Únik nebezpečných látek

Zásah jednotky č. 193

26. 11. 2015 – 17:13
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Štramberská
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik oleje z poškozené olejové nádrže osobního automobilu. Únik provozních kapalin byl likvidován sorbenty.

Zásah jednotky č. 173

16. 10. 2015 – 16:36
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Vlčovice, Průmyslový park
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dvě jednotky hasičů byly vyslány k úniku neznáme látky na komunikaci v průmyslovém parku Vlčovice. Průzkumem na místě byla identifikována ropná látka neznámého původce, která se vlivem deště dostávala i do kanalizace. K zamezení dalšího průniku do kanalizace použili hasiči kanalizační rychloucpávky a sorpční hady. Na místo byla rovněž povolána speciální technika ze stanice Hasičského záchranného sboru v Novém Jičíně a to nosič kontejnerů s další zásobou sorbentu, který se použil pro likvidaci látky na komunikaci. Na místo události byli rovněž povolání zástupci odboru životního prostředí MÚ Kopřivnice a Povodí Odry.

Zásah jednotky č. 66

4. 5. 2015 – 9:16
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Panská
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik motorového oleje z osobního automobilu. Skvrna cca 1×1 m byla likvidována sorbentem. Životní prostředí nebylo ohroženo.

Zásah jednotky č. 35

4. 3. 2015 – 7:22
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Štramberská 262
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik provozních kapalin z osobního automobilu. Životní prostřední nebylo ohroženo.

Zásah jednotky č. 5

10. 1. 2015 – 15:05
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – I. Šustaly 1082
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Likvidace úniku syntetických nátěrových hmot na pozemní komunikaci.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice