Výcvik v reálných podmínkách požáru

04

15. záříjový den roku 2015 absolvovalo 12 hasičů naší jednotky odbornou přípravu
v tzv. flashover kontejneru v Hamrech u Prostějova.

 „Flashover kontejner je systém několika vzájemně propojených a speciálně
upravených lodních kontejnerů, ve kterých instruktoři připravují naprosto reálné
podmínky požáru v uzavřených prostorech (imitace požárů bytů, domů apod.)

Hasiče nejdříve čekala nutná teoretická příprava a poté se přesunuli
k praktickému výcviku přímo do kontejneru, kde po kontrole správného ustrojení
pozorovali všichni z bezprostřední blízkosti různé jevy požáru (rollover, angels
flames, flashover) včetně ochrany proti nim a mohli se tedy naučit odhadnout
možná rizika hrozící při těchto zásazích.

Na závěr se hasiči rozdělili do skupin a absolvovali průzkum ve všech
prostorech kontejneru. Tam si ve zcela zakouřeném a neviditelném prostředí
zkoušeli tzv. 3D hašení, tak aby byla zajištěna kultura hašení a nebyly
způsobeny další škody hasební vodou. Tento typ výcviku je pro hasiče jedním
z nejlepších a nejnáročnějších, a to hlavně proto, že se zde zasahující setkají
s reálnými podmínkami zásahu.
Celé zaměstnání, jak jeho teoretická tak i praktická část, probíhalo pod vedením
zkušených lektorů z řad příslušníků Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje, jež je i zřizovatelem a provozovatelem celého tréninkového komplexu.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice