Zásahy jednotky

Zásah jednotky č. 175

18. 10. 2015 – 8:10
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Komenského
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dopravní nehoda osobního vozidla, které zůstalo mimo komunikaci. Hasiči provedli likvidaci většího úniku motorového oleje a poté za pomoci vyprošťovacího speciálu ze stanice Nový Jičín bylo vozidlo opatrně vyproštěno, tak aby nedošlo k dalšímu poškození vozidla a případnému úniku a poškození životního prostředí.

Zásah jednotky č. 174

17. 10. 2015 – 10:31
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – Mniší
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dopravní nehoda osobního automobilu, které narazilo do stromu. Hasiči zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a likvidovali uniklé provozní náplně.

Zásah jednotky č. 173

16. 10. 2015 – 16:36
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Vlčovice, Průmyslový park
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dvě jednotky hasičů byly vyslány k úniku neznáme látky na komunikaci v průmyslovém parku Vlčovice. Průzkumem na místě byla identifikována ropná látka neznámého původce, která se vlivem deště dostávala i do kanalizace. K zamezení dalšího průniku do kanalizace použili hasiči kanalizační rychloucpávky a sorpční hady. Na místo byla rovněž povolána speciální technika ze stanice Hasičského záchranného sboru v Novém Jičíně a to nosič kontejnerů s další zásobou sorbentu, který se použil pro likvidaci látky na komunikaci. Na místo události byli rovněž povolání zástupci odboru životního prostředí MÚ Kopřivnice a Povodí Odry.

Zásah jednotky č. 172

16. 10. 2015 – 16:36
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Lubina
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Úklid vozovky od ropných produktů po technické závadě na vozidle.

Zásah jednotky č. 171

16. 10. 2015 – 14:32
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Smetanova
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči vyjížděli k požáru odpadu na ulici Smetanova. Hořel obsah plastového kontejneru na smíšený odpad. Požár byl likvidován vysokotlakým proudem.

Zásah jednotky č. 170

14. 10. 2015 – 10:24
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Masarykovo náměstí 650
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu v domě s pečovatelskou službou. Uvnitř se nacházela nemohoucí osoba. Hasiči provedli za přítomnosti Policie ČR vstup do bytu. Osobu si převzala do péče zdravotnická záchranná služba.

Zásah jednotky č. 169

13. 10. 2015 – 18:47
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Příčná 307
Technika: CAS 24 T 815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka byla vyslána ke kontrole po požáru do bytového domu na ulici Příčná, kde došlo v instalační šachtě k zahoření elektroinstalace. Vlivem tepla došlo i k poškození plastových trubek vody. Hasiči provedli průzkum v zasaženém prostoru, který zkontrolovali termokamerou, aby se vyloučily případná skrytá ohniska. Na místo byl povolán také vyšetřovatel, který určil předběžnou škodu na 6 tis. Kč.

Zásah jednotky č. 168

12. 10. 2015 – 8:25
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Zdeňka Buriana 827
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta do vozu ZZS

Zásah jednotky č. 167

11. 10. 2015 – 18:55
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obránců míru 991
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu za účasti Policie ČR

Zásah jednotky č. 166

9. 10. 2015 – 8:26
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Lidická 1040
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta do vozu ZZS.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice