Zásahy 2013

Archiv zásahů jednotky v roce 2013

Počet zásahů v roce 2013: 197

Statistika 2013

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 53
 • technická pomoc: 100
 • dopravní nehoda: 14
 • únik nebezpečných látek: 8
 • záchrana osob a zvířat: 17
 • planý poplach: 5

 

Počet zásahů ve 4. čtvrtletí: 36

Statistika 4.q 2013

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 9
 • technická pomoc: 18
 • dopravní nehoda: 2
 • únik nebezpečných látek: 3
 • záchrana osob a zvířat: 3
 • planý poplach: 1

Výpis jednotlivých událostí


30. 12. 2013 – 17:12
Planý poplach
Kopřivnice – Štefánikova 1410
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k požáru v objektu supermarketu. Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že nedošlo k požáru, ale k závadě na samočinném stabilním hasicím zařízení, čím došlo na operačním středisku k hlášení požáru. Na místo byl povolán technik, který si převzal událost k řešení.

29. 12. 2013 – 9:49
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Erbenova 1117
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu. Na místě také Policie ČR.

27. 12. 2013 – 14:27
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Osvoboditelů 1238
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Únik benzínu z osobního automobilu. Únik byl včas zastaven a nedošlo tak k úniku do kanalizace. Místo odkud docházelo k úniku bylo provizorně opraveno. Majitel byl následně poučen o dalším postupu. K znečištění životního prostředí nedošlo.

26. 12. 2013 – 8:15
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Čsl. armády
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Při cestě z předchozího zásahu jednotka projížděla kolem hořícího odpadkového koše. Požár byl likvidován vodou z CAS 24. Událost bez škody.

26. 12. 2013 – 7:52
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Ke Koryčce 771
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Částečně vyvrácený strom ohrožující obyvatele domu. Hasiči provedli pokácení a odklizení mimo vchod do budovy.

25. 12. 2013 – 16:47
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Pod Bílou horou 1254
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár túje od zábavné pyrotechniky.

25. 12. 2013 – 15:15
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Dělnická 426
Technika: CAS 24 – T 815, AZ 30 – IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Video z výjezdu techniky
Info: Jednotka byla vyslána k nebezpečnému stromu, který byl silným poryvem větru vyvrácen a zůstal zavěšen o jeden z vedle stojících stromů.

22. 12. 2013 – 19:51
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Obránců Míru 869
Technika: CAS 24 – T 815, AZ 30 – IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár lůžkovin v jednopokojovém bytě. Uhašeno před příjezdem jednotky. Hasiči provedli odvětrání bytu a chodby. Byla provedena také kontrola patra nad místem požáru. Předběžná škoda byla odhadnuta na 7 tisíc kč. Požár se obešel bez zranění.

20. 12. 2013 – 8:57
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Javorová 787
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu za asistence Policie ČR.

20. 12. 2013 – 4:28
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obránců Míru 869
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu. Uvnitř osoba se špatným zdravotním stavem. Na místě ZZS a PČR.

19. 12. 2013 – 15:05
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Štramberská 1134/44
Technika: CAS 24 – T 815, AZ 30 – IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Příbor
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči byli vysláni k požáru v bytě devítipodlažního panelového domu. Na místě bylo zjištěno, že došlo k požáru spotřebiče v kuchyni. Před příjezdem jednotky požár lokalizoval uživatel bytu, který se však popálil a nadýchal zplodin hoření. Uživateli byla poskytnuta předlékařská první pomoc a na místo povolána zdravotnická záchranná služba. Hasiči požár dohasili jednoduchými hasebními prostředky, čímž požár likvidovali. Byt byl přirozeně odvětrán a také byla provedena kontrola bytu nad zasaženým místem. Škoda způsobena požárem byla předběžně odhadnuta na 35 tisíc korun.

17. 12. 2013 – 13:03
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k požáru vypínače ve společných prostorách 13ti podlažního domu. Na místě bylo zjištěno, že vypínače hořely na několika místech. Jednotka poprvé použila novou termokameru a zkontrolovala, zda nedochází k dalšímu skrytému šíření požáru elektroinstalace ve zdech. Další hoření již nebylo potvrzeno. Předběžná škoda způsobena úmyslným jednáním byla vyčíslena na 2 tisíce Kč. Pachatele zadržela na místě Policie ČR.

15. 12. 2013 – 17:41
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Pod Bílou horou 959
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za asistence městské policie.

13. 12. 2013 – 4:07
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Dukelská 1051
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta ze 7. NP do vozidla Zdravotnické záchranné služby.

11. 12. 2013 – 17:07
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Družební 1000
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za asistence městské policie.

11. 12. 2013 – 9:36
Požár – nízké budovy
Bordovice 80
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Frenštát p.R., HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice, JSDH Bordovice
Info: Hasiči byli vysláni k požáru v rodinném domě který se rozšířil od požáru komínového tělesa. Na místě zasahovaly všechny jednotky z prvního stupně požárního poplachu. K hašení vnitřního vybavení bytu byl použit vysokotlaký proud, ke sražení hoření v komínovém tělese použili hasiči práškový hasící přístroj. Vzhledem k silnému zakouření zplodinami hoření probíhal zásah v dýchací technice. Po likvidaci požáru byly vnitřní prostory domu odvětrány přetlakovou ventilací.

10. 12. 2013 – 17:28
Záchrana osob, zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Vyproštění dětí z osobního výtahu v 7. NP.

10. 12. 2013 – 15:46
Záchrana osob, zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Alšova 1144
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Vyproštění tří dětí z výtahové kabiny, která se zasekla v důsledku výpadku proudu.

10. 12. 2013 – 8:31
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Kpt. Nálepky 1075
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu, kde se nacházela zraněná osoba volající o pomoc. Po otevření bytu byla osoba předána do péče záchranné služby. Hasiči pomohli s transportem pacienta do sanity a vrátili se zpět na základnu.

2. 12. 2013 – 11:43
Záchrana osob a zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
info: Záchrana tří osob ze zaseknutého výtahu v 6. NP.

2. 12. 2013 – 10:17
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Areál Tatry 1450
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Info: Hlášen požár skladu štěpky. Po provedeném průzkumu zjištěna stoupající pára ze skladu štěpky. Jednalo se o běžný technologický proces.

1. 12. 2013 – 18:36
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Francouzská 1018
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu, kde hrozilo nebezpečí z prodlení. Na místě zasahovala rovněž hlídka městské policie a záchranná služba.

30. 11. 2013 – 23:45
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Severní
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Štramberk, JSDH Příbor
Fotografie ze zásahu
Info: Požár dřevěné zahradní chatky. Při příjezdu byla chatka již ve třetí fázi požáru. K likvidaci požáru byly nasazeny dva C proudy. Po lokalizaci jednotky prováděly rozebírání konstrukcí a následné dohašování. Škoda způsobená požárem je 100 tisíc korun. Požár se obešel bez zranění.

24. 11. 2013 – 19:17
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Mniší
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Info: Vyproštění zapadlé sanitky zdravotnické záchranné služby.

16. 11. 2013 – 11:21
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Francouzská 1193
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka nezasahovala. Po příjezdu na místo bylo situace vyřešena.

10. 11. 2013 – 16:52
Požár – nízké budovy
Rybí 306
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 815
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk
Info: Požár kotelny v rodinném domě. Hasiči provedli lokalizaci a následnou likvidaci požáru, dále provedli pomocí přetlakových ventilátorů odvětrání celého domu. Při požáru nebyl naštěstí nikdo zraněn. Škoda stanovená majitelem a vyšetřovatelem požáru byla odhadnuta na 30 tisíc Kč.

8. 11. 2013 – 10:42
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Osvoboditelů
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči likvidovali únik pohonných hmot z osobního automobilu. Látka se nedostala mimo komunikaci a k ohrožení životního prostředí tak nedošlo.

1. 11. 2013 – 11:39
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Ignáce Šustaly 1106
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu za asistence Policie ČR.

29. 10. 2013 – 8:42
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Ignáce Šustaly 1088
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za asistence MěP.

25. 10. 2013 – 18:06
Dopravní nehoda – předlékařská pomoc
Kopřivnice – Štefánikova 984
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Dopravní nehoda automobilu a chodce. Při nehodě došlo ke zranění jedné osoby, kterou si převzala do péče zdravotnická záchranná služba.

18. 10. 2013 – 11:10
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – Obránců Míru, sil. II/482
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Hasiči ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou provedli vyproštění osoby z vozidla, kterou si společně s dalšími třemi osobami převzala do péče záchranná služba. Dále bylo na vozidlech provedeno protipožární opatření a likvidace úniku provozních kapalin. Hasiči také asistovali při transportu zraněné osoby do vrtulníku letecké záchranné služby. Po vyproštění vozidla z příkopu se obě jednotky vrátily na své základny. Na místě spolupracovaly všechny základní složky IZS a také městská policie.

12. 10. 2013 – 10:26
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Vlčovice, průmyslový park 302
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Hasiči byli operačním střediskem vysláni k průzkumu do jedné z hal v průmyslovém parku, kde došlo k aktivaci elektrické požární signalizace. Na místě byla zjištěna porucha na potrubím systému stabilního hasicího zařízení.

8. 10. 2013 – 16:56
Požár – průmyslové objekty, sklady
Starý Jičín – Janovice
Technika: CAS 32 – T 815, DA – MB Vito
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Starý Jičín, JSDH Mořkov, JSDH Starý Jičín – Janovice, JSDH Starý Jičín – Jičina, JSDH Hodslavice, JSDH Hustopeče n. Bečvou, JSDH Kopřivnice, JSDH Suchdol nad Odrou, JSDH Příbor, JSDH Fulnek
Fotografie ze zásahu
Video z výjezdu techniky
Info: Požár skladu slámy o rozloze 30×15 m. Sklad byl požárem zcela zasažen. V okolí zásahu bylo postupně zřízeno několik čerpacích stanovišť, odkud cisterny dovážely vodu na požářiště. Hasiči se kromě samotných hasebních prací zaměřili především na ochlazování nosné ocelové konstrukce a opláštění budovy aby nedošlo vlivem sálavého tepla k její destrukci. Hořící sláma byla z objektu postupně vyvážena na volné prostranství. Naše jednotka zajišťovala kyvadlovou dopravu vody s CAS 32.

5. 10. 2013 – 12:09
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Horní 1111
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik vody ve sklepě nízkopodlažního bytového domu.

4. 10. 2013 – 16:26
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Zdeňka Buriana 954
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Snesení pacienta do vozidla ZZS.

2. 10. 2013 – 17:04
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Smetanova
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Únik cca 30 litrů hydraulického oleje z pracovního stroje. Včasným zásahem bylo zabráněno úniku do kanalizace. K likvidaci olejové havárie byly použity sorbenty. Jelikož pracovní stroj blokoval celou silnici a nebyl pojízdný, byl na místo povolán vyprošťovací automobil, který provedl odtah na okraj vozovky.Počet zásahů ve 3. čtvrtletí: 71

Statistika 3. čtvrtletí 2013

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 17
 • technická pomoc: 41
 • dopravní nehoda: 3
 • únik nebezpečných látek: 3
 • záchrana osob a zvířat: 5
 • planý poplach: 2


Výpis jednotlivých událostí

30. 9. 2013 – 21:53
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Francouzská
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Jednotka přejela od předchozího zásahu k dalšímu hořícímu plastovému kontejneru. Kontejner byl požárem zcela zničen. K likvidaci požáru byl nasazen vysokotlaký proud od CAS 24.

30. 9. 2013 – 21:40
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Obránců Míru 990
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Požár plastového kontejneru. Požár likvidován vysokotlakým proudem. Během zásahu byla jednotka odvolána k dalšímu hořícímu kontejneru přibližně o 200 m dále.

28. 9. 2013 – 16:06
Únik nebezpečných látek – do vodní plochy
Kopřivnice – Lubina, potok Sýkoreček
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Únik ropného produktu do vodního toku Sýkoreček. Hasiči průzkumem zjistili pravděpodobný zdroj úniku látky. Na vodním toku byly položeny sorbční hadi pro zastavení šíření úniku nebezpečné látky dál po vodním toku. Na místě přitomný odbor životního prostředí a Povodí Odry.

27. 9. 2013 – 18:04
Požár – lesní, polní porost, tráva
Kopřivnice – Hřbitovní, areál hřbitova
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár túje. Uhašeno před příjezdem jednotek.

26. 9. 2013 – 18:18
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Francouzská 1206
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření zabouchnutých dveří v bytu, za kterými zůstaly dvě děti.

26. 9. 2013 – 11:09
Planý poplach
Frenštát p. R. – Za Střelnicí 1568 (domov pro seniory)
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Frenštát p. R, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice, JSDH Trojanovice, JSDH Kunčice p. O., JSDH Kozlovice, JSDH Příbor, JSDH Štramberk
Info:Jednotky z téměř z celého druhého stupně požárního poplachu byly vyslány na základě aktivace čidla elektrické požární signalizace k požáru v domově proseniory. Krátce po výjezdu ale byli hasiči odvoláni. 1. jednotka na místě potvrdila, že se jedná o planý poplach.

26. 9. 2013 – 4:32
Záchrana osob, zvířat – z výšky, hloubky
Kopřivnice – Záhumenní 1152
Technika: CAS 24 – T 815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Záchrana osoby visící na hromosvodu budovy. Na místě zásahu přítomna rovněž hlídka Policie ČR a záchranná služba, které byla poté opsoba předána k dalšímu ošetření.

24. 9. 2013 – 19:59
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Javorová 721
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za asistence Policie ČR.

24. 9. 2013 – 15:50
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – K. Čapka 930
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda.

24. 9. 2013 – 7:55
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Francouzská 1016
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči vyjeli k otevření bytu, u kterého bylo podezření na unikající plyn. Policii se podařilo kontaktovat majitele, který se neprodleně dostavil na míst a hasiči tak nemuseli násilně zajišťovat vstup. Uvnitř bytu skutečně unikal plyn – byl zapnut jeden hořák na sporáku.

23. 9. 2013 – 21:18
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Javorová 718
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči vyjeli na žádost operačního střediska k průzkumu bytu, kde došlo k závadě v kotli na tuhá paliva. Hasiči provedli pomocí detekčních přístrojů měření na výskyt nebezpečných látek – kontrola negativní. Dále bylo provedeno odstavení kotle, odvětrání zakouřeného bytu a poučení majitele bytu o dalším postupu. Poté se jednotky vrátily zpět na své základny.

21. 9. 2013 – 23:03
Požár – nízké budovy
Bartošovice 5
Technika: CAS 32 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Sedlnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Studénka, JSDH Kopřivnice
Info: Na žádost velitele zásahu byla jednotka vyslána s CAS 32 k doplnění sil a prostředků na místě události – konkrétně se jednalo o doplnění vody. Jednalo se o požár hospodářské budovy u rodinného domu. Požár budovu zcela zničil.

21. 9. 2013 – 17:39
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – Havlíčkova
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda jednoho OA do rozvodné elektrické skříně a transformátoru. Hasiči provedli protipožární zabezpečení a povolali na místo poruchovou službu elektrozávodu. Po vyšetření nehody dopravní policií se jednotka vrátila zpět na základnu.

21. 9. 2013 – 15:17
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Obránců Míru 301
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 815, AZ 30 – Ifa
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Štramberk
Fotografie ze zásahu
Info: Požár bytu v panelovém domě. Hasiči po příjezdu provedli násilný vstup do bytu, kde provedli jedním „C“ proudem lokalizaci a následnou likvidaci požáru v prostoru obývacího pokoje. Poté provedli odvětrání přetlakovou ventilací. Při požáru nebyl naštěstí nikdo zraněn. Škoda vyčíslena majiteli a vyšetřovatelem požáru je 200 tisíc korun.

16. 9. 2013 – 12:44
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Mniší 66
Technika: CAS 24 – T 815, AZ 30 – Ifa
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči provedli za pomocí automobilového žebříku likvidaci vosího hnízda ve střeše základní školy.

15. 9. 2013 – 16:49
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Dukelska 1061
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta do vozidla ZZS.

12. 9. 2013 – 6:56
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Francouzská 1192
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta do vozidla zdravotnické záchranné služby.

10. 9. 2013 – 16:36
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Příborská 413
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace nebezpečného hmyzu v areálu nákladového nádraží.

10. 9. 2013 – 12:07
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Komenského 621
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace sršní pod střechou ubytovny.

9. 9. 2013 – 5:57
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Dukelská 1052
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta do sanitky zdravotnické záchranné služby.

7. 9. 2013 – 23:49
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Ignáce Šustaly 1086
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta do sanitky zdravotnické záchranné služby.

6. 9. 2013 – 21:28
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – K. Čapka 951
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Snesení pacienta do vozidla zdravotnické záchranné služby.

6. 9. 2013 – 16:27
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 815, AZ 30 – IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka byla vyslána ke kouři z okna ve výškové budově. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o spálené potraviny na plotně. Hasiči provedli odvětrání zakouřených prostor a poté za asistence Policie ČR předali byt uživateli.

4. 9. 2013 – 22:15
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Francouzská
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár plastového kontejneru.

1. 9. 2013 – 17:35
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik vody v jednom z bytů ve výškové budově. Hasiči za asistence městské policie provedli vstup do bytu a úklid vody.

29. 8. 2013 – 7:54
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Lidická 1036
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta do vozidla zdravotnické záchranné služby.

28. 8. 2013 – 15:36
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – I. Šustaly 1083
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za asistence Policie ČR.

26. 8. 2013 – 9:10
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Vlčovice 102
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda pod střechou garáže u RD

27. 8. 2013 – 16:01
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Komenského 622
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda v objektu ubytovny.

25. 8. 2013 – 14:57
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Janáčkova 558
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace sršního hnízda pod střechou rodinného domu.

23. 8. 2013 – 23:22
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Vlčovice 186
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár dvou plastových kontejnerů. Škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 8 tisíc korun.

23. 8. 2013 – 14:39
Technická pomoc – uzavření tekoucí vody
Kopřivnice – Erbenova 1117
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik vody v bytě v panelovém domě. Hasiči provedli uzavření hlavního uzávěru vody v domě a poté vyčkali na příjezd majitele bytu, který byt zpřístupnil.

23. 8. 2013 – 11:49
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Štramberská 1136
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta do vozidla zdravotnické záchranné služby.

23. 8. 2013 – 11:01
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Příborská 578
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda.

18. 8. 2013 – 20:58
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Štramberská 1125
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu na žádost Policie ČR.

18. 8. 2013 – 9:16
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Osvoboditelů 1238
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu, ve kterém se nacházela nemocná osoba. Na místě zasahovala rovněž záchranná služba a Policie ČR.

16. 8. 2013 – 1:24
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Dělnická 435
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár dvou plastových kontejnerů. Na likvidaci požáru byl použitý vysokotlaký proud. Škoda vyčíslena na 12 tisíc korun.

15. 8. 2013 – 13:40
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Hřbitovní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár věnců a chvojí na hrobě. Požár byl likvidován vysokotlakým proudem.

12. 8. 2013 – 13:31
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – směr Závišice
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda nákladního vozu, který skončil na boku mimo silnici. Z vozidla unikalo menší množství PHM, které neuniklo do životního prostředí. Hasiči provedli zasypání úniku a zabezpečili místo nehody. Po domluvě s řidičem bylo dohodnuto, že vozidlo bude vyproštěno pomocí vlastní techniky. Vozidlo bylo pracovním strojem vráceno zpět na kola a poté vyproštěno dalším nákladním vozem. Při odjezdu na základnu musely ještě obě jednotky řešit únik hydraulického oleje v délce cca 500 m, unikající z pracovního stroje, který vyprošťoval poškozené vozidlo.

12. 8. 2013 – 9:40
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Školní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Únik oleje z nezjištěného vozidla. Skvrna 4×1 m byla zasypána sorbentem. K ohrožení životního prostředí naštěstí nedošlo.

12. 8. 2013 – 6:17
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – Husova x Záhumenní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Hasiči provedli protipožární zabezpečení vozidel, likvidaci uniklých pohonných hmot a zabezpečili místo dopravní nehody. Při nehodě došlo ke dvěma lehkým zraněním, kteří byli zdravotnickou záchrannou službou převezeni do zdravotnického zařízení.

11. 8. 2013 – 9:06
Záchrana osob, zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Alšova 1139
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Vyproštění dvou osob ze zaseknutého výtahu.

10. 8. 2013 – 14:00
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Polní 1286
Technika: CAS 24 – T 815, AZ 30 Ifa
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Jednotka vyjela ke kouři z oken panelového domu. Po příjezdu zjištěno, že došlo k požáru potravin na sporáku. Byt musel být odvětrán přetlakovou ventilací.

10. 8. 2013 – 2:41
Požár – trafostanice, rozvodny
Mořkov – Pastelník 486
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Mořkov, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Info: Požár HUP po úderu blesku. Škoda vzniklá požárem byla vyčíslena na pět tisíc korun.

9. 8. 2013 – 1:57
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Česká 320
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu, ve kterém se nacházela nemocná osoba. Osoba předána do péče zdravotnické záchranné službě.

8. 8. 2013 – 17:03
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Zdeňka Buriana 829
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace sršního hnízda v domě.

7. 8. 2013 – 9:53
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Pod zahradami 1292
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace roje nebezpečného hmyzu (vos), které se prokousaly a vnikly do vnitřních prostor bytu.

7. 8. 2013 – 1:07
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár dvou plastových kontejnerů. Třetí kontejner byl požárem poškozen. Škoda způsobena požárem dosahuje několika tisíc korun.

3. 8. 2013 – 03:34
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Štefánikova 1074
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka byla vyslána k otevření bytu, během jízdy na místo události byla operačním střediskem odvolána.

1. 8. 2013 – 18:27
Planý poplach
Kopřivnice – Pabla Nerudy 359
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Hlášeny plameny u chaty poblíž lesa nad hřbitovem. Po příjezdu zjištěno, že se jedná o kontrolované ohniště na soukromém pozemku.

31. 7. 2013 – 19:49
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Osvoboditelů
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár dřevěného přístavku na dětském hřišti na sídlišti Sever. K likvidaci požáru bylo nataženo 80ti metrové hadicové vedení. Po lokalizaci požáru musela být dřevostavba částečně rozebrána a dohašena.

31. 7. 2013 – 9:38
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Francouzská 1197
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace bodavého hmyzu.

30. 7. 2013 – 10:14
Požár – lesní, polní porost, tráva
Kopřivnice – Bílá hora
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Štramberk
Info: Hasiči vyjeli k požáru lesa. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o neuhašené ohniště v lese, u kterého se nikdo nenachází. Jelikož se místo nacházelo v nepřístupném terénu, technika byla odstavena cca 300 m od místa události a oheň byl likvidován jednoduchými hasebními prostředky. Oheň se naštěstí nerozšířil na okolní vyschlý porost.

22. 7. 2013 – 8:36
Požár – dopravní prostředky
Kopřivnice – Mniší 83
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Mniší, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár dvou osobních automobilů, z nichž jedno bylo přestavěno na LPG. Hasiči nejprve za pomocí vodního proudu provedli lokalizaci požáru. Z důvodů vznícení pohonných hmot bylo nutné k celkové likvidaci požáru použít střední pěnu. Předběžná škoda stanovená majitelem a vyšetřovatelem příčin požáru byla odhadnuta na 100 tisíc korun.

19. 7. 2013 – 0:04
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Alšova 1140
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Vstup do bytu na žádost Policie ČR.

17. 7. 2013 – 10:40
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Česká, mateřská škola
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace bodavého hmyzu.

16. 7. 2013 – 9:28
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Pionýrská 727, mateřská škola
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Akutní likvidace vosího hnízda ve dveřích z jedné v chatek, umístěných na zahradě MŠ.

15. 7. 2013 – 18:00
Záchrana osob, zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Vyproštění 9 osob z osobního výtahu.

12. 7. 2013 – 14:03
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice- Lubina, mléčná farma
Technika: CAS 24 -T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči vyjeli k částečně převrácenému jeřábu na stavbě u mléčné farmy v Lubině. Na místě již zasahovala zdravotnická záchranná služba, která ošetřovala zraněnou obsluhu jeřábu. Hasiči provedli kontrolu jeřábu – nebyl zjištěn únik PHM. Převrácení jeřábu zpět na kola bylo zajištěno majitelem.

9. 7. 2013 – 20:48
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obránců míru 891
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu na žádost Policie ČR.

9. 7. 2013 – 15:11
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Lubina 237
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace obtížného hmyzu.

9. 7. 2013 – 12:59
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Obránců Míru 876
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Snesení těhotné pacientky do vozidla ZZS.

8. 7. 2013 – 19:09
Záchrana osob a zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Vyproštění osob z výtahu.

8. 7. 2013 – 13:18
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Sokolovská 404
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu.

8. 7. 2013 – 11:30
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Česká 320, DPS
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu v domově s pečovatelskou službou.

5. 7. 2013 – 7:43
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Nádražní 413
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik PHM z nákladního vozidla. Látka se nedostala mimo vozovku, k ohrožení životního prostředí nedošlo, likvidováno sorbentem.

4. 7. 2013 – 19:33
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obránců míru 706
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka byla vyslána k otevření neobývaného bytu, ze kterého unikala voda. Za asistence městské policie hasiči byt otevřeli a odstranili příčinu úniku vody. Poté byl byt zabezpečen a předán městské policii.

4. 7. 2013 – 10:44
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Sluneční 1398
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hmyzu.

4. 7. 2013 – 4:33
Záchrana osob a zvířat – sebevražedný úmysl
Kopřivnice – Česká
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Asistence Policii ČR při záchraně osoby.

2. 7. 2013 – 21:17
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Masarykovo náměstí 650
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za asistence Policie ČR.

2. 7. 2013 – 11:23
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Francouzská 1185
Technika: CAS 24 – T 815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Všechny jednotky z prvního stupně poplachu byly vyslány k ohlášenému požáru v bytovém domě. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná naštěstí jen o spálené potraviny. Hasiči provedli odvětraní zasažených prostor a předali místo zásahu vyšetřovateli požárů a Policii ČR.

Statistika 2. čtvrtletí 2013

Počet zásahů ve 2. čtvrtletí: 48

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 13
 • technická pomoc: 20
 • dopravní nehoda: 6
 • únik nebezpečných látek: 2
 • záchrana osob a zvířat: 5
 • planý poplach: 2

Výpis jednotlivých událostí

30. 6. 2013 – 8:08
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Francouzská 1189
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta do vozidla záchranné služby.

28. 6. 2013 – 16:20
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Francouzská 1189
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport nemocné osoby.

27. 6. 2013 – 20:25
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Průmyslový park 300
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik PHM na komunikaci v celkové délce cca 10×40 m. Na likvidaci ropného produktu byl použit sorbent. Na místo byla povolána pracovnice životního prostředí z MěÚ Kopřivnice.

21. 6. 2013 – 10:26
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Pod zahradami 1295
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za asistence Policie ČR.

20. 6. 2013 – 12:33
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Husova 1302
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace bodavého hmyzu v dutině stromu v blízkosti internátu střední a vyšší odborné školy.

19. 6. 2013 – 13:25
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Záhumenní 1148, MŠ
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Roj včel usazený na budově mateřské školy.

18. 6. 2013 – 14:25
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Dukelská 1061
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Roj včel na budově obytného domu.

18. 6. 2013 – 9:09
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Záhumenní 1148, MŠ
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Roj včel usazený na budově mateřské školy.

17. 6. 2013 – 21:20
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Kpt. Nálepky 1075
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár plastového kontejneru na smíšený odpad.

17. 6. 2013 – 21:06
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – Mniší
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dopravní nehoda motorkáře do stromu na silnici mezi Mniším a Hukvaldy. Při nehodě došlo k jednomu zranění motorkáře, kterého si do péče převzala ZZS.

16. 6. 2013 – 1:54
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Školní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár plastového kontejneru. Stejně jako v předchozím případě byl kontejner požárem značně poškozen.

16. 6. 2013 – 0:45
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Česká 318
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár plastového kontejneru, požárem byl kontener zcela zničen, škoda v takových případech dosahuje několika tisíc Kč.

15. 6. 2013 – 10:39
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Obránců míru
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár plechového kontejneru.

15. 6. 2013 – 6:35
Záchrana osob, zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Vyproštění osoby z výtahu.

9. 6. 2013 – 2:50
Záchrana osob, zvířat – z výšky, z hloubky
Kopřivnice – Kpt. Nálepky
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Jednotka byla vyslána k záchraně osoby ze stromu. Na místě přítomna rovněž hlídka Policie ČR a záchranná služba, která si osobu převzala k dalšímu ošetření.

7. 6. 2013 – 23:05
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – 17. listopadu 1230
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Štramber
Info: Všechny jednotky z 1. stupně požárního poplachu byly v pátek v noci vyslány k ohlášenému požáru v bytovém domě na ulici 17. listopadu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se naštěstí nejedná o požár v domě, ale jen o pálení plastového odpadu vedle budovy. Událost byla překvalifikována a po uhašení nelegálního ohniště se hasiči vrátili zpět na své základny.

5. 6. 2013 – 21:36
Požár – průmyslové objekty, sklady
Kopřivnice – Areál Tatry 1450
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár trafostanice v areálu podniku Tatra Trucks a. s. Po našem příjezdu již zasahovali podnikoví hasiči Tatry. Naše jednotka se zapojila do hasebních prací. Kvůli velmi silnému zakouření průmyslové haly lisovny musel být zásah prováděn v dýchací technice. K likvidaci požáru bylo použito několik ručních hasicích přístrojů sněhových i práškových, dále pak jeden přívěsný hasicí přístroj CO2 a v konečné fázi po odpojení el. energie se provádělo zchlazení vodním proudem.

5. 6. 2013 – 0:09
Technická pomoc – monitoring
Kopřivnice – Vlčovice, Mniší
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Monitoring stavu na vodních tocích (Lubina, Lubinka). Hladina vody v obou tocích se blížila 2. stupni povodňové aktivity.

4. 6. 2013 – 3:11
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Pabla Nerudy 755
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár smotaných kabelů, zřejmě po jejich vypalování. Uhašeno jednoduchými hasebními prostředky.

3. 6. 2013 – 15:52
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Komenského 621
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Transport pacienta do vozidla záchranné služby.

2. 6. 2013 – 18:40
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Ženklava
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda osobního automobilu do stromu poblíž silnice. Na místě se nacházela zraněná osoba, kterou si do péče převzala zdravotnická záchranná služba. Hasiči provedli protipožární opatření, zabezpečení místa dopravní nehody a také řídili dopravu v tomto nepřehledném úseku.

2. 6. 2013 – 12:08
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Lubina 410
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Odstranění plastového kontejneru, který hrozil pádem ze střechy autobusové zastávky.

2. 6. 2013 – 5:32
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Česká 320
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu v domě s pečovatelskou službou za asistence městské policie. Uživateli bytu byla poskytnuta předlékařská pomoc a přivolána záchranná služba. Po ošetření pacienta pomohli hasiči s jeho transportem do vozidla RZP.

31. 5. 2013 – 22:14
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Pod Morávií 1166
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za asistence Policie ČR.

23. 5. 2013 – 11:55
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Štramberská 1096
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Odstranění sršního hnízda.

23. 5. 2013 – 1:22
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Francouzská 1321
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Požár plastového kontejneru. Požárem byl kontejner zcela zničen. K uhašení byl použit vysokotlaký proud.

19. 5. 2013 – 19:35
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obránců Míru 869
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za asistence městské policie.

18. 5. 2013 – 20:57
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Sportovní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Video ze zásahu
Info: Zajištění místa pro přistání vrtulníku. Po přistání pomohli hasiči ještě zdravotníkům s naložením pacienta do vrtulníku letecké záchranné služby.

18. 5. 2013 – 19:21
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Husova
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Výjezd techniky
Info: Únik oleje z osobního automobilu. Jednotka provedla zasypání úniku sorbentem, pomohla při naložení vozidla na odtahovou službu a poté zajistila následný úklid komunikace.

15. 5. 2013 – 18:13
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Česká 320
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za asistence Policie ČR.

14. 5. 2013 – 16:32
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Vlčovice, silnice I/58
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda nákladního vozidla s plně naloženým přívěsem, kterému se v zatáčce přívěs převrátil a zablkoval kompletně silniční tah I/58. Hasiči provedli přeskládání materiálu mimo komunikaci a vyčkali do příjezdu soukromého jeřábu, který se postaral o vyproštění přívěsu. Silnice byla po dobu nehody několik hodin zcela uzavřena.

10. 5. 2013 – 20:13
Záchrana osob – z výšky, z hloubky
Kopřivnice – Lidická 1035
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Vysvobození 8mi letého chlapce, kterému zůstala zaklíněna hlava v zábradlí balkónu. Za pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení bylo v zábradlí zvětšeno místo o pár centimetrů a hlava chlapce byla opatrně vytažena. Celý zásah trval jen pár okamžiků a chlapec vyvázl bez jediného škrábnutí. Za odměnu získal od hasičů plyšovou hračku a pozvání na hasičskou zbrojnici.

9. 5. 2013 – 16:01
Technická pomoc – náhrada nefunkčního zařízení
Kopřivnice – Příborská, nákladové nádraží
Technika: CAS 32 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Doplňování vody do parní lokomotivy.

4. 5. 2013 – 20:05
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Lubina, silnice I/58
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda osobního automobilu, který při výjezdu z kruhového objezdu přerazil dopravní značení a ostrůvek. Na vozidle došlo k proražení olejové nádrže a ke vzniku olejové skvrny v délce cca 100m. Olejová skvrna byla zasypána sorbentem a následně odklizena.

1. 5. 2013 – 18:44
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Družební 1175
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči vyjeli k otevření bytu a následné identifikaci neznámé látky.

1. 5. 2013 – 17:44
Záchrana osob, zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Vyproštění 4 osob z výtahu zablokovaného v 8. patře.

1. 5. 2013 – 11:50
Planý poplach
Kopřivnice – Alšova 1139
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka byla vyslána k požáru kontejneru. Na místě ani v blízkém okolí žádný požár nalezen nebyl. Telefon oznamovatele byl nedostupný. Jednalo se o zneužití tísňové linky a výjezdu hasičů.

28. 4. 2013 – 0:55
Planý poplach
Kopřivnice – Západní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k blíže nespecifikovanému požáru na ul. K Očnímu. Na této ulici požár nenalezen. Po kontaktu s oznamovatelem bylo nakonec místo upřesněno. Po příjezdu zjištěno, že se jedná o kontrolovaný malý oheň na zahradě u rodinného domu.

25. 4. 2013 – 17:27
Požár – nízké budovy
Příbor – Hájov, u rybníka
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Hájov
Fotografie ze zásahu
Info: Rozsáhlý požár stodoly cca 60×20 m plný uskladněných balíků sena. V době příjezdu jednotek byl požár již v třetí fázi rozvoje. Hasiči se tedy soustředili hlavně na ochranu okolních objektů a vegetace. Nedaleko od místa požáru bylo zřízeno čerpací stanoviště pro kyvadlovou dopravu vody. Příčina požáru a škoda je předmětem dalšího vyšetřování. Na místě zůstává místní jednotka a jednotka z Příbora.

23. 4. 2013 – 11:18
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Česká 549
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda v zemi na zahradě mateřské školky.

21. 4. 2013 – 13:25
Záchrana osob a zvířat – z výšky, hloubky
Kopřivnice – Horní 1114
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči, policie i záchranná služba zasahovali u psychicky nemocné osoby, která hrozila skokem z 2. nadzemního podlaží. Muže se nakonec podařilo přesvědčit, aby slezl po přistaveném žebříku, poté si jej převzala záchranná služba. Místo zásahu bylo předáno Polici ČR.

18. 4. 2013 – 10:20
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Vlčovice, silnice 1/58
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dopravní nehoda jednoho osobního automobilu, který narazil do stromu. Ve vozidle cestovala jedna osoba. Po příjezdu hasičů na místo již byla v péči záchranné služby, která prováděla resuscitaci. I přes veškerou snahu záchranářů se však nepodařilo obnovit životní funkce… Hasiči zajistili místo nehody a provedli protipožární opatření.

18. 4. 2013 – 2:43
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár přikrývky na stromě. Uhašeno jednoduchými hasebními prostředky.

15. 4. 2013 – 11:17
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Francouzská
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár plastového kontejneru u obchodního centra „Kasárna“.

14. 4. 2013 – 12:55
Dopravní nehoda – vyproštění osob
Lichnov – silnice 1/58
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Frenštát p. R., JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dopravní nehoda jednoho osobního automobilu, který zůstal převrácený na střeše. Zraněny byly tři osoby, které si převzala k ošetření zdravotnická záchranná služba. Po vyproštění osob provedli hasiči protipožární opatření na havarovaném vozidle a zabezpečili místo události. Naše jednotka se spolu s kolegy ze stanice Nový Jičín vrátila zpět na základnu a na místě zůstala jednotka z Frenštátu p. R.

10. 4. 2013 – 8:43
Technická pomoc – Spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Družební 1176
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta z bytu do vozidla záchranné služby.

2. 4. 2013 – 9:08
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Štefánikova 1301, poliklinika
Technika: CAS 24 – T 815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Odstranění nebezpečných sněhových převisů ze střechy nad přístupovou komunikací ke vchodu do objektu polikliniky a lékárny.

1. 4. 2013 – 13:52
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Obránců Míru 398
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Odstranění nebezpečných sněhových převisů, které začaly ohrožovat chodce na pěší komunikaci kolem domu.

Počet zásahů v 1. čtvrtletí: 42

Statistika 1q 2013

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 14
 • technická pomoc: 21
 • dopravní nehoda: 3
 • únik nebezpečných látek: 0
 • záchrana osob a zvířat: 4
 • planý poplach: 0

Výpis jednotlivých událostí

31. 3. 2013 – 19:11
Technická pomoc – odstraňění nebezpečí stavů
Kopřivnice – Kpt. Jaroše 896
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Spadlý strom na dráty elektrického vedení.

31. 3. 2013 – 14:10
Technická pomoc – odstraňování překážek
Kopřivnice – silnice mezi Kopřivnicí a Závišicemi
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Spadlý strom v nepřehledném úseku spadlý na komunikaci.

29. 3. 2013 – 16:24
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Obránců míru 891
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Požár plastového kontejneru.

27. 3. 2013 – 10:46
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Kpt. Nálepky 1072
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu na žádost Policie ČR.

27. 3. 2013 – 3:52
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Pod Morávií 1314
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta do vozidla ZZS.

19. 3. 2013 – 2:51
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Dukelská 1056
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár dvou plastových kontejnerů. Požár byl uhašen jedním vysokotlakým proudem od CAS 24. Kontejnery byly požárem zcela zničeny.

16. 3. 2013 – 20:19
Záchrana osob – sebevraždený úmysl
Kopřivnice – Polní 1289
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Všechny základní složky integrovaného záchranného systému (hasiči, Policie ČR, záchranná služba) byly vyslány na pomoc osobě, které hrozil pád z výšky.

9. 3. 2013 – 9:44
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Osvoboditelů 1212
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči vyjeli k otevření bytu, během jízdy na místo události byly jednotky operačním střediskem odvolány.

8. 3. 2013 – 15:09
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Štramberská 1093
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Požár odpadkového koše na cyklostezce kolem potoka Kopřivničky.

7. 3. 2013 – 17:41
Požár – výškové budovy
Příbor – U Tatry 1488
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Štramberk
Info: Jednotky vyjely k požáru bytu v panelovém dome s 8 patry. Po příjezdu zjištěno, že se jedná o zahoření potravin na sporáku v kuchyni. Místo bylo předáno Policii ČR a jednotky se vrátily zpět na základny.

7. 3. 2013 – 14:40
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Dukelská 1052
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta z bytu do vozidla ZZS.

4. 3. 2013 – 0:47
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – K. Čapka 784
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta do vozidla ZZS.

2. 3. 2013 – 15:08
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Ignáce Šustaly 1084
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu.

28. 2. 2013 – 6:10
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Ženklava
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Článek a foto na serveru požáry.cz
Info: Dopravní nehoda jednoho osobního automobilu, který sjel mimo vozovku a zůstal ležet na boku v korytě vodního toku. Řidiče vozidla ošetřila záchranná služba a převezla do nemocnice k dalšímu ošetření. K vyzvednutí vozidla z potoka byl na místo byl povolán vyprošťovací automobil VYA T 815 VVN ze stanice v Novém Jičíně.

22. 2. 2013 – 17:50
Záchrana osob a zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Vyproštění osob z výtahu.

22. 2. 2013 – 16:36
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Vlčovice, silnice 1/58
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Frenštát p. R.
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel z nichž jedno skončilo mimo vozovku a druhé zablokovalo komunikaci. Nehoda si vyžádala dvě zranění. Hasiči zajistili místo nehody a provedli protipožární opatření. Vzhledem ke stavu silnice byl přes operační středisko požádáno o posypový vůz správce komunikace.

21. 2. 2013 – 23:09
Požár – dopravní prostředky
Kopřivnice – Štefánikova 198
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár osobního automobilu v motorovém prostoru. K likvidaci požáru byl použit jeden vysokotlaký proud. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 30 tisíc Kč. Ostatní vozidla poškozena nebyla.

17. 2. 2013 – 15:51
Požár – dopravní prostředky
Příbor – silnice I/58
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Krátce po příjezdu z tragické události ve Frenštátě p. R. byli hasiči vysláni k dopravní nehodě s následným požárem jednoho havarovaného vozidla. Požár byl lokalizován před příjezdem jednotek. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel si vyžádala jednu zraněnou osobu.

17. 2. 2013 – 3:57
Požár – nízké budovy
Frenštát p. Radhoštěm – 6. května 39
Technika: CAS 24 – T 815, DA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Frenštát p. R., JSDH Trojanovice, JSDH Kunčice p. O., HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor, Štramberk, HZS MSK Bílovec, JSDH Kozlovice, JSDH Lichnov, HZS MSK Ostrava (stanice Zábřeh, stanice Přívoz, stanice Poruba), HZS ČR ZÚ Hlučín, HZS OLK (psovod), HZSP Letiště Ostrava
Článek na hasiči.tv
Článek na požáry.cz
Článek na idnes.cz
Reportáž České Televize
Info: Masivní výbuch plynu a následný požár panelového třípodlažního obytného domu. Po příjezdu první jednotky byl okamžitě vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu. Hasiči se v první řadě soustředili na záchranu obyvatel, kteří měli mnohdy velmi vážné zranění. Za pomocí žebříků a výškové techniky se podařilo zachránit několik osob. Masivní výbuch dům doslova roztrhal a v polovině domu došlo ke zřícení dvou pater do 1. NP. Hasiči požár hasili několika proudy vody a to i z automobilové plošiny a střech okolních domů. U sousedních domů hrozilo jejich obyvatelům reálné nebezpečí, proto byla nařízena jejich okamžitá evakuace. Na místě pracovaly také týmy záchranářů se psy, kteří se snažili vyhledat místa, kde by mohly být zavalené osoby. Událost si vyžádala celkem 6 obětí na životech, 11 osob bylo zraněno, z toho 2 jsou stále v kritickém stavu. Zraněn byl i jeden ze zasahujících hasičů. Dům byl explozí a požárem zcela zničen. Škody na majetku půjdou do desítek miliónů korun.

13. 2. 2013 – 11:55
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Obránců míru 398
Technika: CAS 24 – T 815, AZ 30 Ifa
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Odstranění nebezpečných sněhových převisů ze střech bytových domů.

12. 2. 2013 – 9:13
Záchrana osob, zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – 17. listopadu 1219
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Vyproštění dítěte z osobního výtahu v panelovém domě.

11. 2. 2013 – 6:14
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Dukelská 1054
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta z 2. NP do vozidla ZZS.

6. 2. 2013 – 19:18
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Dukelská 1056
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár plastového kontejneru na komunální odpad.

6. 2. 2013 – 17:40
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Kadláčkova 1021
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Jednotka byla vyslána k ohledání místa po požáru a vyhledání případných skrytých ohnisek hoření. Na místě se řídila pokyny Policie ČR. Místo zásahu bylo předáno vyšetřovatelům PČR a HZS ČR.

3. 2. 2013 – 19:44
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Francouzská 1189
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta do vozidla záchranné služby.

3. 2. 2013 – 18:46
Záchrana osob a zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Vyproštění osoby z výtahu.

2. 2. 2013 – 14:07
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Paseky 456
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár sklepa v rodinném domě. Požár byl lokalizován a likvidován jedním „C“ proudem. Vzhledem k silnému zakouření probíhal celý zásah za použití dýchací techniky. Po likvidaci požáru provedli hasiči závěrečný průzkum a kontrolu místa termokamerou pro vyloučení případných skrytých ohnisek.

31. 1. 2013 – 18:37
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Lubina 233
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Lubina I, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár izolace potrubí nad kotlem na tuhá paliva. Požár se podařilo uhasit majitelem ještě před dojezdem jednotek. Hasiči pak provedli nucené odvětrání zasažených prostor a kontrolu místa termokamerou pro vyloučení případného dalšího skrytého ohniska.

31. 1. 2013 – 8:59
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Vlčovice 200
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dopravní nehoda osobního automobilu. Hasiči zabezpečili místo nehody a provedli likvidaci úniklých provozních náplní.

30. 1. 2013 – 17:10
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Sadová 892
Technika: CAS 24 – T 815, DA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Čerpání vody ze zatopených sklepních prostor základní umělecké školy. Nasazeno motorové kalové čerpadlo a průmyslový vysavač.

23. 1. 2013 – 20:33
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu na žádost Policie ČR. Jednotky se řídily pokyny PČR.

21. 1. 2013 – 5:36
Požár – nízké budovy
Příbor – Jičínská 238, dům s pečovatelskou službou
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk
Fotografie ze zásahu
Článek a foto na serveru požáry.cz
Info: Celkem pět jednotek včetně výškové techniky bylo vysláno k požáru v jednom z bytů v domě s pečovatelskou službou. Po příjezdu na místo byly již silně zakouřeny chodby a schodiště téměř v celém domě. Hasiči vytvořili dopravní a útočné vedení a současně prováděli záchranné práce. Z jednotlivých bytů v domě bylo postupně za použití evakuačních masek, dýchacích přístrojů a automobilového žebříku vyvedeno na tři desítky obyvatel. Některé z nich musela vzhledem ke zjištěnému zdravotnímu stavu transportovat záchranná služba do nemocnice. Dvě osoby bohužel požár nepřežily. Na místo se k ohledání ohniska požáru dostavila kromě vyšetřovatelů Hasičského záchranného sboru i služba kriminální policie a taky speciálně vycvičený pes.

19. 1. 2013 – 17:35
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Mniší 85
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Mniší, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Frenštát p. R.
Fotografie ze zásahu
Článek foto a video na serveru hasici.tv
Fotogalerie hasičů z jednotky Mniší
Info: Požár dřevěné stodoly o rozměrech cca 15×5 m. Na místo byly ihned po ohlášení vyslány všechny jednotky z prvního stupně požárního poplachu. Po příjezdu prvních jednotek na místo byl již celý objekt v plamenech. Na likvidaci požáru hasiči nasadili 3 „C“ proudy. Ještě před jejich příjezdem vyvedl majitel z hořícího objektu ustájeného koně. Po lokalizaci požáru museli hasiči rozebírat konstrukce aby dohasili skrytá ohniska. Hasičům se podařilo před plameny uchránit vedle stojicí rodinný dům. Po likvidaci požáru zůstala na místě na dohled nad požářištěm místní jednotka z Mnišího a naše CAS 32. Vyšetřovatelem příčin požáru byla předběžná škoda odhadnuta na cca 500 tis. Kč.

19. 1. 2013 – 8:12
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Lidická 1039
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Prasklá záslepka na ústředním topení. Před příjezdem hasičů byl v domě zastaven přívod vody k ústřednímu topení. Hasiči provedli ucpávkou zamezení dalšímu úniku vody. Voda způsobila škody v několika bytech pod sebou. Za pomocí speciálního vysavače na vodu byla voda vysávána do sběrné nádoby a poté hasiči pomohli obyvatelům se základním úklidem.

15. 1. 2013 – 20:14
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Francouzská 1193
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka vyjela k otevření bytu. Byt nakonec hasiči neotevírali a řídili se pokyny Policie ČR, která byla velitelem zásahu.

15. 1. 2013 – 9:27
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Osvoboditelů 1238
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za přítomnosti Policie ČR.

14. 1. 2013 – 2:42
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Lidická 1038
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za přítomnosti Policie ČR.

11. 1. 2013 – 11:08
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Závišice
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Info: Jednotka byla vyslána k jiskřícímu vedení vysokého napětí. Po příjezdu jednotek již k jiskření nedocházelo. Na místo byla povolána havarijní služba rozvodných závodů.

4. 1. 2013 – 13:26
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Francouzská 1193
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info:Otevření bytu za asistence Policie ČR.

3. 1. 2013 – 11:37
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Pionýrská 731
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu, uvnitř se nacházela nemocná osoba. Hasiči poskytli postižené předlékařskou první pomoc a na místo byla povolána záchranná služba, která si osobu převzala.

3. 1. 2013 – 4:47
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Moravská 1433
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZSP Tatra, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár pergoly 3×3 metry. Zřejmě od komínového tělesa došlo k požáru střechy a obložení kolem komína cca 1 m2. Hasiči po příjezdu požár vysokotlakým proudem lokalizovali a poté provedli rozebrání střešní konstrukce a úplné dohašení a kontrolu termokamerou. Škoda díky včasného zásahu majitele a hasičů se vyšplhala „jen“ na 5 tisíc korun.

2. 1. 2013 – 15:53
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Alšova 1140
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka byla vyslána k otevření bytu, na místě přítomna hlídka Police ČR.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice