Zásah č. 189

5. 10. 2020 – 8:40
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Štramberská 436
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: V ranních hodinách byla kopřivnická jednotka vyslána k převrácenému sklápěcímu návěsu v uhelných skladech, kde došlo vlivem poškození k úniku velkého množství hydraulického oleje. Hasiči místo úniku zasypali sorpčním materiálem a poté byli nápomocni s úklidem převáženého materiálu. Postavení soupravy zpět na kola si zajistil provozovatel vozidla externí firmou.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice