Taktické cvičení – únik čpavku

4V pondělí 23. 3. 2015 dopoledne se na zimním stadiónu v Kopřivnici uskutečnilo taktické cvičení jednotek požární ochrany. Cvičení se odehrávalo v režii Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Námětem bylo ověření funkce havarijních technologií instalovaných na zimním stadiónu pro případ úniku čpavku, který je používán jako chladicí médium pro výrobu a udržování ledové plochy.

Úkolem hasičů byl monitoring množství čpavku uvnitř strojovny a na volném prostranství za filtrační jednotkou. Simulovaný zásah probíhal v nejvyšším stupni ochrany. Hasiči používali plynotěsné přetlakové protichemické obleky, bylo zřízeno dekontaminační stanoviště, připravena trojnásobná požární ochrana, bylo vytvořeno vedení se štítovými proudnicemi pro vytvoření vodní clony a pro další zásah byla připravena jistící skupina. Cvičení se zúčastnily celkem tři jednotky. Kromě jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanice Nový Jičín také naše jednotka a jednotka SDH města Studénky, která má ve svém hasebním také zimní stadión s instalovaným podobným systémem havarijního čištění kontaminovaného vzduchu v případě úniku amoniaku. V územním odboru Nový Jičín jsou pro zásahy spojené s únikem nebezpečných látek předurčeny celkem tři dobrovolné jednotky, všechny jsou zařazeny v kategorii JPO II. Kromě těch, jež se zúčastnily tohoto cvičení, to jsou ještě hasiči z Frenštátu p. R.

 
TC 23. 3. 2015
 
Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice