Zásahy jednotky

Zásah č. 85

5. 6. 2019 – 09:42
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Štefánikova 1410
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik pohonných hmot z osobního automobilu, který se dostával i do kanalizace. Hasiči okamžitě pomocí úkapové nádoby a sorbentu zamezili dalšímu pronikání benzínu do kanalizace. Na místo byli povoláni také zodpovědní pracovníci odboru životního prostředí a správce kanalizace.

Zásah č. 84

3. 6. 2019 – 11:02
Technická pomoc – akutní likvidace hmyzu
Kopřivnice – Z. Buriana 967
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Jednotka byla vyslána k roji včel na stromě v zahradě mateřské školy. Po provedených bezpečnostních opatřeních kontaktovali hasiči včelaře a v součinnosti s ním byl proveden odchyt roje. Dále hasiči provedli chemickou likvidaci vos v mezistropním prostoru pod střechou budovy.

Zásah č. 83

1. 6. 2019 – 10:00
Technická pomoc – uzavření tekoucí vody
Kopřivnice – I. Šustaly 1107
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Tekoucí voda z jednoho z bytů. Hasiči uzavřeli hlavní přívod vody a počkali, než se na místo dostaví uživatel bytu.

Zásah č. 82

29. 5. 2019 – 7:38
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Dělnická 455
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Zatopený sklep v rodinném domě. Hladina vody dosahovala do výšky téměř půl metru. K odčerpání vody použili hasiči motorové kalové čerpadlo.

Zásah č. 81

27. 5. 2019 – 23:03
Technická pomoc – transport pacienta
Kopřivnice – Janáčkova 620
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Přemístění pacienta uvnitř rodinného domu.

Zásah č. 80

23. 5. 2019 – 17:25
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Dělnická 455
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Zatopený sklep v rodinném domě. Hladina vody dosahovala do výšky téměř půl metru. K odčerpání vody použili hasiči motorové kalové čerpadlo.

Zásah č. 79

23. 5. 2019 – 9:22
Technická pomoc – odstranění stromu
Kopřivnice – Osvoboditelů 1235
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Spadlý strom na osobní automobil. Hasiči strom odstranili za pomocí motorové pily a poté místo uklidili.

Zásah č. 78

22. 5. 2019 – 17:59
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Dělnická 455
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Zatopený sklep v rodinném domě. Hladina vody dosahovala do výšky téměř půl metru. K odčerpání vody použili hasiči motorové kalové čerpadlo.

Zásah č. 77

22. 5. 2019 – 17:20
Technická pomoc – monitoring
Kopřivnice – město, Lubina, Vlčovice, Mniší
Technika: CAS 24 T 815, CAS 30 T 815-7
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Vlivem dlouhotrvajících dešťů vystoupala hladina řeky Lubiny až na 2. stupeň povodňové aktivity. Jednotka prováděla v součinnosti s krizovým štábem města a operačním střediskem Hasičského záchranného sboru fyzickou kontrolu stavu vodních toků a jejich rozikových míst na území města a jeho místních částí. V průběhu monitoringu byl 1. vůz (CAS 24 T 815) odvolán k zatopenému sklepu rodinného domu na ulici Dělnické.

 

 

Zásah č. 76

22. 5. 2019 – 10:53
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Školní 926
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Přetékající voda z ucpaných dešťových svodů na střeše.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ
Směnový kalendář

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice