Unikátní Integrované bezpečnostní centrum již v provozu

uvod7. 12. 2010 zahajuje svůj ostrý provoz unikátní Integrované bezpečnostní centrum (IBC) v Ostravě. IBC bude v operačním řízení vysílat k mimořádným událostem a koordinovat činnost všech základních složek Integrovaného záchranného systému – jednotky požární ochrany zařazené do systému plošného pokrytí, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou službu. Pro město Ostravu bude taky zajišťovat činnost městské policie.

201012062239_ibc-building-01
Celý projekt IBC vznikl na základě strategie Hasičského záchranného sboru ČR – rozvoj operačních středisek na úrovní krajů. V našem kraji byl projekt navíc rozpracován tak, že do něj byly zařazeny i další složky IZS a vzniklo tak unikátní středisko, později pojmenované jako Integrované bezpečnostní centrum. Všechny jednotky požární ochrany (Hasičský záchranný sbor, dobrovolné i podnikové jednotky) tak budou řízeny centrálně z jednoho pracoviště. Volací znak na nové krajské operační a informační středisko HZS MSK je POS 100 a telefonické spojení pro komunikaci mezi hasiči a operačním střediskem je zajištěno prostřednictvím čísla 950 739 841 (každý územní odbor má přiděleno specifické telefonní číslo – toto číslo je určeno pro JSDH územního odboru Nový Jičín).

Na IBC jsou rovněž směřována všecha tśňová volání z území Moravskoslezského kraje:

150 – Hasiči

155 – Zdravotnická záchranná služba

158 – Policie ČR

112 – jednotné evropské číslo tísňového volání


Video z produkce České televize k IBC

Více informací v článku na webu HZS Moravskoslezského kraje

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice