Unikátní Integrované bezpečnostní centrum již v provozu

uvod7. 12. 2010 zahajuje svůj ostrý provoz unikátní Integrované bezpečnostní centrum (IBC) v Ostravě. IBC bude v operačním řízení vysílat k mimořádným událostem a koordinovat činnost všech základních složek Integrovaného záchranného systému – jednotky požární ochrany zařazené do systému plošného pokrytí, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou službu. Pro město Ostravu bude taky zajišťovat činnost městské policie.

201012062239_ibc-building-01
Celý projekt IBC vznikl na základě strategie Hasičského záchranného sboru ČR – rozvoj operačních středisek na úrovní krajů. V našem kraji byl projekt navíc rozpracován tak, že do něj byly zařazeny i další složky IZS a vzniklo tak unikátní středisko, později pojmenované jako Integrované bezpečnostní centrum. Všechny jednotky požární ochrany (Hasičský záchranný sbor, dobrovolné i podnikové jednotky) tak budou řízeny centrálně z jednoho pracoviště. Volací znak na nové krajské operační a informační středisko HZS MSK je POS 100 a telefonické spojení pro komunikaci mezi hasiči a operačním střediskem je zajištěno prostřednictvím čísla 950 739 841 (každý územní odbor má přiděleno specifické telefonní číslo – toto číslo je určeno pro JSDH územního odboru Nový Jičín).

Na IBC jsou rovněž směřována všecha tśňová volání z území Moravskoslezského kraje:

150 – Hasiči

155 – Zdravotnická záchranná služba

158 – Policie ČR

112 – jednotné evropské číslo tísňového volání


Video z produkce České televize k IBC

Více informací v článku na webu HZS Moravskoslezského kraje

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice