Zásahy jednotky

Zásah č. 223

29. 12. 2017 – 7:16
Požár – trafostanice, rozvodny
Kopřivnice – Vlčovice
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár izolátoru stykače vysokého napětí na sloupu elektrického vedení. Hasiči zabezpečili místo zásahu a vyčkali na příjezd pohotovostní služby el. rozvodných závodů.

Zásah č. 222

27. 12. 2017 – 13:20
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů 
Kopřivnice – Štramberská 1125
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Uvolněné plechy na střeše bývalé výměníkové stanice, které hrozily pádem na zaparkovaná vozidla. Hasiči provedli provizorní opravu.

Zásah č. 221

25. 12. 2017 – 18:55
Dopravní nehoda – železniční
Kopřivnice – železniční trať č. 325, 18,5 km
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, HZSP SŽDC Ostrava
Info: Tragicky skončila srážka osobního vlaku s osobou na železniční trati mezi Kopřivnici a Štramberkem. Povaha zranění sraženého muže byla neslučitelná se životem. Z cestujících jedoucích ve vlaku nebyl zraněn nikdo. Doprava na trati byla zastavena. Po příjezdu jednotky hasičů podniku Správa železniční dopravní cesty jim bylo místo zásahu předáno.

Zásah č. 220

24. 12. 2017 – 9:44
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Dukelská 1059
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: V průběhu předešlého zásahu, byl jednotce oznámen další výjezd a po ukončení činnosti na prvním z zásahů, jednotka přejela na druhý, který byl nahlášen na ulici Dukelská. Po příjezdu na místo, bylo zjištěno, že v jednom z bytů se vaří a jsou zabouchnuté dveře. Hasiči byt za přítomnosti Policie ČR otevřeli a předali majitelce.

Zásah č. 219

24. 12. 2017 – 9:28
Technická pomoc – transport pacienta
Kopřivnice – Sokolovská 653
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Jednotka vyjela k transportu pacienta z panelového domu na žádost zdravotnické záchranné služby.

Zásah č. 218

18. 12. 2017 – 19:58
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Kpt. Nálepky 1075
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Obavy o paní, která se měla nacházet v jednom z bytů a nereagovala na telefonáty ani klepání, zvonění. Hasiči vyzkoušeli znovu zazvonit, zaklepat a uživatelka domu otevřela. Naštěstí se zjistilo, že se jedná pouze o omyl a paní je v pořádku.

Zásah č. 217

14. 12. 2017 – 16:20
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Zdeňka Buriana 954
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu. Uvnitř se nacházela osoba, jejíž stav vyžadoval zdravotnickou pomoc. Na místo byla povolána záchranná služba.

Zásah č. 216

13. 12. 2017 – 17:39
Technická pomoc – odstranění stromu
Kopřivnice – Štramberská
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Odstranění větví z nahnutého stromu, které zasahovaly do vozovky.

Zásah č. 215

12. 12. 2017 – 11:20
Technická pomoc – odstranění stromu
Štramberk – Dražné
Technika: AZ 30 Camiva
Zasahující jednotky: JSDH Štramberk, JSDH Kopřivnice
Info: Operační středisko vyslalo na pomoc kolegům do Štramberka naši výškovou techniku. Hasiči společně odstranili rozštípnutou lípu vedle silnice spojující Štramberk a Lichnov.

Zásah č. 214

12. 12. 2017 – 10:15
Technická pomoc – odstranění stromu
Kopřivnice – Lubina 185
Technika: CAS 24 T 815, AZ 30 Camiva
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Vyvrácený strom, který se opíral o hospodářskou budovu. Pomocí automobilového žebříku byl strom postupně seřezán.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice