Zásahy 2008

Archiv zásahů jednotky v roce 2008

Celkový počet zásahů: 103

Rozdělení podle druhu událostí:Statistika 2008

 • požár: 39
 • technická pomoc: 27
 • dopravní nehoda: 13
 • živelní pohroma: 11
 • únik nebezp. látek: 3
 • záchrana osob a zvířat: 5
 • planý poplach: 5

 

Počet zásahů ve 4. čtvrtletí: 25

Rozdělení podle druhu událostí:Statistika - 4q

 • požár: 12
 • technická pomoc: 6
 • dopravní nehoda: 3
 • živelní pohroma: 3
 • úniky nebezp. látek: 1
 • záchrana osob a zvířat: 0
 • planý poplach: 0

Výpis jednotlivých událostí

29. 12. 2008 – 21:55
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Lubina (u mostu)
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Požár plastového kontejneru se škodou 4 tis. Kč

13. 12. 2008 – 13:43
Požár – podzemní prostory
Kopřivnice – Štramberská 1091
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Pozn.: Požár odpadu ve větrací šachtě krytu CO. Požár byl likvidován vysokotlakým proudem z CAS 20 HZSP Tatra, naše jednotka provedla kontrolu vstupu do únikových prostor. Na odvětrání zakouřených prostor byla nasazena přetlaková ventilace. Po likvidaci požáru byly prostory prohlédnuty pomocí termokamery.

11. 12. 2008 – 23:35
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Obránců Míru 869
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5, CAS 32 – T 148 / 1+2
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednalo se o spálené potraviny.

6. 12. 2008 – 2:24
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Lubina
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Požár plastového kontejneru se škodou 1 tisíc Kč.

1. 12. 2008 – 11:57
Technická pomoc – odstraňování překážek
Kopřivnice – Lubina, Větřkovická přehrada
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Video ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela do místní části Lubina na Větřkovickou přehradu k vyproštění zapadlého automobilu. Jednotka asistovala HZSP Tatra, která vyprostila uvíznutý automobil (předními koly ve vodě) pomocí navijáku. Jednalo se o vozidlo, které způsobilo dnes ráno vážnou nehodu na Karvinsku, při které došlo ke smrtelnému zranění ženy a vážnému poranění muže.

30. 11. 2008 – 11:22
Živelní pohroma – větrná smršť
Kopřivnice – Obvodní oddělení Policie ČR
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Odstranění uvolněného nadstřešení nad vchodem na budově OO PČR.

30. 11. 2008 – 09:15
Živelní pohroma – větrná smršť
Kopřivnice – Štefánikova
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Bezprostředně přímo z předchozí události přejely obě zasahující jednotky o cca 150 m níž, kde na budově velkoskladu hraček a stavebního bazaru došlo také k uvolnění střechy. Na místo byla povolána výšková technika a uvolněné části byly zajištěny.

30. 11. 2008 – 08:57
Živelní pohroma – větrná smršť
Kopřivnice – nákupní centrum u Kauflandu
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Video z příjezdu
Video ze zásahu
Pozn.: V souvislosti se silným větrem na který upozorňuje výstraha ČHMÚ vyjela jednotka k uvolněné střeše na obchodech v nákupní zóně. Na místo byla rovněž povolána jednotka HZSP Tatra. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že došlo k „podfouknutí“ nadstřešení nad vchody do obchodů a uvolnění celé střešní konstrukce v délce asi 80m. Místo bylo zabezpečeno a po dohodě s provozovatelem byly provozovny uzavřeny.

28. 11. 2008 – 14:34
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Pod Morávií 1167
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín
Pozn.: Jednotka vyjela prověřit výskyt kouře do bytového domu na ul. Pod Morávíí. Po příjezdu na místo již zasahoval HZSP Tatra. Jednotka se zapojila do průzkumu. Ohnisko požáru bylo nalezeno v kuchyni bytu v 2.NP. Došlo k samouhašení požáru z nedostatku kyslíku.

19. 11. 2008 – 17:16
Požár – průmyslové, zemědělské objekty, sklady
Příbor – směr Nový Jičín
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5, CAS 32 – T 148 / 1+2
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru zemědělského objektu do Příbora. Již během cesty bylo přes RDST zjištěno, že se jedná o požár stohu. Po příjezdu na místo bylo s majitelem dohodnuto, že stoh se nechá vyhořet. Na místě zůstala proto místní jednotka a ostatní jednotky se vrátily zpět na základny.

19. 11. 2008 – 3:26
Požár – nízké budovy
Hukvaldy – Horní Sklenov 11
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4, CAS 32 T 148 / 1+1
Zasahující jednotky: HZS MSK Frýdek Místek, JSDH Kopřivnice, JSDH Hukvaldy, JSDH Fryčovice
Článek na webu HZS MSK
Pozn.: Jednotka vyjela s dvěma cisternami k požáru rodinného domu do obce Hukvaldy. Po příjezdu na místo události byla již střecha domu v plamenech. Na místě zasahovala jednotka HZS MSK Frýdek Místek, naše jednotka rozvinula dopravní a útočné vedení z druhé strany objektu. Postupně se dostavila ještě jednotka sboru dobrovolných hasičů s Fryčovic, která společně s naší druhou CAS zabezpečovala kyvadlovou dopravu vody a místní jednotka, která zřídila čerpací stanoviště. Obyvatel domu byl převezen ZZS do nemocnice. Škoda způsobená požárem na střeše domu, garáži a hospodářské budově byla předběžně vyčíslena na cca 1 mil. Kč.

18. 11. 2008 – 15:36
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Čsl. Armády
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Během cesty zpět na základnu z předchozí události zasahovala jednotka u dopravní nehody na mostě na ul. Čsl. Armády. Byla provedena likvidace úniku provozních kaplin z havarovaných vozidel a úklid vozovky.

18. 11. 2008 – 14:29
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Kadláčkova
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Požár dřevěné buňky u vstupu do areálu hřiště házené.

8. 11. 2008 – 15:53
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Dukelská 690
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Na žádost Zdravotnické záchranné služby vyjela jednotka ke snesení pacienta z bytu do vozu RZP.

8. 11. 2008 – 11:07
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Francouzská 1187
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice

6. 11. 2008 – 8:44
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Štramberk – Bařiny
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k úniku pohonných hmot na silnici mezi Štramberkem a Ženklavou. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k uvolnění palivové nádrže nákladního automobilu a došlo k úniku velkého množství pohonných hmot, který byl likvidován pomocí sorbentů.

5. 11. 2008 – 1:38
Požár – nízké budovy
Tichá
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5, CAS 32 – T 148 / 1+2
Zasahující jednotky: JSDH Frenštát p.R., JSDH Trojanovice, JSDH Kunčice p.O., JSDH Tichá, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kozlovice, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Článek na webu HZS MSK
Pozn.: Druhý stupeň požárního poplachu byl vyhlášen po příjezdu prvních jednotek k požáru rodinného domu na okraji Frenštátu p.R. v katastru obce Tichá. Na místo se postupně sjelo 7 jednotek. Naše jednotka se po příjezdu zapojila do likvidačních prací. Požárem byla již zcela zničena hospodářská část budovy. Síly byly zaměřeny na ochranu obytné části domu. Škoda způsobena požárem byla předběžně vyčíslena na 4 mil. Kč.

3. 11. 2008 – 21:46
Dopravní nehoda – vyproštění osob
Kopřivnice – silnice 1/58, u průmyslového parku
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Článek na webu HZS MSK
Pozn.: Jednotka vyjela společně s HZSP Tatra a HZS MSK Nový Jičín k dopravní nehodě dvou osobních automobilů na křižovatce silnice 1/58 s příjezdovou komunikací do průmyslového parku. Hasiči provedli společně vyproštění zaklíněné osoby z jednoho vozidla, asistenci záchranné službě, protipožární opatření a osvětlení místa události. Po zadokumentování nehody Policíí ČR byla uvolněna komunikace a provedena likvidace úniku provozních náplní.

1. 11. 2008 – 14:18
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Pod Morávií 1170
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5, CAS 32 – T 148 / 1+2
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k hlášenému požáru bytu v 6.podlaží 8-mi patrového domu. Došlo ke vznícení potravin na sporáku a následně požáru digestoře. Byl povolán vyšetřovatel ZPP z HZS MSK ÚO Nový Jičín.

28. 10. 2008 – 12:07
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Francouzská 1196
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZSP Tatra, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k hlášenému požáru el. rozvaděče. Po příjezdu na místo jednotka provedla průzkum, kterým bylo zjištěno, že došlo ke zkratu na el. jističi v rozvodné skříni v 5. patře. Zásah překvalifikován na technickou pomoc. Místo bylo zkontrolováno, byla povolána poruchová služba skupiny ČEZ a místo bylo předáno městké policii.

26. 10. 2008 – 20:31
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Husova
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Dopravní nehoda osobního vozidla. Po příjezdu na místo události byly provedeny protipožární opatření a po příjezdu výjezdové skupiny dopravní policie a zadokumentování nehody bylo provedo vyproštění zaklíněného vozidla. Nehoda se obešla bez zranění.

24. 10. 2008 – 23:47
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Francouzská 1194
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru odpadu. Po příjezdu bylo zjištěno, že hoří starý nábytek u popelnice. K likvidaci požáru byl použit vysokotlaký proud.

20. 10. 2008 – 14:12
Požár – dopravní prostředky
Kopřivnice – Vlčovice (u prům. parku)
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Záloha na stanici

12. 10. 2008 – 08:30
Technická pomoc
Kopřivnice – Husova, areál koupaliště
Technika: CAS 32 – T 148 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Čištění bazénových van na žádost zřizovatele – města Kopřivnice

11. 10. 2008 – 13:00

Technická pomoc
Kopřivnice – Husova, areál koupaliště
Technika: CAS 32 – T 148 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Čištění bazénových van na žádost zřizovatele – města Kopřivnice

Počet zásahů v 3. čtvrtletí: 34

Rozdělení podle druhu událostí:Graf - 3. ctvrtleti 08

 • požár: 15
 • technická pomoc: 10
 • dopravní nehoda: 3
 • živelní pohroma: 3
 • úniky nebezp. látek: 0
 • záchrana osob a zvířat: 2
 • planý poplach: 1

Výpis jednotlivých událostí

28.9. 2008 – 13:12
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace
Kopřivnice – Vlčovice, silnice 1/58
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, JSDH Frenštát p.R.
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k dopravní nehodě do místní části Vlčovic. Současně byla vyslána k mimořádné události taky jednotka HZSP Tatra a JSDH Frenštát p.R. Během jízdy k zásahu byl upřesněn charakter dopravní nehody – podezření na težké zranění motocyklisty po kolizi s osobním automobilem a byla povolána letecká záchranná služba. Po příjezdu na místo provedla jednotka v součinnosti s HZSP Tatra a PČR zajištění místa nehody a asistenci záchranné službě. Po stabilizaci a transportu raněného a zadokumentování místa nehody byl proveden úklid a uvolnění komunikace.

26. 9. 2008 – 03:25
Požár – nízké budovy
Příbor – 9.května 1172
Technika: CAS 32 – T 148 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Článek a foto na webu HZS MSK
Pozn.: Pohotovost na stanici.

21. 9. 2008 – 01:18
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Obránců míru 761
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Pozn.: Únik vody ze systému ústředního topení v jednom z bytů v nejvyšším patře bytového domu.

17. 9. 2008 – 16:41
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Ignáce Šustaly 1080
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k likvidaci sršního hnízda. Po průzkumu bylo zjištěno, že sršní hnízdo se nachází v podhledu střechy. Za pomocí lezecké výstroje bylo hnízdo chemicky zlikvidováno.

15. 9. 2008 – 15:23
Požár – nízké budovy
Ženklava 184
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, JSDH Ženklava, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru do obce Ženklava. Po příjezdu na místo události provedla jednotka průzkum – za použití dýchací techniky vnikla do zasaženého objektu. Ohnisko požáru bylo nalezeno v jedné ze sklepních místností. K likvidaci požáru byl nasazen jeden vysokotlaký proud vedený uvnitř budovy a jeden „C“ proud na dohašovací práce vně budovy. Zakouřené prostory domu byly odvětrány za použití přetlakové ventilace. Na místo se dostavily ještě dobrovolné jednotky ze Štramberku a Ženklavy a jednotka HZS MSK Nový Jičín, které byl zásah předán.

12. 9. 2008 – 17:05
Technická pomoc – neakutní otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Štramberská 1096
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice

12. 9. 2008 – 11:20
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Štefánikova 1163 (radnice)
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3, CAS 32 – T 148 / 1+2
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Video z jízdy k zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost SOPIS FM k požáru výškové budovy. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení. Jednotka po dohodě s velitelem zásahu vytvořila průzkumnou skupinu, která provedla průzkum na střeše objektu.

11. 9. 2008 – 17:16
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Francouzská 1196
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5, CAS 32 – T 148 / 1+2
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Štramberk, JSDH Příbor
Fotografie ze zásahu
Článek a foto na webu HZS MSK
Článek a foto na webu HZS MSK ÚO Nový Jičín
Reportáž ze zpravodajství KTK
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru bytu na Francouzskou ulici. Po příjezdu na místo zásahu provedla společně s HZSP Tatra průzkum a rozvinula dopravní a útočné vedení. Mezi tím se na místo dostavila jednotka HZS MSK ze stanice Nový Jičín a dobrovolné jednotky ze Štramberku a Příbora. Zásah byl veden za použití dýchací techniky. K likvidaci požáru byl nasazen jeden „C“ proud, další proud byl použit na dohašovací práce vně budovy. K odvětrání zakouřených prostor byla použita přetlaková ventilace. Předběžná škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 490 tis. Kč.

10. 9. 2008 – 17:36
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Mniší 73
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k likvidaci vos. Vosí hnízdo bylo zlikvidováno chemickým postřikem.

7. 9. 2008 – 11:28
Záchrana osob, zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Francouzská 1196
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice

6. 9. 2008 – 9:35
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – Štefánikova
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Dopravní nehoda osobního automobilu. Po průjezdu přes retardér došlo k proražení motorové vany a úniku motorového oleje na vozovku, která byla znečištěna v délca cca 50m.

2.9.2008 – 21:36
Požár – dopravní prostředky
Kopřivnice – Lubina, u točny autobusu
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3, CAS 32 – T 148 / 1+2
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela společně s HZSP Tatra k požáru osobního automobilu po dopravní nehodě na točně autobusu v Lubině. HZSP Tatra lokalizoval požár vysokotlakým proudem, naše jednotka provedla osvětlení místa zásahu osvětlovacím stožárem a likvidaci úniku provzních náplní. Na místo se dostavila Policie ČR, pracovník zjišťování příčin požáru HZS MSK a Zdravotnická záchranná služba se dvěma vozidly (RZP+RLP) k ošetření zraněných osob z automobilu.

31.8.2008 – 0:53
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Mniší 116
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Mniší, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru rodinného domu. Jednalo se o požár ve sklepním prostoru. Při zásahu byla použita dýchací technika. K likvidaci požáru byl nasazen vysokotlaký proud.

30. 8. 2008 – 17:44
Záchrana osob, zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice

28. 8. 2008 – 18:07
Požár – lesní, polní porost, tráva
Kopřivnice – Sluneční
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5, CAS 32 – T 148 / 1+1
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka byla povolána k požáru slámy za lesem Benčák. Po příjezdu na místo již zasahovala jednotka z Tatry. Naše jednotka prováděla týlové práce.

27. 8. 2008 – 22:54
Požár – výškové budovy
Příbor – U Tatry 1487
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Video z jízdy k zásahu
Pozn.: Výjezd k požáru výškové budovy do Příbora. Po příjezdu na místo a průzkumu bylo zjištěno, že se jedná naštěstí jen o zapomenuté potraviny na sporáku.

22. 8. 2008 – 18:16
Planý poplach
Kopřivnice – Osvoboditelů 1209
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3, CAS 32 – T 148 / 1+2
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Pozn.: Jednotka byla povolána k ohlášenému požáru ve výtahové šachtě. Před výjezdem byla operačním střediskem odvolána, zásah byl překvalifikován na planý poplach.

20. 8. 2008 – 16:08
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – U vodojemu
Technika: DA 12 – Avia A30 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka provedla likvidaci sršního hnízda, které se nalézalo na sociálním zařízení a ohrožovalo majitele.

16. 8. 2008 – 2:48
Požár – nízké budovy
Kunčice p.O. – Žuchov 128
Technika: CAS 32 – T 148 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Frenštát p. R., JSDH Kunčice p. O., JSDH Trojanovice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Článek na webu HZS MSK
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru nízké budovy. Na místě prováděla kyvadlovou dopravu vody. Místo události bylo původně určeno jako Frenštát p. R., po upřesnění situace bylo místo lokalizováno již jako katastr sousedních Kunčic p.O.. Příčinou požáru byl úder blesku do objektu. Škoda je předběžně odhadována na nejméně 1 mil.Kč.

15. 8. 2008 – 20:10
Živelní pohroma – větrná smršť
Kopřivnice – Vlčovice 175
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Vlčovice
Pozn.: Jednotka vyjela k vyvrácenému stromu na vedení vysokého napěti. Ve spolupráci s městskou policií provedla zabezpečení místa události, poté se vrátila na základnu.

9. 8. 2008 – 16:17
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Karla Čapka 950
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela k ohlášenému požáru v jednom z bytů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o spálené potraviny. Jednotka byla operačním střediskem vrácena zpět na základnu.

6. 8. 2008 – 17:05
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Štramberská 1125
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k odstranění sršního hnízda. Hnízdo se nacházelo v 8. podlaží nad balkonem. Jednotka za pomocí jednoho dílu nastavovacího žebříku a chemického postřiku provedla odstranění hnízda.

4. 8. 2008 – 16:12
Živelní pohroma – větrná smršť
Kopřivnice – Krátká, u mateřské školy
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5, DA 12 – A 31 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Video z výjezdu
Pozn.: Odstranění spadlého stromu na komunikaci pro pěší u mateřské školy na ul. Krátká.

2. 8. 2008 – 10:04
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Ignáce Šustaly 1106
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka byla povolána k akutní likvidaci vosího hnízda v kuchyni bytového domu. Hnízdo likvidováno chemickým postřikem.

21. 7. 2008 – 6:40
Požár – podzemní prostory
Kopřivnice – Ignáce Šustaly 1081
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru podzemních prostor, po příjezdu na místo, již zasahovala jednotka z Tatry, která prováděla lokalizaci požáru. Stejně jako u předchozích zásahů došlo k požáru odpadu, od kterého vzplanuly dřevěné dveře od sklepní kóje. Jednotka provedla na žádost velitele zásahu průzkum v okolí domu.

20. 7. 2008 – 14:48
Požár – popelnice, kontejner, odpad, otatní
Kopřivnice – Ignáce Šustaly 1109
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice

18. 7. 2008 – 19:24
Požár – výšková budova
Kopřivnice – Ignáce Šustaly 1081
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k odvětrání sklepních prostor, po požáru odpadu. Po příjezdu byl proveden průzkum, při kterém bylo zjištěno, že došlo k požáru různorodého odpadu ve sklepní kóji. K vyvětrání byla použita přetlaková ventilace.

13. 7. 2008 – 20:40
Živelní pohroma – povodně, záplavy, deště
Kopřivnice – Štefánikova, budova aut. nádraží
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela opětovně k odčerpání vody se zatopených prostor v suterénu výpravní budovy autobusového nádraží.

13. 7. 2008 – 16:10
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Štefánikova, budova aut. nádraží
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela k odčerpání vody se zatopených prostor v suterénu výpravní budovy autobusového nádraží. Bylo nasazeno plovoucí čerpadlo.

10. 7. 2008 – 8:44
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace
Kopřivnice – Mniší, směr Hukvaldy
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Dopravní nehoda domíchavače betonu

8. 7. 2008 – 17:58
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Ženklava
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k likvidaci nebezpečného hmyzu, který ohrožoval obyvatele domu. Vosí hnízdo zlikvidováno chemickým postřikem.

3. 7. 2008 – 18:07
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Mniší
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k likvidaci sršního hnízda. Likvidace hmyzu byla za pomocí chemického postřiku.

3. 7. 2008 – 7:56
Požár – výšková budova
Kopřivnice – Ignáce Šustaly 1081
Technika: CAS 32 – T 148 / 1+3, DA 12 – Avia / 1+1
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru výškové budovy. Po příjezdu již zasahovala jednotka TaKo. Jednotka zůstala v záloze na místě události.

1. 7. 2008 – 18:45
Požár – nízká budova
Kopřivnice – Francouzská 1205
Technika: CAS 32 – T 148 /1+3, DA 12 – Avia / 1+1
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru nízké budovy. Po příjezdu již zasahovala jednotka Tatry a zásah byl již pod kontrolou – jednalo se o spáléné potraviny. Jednotka se vrátila na základnu.

Počet zásahů v 2. čtvrtletí: 24

Rozdělení podle druhu událostí:Rozdělení zásahů - 2.q

 • požár: 5
 • technická pomoc: 7
 • dopravní nehoda: 4
 • živelní pohroma: 2
 • úniky nebezp. látek: 1
 • záchrana osob a zvířat: 3
 • planý poplach: 2

Výpis jednotlivých událostí

28. 6. 2008 – 20:30
Dopravní nehoda – vyproštění osob
Štramberk – Kozina
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Fotografie ze zásahu
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Pozn.: Jednotka vyjela k dopravní nehodě ve Štramberku k vyproštění osoby z havarovaného automobilu. Zraněný řidič byl vyproštěn a předán do péče ZZS.

27. 6. 2008 – 17:28
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Štramberská 1132
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZSP Tatra

26. 6. 2008 – 00:08
Živelní pohroma – větrná smršť
Kopřivnice – Čsl. armády
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Cestou zpět na základnu z předchozí události zasahovala jednotka ještě na ulici Čsl. armády, kde vyvrácený strom blokoval stezku pro chodce a cyklisty.

25. 6. 2008 – 23:46
Živelní pohroma – větrná smršť
Kopřivnice – Lubina
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu do místní části Lubina.

23. 6. 2008 – 7:09
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – 17. listopadu 1216
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice

6. 6. 2008 – 18:37
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Erbenova 1188
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice

5. 6. 2008 – 21:13
Požár – Lesní, polní porost, tráva
Kopřivnice – Lubina
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5, CAS 32 – T 148 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru polního porostu. Během jízdy k zásahu bylo zjištěno, že se jedná o uskladněný stoh sena. Po průzkumu a prvotním hašení bylo rozhodnuto, že vzhledem k nebezpečí dalšího vznícení bude stoh rozebrán. Na místo se dostavil starosta města a majitel pozemku. K rozebrání stohu byla použita mechanizace – velkokapacitní nakladač. Na místě zůstala JSDH Kopřivnice a Příbor. Zásah byl ukončen asi po čtyřech hodinách.

4. 6. 2008 – 14:46
Požár – nízká budova
Trojanovice – Bystré
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: JSDH Trojanovice, JSDH Frenštát p.R., HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kunčice p.O., JSDH Kozlovice, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Článek na webu HZS MSK
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru chaty v Trojanovicích, části Bystré. Jednalo se o požár střechy dřevěné chaty. Situace na místě si vyžádala zásah celkem šesti jednotek. Po příjezdu na místo se naše jednotka podílela na likvidačních pracech. Byla použita dýchací technika. Škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 700 tis. Kč a uchráněné hodnoty na 1,3 mil. Kč. Příčinou vzniku požáru byl úder blesku do střechy objektu.

3. 6. 2008 – 17:14
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – silnice 1/58, směr Vlčovice, průmyslový park
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín

1. 6. 2008 – 00:16
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Školní 889 (restaurace Kavárna)
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Video z příjezdu

31. 5. 2008 – 19:41
Požár – nízká budova
Kopřivnice – Obránců Míru 871
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4, CAS 32 – T 148 / 1+2
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru obytného domu. Po příjezdu na místo provedla jednotka společně s HZSP Tatra průzkum v dýchací technice. Situaci komplikovalo velmi silné zakouření zasažených sklepních prostor s nulovou viditelností. Pomocí termokamery bylo nalezeno ohnisko požáru. K jeho likvidaci byly nasazeny 2 vysokotlaké proudy. Zakouřené prostory byly odvětrány přetlakovou ventilací.

30. 5. 2008 – 7:18
Planý poplach (hlášený požár)
Kopřivnice – centrum (vedle veřejných WC)
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka byla před výjezdem odvolána.

24. 5. 2008 – 9:19
Požár – výšková budova
Kopřivnice – Francouzská 1197
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4, CAS 32 – T 148 / 1+1
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela na pokyn SOPIS FM k požáru bytu v 6. NP. Po příjezdu na místo již zasahovala jednotka z Tatry a prováděla hašení. Naše jednotka provedla v dýchacích přístrojích evakuaci části domu. Byla nasazena přetlaková ventilace. Jednalo se o požár kuchyně, který vznikl od požáru potravin. Při zásahu se nadýchala jedna žena zplodin hoření. Škoda byla předběžně odhadnuta na 20 tisíc Kč.

22. 5. 2008 – 7:39
Technická pomoc – neakutní otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Alšova 1142
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice

21. 5. 2008 – 16:17
Technická pomoc – odstraňování překážek
Závišice – pískovna
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Video z jízdy k zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k odstranění stromu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že strom by mohl sjet na komunikaci, proto byl zajištěn proti dalšímu pohybu.

7. 5. 2008 – 15:54
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Štefánikova (za Tatrovankou)
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3, CAS 32 – T 148 / 1+1
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Video ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru odpadu, po příjezdu na místo, již zasahovala jednotka podnikových hasičů z Tatry, která požár lokalizovala a následně likvidovala vysokotlakým proudem. Naše jednotka zůstala v záloze. Na fotografiích můžete vidět doslova skládku odpadu, která je z hlediska PO velmi nevhodná a nebezpečná.

6. 5. 2008 – 8:08
Planý poplach
Závišice – směr Kopřivnice
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MsK Nový Jičín, JSDH Štramberk
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru nízké budovy. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o malé zahoření kolem kamen. Zásah byl překvalifikován na planý poplach.

5. 5. 2008 – 21:36
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – silnice 1/58 mezi částmi Lubina a Vlčovice
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: JSDH Frenštát p.R., JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Video z jízdy k zásahu
Pozn.: Po příjezdu na místo jednotka převzala událost od zasahujících kolegů z Frenštátu p. R., kteří se vrátili na základnu. V součinnosti s Policíí ČR provedla jednotka zajištění místa nehody, dále pak protipožární opatření, nasvětlení místa zásahu pomocí osvětlovacího stožáru a po zadokumentování dopravní nehody uvolnění komunikace a likvidaci úniku provozních náplní.

4. 5. 2008 – 4:32
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Družební 1000
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu

2. 5. 2008 – 16:03
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Lichnov – silnice 1/58, směr Frenštát p.R.
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k likvidaci úniku provozních kapalin z autobusu.

28. 4. 2008 – 20:30
Záchrana osob, zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Video z jízdy k zásahu
Pozn.: Vyproštění osoby z výtahu.

23. 4. 2008 – 15:47
Záchrana osob, zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Vyproštění osoby z výtahu.

17. 4. 2008 – 19:44
Záchrana osob, zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka zůstala na místě v záloze.

14. 4. 2008 – 21:56
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – Mniší (u hasičárny)
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě os. vozidla. Po našem příjezdu na místě zasahovala již jednotka z Tatry, která provedla odpojení AKU. Poté nám místo zásahu předala. Naše jednotka počkala do příjezdu dopravní policie, osvětlovala místo nehody. Po zadokumentování policií bylo vozidlo převráceno zpět na kola a byl proveden úklid vozovky od uniklých provozních kapalin.

Počet zásahů v 1. čtvrtletí: 20

Rozdělení podle druhu událostí:Rozdělení zásahů - 1.q

 • požár: 7
 • technická pomoc: 4
 • dopravní nehoda: 3
 • živelní pohroma: 3
 • úniky nebezp. látek: 1
 • záchrana osob a zvířat: 0
 • planý poplach: 2

Výpis jednotlivých událostí

29.3.2008 – 21:25
Kopřivnice – Vlčovice
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MsK Nový Jičín

23. 3. 2008 – 19:49
Kopřivnice – Mniší 16
Únik nebezpečných látek – do ovzduší
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MsK Nový Jičín
Fotografie z výjezdu

18. 3. 2008 – 18:19
Kopřivnice – Sokolovská 652
Požár – podzemní prostory
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Fotografie z výjezdu

18. 3. 2008 – 17:02
Kopřivnice – Masarykovo náměstí 650 (DPS)
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice

15. 3. 2008 – 16:15
Kopřivnice – směr Závišice
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Technika: CAS 32 – T 148 / 1+2
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MsK Nový Jičín
Fotografie z výjezdu

10. 3. 2008 – 17:41
Štramberk – Bařiny
Planý poplach – hlášený požár u garáží
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: JSDH Štramberk, JSDH Kopřivnice

7. 3. 2008 – 9:28
Kopřivnice – Záhumenní
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Fotografie z výjezdu

6. 3. 2008 – 16:11
Kopřivnice – Paseky
Požár – lesní, polní porost, tráva
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor
Fotografie z výjezdu

1. 3. 2008 – 20:33
Kopřivnice – Štefánikova 370 (ZŠ)
Živelní pohromá – větrná smršť
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZSP Tatra
Fotografie z výjezdu
Článek k zásahu

1. 3. 2008 – 19:56
Kopřivnice – Obránců Míru 761
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Fotografie z výjezdu
Článek k zásahu

1. 3. 2008 – 12:11
Závišice – pískovna
Živelní pohroma – větrná smršť
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3, CAS 32 – T 148 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie z výjezdu
Článek k zásahu
Video z výjezdu

1. 3. 2008 – 06:22
Kopřivnice – Mniší
Živelní pohroma – větrná smršť
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie z výjezdu
Článek k zásahu

24. 2. 2008 – 18:51
Kopřivnice – Česká 318
Požár – nízké budovy – obchodní centrum „kasárna“
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MsK Nový Jičín
Fotografie z výjezdu
Článek k zásahu

22. 2. 2008 – 20:12
Kopřivnice – Štefánikova 1408
Požár – trafostanice, rozvodny
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MsK Nový Jičín
Fotografie z výjezdu

14. 2. 2008 – 15:11
Kopřivnice – Kpt. Jaroše 1077
Technická pomoc – odstraňování překážek
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie z výjezdu

13. 2. 2008 – 02:45
Kopřivnice – Havlíčkova
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Video z výjezdu

7. 2. 2008 – 02:48
Kopřivnice – Janáčkova (u nádraží ČD Štramberk)
Požár – dopravní prostředky
Technika: CAS 32 – T 148 / 1+3
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Fotografie z výjezdu
Článek na webu HZS MsK ÚO Nový Jičín

22. 1. 2008 – 16:01
Kopřivnice – Vlčovice – průmyslová zóna
Požár – průmyslová budova – Brose
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+4
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, JSDH Příbor, HZS MsK Nový Jičín
Fotografie z výjezdu

15. 1. 2008 – 10:36
Kopřivnice – Štramberská
Planý poplach – hlášený požár rodinného domu
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+5, jednotka ponechána operačním střediskem v pohotovosti na základně
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice

15. 1. 2008 – 01:45
Kopřivnice – Školní 889
Požár – nízké budovy – restaurace „Kavárna“
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, HZS MsK Nový Jičín, JSDH Příbor
Fotografie z výjezdu
Článek k zásahu

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice