Taktické cvičení – únik chlóru

IMG_3314Jednotka HZS Moravskoslezského kraje ze stanice v Kopřivnici spolu s JSDH Kopřivnice, jakožto jednou ze tří dobrovolných jednotek v územním odboru Nový Jičín předurčených na zásahy s výskytem nebezpečných látek vyjížděly společně v pondělí 25. dubna 2022 po 9. hodině ranní k úniku chlornanu sodného z technologické místnosti krytého bazénu v Kopřivnici. Nejednalo se však o ostrý zásah, nýbrž o taktické cvičení…

 

Po příjezdu na místo události hasiči začali mimo jiné s okamžitou předlékařskou první pomocí intoxikované obsluze bazénu, která uvedla, že v objektu došlo k poškození kanystrů a úniku chlornanu sodného využívaného pro dezinfekci vody. V prostoru úniku se nacházela další osoba, která byla v bezvědomí.

Hasiči z obou jednotek započali s vytyčením nebezpečné zóny, vytvořením bezpečnostní uzávěry pro veřejnost a přípravou vstupu do nebezpečné zóny v protichemických oblecích, která vedla k záchraně osoby v bezvědomí a zastavení šíření úniku nebezpečné látky. Zachráněné osobě byla také poskytnuta předlékařská první pomoc. Také byly vytvořeny dva vodní štíty na ochranu přilehlých budov.

Po provedení všech nezbytných úkonů bylo nutné, aby zasahující hasiči opouštějící nebezpečnou zónu prošli dekontaminací a zpětným vystrojením do zásahových obleků.

V rámci tohoto cvičení byla řešena prioritně součinnost profesionálních a dobrovolných kopřivnických hasičů při těchto specifických zásazích. Při reálném zásahu by na místo byly povolány i další složky IZS, a také počet hasičských jednotek by byl vyšší.

 

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice