Výcvik jednotky – Vítkovice 15. března 2009

uvodOd začátku roku probíhá výcvik jednotky dle schváleného plánu odborné přípravy. Kromě teorie, je vždy připraveno několik praktických částí. Prvním letošním dnem s „velkým“ praktickým výcvikem byla neděle 15. 3. 2009.

Celá jednotka odjela s technikou nejprve na centrální stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Zábřehu, kde proběhla teoretická část. Hasiči si zopakovali teoretické postupy při pohybu v neznámých prostorech za zhoršené viditelnosti, vyhledávání a záchranu osob a metody hašení požárů interiérů. Teoretická část obsahovala i videoprojekci modelových situací.


Po teoretické části se jednotka spolu s druhým výjezdem HZS MSK stanice Ostrava Zábřeh, přesunula do areálu dolní továrny Vítkovic, kde stejně jako loni, proběhla praktická část výcviku. Nejprve byly vytvořeny dvě družstva a v každém z nich dvě záchranné skupiny, které měly za úkol prozkoumat určený prostor v suterénu budovy s cílem vyhledat a vyprostit zraněnou osobu. Zásah byl prováděn v naprosté tmě, bez použití svítilen a v dýchací technice. Ve druhé fázi si hasiči vyzkoušeli zdolávání interiérového požáru v jedné místnosti v prvním nadzemním podlaží kancelářské budovy. Zásah byl veden v reálných podmínkách – v prostoru byl vyvolán řízený požár. I tento zásah probíhal v dýchací technice. Na celém cvičení se podíleli jako odborní instruktoři hasiči HZS MSK, stanice Ostrava Zábřeh, směna B, pod vedením Vladimíra Vysockého.

Video z výcviku (reportáž KTK)


Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice