Rok 2021

V roce 2021, se jednotka vznikem nové stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje dislokované na katastru města ocitla v nové pozici. Došlo ke změně poplachového plánu a změnil se i systém povolávání jednotky k mimořádný událostem. Kopřivničtí hasiči zasahovali celkem u 130 událostí, z čehož bylo 84 akutních zásahů. Zbylých 46 událostí  bylo zařazeno do kategorie ostatní činnost (kde nehrozilo nebezpečí z prodlení). 

Jednotka ve 24 hodinové pohotovosti obsazuje jedno družstvo v početním stavu 1 + 3. Ve službě se střídá celkem 23 členů, z čehož 16 má odbornou způsobilost na funkci strojníka a 11 na velitele družstva. 2 členové vykonávájí službu v jednotce jako své povolání a dalších 15 členů jsou zároveň profesionálními hasiči (9 příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, 2 příslušníci vojenské hasičské jednotky, 3 zaměstnanci hasičské požární služby letiště a 1 člen pracuje u městské jednotky ve Frenštátu p. R.). Z celkového počtu 23 je tedy 17 profesionálních hasičů. Jednotka je předurčena na zásahy u dopravních nehod a na úniky nebezpečných látek a od roku 2019 se členové průběžně připravují pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

 

1. 1. 2021 vznikla v Průmyslovém parku Vlčovice provizorní stanice jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje jako 3. hasičská stanice v územním odboru Nový Jičín a 23. stanice v Moravskoslezském kraji. Co do rozsahu vykonávaných činností se ovšem nic nemění. Vzhledem ke stupni nebezpečí území obce a požadavkům na plošné pokrytí zůstává jednotka SDH v kategorii JPO II, včetně předurčeností na dopravní nehody a zásahy spojené s únikem nebezpečných látek. V této oblasti se naopak předpokládá spíše rozšíření spektra vykonávaných činností a zvyšování specializace.
 
Rok 2021 byl podobně jako rok předchozí poznamenám pandemií nemoci COVID-19. Díky zavedení a dodržování přísných omezujících opatření nedošlo v jednotce k rozšíření této nemoci a po celou dobu byla zajišťována standardní pohotovost. Jednotka byla Moravskoslezským krajem vybavena dezinfekčními generátory aby byla schopna v přípděcpotřeby provádět plošnou dezinfekci objektů.
 

Zásahy v roce 2021

Z 84 zásahů v roce 2021 tvořily převážnou většinu (49 %) technické pomoci (v absolutních číslech 41). Požáry si ukrály z celkového koláče díl o velikosti 38 % (32 v absolutních číslech). Zbylá procenta připadají na dopravní nehody, úniky nebezpečných látek a plané poplachy. 

 

Počet zásahů v roce 2021: 84

Rozdělení podle druhu událostí:

  • požár: 32
  • technická pomoc: 41
  • dopravní nehoda: 4
  • únik nebezpečných látek: 2
  • záchrana osob a zvířat: 0
  • planý poplach: 5
 
Největším požárem v roce 2021 u kterého kopřivničtí hasiči zasahovali, byl rozsáhlý požár autovrakoviště v Ostravě Mariánských horách. Jednotka tam byla povolána 5. července s velkokapacitní CAS 30 v rámci střídáni zasahujících hasičů.
 

14. června bylo sloužící družstvo s prvovýjezdovým vozem vysláno do Frenštátu pod Radhoštěm, kde silný vítr, který se prohnal územím napáchal rozsáhlé škody. Na místě zasahovaly současně na různých místech 3 jednotky. Kromě místní JSDH Frenštát p. R také jednotka z nově zřízené stanice HZS Moravskoslezského kraje v Kopřivnici a naše dobrovolná jednotka.

4. října večer vyjíždela jednotka k úniku kyseliny chlorovodíkové z cisterny do obce Bludovice. Na místě zasahovalo 15 jednotek, včetně Chemické laboratoře HZS MSK a opěrné jednotky z krajské centrální stanice.

 

Nejtěžší dopravní nehodou v roce 2021 byla nehoda dvou osobních vozidel 5. června ve Štramberku na silnici II/480 za železničním přejezdem vlečky do lomu Kotouč. Na místě museli hasiči ve spolupráci s kolegy ze stanice HZS MSK vyprošťovat z vozidla jednu osobu.

 Výcvik

I přes nepříznivou situaci vzhledem k pandemii nemoci COVID-19 a z toho vyplývajícím omezením se podařilo spolu s kolegy z nově otevřené stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Průmyslovém parku Vlčovice zorganizovat taktické cvičení jehož námětem byla havárie chladícího zařízení s únikem čpavku na zimním stadiónu. Druhé cvičení bylo prověřovací – dopravní nehoda s vyproštěním osob.
Hned z kraje roku proběhl na zamrzlé hladině vodní nádrže Větřkovice výcvik zaměřený na záchranu osob, nově v režimu „noc“ za ztížených podmínek. K výcviku byly použity také nově pořízené záchranné prostředky.
clanek
 

Významné akce a prezentace na veřejnosti

Tato kapitola zůstala v roce 2021 díky celkové situaci ve společnosti v souvislosti s doznívající situací okolo nemoci COVID 19 bez významnějších událostí. V omezené míře se konaly exkurze mateřských školek na hasičské zbrojnici.
 

 

Nová technika v jednotce

V roce 2021 dostala jednotka darem od Moravskoslezského kraje osvětlovací soupravu tvořenou balónem s vysoce výkonným LED světelným zdrojem o světelném výkonu 75 000 lm spolu s přenosnou elektrocentrálou. Tato souprava najde využití především u dlouhodobých zásahů a potřebě osvětlení velké plochy jasným a přitom neoslňujícím měkkým světlem.
 
Další významným zásahem do techniky vedoucím ke zkvalitnění práce hasičů u zásahu bylo přizpůsobení uspořádaní uložení věcných prostředků v prvovýjezdové CAS. Do výbavy bylo zakomponováno nové vybavení, které jednotka obdržela v loňském roce. Do vozidla musela být umístěna sada stabilizačních tyčí pro práci u dopravních nehod a dále soubor prostředků získaných v rámci projektu Pořízení vybavení pro JSDH Kopřivnice II. Jednalo se o rozměrné prostředky – elektrocentrála, kalové čerpadlo, vyvětvovací motorová pila s teleskopickým nástavcem a osvětlovací souprava. Pro uložení elektropříslušenství byl vytvořen zcela nový systém.
 
 

Novodobá historie
(od roku 2007)

Zásahy
(2021)

Ostatní činnost
(2021)

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice