Články

Výcvik na zamrzlé vodní hladině 2024

IMG_4535Hasiči využili díky dlouhotrvajícím mrazům příhodné klimatické podmínky a 17. ledna 2024 uspořádali praktický výcvik zaměřený na záchranu osob a práci na zamrzlé vodní hladině. Ideálním místem pro takový výcvik je největší vodní plocha v hasebním obvodu jednotky – přehrada Větřkovice.

Celý příspěvek

Rok 2023

Virtuální počítadlo zásahů se v roce 2023 zastavilo na čísle 117. Nejvyšší podíl představují výjezdy k různým typům činností zařazených jako technická pomoc. V roce 2023 vzrostly nad únosnou mez výjezdy později překvalifikované jako planý poplach. Ty tvořili 28 % z celkového počtu zásahů. Ve většině případů se jednalo o výjezdy na základě aktivace elektrické požární signalizace v objektu domu s byty zvláštního určení na ulici Česká. Následují výjezdy k požárům a dopravním nehodám. Dalších 41 událostí bylo neemergentního charakteru a bylo zařazeno do kategorie ostatní činnost.

Jednotka je zařazena do kategorie JPO II/1, tzn. že v nepřetržité pohotovosti zajišťuje výjezd jednoho družstva v početním stavu 1 + 3. Ve službě se střídá celkem 23 členů, z čehož 15 má odbornou způsobilost na funkci strojníka a 12 na velitele družstva. 2 členové vykonávají službu v jednotce jako své povolání a dalších 12 členů jsou zároveň profesionálními hasiči (9 příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, 1 příslušník vojenské hasičské jednotky, 1 zaměstnanec hasičské požární služby letiště a 1 člen pracuje u městské jednotky ve Frenštátu p. R.). Z celkového počtu 23 je tedy 14 profesionálních hasičů. Jednotka je předurčena na zásahy u dopravních nehod a na úniky nebezpečných látek. Od roku 2019 se členové průběžně připravují pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Celý příspěvek

Podpora SDH Kopřivnice Moravskoslezským krajem v roce 2023

Sbo1600px-5935r dobrovolných hasičů Kopřivnice obdržel dotaci Moravskoslezského kraje z titulu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2023“. O poskytnutí dotace ve výši 75.100 Kč rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 20. 2. 2023 svým usnesením č. 62/4512. Dotace byla použita na vybavení, které je využíváno při pořádání soutěží a kulturních akcí.

Celý příspěvek

Činnost jednotky 2. pololetí roku 2023

IMG_6896V 2. pololetí roku 2023 vyjížděli hasiči z kopřivnické jednotky celkem k 70 zásahům. Největší podíl mají technické pomoci, následují požáry. Oproti loňskému roku opětovně stoupl počet výjezdů, které byly později kvalifikovány jako planý poplach. V celoročním součtu to již představuje téměř 1/3 z celkového počtu všech akutních zásahů. Největší podíl na tomto čísle mají výjezdy na signál z elektrické požární signalizace v domě s byty zvláštního určení na ulici Česká. Počet zásahů za celý rok 2023 činil 117 a k tomu 41 událostí neemergentního charakteru zatřízených jako ostatní činnost. Celkem tedy hasiči během minulého roku řešili 158 událostí.

Celý příspěvek

Prosincová nadílka

d-programMoravskoslezský kraj dlouhodobě systematicky podporuje jednotky sboru dobrovolných hasičů na svém území. Každoročně dostanou vybrané jednotky kategorie JPO II a JPO III nové technické prostředky. Často dojde i k plošnému vybavení jednotek zcela novým typem technického prostředku. V tomto roce se v prosinci kromě darů od Moravskoslezského kraje podařilo navíc realizovat nákup přetlakového ventilátoru s elektrickým bateriovým pohonem, a to díky financím z části poskytnutých Nadací Agrofert, který pokryl přibližně 1/3 nákladů. Na dofinancování tohoto projektu se podílel zřizovatel jednotky, město Kopřivnice.

Celý příspěvek

Činnost jednotky v 1. pololetí roku 2023

IMG_2795
V prvním pololetí roku 2023 zasahovala jednotka u 47 zásahů. Dalších 10 neemergentních událostí bylo zařazeno do kategorie „ostatní činnost“. V 1. pololetí jsme zaznamenali velký nárůst výjezdů k požárům, které byly později překvalifikovány na planý poplach. Většinu těchto případů tvoří výjezdy do domu s byty zvláštního určení na ulici Česká a na Masarykově náměstí.

 

Celý příspěvek

Výcvik vyprošťování u dopravních nehod

IMG_5359

Ve středu 7. 6. 2023 se uskutečnil v odpoledních hodinách na autovrakovišti v Ženklavě výcvik vyprošťování u dopravních nehod. Kopřivnická jednotka je v rámci koncepce dobrovolných jednotek v Moravskoslezském kraji předurčena na zásahy u dopravních nehod a má v této oblasti rozšířenou odbornou přípravu. Kromě praktického výcviku probíhá během roku také teoretická odborná příprava, kde si členové jednotky připomenou zásady bezpečnosti práce a taktické postupy, případně novinky z problematiky dopravních nehod.

 

 

Celý příspěvek

Taktické cvičení – požár

IMG_2357

Požár ve vícepodlažní budově byl námět taktického cvičení, které se uskutečnilo v budově bývalé Základní školy náměstí ve středu 19. dubna 2023 odpoledne. „Hořelo“ v nejvyšším podlaží nové přístavby, v zasaženém prostoru se měla nacházet také zraněná osoba….

Celý příspěvek

Lezecký výcvik – 29. 3. 2023

IMG_8930

Vzhledem k vysokému počtu výškových budov a průmyslovému charakteru hasebního obvodu započala jednotka v roce 2019 s rozšířenou odbornou přípravou zaměřenou na práci ve výšce a nad volnou hloubkou. V posledním březnovém týdnu se uskutečnil jeden takový lezecký výcvik na kopřivnickém nadchodu přes silnici a železniční trať spojující ulice Nádržní a Dělnická.

 

 

Celý příspěvek

Výcvik na zamrzlé vodní hladině 2023

IMG_0926

V průběhu únorového oteplení se vyskytly ideální podmínky pro nácvik technik záchrany osob propadnutých ledem. V úterý 14. února, kdy byla na hladině větřkovické vodní nádrže akorát taková propadající se, nestabilní ledová plocha, proběhl výcvik kopřivnických hasičů. V hasebním obvodu jednotky se nachází kromě zmíněného vodního díla také retenční nádrž štramberského lomu Kotouč a řeka Lubina.

Celý příspěvek

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice