Shrnutí činnosti jednotky za 1. pololetí 2012

uvodDruhé čtvrtletí roku 2012 bylo pro naší jednotku hlavně ve znamení zařizování, příprav a kontrolních dnů na stavbě nové hasičské zbrojnice, která je v současné době hned po zajištění požární ochrany ve městě, prioritou. Objekt prochází kompletní rekonstrukcí s cílem zajištění odpovídajícíh podmínek pro výkon služby.

Počet zásahů jednotky v 2. čtvrtletí roku téměř kopíruje vývoj v předchozím období, zvýšil se ale počet dopravních nehod a požárů a to více než dvojnásobně.

g3
Počet zásahů ve 2. čtvrtletí: 49

Rozdělení podle druhu událostí:g1

– požár: 11

– technická pomoc: 24

– dopravní nehoda: 8

– únik nebezpečných látek: 3

– záchrana osob a zvířat: 2

– planý poplach: 1


Mezi nejvážnější události můžeme zařadit dopravní nehodu na křižovatce u Palárny 6. dubna, kde došlo ke střetu dvou vozidel a zranění dvou seniorů. Tři týdny poté hasily tři jednotky požár chatky ve Štramberku. Nejvíce těchto událostí se však odehrálo v květnu a krátkém období posledního týdne v červnu. 9. května se jednalo o hromadnou nehodu 5 osobních vozů, naštěstí jen s jedním zraněním. O týden později se stala další nehoda – na silnici 1/58 havaroval motocyklista…. Tragický konec měl požár v místnosti rodinného domu na ulici Pabla Nerudy. Další požáry vznikly v již zmiňovaném posledním týdnu tohoto čtvrtletí. Nejdříve to byl požár střechy a části rodinného domu ve Veřovicích. Rodina tam přišla kompletně o střechu nad hlavou.Počet zásahů v 1. pololetí 2012: 95

Rozdělení podle druhu událostí:g2

– požár: 15

– technická pomoc: 58

– dopravní nehoda: 12

– únik nebezpečných látek: 4

– záchrana osob a zvířat: 2

– planý poplach: 4Porovnání počtu a skladby událostí v 1. pololetí v letech 2008 – 2012

2008: celkem událostí: 44

2009: celkem událostí: 123

2010: celkem událostí: 88

2011: celkem událostí: 102

2012: celkem událostí: 95

g3Zásahy jednotky v roce 2012

Shrnutí za 1. čtvrtletí 2012


Výcvik byl zaměřen zejména na dopravní nehody. Hasiči si několikrát vyzkoušeli postupy a metody při vyprošťování osob z havarovaných vozidel a zúčastnili se taky soutěže ve vyprošťování,  kterou pro všechny dobrovolné jednotky předurčené pro zásahy u dopravních nehod organizoval HZS Moravskoslezského kraje. Hasiči nacvičovali taky bojové rozvinutí při požárech výškových budov.Mimo zásahovou činnost se hasiči pravidelně věnují i preventivně-výchovné činnosti a to jak pro veřejnost, tak hlavně pro děti. V tomto směru je nejlépe propracovaný projekt HASÍK. Mimo tento program naše jednotka již několik let úspěšně spolupracuje s mateřskou školou na ulici České a I. Šustaly, kde jezdíme pravidelně dětem ukazovat naši techniku.

15. května se v Praze dostalo jednomu z našich členů vysokého ocenění. „Jaroslav Novotný“:http://hasici.koprivnice.org/gallery.php?modul=gallery&akce=galerie_ukaz&galerie_id=339, jako příslušník HZS Moravskoslezského kraje – velitel čety na směně B na stanici v Novém Jičíně, se spolu s dvěma dalšími kolegy z HZS zařadil mezi tři nejlepší velitele roku 2011.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice