Rok 2020

V roce 2020 zasahovala jednotka celkem u 259 událostí, z čehož bylo 227 akutních zásahů. Zbylých 32 událostí  bylo zařazeno do kategorie ostatní činnost (kde nehrozilo nebezpečí z prodlení).

Jednotka ve 24 hodinové pohotovosti obsazuje jedno družstvo v početním stavu 1 + 3. Ve službě se střídá celkem 24 členů, z čehož 16 má odbornou způsobilost na funkci strojníka a 11 na velitele družstva. Jeden člen vykonává službu v jednotce jako své povolání a dalších třináct členů jsou zároveň profesionálními hasiči (6 příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, 2 příslušníci vojenské hasičské jednotky, 4 zaměstnanci hasičské požární služby letiště a 1 člen pracuje u městské jednotky ve Frenštátu p. R.). Z celkového počtu 24 je tedy 14 profesionálních hasičů. Jednotka je předurčena na zásahy u dopravních nehod a na úniky nebezpečných látek a od roku 2019 se začali členové připravovat na specializaci pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

 

Rok 2020 bude co se týče tak vysoké četnosti zásahů zřejmě posledním. Od 1. 1. 2021 vznikne v Průmyslovém parku Vlčovice provizorní stanice jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Bude se jednat o třetí hasičskou stanici v územním odboru Nový Jičín a 23. stanici v Moravskoslezském kraji. Co do rozsahu vykonávaných činností se ovšem nic nemění. Vzhledem k nebezpečí území obce a požadavkům na plošné pokrytí zůstává jednotka SDH v kategorii JPO II, včetně předurčeností na dopravní nehody a zásahy spojené s únikem nebezpečných látek. V této oblasti se naopak předpokládá spíše rozšíření spektra vykonávaných činností a zvyšování specializace.
 
Rok 2020 byl také zcela výjimečný po organizační stránce. Do života v celém světě, Českou republiku nevyjímaje, výrazně zasáhla pandemie nemoci COVID-19. Díky zavedení a dodržování přísných omezujících opatření nedošlo v jednotce k rozšíření této nemoci a po celou dobu byla zajišťována standardní pohotovost. 
 

Zásahy v roce 2020

Z 227 zásahů v roce 2020 tvořily převážnou většinu (66 %) technické pomoci (v absolutních číslech 151). Požáry si ukrály z celkového koláče díl o velikosti 17 % (38 v absolutních číslech) a dopravní nehody 7% (v počtech 15). Zbylá procenta připadají na úniky nebezpečných látek, záchranu osob a zvířat a plané poplachy. 

 
Samotné Kopřivnici se na rozdíl od roku 2019 velké nebo tragické požáry vyhnuly. K největšímu ohni byla jednotka vyslána 4. dubna do Trojanovic, kde hořelo v areálu bývalého zemědělského družstva. Oheň zde napáchal škodu za více než 2 mil. Kč.
 
Nejtěžší dopravní nehodou byla nehoda motocyklisty v Lubině v místě odbočení k parkovišti pod přehradou. Hasiči tady dorazili v těsném sledu společně s hlídkou Policie ČR a posádkou rychlé zdravotnické pomoci z kopřivnického stanoviště záchranné služby. Vážně zraněného motocyklistu musel transportovat vrtulník letecké záchranné služby na trauma centrum do fakultní nemocnice v Ostravě. Vážná byla i dopravní nehoda dvou vozidel na silnici 1/58 ve směru na Příbor. Z jednoho vozidla museli hasiči vyprostit dvě osoby.
 
Statisticky nejčetnější jsou výjezdy zatříděné do kategorie technická pomoc, kde je schována široká škála činností jednotek požární ochrany. V Kopřivnici hasiči nejčastěji vyjíždějí k pomoci zdravotnické záchranné službě při zajištění transportu pacientů, dále k akutnímu otevírání zejména bytů nebo jiných uzavřených prostor, kde je indikováno nějaké nebezpečí z prodlení. V této kategorii jsou zatříděny například i zásahy spojené s rozmary počasí. V posledním období vyjíždějí hasiči nejčastěji k odstraňování následků silného větru nebo při čerpání vody po vydatných deštích. Voda dala o sobě vědět ve dvou vlnách. 26. června silné dešťové přeháňky na chvíli doslova zaplavily část obce Závišice. Kopřivnická jednotka zde čerpala vodu ze 7 domů. O dva dny dříve vlivem dešťů nevydržela a sesunula se část svahu nad silnicí mezi hasičskou zbrojnicí ve Větřkovicích a odbočkou na přehradu. V období 13. a 14. října zase déšť způsobil komplikace v Lubině a na ulici Dělnické. Živel větru se projevil nejsilněji 3. října. Hasiči zasahovali celý den téměř nepřetržitě.
 
 

Počet zásahů v roce 2020: 227

Rozdělení podle druhu událostí:

  • požár: 38
  • technická pomoc: 151
  • dopravní nehoda: 15
  • únik nebezpečných látek: 7
  • záchrana osob a zvířat: 8
  • planý poplach: 8Porovnání počtu a skladby událostí v letech 2016 – 2020

2016: celkem událostí: 236
2017: celkem událostí: 223
2018: celkem událostí: 205
2019: celkem událostí: 205
2020: celkem událostí: 227
 
 


Výcvik

I přes nepříznivou situaci vzhledem k pandemii nemoci COVID-19 a z toho vyplývajícím omezením se podařilo v mezidobí mezi „1.“ a „2.“ vlnou zrealizovat 27. května výcvik ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, který byl zaměřen také na použití nových technických prostředků ve výbavě jednotky. Výbava pro zásahy u dopravních nehod byla rozšířena o stabilizační tyče a vysokotlaké vzduchové zvedací vaky. 14. září absolvovali hasiči rozšířenou lezeckou přípravu v areálu arboreta ve Štramberku a 30. září proběhlo velké taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému na únik chlóru z technologie krytého bazénu v Novém Jičíně. Ještě z kraje roku, před nástupem viru SARS-CoV-2, hasiči cvičili záchranu osob ze zamrzlé vodní hladiny.

Významné akce a prezentace na veřejnosti

Tato kapitola zůstala v roce 2020 díky celkové situaci ve společnosti v souvislosti s nemocí COVID 19 nepopsaná.
 

Nová technika v jednotce

Ačkoli se mohlo zdát, že po stránce zvyšování bezpečnosti u zásahu už téměř není co zlepšovat (připomeňme že se postupně podařilo v roce 2019 všechna zásahová vozidla opatřit k základnímu barevnému schématu svítivě červeného odstínu RAL 3024 také zvýrazňujícími žlutozelenými fluorescenčními prvky v podobě podélného zvýraznění na bocích a šrafování chevron na zádi), reaguje jednotka na změny v legislativě. Ta umožňuje nově použít u techniky základních složek IZS na světelné části výstražného zařízení vedle modré, také červenou barvu. Jako první dostala tuto kombinaci velkokapacitní CAS 30 T 815-7. Vlastními silami pak byla realizována rekonstrukce pracovního osvětlení na prvovýjezdovém voze. Do původních těles osvětlení okolí vozidla byly integrovány nové výkonné LED zdroje. Vyměněn byl rovněž pracovní světlomet na zádi vozidla a opravou také prošlo osvětlení skříní nástavby. Darem od Moravskoslezského kraje dostaly všechny předurčené jednotky na dopravní nehody sadu stabilizačních tyčí a vysokotlaké vzduchové zvedací vaky s příslušenstvím.
 
 
 
 
Velký soubor technický prostředků se podařilo získat díky integrovanému regionálnímu operačním programu, v rámci projektu Pořízení vybavení pro JSDH Kopřivnice II. Výbava jednotky byla v rámci adaptace na změny klimatu a s tím spojené častější výkyvy a extrémnější projevy počasí rozšířena o nové nebo výkonnější typy technických prostředků. Hasiči dostanou pro dlouhodobé zásahy k dispozici univerzální zásahové přilby lehké konstrukce, přibyly prostředky na odstraňování a ořezy poškozených nebo spadlých stromů, výkonné kalové čerpadlo, elektrocentrála, akumulátorový osvětlovací systém a další příslušenství.
 
 
 

Novodobá historie
(od roku 2007)

Zásahy
(2020)

Ostatní činnost
(2020)

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice