Zásahy 2012

Archiv zásahů jednotky v roce 2012

Počet zásahů v roce 2012: 211

Statistika 2012

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 37
 • technická pomoc: 123
 • dopravní nehoda: 23
 • únik nebezpečných látek: 14
 • záchrana osob a zvířat: 6
 • planý poplach: 8

 

Počet zásahů ve 4. čtvrtletí: 54

Statistika 4q 2012

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 11
 • technická pomoc: 31
 • dopravní nehoda: 5
 • únik nebezpečných látek: 4
 • záchrana osob a zvířat: 3
 • planý poplach: 0

Výpis jednotlivých událostí

31. 12. 2012 – 17:28
Požár – lesní, polní porost, tráva
Kopřivnice – Na luhách 139
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Požár kmene stromu způsobený pravděpodobně zábavnou pyrotechnikou. Likvidováno vysokotlakým proudem.

30. 12. 2012 – 20:43
Únik nebezpečných látek
Kopřivnice – Obránců míru 989
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik menšího množství kyseliny solné v jednom z bytů v panelovém domě známým jako „hokejka“. Hasiči zajistili nebezpečnou látku a následně její sběr. Zasažený prostor byl odvětrán. Zásah museli hasiči provádět v dýchací technice. Na místě byla přítomna rovněž hlídka Policie ČR. K ohrožení dalších obyvatel naštěstí nedošlo, událolost se obešla bez zranění.

30. 12. 2012 – 10:47
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Erbenova, cykloturistická stezka
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Odstranění nalomené větve, která hrozila pádem na cykloturistickou stezkou.

29. 12. 2012 – 16:15
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Alšova 1139
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta do vozidla zdravotnické záchranné služby.

24. 12. 2012 – 21:15
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Karla Čapka 948
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Snesení pacienta do vozidla zdravotnické záchranné služby.

24. 12. 2012 – 13:15
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Pod Bílou Horou 945
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za asistence městské policie.

24. 12. 2012 – 10:45
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Družební 1004
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu. V bytě se nacházela osoba, jejíž zdravotní stav si vyžádal zdravotní ošetření v nemocnici. Na místo byla proto povolána záchranná služba.

22. 12. 2012 – 22:02
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Štramberk – Bařiny 750
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu za asistence Policie ČR.

9. 12. 2012 – 22:44
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Štramberská 1132
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Snesení pacienta do vozidla zdravotnické záchranné služby.

9. 12. 2012 – 19:27
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár stejného kontejneru jako u předchozího zásahu. Případ je nadále v šetření Policie ČR.

9. 12. 2012 – 17:42
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár plastového kontejneru.

8. 12. 2012 – 19:34
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Kadláčkova 1026
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu.

8. 12. 2012 – 15:51
Technická pomoc – odtstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Vlčovice, Průmyslový park 302
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Vlčovice
Info: Porucha na sprinklerovém zařízení v jednom z podniků v průmyslovém parku ve Vlčovicích. Hasiči zajistili uzavření přívodu vody do systému samočinného stabilního hasícího zařízení a ve spolupráci s pověřenou osobou zajistili reset ústředny elektrické požární signalizace. Uniklá voda byla svedena do vnitřní kanalizace v objektu.

8. 12. 2012 – 8:22
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Pod Zahradami 1299
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření zabouchnutých bytových dveří. Uvnitř bytu zůstalo přibližně dvouleté dítě. Dveře bytu byly otevřeny a dítě si v pořádku převzala maminka.

8. 12. 2012 – 1:59
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Štramberská 1138
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta do vozidla zdravotnické záchranné služby.

7. 12. 2012 – 18:25
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Ke Koryčce 762
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Požár plastového kontejneru. Občané provedli před příjezdem jednotky lokalizaci požáru pomocí sněhu. Hasiči poté provedli jedním proudem konečnou likvidaci požáru.

1. 12. 2012 – 22:26
Záchrana osob a zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Vyproštění 2 osob z výtahu.

1. 12. 2012 – 19:44
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Osvoboditelů 1215
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik vody v jednom z bytů.

30. 11. 2012 – 1:00
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Záhumenní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár dřevěné budovy o rozměrech cca 3×3 metry. V době příjezdu jednotky se požár nacházel již ve 3. fázi. K budově obývané bezdomovci hasiči bleskově natáhli hadicové vedení a po 15-ti minutách od ohlášení na tísňovou linku byl požár lokalizován. Při požáru naštěstí nedošlo ke zranění žádných osob.

29. 11. 2012 – 7:39
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – I. Šustaly 1087
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta do vozidla ZZS.

28. 11. 2012 – 10:44
Požár – dopravní prostředky
Kopřivnice – Vlčovice 95
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár dvou odstavených vraků osobních automobilů na soukromém pozemku. Hasiči nasadili k likvidaci vysokotlaký proud. Na místo se dostavil rovněž vyšetřovatel HZS z oddělení zjišťování příčin vzniku požárů.

26. 11. 2012 – 14:58
Únik nebezpečných látek – do půdy
Kopřivnice – Janáčkova
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Článek a foto na webu HZS MSK
Info: Únik pohonných hmot a hydraulického oleje z dopravníku betonu (betonpumpy). Hasiči zamezili dalšímu úniku látky. Na místě události byla rovněž přítomna hlídka Policie ČR a zástupce odboru životního prostředí, kteří dohodli s původcem nehody další postup.

25. 11. 2012 – 18:02
Požár – lesní, polní porost, tráva
Kopřivnice – příměstský les (Janíkova louka)
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dohašení doutnajících hromad listí na žádost městské policie (přítomna na místě).

25. 11. 2012 – 0:35
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Pabla Nerudy 129
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta do vozidla ZZS.

23. 11. 2012 – 3:07
Požár – dopravní prostředky
Kopřivnice – Smetanova
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár přívěsu nákladního vozidla. Hasiči provedli dohašení vnitřní části přívěsu vysokotlakým proudem, poté bylo místo zásahu předano vyšetřovateli a Policii ČR.

20. 11. 2012 – 16:08
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Družební 1175
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za asistence Policie ČR.

18. 11. 2012 – 11:04
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Alšova 1140
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotky byly v průběhu jízdy k zásahu odvolány.

18. 11. 2012 – 1:06
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Sadová 881
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Spolupráce se záchrannou službou – zajištění transportu pacienta z bytu do vozidla ZZS.

10. 11. 2012 – 22:39
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Kpt. Jaroše
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dopravní nehoda jednoho osobního vozidla. Po vozidle zůstala v úseku cca 100 m skvrna po PHM a části vozidla. Hasiči provedli likvidaci úniku za pomocí sorbentu. Ke zranění osob ani ohrožení životního prostředí nedošlo.

10. 11. 2012 – 8:47
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Lubina, silnice II/480
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda osobního automobilu, které sjelo ze silnice a narazilo čelně do stromu. Hasiči společně se záchrannou službou zajistili zraněného řidiče a po základním ošetření na místě jej transportovali do sanitního vozidla. Povaha zranění si vyžádala přivolání letecké záchranné služby. Policie společně s hasiči zabezpečila místo pro přistání vrtulníku. Na havarovaném vozidle provedli hasiči protipožární opatření a kontrolu na připadný únik provozních náplní.

6. 11. 2012 – 4:59
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Paseky 256
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Uvolnění ucpané vpustě vodního toku pod silnicí.

31. 10. 2012 – 20:18
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – I. Šustaly 1081
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta ze 4. NP do vozidla záchranné služby.

31. 10. 2012 – 16:35
Dopravní nehoda – vyproštění osob
Kopřivnice – Ženklava, silnice II/480
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči ze dvou jednotek byli vysláni k dopravní nehodě dvou osobních automobilů v obci Ženklava. V jednom z vozidel zůstal zaklíněný řidič, kterého museli vyprostit až hasiči. Poté si jej převzala k dalšímu ošetření zdravotnická záchranná služba. Hasiči dále provedli protipožární opatření na havarovaných vozidlech a zabezpečili místo nehody. Po dobu záchranných prací byla silnice v místě nehody zcela uzavřena. Dopravu řídila Policie ČR, která ji odkláněla na objízdné trasy.

30. 10. 2012 – 17:52
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Osvoboditelů
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik benzínu z osobního automobilu. Vyteklá kapalina byla zasypána sorbentem a poté byla komunikace uklizena. Látka se nedostala mimo zpevněné plochy ani do kanalizace, k ohrožení životního prostředí tak nedošlo. na místě události byla přítomna rovněž hlídka Policie ČR.

30. 10. 2012 – 2:09
Požár – zemědělské objekty
Nový Jičín – Žilina, Okružní 18
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T815
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Mořkov, JSDH Hodslavice, JSDH Štramberk, JSDH Příbor, JSDH Kopřivnice, JSDH Starý Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár střechy hospodářské budovy. Po příjezdu prvních jednotek na místo události se již celá střecha nacházela v 3. fázi požáru (zasažen byl celý půdorys střechy a všechny hořlavé části konstrukce byly v plamenech). Hasiči započali ihned záchranné a hasební práce. Nasazeno bylo několik proudů vody. Jelikož zásahu se účastnila celá sloužící směna ze stanice Nový Jičín, byla povolána do pohotovosti dobrovolná jednotka ze Starého Jičína, která tak měla „na starosti“ pokrytí okresu. Práce na likvidaci požáru trvaly několik hodin. Naši hasiči se zpět na základnu vrátili až v 7 hodin ráno. Na místě ale dále zůstávaly na dohled ještě dvě jednotky (z Mořkova a Hodslavic).

29. 10. 2012 – 12:03
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Lubina 3
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Čerpání vody ze stavebního výkopu, kde docházelo k zaplavování výkopu a ztížení dalších stavebních prací.

25. 10. 2012 – 00:06
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Kpt. Nálepky 1066
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření vstupních dveří do bytového domu. Na místě městská policie.

24. 10. 2012 – 22:48
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Dukelská 1051
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Info: Snesení pacienta z 2. NP.

22. 10. 2012 – 9:13
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Komenského 1006
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda pod střechou ubytovny.

20. 10. 2012 – 22:59
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Nádražní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik nafty po krádeži z nákladního vozidla. Došlo k úniku cca 50ti litrů pohonných hmot. Jednotky provedly zasypání úniku sorbenty a poté hasiči provedli úklid komunikace.

20. 10. 2012 – 16:45
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Družební 1001
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Snesení pacienta z 2. NP.

18. 10. 2012 – 13:22
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – Vlčovice, silnice I/58
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda 4 osobních vozidel. Nehoda si naštěstí nevyžádala zranění. Hasiči provedli zabezpečení vozidel proti požáru a zabezpečili místo události, aby nedošlo na tomto hlavním tahu vedoucím z Rožnova do Ostravy k další nehodě. Do příjezdu Policie ČR řídili hasiči dopravu. Poté byla vozidla naložena na odtahovou službu, proveden úklid vozovky a jednotky se vrátily zpět na základny.

18. 10. 2012 – 10:45
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Česká 320
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Na žádost KOPIS Ostrava vyjížděli hasiči k otevření bytu, kde se měla nacházet nemohoucí osoba. Byt byl otevřen za pomocí hydraulického otevírače dveří. Na zemi byla nalezena starší osoba, které byla poskytnuta předlékařská první pomoc a na místo byla povolána zdravotnická záchranná služba, která si osobu převzala do své péče.

14. 10. 2012 – 17:17
Požár – lesní, polní porost, tráva
Kopřivnice – Husova
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Likvidace několika žhnoucích ohnisek po pálení klestí v lese nad Janíkovým sedlem. Místo bylo pro požární techniku nepřístupné, hasiči se k místu dopravili vozidlem městské policie. K likvidaci jednotlivých ohnisek bylo použito ženijní nářadí.

14. 10. 2012 – 10:56
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Husova
Technika: OA MB – Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda v objektu hájenky na Janíkovém sedle.

10. 10. 2012 – 15:19
Záchrana osob, zvířat – z výšky, z hloubky
Kopřivnice – Příčná 307
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni operačním střediskem k záchraně dělníka, který zkolaboval na plošině pracovního výtahu při práci na zateplování vnějšího pláště obytného domu. Pracovníci provádějící firmy sjeli s výtahem do nejnižšího možného místa, i přesto však plošina vyýtahu zůstala 3 metry nad zemí. Hasiči postiženého ještě na plošině stabilizovali a pak jej pomocí nastavovach žebříků a lezecké techniky spustili ve speciálních nosítkách na zem, kde ho předali záchranné službě.

7. 10. 2012 – 13:21
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – lyžařská chata, Červený kámen
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Vyproštění zapadlého obytného vozu v lese u lyžařské chaty.

7. 10. 2012 – 2:05
Záchrana osob, zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotky byly v průběhu cesty k zásahu operačním střediskem vráceny zpět na své základny.

5. 10. 2012 – 22:27
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Panská
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Info: Nasvětlení přistávací plochy pro vrtulník letecké záchranné služby.

5. 10. 2012 – 13:19
Požár – nízké budovy
Příbor – Frenštátská
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár unimobuněk v Příboře. Na místo byly vyslány 3 jednotky v rámci prvního stupně požárního poplachu. Po příjezdu jednotek na místo události již ze všech stavebních otvorů v objektu šlehaly plameny. Okamžitě bylo zahájeno hašení několika proudy. Po lokalizaci požáru bylo nutné rozebrat střešní konstrukci a zlikvidovat hoření v mezistropním prostoru. Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího šetření.

5. 10. 2012 – 12:35
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Štefánikova 1163
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Odstranění nalomené větve na vzrostlém stromu u budovy radnice. Vzhledem k poloze větve musela být povolána výšková technika.

2. 10. 2012 – 12:40
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Hukvaldy
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZS MSK Frýdek Místek, JSDH Fryčovice, JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor
Fotografie ze zásahu
Info: Jednotky požární ochrany byly vyslány na pomoc Policii ČR při pátrání po pohřešované osobě. Hasiči byli zapojeni do plošného prohledávání terénu. Policie nasadila do akce rovněž vrtulník s termovizí a psy. Akce byla ukončena po několika hodinách, kdy bylo nalezeno tělo pohřešované osoby…

2. 10. 2012 – 12:10
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Smetanova 1122
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda v objektu speciální školy a školky.

1. 10. 2012 – 20:10
Záchrana osob a zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Pod Morávií 1314
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP, Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Vyproštění osob z výtahu.



Počet zásahů ve 3. čtvrtletí: 62

Statistika - 3. čtvrtletí 2012

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 11
 • technická pomoc: 34
 • dopravní nehoda: 6
 • únik nebezpečných látek: 6
 • záchrana osob a zvířat: 1
 • planý poplach: 4

Výpis jednotlivých událostí

29. 9. 2012 – 18:14
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Česká 230
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření vstupních dveří do bytu v domě s pečovatelskou službou.

28. 9. 2012 – 10:17
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Pod Bílou horou 960
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření vstupních dveří do bytu za asistence městské policie.

27. 9. 2012 – 17:40
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Lubina 332
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace sršní v mezistropním prostoru.

27. 9. 2012 – 9:41
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Obránců Míru, u ZŠ
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči byli vysláni ke spadlému stromu, který vlivem silného větru spadl na zaparkované vozidla. Hasiči provedli opatrné rozřezání stromu, tak aby nedošlo k poškození vozidel. Vozidla naštěstí škodu neutrpěla, zasáhly je pouze slabé větve.

25. 9. 2012 – 23:50
Požár – průmyslové objekty, sklady
Starý Jičín – Jičina 26
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Starý Jičín, JSDH Suchdol n. O., JSDH Hodslavice, JSDH Mořkov, JSDH Starý Jičín – Jičina, JSDH Štramberk, JSDH Příbor, JSDH Kopřivnice
Foto, video a článek na serveru požáry.cz
Info: Před půlnocí byla po vyhlášení 2. stupně požárního poplachu vyslána naše jednotka spolu s kolegy ze Štramberka a Příbora k požáru venkovního skladu slámy v areálu zemědělského podniku. V tu chvíli už na místě události zasahovaly všechny jednotky z 1. stupně. Požár bezprostředně ohrožoval okolní budovy a ustájený skot. Hasiči museli i při nasazení na volném prostranství používat dýchací techniku. Naše jednotka zůstala na místě s CAS 32 a zajišťovala kyvadlovou dopravy vody z čerpacího stanoviště na požářiště. CAS 24 byla odeslána zpět na základnu pro zajištění požární bezpečnosti města Kopřivnice. Na likvidaci požáru se podílelo celkem 9 jednotek, z toho 1 profesionální (ze stanice v Novém Jičíně) a 8 dobrovolných.

22. 9. 2012 – 13:26
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Obránců Míru 707
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda ve spíži bytu obytného domu.

21. 9. 2012 – 17:57
Planý poplach
Kopřivnice – Česká 320
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Video z průjezdu městem
Info: Jednotka byla vyslána k otevření bytu do domu s pečovatelskou službou. Zásahu hasičů nebylo nakonec potřeba a zásah byl překvalifikován na planý poplach.

21. 9. 2012 – 15:17
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – Štefánikova 1323
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dopravní nehoda malého motocyklu a osobního automobilu. Hasiči zajistili místo události, lehce zraněného motocyklistu ošetřila na místě zdravotnická záchranná služba. Po vyšetření nehody Policií ČR provedli hasiči úklid vozovky.

18. 9. 2012 – 14:36
Záchrana osob, zvířat – z výšky, hloubky
Kopřivnice – Panská
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Záchrana zraněného dělníka z jeřábu v areálu betonárky v průmyslové zóně v Kopřivnici.

17. 9. 2012 – 16:28
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Štefánikova 1156
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vos u nákladové rampy za bytovými domy.

15. 9. 2012 – 4:13
Požár – průmyslové objekty, sklady
Kopřivnice – Vlčovice, Průmyslový park 302
Technika: CAS 32 – T 148, OA – MB Vito
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Vlčovice, JSDH Frenštát p. R.
Info: Požár odsávání a vzduchotechniky v jedné z firem v průmyslovém parku. Při požáru bylo ze zasažené haly evakuováno několik desítek osob. Hasiči prováděli hasební zásah nejprve pomocí hasicích přístrojů, později vodním proudem. Hoření bylo skryto uvnitř uvnitř technologického zařízení. K vyhledání ohniska a směru šíření požáru byla použita termokamera. Výše škody a příčina vzniku požáru je předmětem dalšího šetření.

14. 9. 2012 – 22:20
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Vlčovice, silnice I/58
Technika: OA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda osobního automobilu mimo komunikaci. Automobil zůstal po nehodě zaklíněn mezi stromy a pod svodidly. Hasiči provedli stabilizaci vozidla proti nežádoucímu pohybu, dále protipožární opatření a zabezpečení místa nehody. K vyproštění vozidla musel být na místo povolán vyprošťovací automobil ze stanice v Novém Jičíně. Po dobu vyprošťování vozidla byla komunikace I. třídy zcela uzavřena. Ke zranění osob při nehodě naštěstí nedošlo.

11. 9. 2012 – 16:11
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Štramberk – Nádražní
Technika: OA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info:Dopravní nehoda 2 osobních automobilů. Hasiči provedli likvidaci vyteklých provozních kapalin a protipožární opatření na obou vozech. Nehoda se obešla bez zranění.

11. 9. 2012 – 9:25
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Česká 320
Technika: OA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace hmyzu u domu s pečovatelskou službu. Hnízdo se nacházelo v zemi, proto muselo být vykopáno a následně zlikvidováno.

11. 9. 2012 – 9:08
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Janáčkova 551
Technika: OA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZSP Tatra
Info: Otevření dveří v rodinném domě. Spolupráce s městskou policií a zdravotnickou záchrannou službou.

6. 9. 2012 – 11:29
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Štefánikova 1410
Technika: OA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik pohonných hmot z palivové nádrže osobního automobilu na parkovišti u obchodního centra. Díky včasného zásahu se nebezpečné látky nedostaly do kanalizace a nebylo tak ohroženo životní prostředí. Vyteklé kapaliny byly likvidovány sorbentem, zbylé byly zachyceny do úkapové nádoby.

6. 9. 2012 – 9:28
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Čs. Armády 254
Technika: OA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace sršního hnízda.

6. 9. 2012 – 8:30
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Štramberská 1134/44
Technika: CAS 32 – T 148, OA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k požáru zvonků u hlavního vchodu do panelového domu. Rychle šířící se požár elektroinstalace byl naštěstí brzy likvidován občany těsně před příjezdem jednotky. I tak požár napáchal škodu na zvoncích a fasádě domu za 7 tisíc

4. 9. 2012 – 16:22
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – Lubina, silnice I/58
Technika: OA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda 2 osobních automobilů. Hasiči provedli protipožární opatření a také likvidaci úniku pohonných hmot. Nehoda se obešla bez zranění.

4. 9. 2012 – 12:17
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Ignáce Šustaly 1109
Technika: OA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu. Na místě přítomna Policie ČR.

3. 9. 2012 – 8:44
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Štefánikova 984
Technika: CAS 32 T 148, OA MB Vito
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Info: Únik oleje z osobního vozidla.

31. 8. 2012 – 17:45
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Pod Bílou horou 1281
Technika: OA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízdo u rodinného domu.

28. 8. 2012 – 9:20
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Mniší 132, mateřská škola
Technika: CAS 32 T 148, OA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Likvidace vosího hnízdo o rozměrech přibližně 30×30 cm.

27. 8. 2012 – 22:02
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Pod Morávií 1316
Technika: OA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik benzínu z osobního automobilu. Skvrna o rozměrech 1×2 m zasypána sorbentem. K ohrožení životního prostředí nedošlo.

25. 8. 2012 – 20:33
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obránců Míru 873
Technika: OA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu, kde docházelo k úniku plynu. Plyn ze sporáku vypla před příjezdem JPO policie. Na místo byla povolána záchranná služba k ošetření uživatelky bytu, která byla intoxikována. Místo bylo odvětráno přirozenou cestou a průběžně kontrolováno explozimetrem.

23. 8. 2012 – 17:18
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Z. Buriana 786
Technika: OA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace úniku provozních náplní z osobního automobilu. Látka se nedostala mimo vozovku, k ohrožení životního prostředí nedošlo, na místě přítomna hlídka městské policie.

23. 8. 2012 – 10:06
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – K. Čapka 744
Technika: OA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření vstupních dveří do bytu za asistence Policie ČR.

22. 8. 2012 – 16:10
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Na vápenkách 842
Technika: OA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda u rodinného domu.

22. 8. 2012 – 5:24
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – 17. listopadu 1232
Technika: CAS 32 – T 148, OA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár odpadu v betonových skružích, uhašeno jedním C proudem.

21. 8. 2012 – 15:18
Planý poplach
Kopřivnice – Duhová
Technika: CAS 32 – T 148, OA – MB Vito
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka byla vyslána k požáru rodinného domu. Po provedeném průzkumu nebyl žádný požár nalezen. Událost se nacházela jen pár desítek metrů od včerejšího hlášeného požáru bytu. Tento zásah byl stejně jako včera překvalifikován opět na planý poplach.

20. 8. 2012 – 19:41
Planý poplach
Kopřivnice – Alšova 1144
Technika: OA – MB Vito, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hlášen kouř z bytu. Průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach.

20. 8. 2012 – 16:10
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Kpt. Jaroše 1324
Technika: OA – MB Vito, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda pod střechou.

16. 8. 2012 – 12:38
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Pod Bílou horou
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta do vozidla záchranné služby.

14. 8. 2012 – 10:42
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – 17. listopadu 1228
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace sršního hnízda v kuchyňské spíži.

14. 8. 2012 – 10:14
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Kpt. Nálepky 1072
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta ze 7.patra do vozidla záchranné služby.

12. 8. 2012 – 19:31
Požár – průmyslové objekty, sklady
Hodslavice
Technika: CAS 32 – T 148, DA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Hodslavice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Mořkov, JSDH Starý Jičín, JSDH Štramberk, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Zpráva na webu požáry.cz
Info: Požár seníku 70×30 metrů. Naše jednotka prováděla s CAS 32 kyvadlovou dopravu vodu z nádrže Kacabaja.

10. 8. 2012 – 22:54
Požár – zemědělské objekty
Fryčovice 238
Technika: CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Fryčovice, JSDH Brušperk, HZS MSK Frýdek-Místek, JSDH Stará Ves, JSDH Příbor, JSDH Kopřivnice, JSDH Paskov
Fotografie a informace ze zásahu na webu HZS MSK
Info: Požár stodoly stavebně spojené s rodinným domem o rozměrech 20×20 metrů. Uvnitř se nacházelo uskladněné dřevo a také dodávkový automobil. Naše jednotka byla vyslána až v druhém sledu jako posilová jednotka s velkokapacitní CAS.

9. 8. 2012 – 14:46
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Pod Morávií 1169
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Tři jednotky hasičů byly vyslány operačním střediskem k nahlášenému požáru v bytovém domě. Po příjezdu na místo události se ukázalo, že se jedná naštěstí jen o spálené potraviny. Uživatel bytu se však nadýchal kouře a proto byla na místo přivolána záchranná služba.

7. 8. 2012 – 11:32
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Pabla Nerudy 164
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace sršního hnízda pod střechou rodinného domu.

7. 8. 2012 – 3:10
Technická pomoc – odstraňování překážek
Kopřivnice – Janáčkova
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace spadlého stromu na silnici z Kopřivnice směrem na Lichnov.

5. 8. 2012 – 10:47
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Lubina 452
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace sršního hnízda na půdě rodinného domu.

5. 8. 2012 – 9:13
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Lubina
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Info: Únik motorového oleje z proražené motorové vany na parkovišti pod přehradou Větřkovice.

4. 8. 2012 – 17:42
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Česká 320
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Otevření bytu v domě s pečovatelskou službou.

4. 8. 2012 – 15:28
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Příborská 578
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda

3. 8. 2012 – 11:18
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Pod Bílou horou 959
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Transport pacienta do vozidla záchranné služby.

2. 8. 2012 – 17:42
Technická pomoc – odstraňování překážek
Kopřivnice – Česká 180
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Hasiči vyjeli na žádost operačního střediska k uvolnění komunikace, která byla blokována osobním vozidlem po dopravní nehodě.

29. 7. 2012 – 17:18
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – K Očnímu 1480
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dopravní nehoda cyklisty, který utrpěl vážnější poranění. V době příjezdu jednotek byl zraněný již v péči záchranářů. Zásah hasičů nebyl potřeba a tak se jednotky vrátily zpět na základny.

28. 7. 2012 – 22:52
Technická pomoc – uzavření tekoucí vody
Kopřivnice – K. Čapka 750
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik vody z prasklé přívodní hadice k toaletě. Voda vytopila dvě místnosti v bytě a také částečně byt o podlaží níže.

28. 7. 2012 – 4:38
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Francouzská 1205
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta do vozidla záchranné služby.

21. 7. 2012 – 17:19
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Pod zahradami 1293
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace sršňů na balkóně bytu.

20. 7. 2012 – 8:34
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Kpt. Nálepky 1075
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda u okna bytu.

18. 7. 2012 – 17:18
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Česká 273
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda

9. 7. 2012 – 7:39
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Štefánikova 1239
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda u vstupních dveří objektu tatrovanky v centru města.

6. 7. 2012 – 22:48
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Záhumenní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Info: Únik pohonných hmot na parkovišti před Interhotelem Tatra.

6. 7. 2012 – 20:17
Požár – trafostanice, rozvodny
Štramberk – Závišická 586
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Štramberk, JSDH Kopřivnice
Info: Požár části sloupu el. vedení po úderu blesku.

6. 7. 2012 – 16:16
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – 17. listopadu 1232
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni ke kouři z bytu v panelovém domě. Na místě zjištěno, že se jedná o spálené potraviny. Jedna osoba byla intoxikována zplodinami hoření, na místo byla proto povolána zdravotnická záchranná služba.

4. 7. 2012 – 17:59
Planý poplach
Kopřivnice, les u Šostýna
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Příbor
Foto techniky u zásahu
Info: Jednotky z I. stupně požárního poplachu byly vyslány k požáru lesa u hradu Šostýn. Oznamovatel hlásil hustý kouř z lesa. I po důkladném průzkumu v rozsáhlém terénu příměstského lesa nebyl žádný požár nalezen. Oznamovatel si spletl zřejmě dým s párou, která se vypařovala po dešti.

3. 7. 2012 – 15:24
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – Školní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Fotografie z dopravní nehody a požáru
Info: Ještě během předchozího zásahu byly jednotky odvolány k dopravní nehodě osobního vozidla a motocyklu do Kopřivnice. Jednalo se o střet již zmiňovaných dopravních prostředků, kde došlo k úniku pohonných hmot. Hasiči také provedli ošetření lehčího zranění dolní končetiny motocyklisty. Poté se vrátili zpět na základnu.

3. 7. 2012 – 14:50
Požár – dopravní prostředky
Štramberk, silnice směrem na Lichnov
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu + dopravní nehoda
Info: Jednotky vyjely k nahlášenému požáru vozidla Ford Focus. Po příjezdu jednotky bylo již vozidlo kompletně v plamenech. Hasiči bleskově provedli natažení vysokotlakého proudu a započali hasební práce. Po příjezdu jednotky ze Štramberka byl nasazen další útočný proud. I přes rychlý zásah došlo ke kompletnímu poškození vozidla a škodě 60 tisíc korun. Ve vozidle cestovala matka s malým dítětem, kterým se podařilo naštěstí včas dostat mimo vozidlo.

2. 7. 2012 – 17:14
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Alšova 1139
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření pokojových dveří, které se vlivem průvanu zabouchly a poté již nešly otevřít. Za dveřmi v 8. patře se nacházely dvě děti, které byly v pořádku předány rodičům.

2. 7. 2012 – 7:07
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Hukvaldy – Horní Sklenov
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Jednotka byla vyslána k spadlém stromu na silnici z Mnišího směrem na Hukvaldy. Strom se nakonec nacházel až za hranicí okresu, v Horním Sklenově, okres Frýdek-Místek. Informace byla předána na operační středisko, strom byl rozřezán a odklizen mimo komunikaci.



Statistika - 2.q 2012

Počet zásahů ve 2. čtvrtletí: 49

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 11
 • technická pomoc: 24
 • dopravní nehoda: 8
 • únik nebezpečných látek: 3
 • záchrana osob a zvířat: 2
 • planý poplach: 1


Výpis jednotlivých událostí

29. 6. 2012 – 15:12
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Pod Morávií 1316
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka byla vyslána k vysvobození tříleté holčičky, která se nedopatřením uzavřela v ložnici bytu na ulici Pod Morávií. Hasiči nakonec dívenku přesvědčili, aby klíč od dveří vložila do zámku a odemkla, nemuselo být použito tedy nakonec žádné speciální nářadí. Holčička byla v pořádku předána své mamince a hasiči se tak mohli vrátit zpět na základnu..

28. 6. 2012 – 6:57
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – Lubina, silnice I/58
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: K vážné nehodě osobního automobilu a chodce došlo na silnici I. třídy I/58. Hasiči spolupracovali na místě se zdravotnickou záchrannou službou. Jelikož chodec utrpěl vážná poranění, byl na místo povolán vrtulník letecké záchranné služby z Ostravy. Před přistáním vrtulníku byla provedena kompletní uzávěra této frekventované silnice, pro bezpečné přistání stroje. Poté hasiči provedli společně se zdravotníky naložení pacienta do vrtulníku LZS a místo zásahu předali Policii ČR.

27. 6. 2012 – 20:45
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Pod zahradami 1296
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k požáru v jednom z bytů v domě na ulici Pod zahradami. Zakouření v domě zapříčinily spálené potraviny na plotně. I když se požár nestačil rozšířit, přesto byla uživatelce bytu, která se nadýchala kouře, přivolána záchranná služba, která si ji převzala k dalšímu ošetření.

25. 6. 2012 – 18:05
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Pod Morávií 1313
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Tři jednotky hasičů byly vyslány k ohlášenému požáru bytu v 8. patře bytového domu. Ještě než dorazily na místo první jednotky, tak jeden z našich členů, který má trvalé bydliště hned v jednom z vedlejších domů, udělal svou občanskou povinnost – provedl prvotní zásah ručním hasícím přístrojem, čímž v počáteční fázi požáru zabránil mnohem vyšším škodám. Rovněž ze zakouřeného prostoru vyvedl jednu osobu, která se nadýchala zplodin hoření. Hasiči poté provedli likvidaci požáru „D“ proudem z nástěnného hydrantu a povolali záchrannou službu k ošetření intoxikované osoby. Na místo se dostavil rovněž vyšetřovatel příčin vzniku požárů, který odhadl předběžnou škodu způsobenou požárem na 100 tis. Kč.

23. 6. 2012 – 3:24
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Alšova 1139
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka byla vyslána k otevření bytu. Byt byl otevřen rodinným příslušníkem. Na místě spolupráce s Policií ČR.

22. 6. 2012 – 16:50
Požár – nízké budovy
Ženklava, naproti č. p. 223
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Štramberk, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Ženklava
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči po příjezdu na místo provedli společně s kolegy ze Štramberka natažení dopravního a útočného vedení a provedli lokalizaci a následnou likvidaci požáru, který se rozšířil ze sklepních prostor na věci uskladněné před chatou. Částečně došlo i k poničení chaty v obytné části a to zejména zplodinami hoření. Prostor chaty byl poté odvětrán přetlakovou ventilací a místo zkontrolováno termokamerou, aby byly vyloučeny další, skryté ohniska.

20. 6. 2012 – 6:11
Požár – nízké budovy
Veřovice 147
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Veřovice, JSDH Mořkov, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Štramberk, JSDH Kopřivnice, JSDH Frenštát p. R.
Fotografie ze zásahu
Info: Jednotka byla vyslána jako posila společně s hasičema z Frenštátu p. R. k požáru rodinného domu ve Veřovicích. Po příjezdu se hasiči okamžitě zapojili do hasebních prací. Po lokalizaci požáru bylo nutné postupně rozebrat celou střechu a také část stropu v 1.NP. Během rozebírání byly postupně dohašována všechna skrytá ohniska požáru. Zásah si naštěstí nevyžádal žadné zranění avšak škody jsou statisícové.

19. 6. 2012 – 18:15
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – U vodojemu 326
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda u vstupu do objektu.

15. 6. 2012 – 16:55
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obr. Míru 869
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu, uvnitř se nacházela nemohoucí osoba, které bylo poskytnuto základní ošetření. Po příjezdu záchranné služby pomohli hasiči s transportem pacienta do vozidla RZP. Na místě byla přitomna rovněž hlídka Policie ČR.

14. 6. 2012 – 21:44
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Česká 320
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za přítomnosti městské policie.

13. 6. 2012 – 9:35
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Štramberská 410
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Odčerpání vody ze zaplavené vodoměrné šachty na stavbě hasičské zbrojnice.

12. 6. 2012 – 16:17
Únik nebezpečných látek – do ovzduší
Kopřivnice – I. Šustaly 1110
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k podezření z úniku plynu. Během jízdy k zásahu byly jednotky operačním střediskem odvolány.

11. 6. 2012 – 10:12
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Příčná 306
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření vstupních dveří bytu na žádost Policie ČR.

8. 6. 2012 – 21:11
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Zdeňka Buriana 774
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k otevření bytu, kde se nacházela zabouchnuta osoba v koupelně a nemohla se delší dobu dostat ven. Hasiči pomocí žebříku vnikli do bytu přes otevřené balkonové dveře a poté otevřeli vnitřní dveře do koupelny a osobu vysvobodili.

6. 6. 2012 – 16:30
Technická pomoc – monitoring
Kopřivnice – Francouzská 1196
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Info: Dvě jednotky hasičů byly vyjely na oznámení, že v domě je cítit plyn. Po příjezdu na místo nebyly zjištěny detekčními přístroji žádné nebezpečné koncentrace a hasiči se vrátili zpět na základnu.

4. 6. 2012 – 7:49
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Vlčovice
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie z obou zásahů ze dne 4. 6.
Info: Hasiči byli vysláni k nehodě linkového autobusu, který ve známém „esíčku“ v místní části Vlčovice sjel z komunikace a zůstal nebezpečně nakloněný. Hasiči vytáhli vozidlo pomocí CAS 24 T 815 zpět na silnici. Během vyproš’tování autobusu musela být silnice na krátkou dobu zcela uzavřena.

4. 6. 2012 – 5:04
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Francouzská 1197
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Průsak vody po silném nočním dešti ze střechy do bytů a společných prostor domu. Hasiči na střeše zjistili podtečení vody pod vrstvu nové izolace (střecha procházela právě opravou). Byl odstraněn jeden uvolněný polystyrénový panela a voda byla postupně odčerpávána kalovým čerpadlem. Byl informován majitel budovy a po příjezdu firmy provádějící opravu jim bylo místo zásahu předáno.

2. 6. 2012 – 20:49
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Wolkerova 675
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár kompostu a dřevěné konstrukce kolem něj. Uhašeno vysokotlakým proudem.

1. 6. 2012 – 7:17
Záchrana osob a zvířat – z vody
Kopřivnice – Francouzská 1183
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Vyproštění podchlazeného muže z koryta Kopřivničky. Na místě události byla rovněž přítomna hlídka městské policie a posádka záchranné služby, která si postiženého převzala.

27. 5. 2012 – 7:22
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Pabla Nerudy 137
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Článek na požáry.cz
Info: Jednotka byla vyslána k požáru v rodinném domě na ulici Pabla Nerudy. Po příjezdu byl zjištěn požár, který byl lokalizován před příjezdem jednotky. Hasiči provedli dohašení pomocí vysokotlakého proudu. Místo bylo poté předáno vyšetřovatelům hasičů a Policie ČR. Škoda byla vyčíslena na 50 tisíc korun.

16. 5. 2012 – 20:43
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – Lubina
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k nehodě motocyklisty u čerpací stanice v Lubině. Zraněnému byla poskytnuta první pomoc, a také bylo zabezpečeno místo dopravní nehody. Po předání pacienta se hasiči vrátili zpět na základnu.

12. 5. 2012 – 16:31
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Alšova 1140
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik vody z přívodního vedení k pračce.

12. 5. 2012 – 3:18
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Dukelská 1052
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Snesení zraněné osoby do vozidla zdravotnické záchranné služby.

12. 5. 2012 – 0:42
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Obránců Míru 761
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Požár jednoho plastového kontejneru. Včasným zásahem se podařilo kontejner za několik tisíc korun uchránit.

9. 5. 2012 – 18:34
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Janáčkova 253
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace obtížného hmyzu.

9. 5. 2012 – 8:54
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – Záhumenní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči byli vysláni k hromadné dopravní nehodě, kde původní hlášení hovořilo o zraněných účastnících s nutností jejich vyproštění. Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že došlo opravdu k nehodě 5 osobních vozidel, avšak pouze s jedním lehčím zraněním. Hasiči provedli protipožární zabezpečení všech vozů a zabezpečení místa nehody. Nehoda velmi zkomplikovala, v současné době, jedinou hlavní průjezdnou komunikaci městem (ul. Štefánikova prochází kompletní rekonstrukcí, a proto se tvořily několika set metrové kolony napříč městem).

8. 5. 2012 – 12:11
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Sadová
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Únik benzínu z osobního vozidla. Na místě přítomna PČR.

3. 5. 2012 – 16:37
Záchrana osob a zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Příčná 307
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Info: Vyproštění osob z výtahu.

1. 5. 2012 – 11:09
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Česká 320 (DPS)
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace nebezpečného hmyzu na balkóně v domě s pečovatelskou službou.

30. 4. 2012 – 17:21
Požár – nízké budovy
Štramberk – K Očnímu 412
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Požár chatky o velikosti 5×5 metrů. Po příjezdu hasičů byla chata již kompletně v plamenech. Nasazen byl jeden útočný C proud. Hasiči se také soustředili na likvidaci požáru trávy kolem chatky. Poté probíhalo rozebírání dřevěné konstrukce a postupné dohašování.

29. 4. 2012 – 11:00
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Záhumenní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Spadlý strom na starém hřbitově pod mateřskou školkou. Hasiči po příjezdu společně s městskou policií zabezpečili místo, kde hrozil další pád větví na pěší komunikace. Poté byl strom rozřezán a na odbor životního prostřední byla nahlášena havarijní situace stromu.

26. 4. 2012 – 12:55
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Nádražní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Čerpání vody ze suterénních prostor budovy autobusového nádraží. Voda odčerpána za pomocí kalového čerpadla.

24. 4. 2012 – 9:22
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obránců míru 761
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za asistence policie

23. 4. 2012 – 10:41
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Sokolovská 652
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Požár plechového kontejneru

21. 4. 2012 – 4:56
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Štramberská
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči byli vysláni k dopravní nehodě přímo před dočasným zázemím hasičské zbrojnice, kde jsou hasiči z důvodu rekonstrukce zbrojnice. Jednalo se o nehodu dvou osobních automobilů. Hasiči provedli protipožární opatření, likvidaci úniku pohonných hmot a poté obě vozidla odtlačili ke krajnici. Nehoda si vyžádala tři zraněné účastníky, které převezla zdravotnická záchranná služba do nemocnice k dalšímu ošetření.

19. 4. 2012 – 10:33
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Lidická 1036
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Pomoc záchranné službě s transportem pacienta z 8. podlaží do vozidla ZZS.

17. 4. 2012 – 18:35
Technická pomoc – uzavření tekoucí vody
Kopřivnice – Alšova 1140
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Unikající voda v bytovém domě, na místě přítomna taky městská policie.

17. 4. 2012 – 8:46
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Lubina 183
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu s poškozeným zámkem za asistence městské policie.

15. 4. 2012 – 11:33
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Družební 1177
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Pomoc záchranné službě s transportem pacienta z 6. podlaží do vozidla ZZS.

11. 4. 2012 – 15:09
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – I. Šustaly 1078
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k akutnímu otevření bytu, na místě přítomna Policie ČR. Výjezd se nakonec obešel bez zásahu jednotek.

10. 4. 2012 – 19:36
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – K očnímu
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Požár odpadu u chatky v zahradní kolonii pod Bílou horou. Díky včasnému zpozorování nedošlo k rozšíření požáru na zahradní chatku, která stála v těsné blízkosti.

10. 4. 2012 – 16:19
Technická pomoc – měření koncentrací
Kopřivnice – Kpt. Nálepky 1075
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Video – výjezd techniky k události
Info: Hasiči byli operačním střediskem vysláni k podezření na únik zemního plynu v jednom z bytových domů. Po příjezdu na místo bylo ihned započato měření pomocí detekčních přístrojů. Hasiči společně s Policií ČR identifikovali byt a poté provedli násilný vstup do bytu, kde byl nalezen zapnutý jeden plynový hořák. Jen díky otevřenému oknu nedošlo k iniciaci unikajícího plynu… Na místo byla povolána poruchová služba plynáren a Policie ČR zajistila uživatele bytu.

10. 4. 2012 – 12:00
Požár – lesní, polní porost, tráva
Kopřivnice – Lidická
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár suché trávy za objektem „Tatrovanky“. Likvidováno vysokotlakým proudem.

9. 4. 2012 – 7:13
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Francouzská 1208
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Únik benzínu z osobního vozidla. Hasiči zasypali skvrnu sorbentem, uklidili dekontaminovaný sorbent a vrátili se zpět na základnu. Na místě přítomna PČR a městská policie.

7. 4. 2012 – 9:54
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Vlčovice, silnice I/58
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda osobního automobilu. Vozidlo se po příjezdu nacházelo částečně v příkopě a blokovalo část hlavní komunikace z Ostravy do Rožnova p. R. Hasiči prováděli řízení dopravy a při samotném vyprošťování byla komunikace na přibližně 10 min. zcela uzavřena. Nehoda se obešla bez zranění.

6. 4. 2012 – 12:00
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Štramberská
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Nehoda si vyžádala dvě zraněné osoby, které si převzala zdravotnická záchranná služba. Hasiči provedli protipožární opatření, zasypání pohoných hmot sorbentem a zabezpečení místa nehody. Po vyšetření Policií ČR hasiči pomohli s odtažením vozidel mimo komunikaci a poté se vrátili zpět na základnu.

3. 4. 2012 – 14:18
Planý poplach
Kopřivnice – Štefánikova
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Hasiči byli vysláni k požáru popelnice u autobusové zastávky. Na dané ulici bylo prověřeno v úseku cca 1 km několik zastávek, kde jsou popelnice a odpadkové koše. Požár nenalezen.

2. 4. 2012 – 15:38
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Nádražní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Čerpání vody ze skladu gastro zařízení v suterénu budovy autobusového nádraží. Voda odčerpána za pomocí kalového čerpadla.

2. 4. 2012 – 5:46
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Čs. Armády, kruhový objezd
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě na „malém“ kruhovém objezdu (silnice II/480), kde došlo ke střetu dvou osobních automobilů. Nehoda se obešla bez zranění. Hasiči provedli protipožární zajištění vozidel, kontrolu na únik provozních náplní a po zadokumentování nehody Policií ČR zajistili uvolnění křižovatky.



Počet zásahů ve 1. čtvrtletí: 46

Statistika - 1.q 2012

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 4
 • technická pomoc: 34
 • dopravní nehoda: 4
 • únik nebezpečných látek: 1
 • záchrana osob a zvířat: 0
 • planý poplach: 3

Výpis jednotlivých událostí

27. 3. 2012 – 23:41
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obránců Míru 1306
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu. V bytě se nacházela osoba v bezvědomí, kterou si do péče převzala ZZS, která byla na místě společně s hasiči.

22. 3. 2012 – 10:16
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Pod Bílou horou 939
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Pomoc záchranné službě s transportem pacienta do sanitního vozidla.

21. 3. 2012 – 16:25
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Pod Bílou horou 959
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči vyjeli k otevření bytu, kde bylo podezření na osobu uvnitř. Po příjezdu bylo provedeno otevření bytu. Uvnitř se opravdu nacházela osoba ve špatném zdravotním stavu. Na místo bylo povolána zdravotnická záchranná služba, do té doby byla osobě poskytována předlékařská první pomoc.

17. 3. 2012 – 22:33
Dopravní nehoda – vyproštění osob
Kopřivnice – Obránců Míru, kruhový objezd
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k dopravní nehodě dvou osobních vozidel, ke kterému došlo na kruhovém objezdu v centru města. Na místě se nacházely 4 zraněné osoby, které měla v péči již zdravotnická záchranná služba. Proto se hasiči postarali o únik provozních kapalin a protipožární zabezpečení na obou vozidlech.

17. 3. 2012 – 15:25
Požár – lesní, polní porost, tráva
Lichnov
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Frenštát p. R., HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči byli krátce po příjezdu na základnu z předchozího zásahu vysláni opětovně k požáru travního porostu na ploše asi 2 ha. Dojezd jednotek na místo byl v náročném terénu na mnoha místech pro jednotky velmi složitý. Požár byl lokalizován místními občany jednoduchými hasebními prostředky. Po příjezdu jednotek bylo provedeno konečné prolití požářiště, aby nedošlo k znovurozhoření, což by mělo za následek rozšíření požáru i do lesa, čímž by mohlo dojít k vysokým škodám.

17. 3. 2012 – 14:11
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Osvoboditelů 1235
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči po příjezdu a provedeném průzkumu provedli za asistence Policie ČR násilný vstup do bytu, kde bylo zjištěno, že došlo k zahoření potravin na sporáku a k silnějšímu zakouření bytu a částečně i společných prostor domu. Proto byla nasazena přetlaková ventilace. Na místo byla Policií ČR přivezena majitelka bytu, které byl byt předán.

17. 3. 2012 – 11:00
Požár – lesní, polní porost, tráva
Ženklava 53
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Ženklava, JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Mořkov, JSDH Příbor
Fotografie ze zásahu
Info: Požár trávy na ploše přibližně 350×200 m. Po příjezdu jednotky bylo prostřednictvím krajského operačního střediska požádáno o vyslání dalších sil a prostředků. Požár travního porostu na louce se v době příjezdu jednotek nekontrolovaně a vlivem větru také velkou rychlostí šířil, na jedné straně také na výměníkovou plynovou stanici. Požár byl lokalizován za pomocí vodních proudů a jednoduchých hasebních prostředků. Poté bylo celé požářiště proléváno vodou z asanačních lišt a lafet na cisternách.

15. 3. 2012 – 23:00
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Alšova 1142
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za asistence Policie ČR. Poté spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou, městskou policií a také již zmíněnou PČR.

15. 3. 2012 – 1:15
Požár – nízké budovy
Příbor – Fučíkova 1308
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk
Info: Hasiči byli vysláni k požáru v bytovém domě na ulici Fučíkova v Příboře. Po příjezdu první jednotky byla při průzkumu nalezena jedna osoba, která byla intoxikována zplodinami hoření. Hasiči poskytli osobě předlékařskou první pomoc a na místo byla povolána záchranná služba. Zakouření v domě měla nakonec na svědomí jen hořící matrace…

13. 3. 2012 – 13:24
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Nádražní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Vyčerpání vody ze suterénu budovy autobusového nádraží.

6. 3. 2012 – 16:57
Technická pomoc – uzavření tekoucí vody
Kopřivnice – K. Čapka 935
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni operačním střediskem k úniku vody v bytovém domě na ulici K. Čapka. V jednom z bytů, ve kterém nikdo nebyl, unikala voda, která prosakovala do nižších podlaží. Hasiči uzavřeli hl. přívod vody do domu. Ve spolupráci s Policií ČR se podařilo najít a dovézt majitele a nemuselo tak být přistoupeno k násilnému otevření bytu.

4. 3. 2012 – 22:27
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Horní 162
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Transport pacienta do vozidla rychlé lékařské pomoci.

3. 3. 2012 – 13:42
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Štefánikova
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Otevření automobilu, kde hrozilo nebezpečí z prodlení. Na místě městská policie.

2. 3. 2012 – 13:30
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Vlčovice, průmyslová zóna
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda osobního a nákladního automobilu. Nehoda si vyžádala 1 zraněnou osobu. Hasiči provedli protipožární opatření, únik PHM nebyl zjištěn.

25. 2. 2012 – 16:19
Technická pomoc – monitoring
Kopřivnice
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Opětovné sledování stavu vodních toků. Jednotka provedla monitoring řeky Lubiny a jejich přítoků v místních částech Lubina, Vlčovice, Mniší a říčky Sedlnice v obci Ženklava.

25. 2. 2012 – 8:04
Technická pomoc – monitoring
Kopřivnice
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Stejně jako předchozí den i dnes ráno byli hasiči v celém Moravskoslezském vysláni k opakovanému monitoringu vodních toků. Situace se oproti stavu z pátku 24. 2. večer nijak nezhoršila – vodoteče v našem obvodu nevykazují stav, který by mohl znamenat případné nebezpečí pro své okolí.

24. 2. 2012 – 18:41
Technická pomoc – monitoring
Kopřivnice
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Vzhledem k výraznému oteplení v posledních dnech a obavám z možných následků tání velkého množství sněhu, byly vyslány vybrané jednotky na území celého Moravskoslezského kraje k monitoringu vodních toků. V územním odboru Nový Jičín vyjeli hasiči z obou stanic HZS MSK (Nový Jičín a Bílovec) a spolu s nimi 7 dobrovolných jednotek měst a obcí (Kopřivnice, Frenštát p.R., Příbor, Odry, Fulnek, Petřvald, Sedlnice). Každá jednotka provedla fyzickou kontrolu přiděleného území ve svém hasebním obvodu. Hasiči z naši jednotky provedli postupně kontrolu okolo vodních toků v obci Ženklava a dále pak v místních částech Vlčovice, Mniší a Lubina. Situace na vodních tocích v té době nevyžadovala žádný zásah.

24. 2. 2012 – 10:22
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Nádražní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Vyčerpání vody ze suterénu budovy autobusového nádraží.

23. 2. 2012 – 18:15
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Záhumenní x Husova
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Při nehodě došlo ke zranění dvou osob, které si převzala do péče ZZS. Hasiči provedli zajištění místa nehody, protipožární opatření a zasypání uniklých provozních kapalin sorbentem. Po vyšetření nehody dopravní policií bylo provedeno odtažení jednoho z vozidel ke krajnici a proveden úklid komunikace. Poté bylo místo zásahu předáno Policii ČR a jednotky se vrátily zpět na základny.

21. 2. 2012 – 20:23
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Lubina 71
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni na žádost městské policie k otevření vstupu do rodinného domu, kde hrozilo nebezpečí z prodlení – po vstupu do obydlí byla uvnitř nalezena osoba, jejíž stav si vyžadoval urgentní zdravotnickou péči. Byla přivolána záchranná služba, která si pacienta převzala. Hasiči nakonec ještě pomohli záchranářům s transportem pacienta do sanitního vozu.

20. 2. 2012 – 14:53
Planý poplach
Kopřivnice – Pod Morávií 1166
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni původně k odstranění příčiny tekoucí vody v bytovém domě. Během cesty k zásahu byli operačním střediskem odvoláni – občanům se podařilo závadu odstranit.

19. 2. 2012 – 17:24
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obránců míru 989
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu na žádost městské policie.

18. 2. 2012 – 13:31
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Francouzská 1018
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči provedli otevření bytu, kde hrozilo nebezpečí z prodlení.

16. 2. 2012 – 19:42
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Francouzská 1304
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za asistence městské policie.

16. 2. 2012 – 11:40
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Obránců Míru 369
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Odstranění nebezpečných rampouchů nad chodníkem na budově ZŠ.

10. 2. 2012 – 19:31
Planý poplach
Kopřivnice – Nádrážní 228, OD Tesco
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k požáru v obchodním domě (shromaždiště osob). Po příjezdu bylo zjištěno, že došlo ke spálení jídla v bistru. Vlivem kouře byla spuštěna elektrická požární signalizace, která ohlásila požár. Ke škodě na majetku nedošlo a evakuace obchodního domu nebyla naštěstí zapotřebí.

9. 2. 2012 – 15:47
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Kpt. Jaroše
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Hasiči provedli za asistence Policie ČR otevření osobního vozidla.

8. 2. 2012 – 8:17
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Na Luhách 975
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Info: Hasiči byli vysláni operačním střediskem k prověření stavu spalinové cesty (komínu) a možného ohrožení okolí v rodinném domě. Na místě zasahovala jednotka z Tatry, naše jednotka se po dohodě vrátila zpět na základnu.

6. 2. 2012 – 18:06
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Štramberská 1124
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči vyjeli k akutnímu otevření bytu. Po otevření vstupních dveří byla nalezena osoba v bezvědomí. Na místo byla povolána rychlá lékařská pomoc. Osobě byla do příjezdu zdravotnické záchranné služby poskytována předlékařská první pomoc.

6. 2. 2012 – 8:15
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Erbenova
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k zajištění transportu silně podchlazené osoby do vozidla rychlé zdravotnické pomoci.

24. 1. 2012 – 0:57
Planý poplach
Kopřivnice – Areál Tatry 1450
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka vyjela k prověření velkých plamenů v blízkosti průmyslové zóny ve Vlčovicích. Z důvodu, že oznamovatel hlásil událost ze vzdálenosti cca jednoho kilometru, bylo místo nepřesně nahlášeno. Bylo zjištěno, že plameny vychází z podniku Tatra. Informace byla předána na operační středisko, které vyslalo na místo podnikovou jednotku, společně s jednotkami, které byly původně vyslány k požáru do Vlčovic. Po příjezdu podnikové jednotky zjištěno, že se jedná o technologickou poruchu na slévarně. Zásah překvalifikován na planý poplach.

21. 1. 2012 – 16:46
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – K. Čapka 779
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření vstupních dveří do bytu za asistence Policie ČR.

11. 1. 2012 – 16:29
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Obránců Míru 869
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Snesení pacienta do vozidla RLP.

10. 1. 2012 – 16:26
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Mniší 115
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k úniku provozních kapalin na komunikaci v místní části Mniší. Látka se nedostala mimo vozovku, k ohrožení životního prostředí tak nedošlo.

7. 1. 2012 – 23:43
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Francouzská 1189
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka byla vyslána k hlášenému úniku vody z bytu v panelovém domě. Za asistence policie hasiči vnikli do bytu a provedli uzavření přívodu vody do bytu. Jednalo se o havárii na vodovodní baterii.

5. 1. 2012 – 5:42
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Hukvaldy – Horní Sklenov
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, HZS MSK Frýdek-Místek
Info: Jednotka byla vyslána k nehodě do místní části Mniší, směrem na Hukvaldy. Po příjezdu zjištěno, že nehoda je již na katastru okresu Frýdek-Místek na území obce Hukvaldy. Jednalo se o osobní automobil na střeše mimo komunikaci. Jednotky provedly protipožární opatření a zajištění místa nehody. Poté byl automobil za pomocí vyprošťovacího automobilu vyproštěn na komunikaci. Nehoda se obešla naštěstí bez zranění.

2. 1. 2012 – 10:03
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Ke Koryčce 879
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Transport pacienta do vozidla ZZS.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice