrany. V Kopřivnici hasiči nejčastěji vyjíždějí k pomoci zdravotnické záchranné službě při zajištění transportu pacientů, dále k akutnímu otevírání zejména bytů nebo jiných uzavřených prostor, kde je indikováno nějaké nebezpečí z prodlení, ale v této kategorii jsou zatříděny například i výše zmíněné zásahy spojené s rozmary počasí.
 
I v roce 2018 se objevil nějaký zajímavý zásah z říše zvířat, tentokrát jsme z nedobrovolného vězení vysvobozovali čápa.
 

Počet zásahů v roce 2018: 205

Rozdělení podle druhu událostí:

  • požár: 27
  • technická pomoc: 128
  • dopravní nehoda: 23
  • únik nebezpečných látek: 7
  • záchrana osob a zvířat: 9
  • planý poplach: 11Porovnání počtu a skladby událostí v letech 2014 – 2018

2014: celkem událostí: 231
2015: celkem událostí: 205
2016: celkem událostí: 236
2017: celkem událostí: 223
2018: celkem událostí: 205
 
 

Výcvik
 
Odborná příprava jednotky, kromě povinných témat daných každoročně Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, zahrnuje rovněž další oblasti, které jsou do konceptu vzdělávání včleněny vzhledem k charakteru hasebního obvodu. 12. března proběhl výcvik záchrany osob ze zamrzlé vodní hladiny. 10. května byl na autovrakovišti v Ženklavě zorganizován výcvik vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel a 24. listopadu proběhla na stanici HZS Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně odborná příprava se zaměřením na zásah s výskytem nebezpečných látek. Novinkou byly zdokonalovací jízdy strojníků v ostravském výcvikovém centru Libros.
 

 

Významné akce a prezentace na veřejnosti

Každoročně jednotka v rámci preventivně-výchovných akcí navštěvuje zejména mateřské školky. V roce 2018 proběhl v rámci dne dětí rovněž den s integrovaným záchranným systémem. Tyto akce spolupořádáme již od roku 2007. Od té doby proběhly v nepravidelných intervalech již 4 x. Zajímavý pohled do jejich krátké historie a obrázek o tom, jak se vyvíjely, můžete vidět níže, po rozkliknutí odkazů. 🙂
 
Dny IZS v Kopřivnici:
 
Nová technika v jednotce
 
Jednotka dostala dary od Moravskoslezského kraje, který každoročně ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem, nějakým způsobem koncepčně rozšiřuje či obnovuje věcné prostředky u jednotek požární ochrany zařazených do kategorie JPO II a III. V letošním roce jsme dostali do užívání automatický externí defibrilátor (AED) a průmyslový vysavač.
Další novinkou je bezpečnostní polep na automobilovém žebříku a prvovýjezdovém voze sestávající se z podélných fluoresenčních žlutých pruhů a zadního šrafováni typu shevron v provedení dle Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novodobá historie
(od roku 2007)

Zásahy
(2018)

Ostatní činnost
(2018)

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice