Stáž u HZS MSK

1Třetí říjnový víkend byl pro dobrovolné hasiče územního odboru Nový Jičín ve znamení odborné přípravy. Jak v sobotu, tak i v neděli se jednotky SDH různých kategorií účastnily stáží, výcviků nebo školení. Nejinak tomu bylo i v případě naší jednotky, která v neděli 16. října absolvovala již druhou stáž na stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně. První proběhla na jaře letošního roku.

Desetihodinové stáže se zúčastnilo 6 členů jednotky a 2 členové, kteří se aktivně na vstup do jednotky připravují. V dopolední části proběhlo teoretické zopakování zásahů s výskytem nebezpečných látek, po kterém následovala praktická část v protichemickém obleku a mobilním dekontaminačním stanovištěm. Do polední pauzy stihli hasiči i téma týkající se dopravních nehod.

V odpoledním bloku se členové věnovali kardiopulmonální resuscitaci a do konce stáže probíhal na dvoře hasičské stanice výcvik s naším automobilovým žebříkem. I přesto, že byla jednotka připravena vyrazit k mimořádným událostem společně s profesionální jednotkou, nebylo nakonec pomoci hasičů třeba.

Článek na webu požáry.cz

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice