Zásah jednotky č. 28

14. 2. 2016 – 1:39
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Husova 508
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni do rodinného domu, kde zasahující posádka záchranné služby naměřila vysoké hodnoty oxidu uhelnatého. Hasiči po příjezdu na místo pokračovali v odvětrávání objektu a prováděli měření. Jako zdroj byl identifikován kotel na tuhá paliva. Oxid uhelnatý je prudce jedovatý plyn,lehčí než vzduch, vznikající při nedokonalém spalování, nejen tuhých látek, ale také zemního plynu. V zájmu zdraví, nebo spíše života občanů, je mít v pořádku spalinové cesty a kotel. Nebezpečí je o to větší, že únik CO není smyslově postižitelný, nemá žádnou chuť ani zápach. V tomto případě naštěstí nedošlo ke smrti, ani nevratnému poškození zdraví.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice