Rok 2023

Virtuální počítadlo zásahů se v roce 2023 zastavilo na čísle 117. Nejvyšší podíl představují výjezdy k různým typům činností zařazených jako technická pomoc. V roce 2023 vzrostly nad únosnou mez výjezdy později překvalifikované jako planý poplach. Ty tvořili 28 % z celkového počtu zásahů. Ve většině případů se jednalo o výjezdy na základě aktivace elektrické požární signalizace v objektu domu s byty zvláštního určení na ulici Česká. Následují výjezdy k požárům a dopravním nehodám. Dalších 41 událostí bylo neemergentního charakteru a bylo zařazeno do kategorie ostatní činnost.

Jednotka je zařazena do kategorie JPO II/1, tzn. že v nepřetržité pohotovosti zajišťuje výjezd jednoho družstva v početním stavu 1 + 3. Ve službě se střídá celkem 23 členů, z čehož 15 má odbornou způsobilost na funkci strojníka a 12 na velitele družstva. 2 členové vykonávají službu v jednotce jako své povolání a dalších 12 členů jsou zároveň profesionálními hasiči (9 příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, 1 příslušník vojenské hasičské jednotky, 1 zaměstnanec hasičské požární služby letiště a 1 člen pracuje u městské jednotky ve Frenštátu p. R.). Z celkového počtu 23 je tedy 14 profesionálních hasičů. Jednotka je předurčena na zásahy u dopravních nehod a na úniky nebezpečných látek. Od roku 2019 se členové průběžně připravují pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Od 31. března můžete za sklem výjezdových vrat spatřit automobilový žebřík AZ 30 Camiva. Vzhledem k výstavbě nového integrovaného výjezdového centra (IVC) záchranných složek a s tím spojené redislokace provizorního umístění stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje byla jednotka hasičské stanice Kopřivnice rozdělena na dvě části. Jedna z nich, posádka AZ 30, našla po dobu výstavby IVC azyl právě v našich prostorách. Posádka I. vozu vyjíždí k událostem z náhradních prostor poskytnutých automobilkou Tatra Trucks.

 
 

Zásahy v roce 2023

Ze 117 zásahů v roce 2023 tvořily převážnou většinu technické pomoci 34 % (v absolutních číslech 40). Požáry představovaly 24 % (v absolutních číslech 28) a dopravní nehody 9 % (v absolutních číslech 11). Na zbylá procenta připadají palné poplachy, úniky nebezpečných látek a zásahy spadající do kategorie záchrana osob a zvířat.

 

Počet zásahů v roce 2023: 117

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 28
 • technická pomoc: 40
 • dopravní nehoda: 11
 • únik nebezpečných látek: 3
 • záchrana osob a zvířat: 2
 • planý poplach: 33

 

Počet ostatních činností v roce 2023: 41

 

Na rozdíl od roku 2022 se v uplynulém roce Kopřivnici vyhly požáry s větší škodou nebo se ztrátami na životech. Největším požárem, u kterého jednotka zasahovala, byl požár skladu štěpky energetického provozu firmy KOMTERM v areálu firmy TATRA TRUCKS a.s. Naše jednotka zde zasahovala spolu s kolegy ze stanice HZS Moravskoslezského kraje a podnikovými hasiči z Tatry dva dny po sobě, 21. a 22. ledna.

Mezi větší požáry patří také požár zahradní chatky v sousedním Příboře, ke kterému 11. března vyjížděly všechny jednotky z I. stupně poplachu, případně požár osobního vozidla 19. března večer, naproti zimního stadiónu v Kopřivnici.

 

 

Mezi nejzávažnější dopravní nehody, u kterých zasahovali hasiči, patří nehody motocyklistů. Během roku 2023 zasahovali hasiči z kopřivnické jednotky na území města u tří takových událostí.  22. května havaroval motorkář v Mniším, 14. července na ulici Záhumenní, kde došlo ke střetu motocyklu s osobním automobilem a 2. srpna na silnici 1/58 v místní části Vlčovice na mostu přes řeku Lubinu. Ve všech případech si zraněného motorkáře odvezla záchranná služba. V Mniším a na ulici Záhumenní zasahoval i vrtulník letecké záchranné služby.

Vrtulník zasahoval i 1. září u pádu osoby z Bezručovy vyhlídky. Nejprve zde vysadil pomocí navijáku na laně lékaře a poté transportoval zraněného do nemocnice. Jeho přiblížení z těžko přístupného lesního terénu zajistili právě hasiči.

IMG_6915

Výcvik

 
Odborná příprava kopíruje povinná témata dána každoročně Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru. Vzhledem k předurčenosti jednotky na zásahy u dopravních nehod a zásahy spojené s výskytem nebezpečných látek je příprava rozšířena i o tyto oblasti. Nad tento povinný rámec se hasiči průběžně zdokonalují i v činnostech které vyžaduje rozšířená příprava pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou a práci na vodě.
 
Praktická odborná příprava v bodech:
 • Záchrana osob z vody – zamrzlá hladina (14. února)
 • Lezecká příprava – sebezáchrana hasiče (29. března)
 • Vyprošťování osob z havarovaných vozidel – autovrakoviště Ženklava (7. června)
 • Lezecký výcvik na skalním masivu Raškův kámen (27. září)
 • Rescue meeting – odborný seminář zaměřený na novinky v oblasti vyprošťování osob z vozidel (6. – 8. října)
 • Nebezpečné látky – na stanici HZS MSK v Novém Jičíně (8. listopadu)
 • Výcvik vyprošťování osob z havarovaných vozidel – atypický sportovní vůz (11. listopadu)
 • Výcvik vyprošťování osob z havarovaných vozidel – autovrakoviště Ženklava (21. listopadu)
 • Třídenní nepřetržitá odborná příprava – Kletné, táborová základna DDM (24. – 26. listopadu)
 • Ohňový kontejner – specializační výcvik zdolávání požárů v uzavřených prostorech (24. listopadu)
 
Taktická a prověřovací cvičení:
 • Požár výškové budovy – budova bývalé ZŠ náměstí (19. dubna)
 • Požár výškové budovy – bytový dům „včelín“ (13. června)
 • Požár lesa – Velký Javorník (11. května)
 • Doprava vody s velkým převýšením – lyžařská chata (23. června)
 • Požár plynárenské technologie – podzemní zásobník plynu Štramberk (25. září)
 • Požár v areálu muničního skladu – vojenský prostor Hostašovice (29. září)
 • Požár a nácvik evakuace budovy městského úřadu (6. října)

 

Z proběhnutých cvičení je třeba vyzdvihnout zejména rozsáhlé cvičení jednotek na Velkém Javorníku a taktické cvičení IZS – požár na plynárenské technologii v areálu podzemního zásobníku plynu ve Štramberku nebo společné cvičení s Armádou ČR ve vojenském prostoru v Hostašovicích.

Cílem taktického cvičení na Velkém Javorníku byla zejména koordinace jednotek při zásobování požární vodou. Náročný kopcovitý terén s úzkými lesními cestami kladl zvýšené nároky hlavně na strojníky, ale také na samotnou techniku. Taktické řízení v místě zásahu, zejména koordinace kyvadlové dopravy vody cisternami po úzkých lesních cestách znemožňující hladký obousměrný provoz, byl zase oříškem pro velitele zásahu.

Cvičení pod vedením HS Kopřivnice se účastnilo celkem 6 jednotek: 2 jednotky HZS MSK ze stanic Kopřivnice, Nový Jičín a dobrovolné jednotky obcí Veřovice, Bordovice, Frenštát p. R. a Kopřivnice.

 

Taktickým cvičení složek IZS v areálu podzemního zásobníku plynu se kromě pěti jednotek hasičů (dvou profesionálních a tří dobrovolných) zúčastnila i Policie ČR a zdravotnická záchranná služba. Námětem byl požár na technologickém zařízení úpravy plynu. Cvičení se zúčastnily dvě jednotky HZS Moravskoslezského kraje ze stanic Kopřivnice, Nový Jičín a spolu s nimi tři dobrovolné jednotky – Štramberk, Kopřivnice a Příbor.

Cvičení ve vojenském prostoru simulovalo požár v areálu muničního skladu ve vojenském prostoru v Hostašovicích. Zde zasahovalo celkem sedm jednotek (HZS MSK stanice Nový Jičín, Vojenská hasičská jednotka Hostašovice, JSDH obcí Hodslavice, Mořkov, Veřovice, Starý Jičín a Kopřivnice) s deseti kusy techniky. Kromě taktických postupů zdolávání požárů si hasiči nacvičili i specifickou součinnost s Armádou ČR i se zde dislokovanou vojenskou hasičskou jednotkou.

 

Nová technika v jednotce
 
Moravskoslezský kraj dlouhodobě systematicky podporuje jednotky sboru dobrovolných hasičů na svém území. Každoročně dostanou vybrané jednotky kategorie JPO II a JPO III nové technické prostředky. Často dojde i k plošnému vybavení jednotek zcela novým typem technického prostředku. V tomto roce se v prosinci kromě darů od Moravskoslezského kraje podařilo navíc realizovat nákup přetlakového ventilátoru s elektrickým bateriovým pohonem, a to díky financím z části poskytnutých Nadací Agrofert, které pokryly přibližně 1/3 nákladů. Na dofinancování tohoto projektu se podílel zřizovatel jednotky, město Kopřivnice.
 
 
 

 

Prezentace na veřejnosti a ostatní činnosti

24. června se jednotka s velkoobjemovou CAS 30 T 815-7 účastnila na pozvání pořadatelů oslav 100 let od založení hasičského sboru v Hutisku-Solanci. Naše vozidlo bylo součástí statické výstavy a do programu oslav byla zařazena i jedna dynamická ukázka.

Již tradičně je naše zbrojnice častým cílem výletů dětí ze základních či mateřských škol, případně hasiči vyjíždějí se svou technikou na návštěvu přímo do škol nebo školek.

Jednotka se na pozvání kolegů z JSDH Lubina II zúčastnila 22. července s technikou CAS 30 T 815-7 oslav 100. let založení hasičského sboru v obci. 2. září byla celá jednotka s veškerou technikou vidět na již tradiční akci TFA junior, kterou náš sbor pořádá již od roku 2017. Letos poprvé byla soutěž zařazena do poháru soutěží TFA pod Krajské sdružení hasičů při SH ČMS. 28. listopadu jednotka prezentovala techniku u Muzea nákladních automobilů Tatra v rámci přednášky o historii hasičských sborů v českých zemích.

 

Novodobá historie
(od roku 2007)

Zásahy
(2023)

Ostatní činnost
(2023)

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice