Slavnostní předání techniky

1600px-5935

Ve středu 25. října 2017 v 10 hodin se na prostranství před radnicí uskutečnilo slavnostní předání nové požární techniky. Město Kopřivnice investovalo v posledních dvou letech nemalé prostředky do obnovy techniky u všech jednotek požární ochrany, které zřizuje. Pro jednotky v místních částech zakoupilo ze svého rozpočtu 4 ks dopravních automobilů a pro jednotku ve městě, zařazenou v nejvyšší kategorii (JPO II), se podařilo s využitím evropských dotací pořídit novou velkokapacitní cisternu a rovněž dopravní automobil. K tomu dostali navíc v loňském roce kopřivničtí hasiči do výpůjčky od Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje automobilový žebřík.

klic-tht

Naproti budovy městského úřadu bylo seřazeno a připraveno ke slavnostnímu předání 5 nových dopravních automobilů, nákladní přívěs, zapůjčený automobilový žebřík a hlavně nová cisternová automobilová stříkačka pro velkoobjemové hašení. Kromě vedení města, zastoupené nejvyššími představiteli a to samotným starostou Miroslavem Kopečným a místostarostou Lumírem Pospěchem, přihlíželi slavnostnímu aktu rovněž zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, plk. Jiří Němčík a plk. Petr Adamus, dále velitel obvodního oddělení Policie ČR npor. Ivan Pilát, velitel městské policie Jan Müller a nechyběli ani zástupci výrobců nejnovějšího z předávaných vozidel a to pan Jaroslav Lorenc za THT Polička a Drahomír Lošák za automobilku Tatra.

Po proslovech a předání klíčů následoval krátký program. Nejprve předvedli požární útok ti nejmenší, následovala ukázka hašení hořlavé kapaliny pomocí práškového hasícího přístroje. Při záchraně osoby z výšky předvedli svou práci lezci a rovněž byla nasazena i výšková technika. Jako poslední se občanům ukázala v akci nová cisterna a její schopnost hašení za jízdy z dálkově ovládaného nárazníkového monitoru.

spol-foto-10-2017-web

 

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice