Shrnutí za poslední čtvrtletí roku a statistický přehled 2011

uvodV posledním čtvrtletí roku 2011 zasahovali hasiči u 34 událostí a jejich celkový počet se přehoupl přes 200. I když v závěru roku bývají zásahy hasičů často spojeny s rozmary počasí, tak doposud mírný průběh zimy zatím hasičům ani občanům vrásky na čele dělat nemusel. Přesto se ale, stejně jako o rok dříve, i v posledním čtvrtletí roku 2011 značně zvýšil počet dopravních nehod.

 

 

Počet zásahů ve 4. čtvrtletí: 34g1

Rozdělení podle druhu událostí:

– požár: 5

– technická pomoc: 16

– dopravní nehoda: 8

– únik nebezpečných látek: 2

– záchrana osob a zvířat: 3

– planý poplach: 0

Z pěti požárů byl nejzávažnějším požár bytu 24. 10. v jednom z domů na ulici 17. listopadu, u kterého zasahovali hasiči ze tří jednotek. U této události pomáhal jeden z našich členů v době mimo službu, který bydlí nedaleko a provedl ještě před příjezdem prvních jednotek účinná opatření a zabránil tak většímu šíření požáru. Mezi vážnější dopravní nehody patřila hned 8. 10. dopravní nehoda osobního vozidla v Závišicích. Osobní vozidlo sjelo z komunikace a narazilo do betonového mostku. Jeho řidič, ač tvrdil že není zraněn, byl přesto preventivně vyšetřen přivolaným lékařem záchranné služby a převezen do nemocnice, kde se ukázalo, že při nehodě utrpěl vnitřní zranění…. Vyprošťovat museli hasiči ale řidiče, kterého postihly během řízení zdravotní komplikace a havaroval se svým vozem na ulici Záhumenní. Často při nehodách dochází také k úniku provozních náplní, které mohou způsobit ohrožení životního prostředí. Rozsáhlý únik nafty z proražené palivové nádrže lehkého nákladního vozidla likvidovali hasiči ve Štramberku. Situace si dokonce vyžádala úplné uzavření komunikace v místě zásahu. Ač je zima doposud mírná, přesto si jednou počasí vynutilo výjezd hasičů. Během silného větru 16. 12. došlo v Lubině k vyvrácení dvou vzrostlých stromů přes místní komunikaci…Přehled všech zásahů v roce 2011


Počet zásahů v roce 2011: 206g2

Rozdělení podle druhu událostí:

– požár: 38

– technická pomoc: 132

– dopravní nehoda: 18

– únik nebezpečných látek: 3

– záchrana osob a zvířat: 12

– planý poplach: 3


Srovnání počtu a skladby událostí v letech 2008 až 2011

2008: celkem 103

2009: celkem 233

2010: celkem 179

2011: celkem 206

g3

Shrnutí za 1. čtvrtletí

Shrnutí za 2. čtvrtletí

Shrnutí za 3. čtvrtletí

Nejdůležitější akcí v posledním čtvrtletí roku 2011 bylo zahájení dlouho očekávané a potřebné rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice na Štramberské ulici. Původní objekt z roku 1921, stavěný ještě pro stříkačky tažené koňmi, tak po 90-ti letech radikálně změní svoji podobu a poskytne odpovídající zázemí pro výkon služby ve 21. století. Rozsáhlé stavební práce, které jsou součástí projektu, neumožňují ani omezený provoz jednotky v rekonstruovaném objektu, proto před samotným zahájením prací bylo nutno jednotku přestěhovat do náhradních prostor. Přemístění proběhlo v režii členů jednotky během 41. kalendářního týdne, bez omezení akceschopnosti a od večerních hodin 14. 10. 2011 zajišťuje jednotka výjezd z náhradních prostor.


Fotografie hasičské zbrojnice při slavnostním otevření v roce 1921, jedny s posledních fotografií v roce 2011 a náhradní prostory pro zajištění výjezdu
Na konci listopadu obdržela jednotka darem od Moravskoslezského kraje nové terminály pro radioprovoz v digitální síti HZS ČR. Začátkem prosince proběhla instalace systému do vozidla a po proškolelení na novou technologii již běží komunikace výhradně prostřednictvím moderní digitální rádiové sítě Matra.
Během posledního čtvrtletí proběhlo rovněž jedno taktické a jedno prověřovací cvičení. Plánování prověřovacího cvičení probíhá v „utajeném“ režimu a je o něm informován pouze starosta města. Cílem letošního cvičení bylo kromě taktických postupů při požáru prověřit taky čas výjezdu jednotky a dojezdový čas na místo události na vzdálenějším konec města z přechodného působiště, kde má jednotka zázemí po dobu rekonstrukce hasičské zbrojnice.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice