Zásah jednotky č. 173

16. 10. 2015 – 16:36
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Vlčovice, Průmyslový park
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dvě jednotky hasičů byly vyslány k úniku neznáme látky na komunikaci v průmyslovém parku Vlčovice. Průzkumem na místě byla identifikována ropná látka neznámého původce, která se vlivem deště dostávala i do kanalizace. K zamezení dalšího průniku do kanalizace použili hasiči kanalizační rychloucpávky a sorpční hady. Na místo byla rovněž povolána speciální technika ze stanice Hasičského záchranného sboru v Novém Jičíně a to nosič kontejnerů s další zásobou sorbentu, který se použil pro likvidaci látky na komunikaci. Na místo události byli rovněž povolání zástupci odboru životního prostředí MÚ Kopřivnice a Povodí Odry.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice