Únik chlóru z technologie v Aquaparku Frenštát p. R.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA24. listopadu 2022 proběhlo ve Frenštátu p. R. rozsáhlé taktické cvičení zaměřené na zásah s výskytem nebezpečné látky. Tématem byl únik chlóru z technologického zařízení úpravy vody v aquaparku. Do cvičení byly zapojeny jednotky požární ochrany dle aktuální havarijní karty zpracované pro tento objekt. Kromě místně příslušné jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kterou je stanice Kopřivnice, se cvičení účastnila samozřejmě místní jednotka SDH Frenštát p. R., jednotka SDH Kopřivnice a jednotka HZS MSK z centrální hasičské stanice Územního odboru Nový Jičín.

 

 

Po příjezdu jednotek na místo zásahu byla vytyčena nebezpečná zóna, určen nástupní prostor a připraveny prostory pro dekontaminaci zasahujících hasičů. Do nebezpečné zóny bylo postupně vysláno několik skupin hasičů v protichemických oblecích aby vyhledaly a zastavily další únik nebezpečné látky. K zamezení šíření chlórového mraku, který byl unášen větrem dále z areálu aquaparku, bylo vytvořeno hadicové vedení a byly nasazeny štítové proudnice. Po provedení všech nezbytných úkonů prošli hasiči opouštějící nebezpečnou zónu dekontaminačním stanovištěm.

V rámci tohoto cvičení byla řešena prioritně součinnost profesionálních a dobrovolných hasičů při těchto specifických činnostech. V Moravskoslezském kraji je systematicky určená předurčenost jednotek na takové typy zásahů. Specializaci na nebezpečné látky mají všechny stanice Hasičského záchranného sboru v základním stupni (Z), centrální stanice územních odborů ve stupni středním (S) a krajská centrála Hasičského záchranného sboru je opěrným bodem (O). Kromě profesionálních jednotek jsou na zásahy s výskytem nebezpečných látek ve stupni Z předurčeny také vybrané dobrovolné jednotky kategorie JPO II. V našem okrese se jedná o jednotky SDH Frenštát p. R., Kopřivnice a Studénka.

 

Předurčené jednotky na zásahy s výskytem nebezpečných látek v ÚO Nový Jičín:

  • HZS MSK, centrální stanice Nový Jičín
  • HZS MSK, stanice Bílovec
  • HZS MSK, stanice Kopřivnice
  • JSDH Frenštát p. R.
  • JSDH Kopřivnice
  • JSDH Studénka

 

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice