Únik nebezpečných látek

Zásah č. 215

5. 12. 2020 – 13:42
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Štramberská 1133
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik pohonných hmot z osobního vozidla. Hasiči únik zasypali sorpčním materiálem a vozovku uklidili.

Zásah č. 189

5. 10. 2020 – 8:40
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Štramberská 436
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: V ranních hodinách byla kopřivnická jednotka vyslána k převrácenému sklápěcímu návěsu v uhelných skladech, kde došlo vlivem poškození k úniku velkého množství hydraulického oleje. Hasiči místo úniku zasypali sorpčním materiálem a poté byli nápomocni s úklidem převáženého materiálu. Postavení soupravy zpět na kola si zajistil provozovatel vozidla externí firmou.

Zásah č. 90

1. 6. 2020 – 22:17
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Paseky 543
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik pohonných hmot z osobního vozidla. Hasiči únik zasypali sorpčním materiálem a vozovku uklidili.

Zásah č. 72

6. 5. 2020 – 18:20
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Štramberská 378
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik pohonných hmot z poškozeného vozidla.

Zásah č. 70

4. 5. 2020 – 17:48
Únik nebezpečných látek – na (do) vodní plochu (y)
Kopřivnice – Mniší 138
Technika: CAS 24 T 815, CAS 30 T 815-7
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Info: Hasiči byli operačním střediskem vysláni k průzkumu vodního toku Lubinka, kde bylo zpozorováno zabarvení tekoucí vody látkou neznámého původu. Na místě byl rovněž zástupce odboru životního prostředí úřadu ORP Kopřivnice. Látka byla identifikována jako vodou rozpustná nátěrová hmota. Další šetření je v kompetenci příslušných úřadů.

Zásah č. 34

23. 2. 2020 – 16:06
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Ke Koryčce
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik pohonných hmot z poškozeného vozidla.

Zásah č. 13

17. 1. 2020 – 16:17
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – 17. listopadu 1230
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik pohonných hmot na pozemní komunikaci. Likvidováno sorpčním posypem.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice