Taktická cvičení na únik nebezpečné látky

14Průběžně od roku 2013 pracuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje na koncepci předurčenosti dobrovolných jednotek pro zásahy spojené s výskytem nebezpečných látek. Cílem je doplnit síly a prostředky profesionálních hasičů zejména při dlouhodobých zásazích. V rámci této nové koncepce byly vytipovány jednotky, se kterými pak byla prováděna cílená odborná příprava. Vyvrcholením byly dvě taktická cvičení, která se uskutečnila ve čtvrtek 15. 5. 2014. V územním odboru Nový Jičín jsou kromě stanic Hasičského záchranného sboru v Novém Jičíně a Bílovci předurčeny pro tyto zásahy jednotky Frenštát p. R., Kopřivnice a Studénka.

Obě cvičení probíhaly v Kopřivnici na parkovišti u letního koupaliště a byly určeny především pro dobrovolné hasiče naší jednotky, kteří nepracují u Hasičského záchranné sboru, který se na tyto zásahy specializuje.


Příjezd hasičů na místo zásahu byl v reálných časech, tak jako by se jednalo o opravdový zásah. První jednotkou tedy byla místní kopřivnická, která se pokusila identifikovat neznámou látku a také vytyčila nebezpečnou zónu. Z taktických důvodů nemohli pokračovat v zásahu a vyčkali na příjezd jednotky z Nového Jičína. Poté se již rozběhly záchranné a likvidační práce. Hasiči se vystrojili do speciálních přetlakových protichemických obleků a k místu úniku se vydala tříčlenná zásahová skupina, kterou jistil hasič tzv. jistící skupiny. Dle výstražné tabulky na plechové nádobě bylo zjištěno, že se jedná o kyselinu chlorovodíkovou unikající na volné prostranství. Zasahující skupina provedla omezení rozsahu havárie tím, že utěsnila nádobu a zastavila další únik HCl. Následující skupinou bylo místo úniku neutralizováno a uklizeno, tak aby nedocházelo k dalšímu riziku ohrožení zdraví obyvatel a znečištění životního prostředí. Komplikací se druhé skupině stala fingovaná nevolnost jejich kolegy v nebezpečné zóně, jehož museli dopravit zpátky do bezpečného prostoru a tam mu poskytnout první pomoc. Samozřejmostí byla dekontaminace jak zasahujících hasičů, tak i použitých prostředků.Hlavním cílem cvičení bylo prověřit a zkoordinovat zásah JSDH Kopřivnice a HZS MSK ze stanice v Novém Jičíně. Další cíle, týkající se taktických postupů zásahu na NL, práce s prostředky pro likvidaci nebezpečných látek, detekce apod., byly splněny. Jednotka je tak již plně předurčena na zásahy s výskytem nebezpečných látek a může tak zasáhnout nejen na území města města Kopřivnice, kde se nachází několik potencionálních rizik, např. zimní stadion (amoniak), krytý bazén (chlór), podnik Tatra (několik druhů NL) nebo havárie vozidla, převážející tyto látky ohrožující životní prostředí a zdraví či životy obyvatel.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice