Činnost jednotky 2. pololetí roku 2023

IMG_6896V 2. pololetí roku 2023 vyjížděli hasiči z kopřivnické jednotky celkem k 70 zásahům. Největší podíl mají technické pomoci, následují požáry. Oproti loňskému roku opětovně stoupl počet výjezdů, které byly později kvalifikovány jako planý poplach. V celoročním součtu to již představuje téměř 1/3 z celkového počtu všech akutních zásahů. Největší podíl na tomto čísle mají výjezdy na signál z elektrické požární signalizace v domě s byty zvláštního určení na ulici Česká. Počet zásahů za celý rok 2023 činil 117 a k tomu 41 událostí neemergentního charakteru zatřízených jako ostatní činnost. Celkem tedy hasiči během minulého roku řešili 158 událostí.

 

 

Počet zásahů v 2. pololetí: 70

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 13
 • technická pomoc: 24
 • dopravní nehoda: 7
 • únik nebezpečných látek: 3
 • záchrana osob a zvířat: 2
 • planý poplach: 21

 

V 2. pololetí roku 2023 se Kopřivnici velké ohně vyhly. Požáry, u kterých by musela být nasazena v rámci poplachového plánu kopřivnická jednotka nebyly ani v okolních obcích, kde zasahuje jednotka SDH Kopřivnice v 1. stupni. Mezi nejvážnější zásahy patřily dopravní nehody motocyklistů. Jedna taková se stala 14. července na ulici Záhumenní, kde došlo ke střetu motocyklu s osobním automobilem. U další nehody motocyklu 2. srpna na silnici 1/58 v místní části Vlčovice havaroval motocykl na mostě přes řeku Lubinu. V obou případech si zraněného motorkáře odvezla záchranná služba, na ulici Záhumenní zasahoval i vrtulník.

U vážného zranění po pádu osoby z Bezručovy vyhlídky dne 1. září zasahovali hasiči kopřivnické jednotky společně s kolegy z HZS Moravskoslezského kraje. Hasiči spolupracovali se záchrannou službou při ošetřování zraněného a poté zajistili jeho transport těžce přístupným lesním terénem k sanitnímu vozidlu, který jej následně přiblížil k vrtulníku.

IMG_6915

Poslední říjnový den Kopřivnici a okolí potrápil vítr. Hasiči zasahovali u dvou poškozených stromů. Na ulici Komenského a v parku Dr. E. Beneše.

10. listopadu byla sloužící směna na hasičské zbrojnici požádána náhodným kolemjdoucím o zdravotní asistenci, kdy na sobě rozpoznal přicházející epileptický záchvat. Hasiči osobu pohotově stabilizovali, zavolali záchrannou službu a do doby jejího příjezdu ji poskytovali neodkladnou přednemocniční péči.

Počet ostatních činností 2. pololetí roku 2023: 31

Mezi ostatními činnostmi převládaly zásahy na nebezpečný hmyz. Dále hasiči zajišťují asistenci u sportovních a kulturních akcí, dovoz vody nebo také prováděli očistu nasazených vozidel hlučínského záchranného útvaru HZS, který poskytl svoji techniku pro speciální práce při výstavbě Integrovaného výjezdového centra hasičů a záchranné služby v průmyslovém parku Vlčovice.

 

Počet zásahů v roce 2023: 117

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 28
 • technická pomoc: 40
 • dopravní nehoda: 11
 • únik nebezpečných látek: 3
 • záchrana osob a zvířat: 2
 • planý poplach: 33

 

Počet ostatních činností v celém roku 2023: 41

 

Výcvik a odborná příprava

V 2. pololetí roku 2023 se jednotka zúčastnila dvou taktických a jednoho prověřovacího cvičení. Obě taktická cvičení byla velkého formátu za účasti několika jednotek.

První z nich dne 22. září bylo zároveň taktickým cvičením složek IZS. Kromě pěti jednotek hasičů (dvou profesionálních a tří dobrovolných) se cvičení zúčastnila i Policie ČR a zdravotnická záchranná služba. Námětem byl požár na technologii v areálu podzemního zásobníku plynu ve Štramberku. Cvičení se zúčastnily dvě jednotky HZS Moravskoslezského kraje ze stanic Kopřivnice, Nový Jičín a spolu s nimi tři dobrovolné jednotky – Štramberk, Kopřivnice a Příbor.

Druhé cvičení 29. září simulovalo požár v areálu muničního skladu ve vojenském prostoru v Hostašovicích. Zde zasahovalo celkem sedm jednotek (HZS MSK stanice Nový Jičín, Vojenská hasičská jednotka Hostašovice, JSDH obcí Hodslavice, Mořkov, Veřovice, Starý Jičín a Kopřivnice) s deseti kusy techniky. 

Prověřovací cvičení 6. října bylo spojeno s nácvikem evakuace budovy městského úřadu. To si vystačilo pouze s účastí kopřivnické jednotky.

Kromě proběhlých cvičení byla nebývale pestrá i další odborná příprava. Pravidelně opakovaná témata v rámci přípravy hasičů v jednotce na hasičské zbrojnici a práce na technice byla rozšířena o následující akce:

 • Lezecký výcvik na skalním masivu Raškův kámen
 • Výcvik vyprošťování osob z havarovaných vozidel – autovrakoviště Ženklava
 • Nebezpečné látky – na stanici HZS MSK v Novém Jičíně
 • Třídenní nepřetržitá odborná příprava – Kletné, táborová základna DDM
 • Rescue meeting – odborný seminář zaměřený na novinky v oblasti vyprošťování osob z vozidel
 • Ohňový kontejner – specializační výcvik zdolávání požárů v uzavřených prostorech

 

 

 

Prezentace na veřejnosti a ostatní činnosti

Jednotka se na pozvání kolegů z JSDH Lubina II účastnila 22. července s technikou CAS 30 T 815-7 oslav 100. let založení hasičského sboru v obci. 2. září byla celá jednotka s veškerou technikou vidět na již tradiční akci TFA junior, kterou náš sbor pořádá již od roku 2017. Letos poprvé byla soutěž zařazena do poháru soutěží TFA pod Krajské sdružení hasičů při SH ČMS. 28. listopadu jednotka prezentovala techniku u Muzea nákladních automobilů Tatra v rámci přednášky o historii hasičských sborů v českých zemích.

 

Činnost jednotky v 1. pololetí roku 2023

Výpis jednotlivých událostí v roce 2023

Ostatní činnost v roce 2023

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice