Taktické cvičení – únik čpavku

4V pondělí 23. 3. 2015 dopoledne se na zimním stadiónu v Kopřivnici uskutečnilo taktické cvičení jednotek požární ochrany. Cvičení se odehrávalo v režii Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Námětem bylo ověření funkce havarijních technologií instalovaných na zimním stadiónu pro případ úniku čpavku, který je používán jako chladicí médium pro výrobu a udržování ledové plochy.

Úkolem hasičů byl monitoring množství čpavku uvnitř strojovny a na volném prostranství za filtrační jednotkou. Simulovaný zásah probíhal v nejvyšším stupni ochrany. Hasiči používali plynotěsné přetlakové protichemické obleky, bylo zřízeno dekontaminační stanoviště, připravena trojnásobná požární ochrana, bylo vytvořeno vedení se štítovými proudnicemi pro vytvoření vodní clony a pro další zásah byla připravena jistící skupina. Cvičení se zúčastnily celkem tři jednotky. Kromě jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanice Nový Jičín také naše jednotka a jednotka SDH města Studénky, která má ve svém hasebním také zimní stadión s instalovaným podobným systémem havarijního čištění kontaminovaného vzduchu v případě úniku amoniaku. V územním odboru Nový Jičín jsou pro zásahy spojené s únikem nebezpečných látek předurčeny celkem tři dobrovolné jednotky, všechny jsou zařazeny v kategorii JPO II. Kromě těch, jež se zúčastnily tohoto cvičení, to jsou ještě hasiči z Frenštátu p. R.

 
TC 23. 3. 2015
 
Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice