Rok 2018

V roce 2018 řešila jednotka celkem 250 výjezdů, z čehož bylo 205 zásahů v akutním režimu, kdy hrozilo nebezpečí z prodlení. Zbylých 45 událostí bylo klasifikováno jako ostatní činnost.

Jednotka ve 24 hodinové pohotovosti obsazuje jedno družstvo v početním stavu 1 + 3. Ve službě se střídá celkem 24 členů, z čehož 14 má odbornou způsobilost na funkci strojníka a 11 na velitele družstva. 3 členové mají službu v jednotce jako své hlavní zaměstnání, dalších 10 členů jsou zároveň profesionálními hasiči v jednotkách HZS kraje, Armády ČR, u podnikových sborů, nebo hasiči z povolání u jiné obecní jednotky. Jednotka je předurčena na zásahy u dopravních nehod a na úniky nebezpečných látek.

clanek-web

 
Zásahy v roce 2018
 
Rok 2018 byl pátým rokem v řadě, kdy dochází k postupnému mírnému snižování počtu požárů ve skladbě zásahové činnosti jednotky. V roce 2018 tvořily požáry pouhých 13 % z celkového počtu zásahů zařazených v akutním režimu. Naproti tomu vyjíždějí hasiči častěji k událostem, které jsou spojeny z krajními výkyvy počasí, v roce 2018 zapříčiněných zejména větrem. V každém čtvrtletí se vyskytlo nějaké takové období. Nejčastěji hasiči odstraňovali spadlé nebo jinak poškozené stromy, či uvolněné části zejména střešních krytin.
Největší požár, u které zasahovala jednotka v roce 2018, se Kopřivnici vyhnul (po „apokalyptyckých“ událostech v letech 2016 – Sportisimo a 2017 – starý závod). Hasiči k němu vyjížděli 7. února do Bordovic, kde hořela průmyslová hala. I přes nepříznivé klimatické podmínky, kdy příjezd k místu události po úzké komunikaci navíc komplikovala uježděná vrstva sněhu, se hasičům podařilo zabránit v rozšíření požáru na přilehlé objekty. I tak byla ale škoda vyčíslena na cca 4 mil. Kč.
Mírně se zvyšuje počet dopravních nehod. Nejvážnější nehoda se stala 21. září v brzkých ranních hodinách, kdy na příjezdu do Kopřivnice ze směru od Nového Jičína došlo k dopravní nehodě osobního vozidla, které sjelo mimo komunikaci, porazilo ocelové zábradlí na betonovém propustku a zůstalo ležet na boku opřeno o stromy. K vyproštění zraněného řidiče museli hasiči použít hydraulické vyprošťovací zařízení.
Nejčetnější jsou tradičně výjezdy zatříděné do kategorie technická pomoc, kde je schována široká škála činností jednotek požární ochrany. V Kopřivnici hasiči nejčastěji vyjíždějí k pomoci zdravotnické záchranné službě při zajištění transportu pacientů, dále k akutnímu otevírání zejména bytů nebo jiných uzavřených prostor, kde je indikováno nějaké nebezpečí z prodlení, ale v této kategorii jsou zatříděny například i výše zmíněné zásahy spojené s rozmary počasí.
 
I v roce 2018 se objevil nějaký zajímavý zásah z říše zvířat, tentokrát jsme z nedobrovolného vězení vysvobozovali čápa.
 

Počet zásahů v roce 2018: 205

Rozdělení podle druhu událostí:

  • požár: 27
  • technická pomoc: 128
  • dopravní nehoda: 23
  • únik nebezpečných látek: 7
  • záchrana osob a zvířat: 9
  • planý poplach: 11Porovnání počtu a skladby událostí v letech 2014 – 2018

2014: celkem událostí: 231
2015: celkem událostí: 205
2016: celkem událostí: 236
2017: celkem událostí: 223
2018: celkem událostí: 205
 
 

Výcvik
 
Odborná příprava jednotky, kromě povinných témat daných každoročně Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, zahrnuje rovněž další oblasti, které jsou do konceptu vzdělávání včleněny vzhledem k charakteru hasebního obvodu. 12. března proběhl výcvik záchrany osob ze zamrzlé vodní hladiny. 10. května byl na autovrakovišti v Ženklavě zorganizován výcvik vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel a 24. listopadu proběhla na stanici HZS Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně odborná příprava se zaměřením na zásah s výskytem nebezpečných látek. Novinkou byly zdokonalovací jízdy strojníků v ostravském výcvikovém centru Libros.
 

 

Významné akce a prezentace na veřejnosti

Každoročně jednotka v rámci preventivně-výchovných akcí navštěvuje zejména mateřské školky. V roce 2018 proběhl v rámci dne dětí rovněž den s integrovaným záchranným systémem. Tyto akce spolupořádáme již od roku 2007. Od té doby proběhly v nepravidelných intervalech již 4 x. Zajímavý pohled do jejich krátké historie a obrázek o tom, jak se vyvíjely, můžete vidět níže, po rozkliknutí odkazů. 🙂
 
Dny IZS v Kopřivnici:
 
Nová technika v jednotce
 
Jednotka dostala dary od Moravskoslezského kraje, který každoročně ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem, nějakým způsobem koncepčně rozšiřuje či obnovuje věcné prostředky u jednotek požární ochrany zařazených do kategorie JPO II a III. V letošním roce jsme dostali do užívání automatický externí defibrilátor (AED) a průmyslový vysavač.
Další novinkou je bezpečnostní polep na automobilovém žebříku a prvovýjezdovém voze sestávající se z podélných fluoresenčních žlutých pruhů a zadního šrafováni typu shevron v provedení dle Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1884 – 2007)

Novodobá historie

(od roku 2007)

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice