Činnost jednotky v 3. čtvrtletí 2013

201310042111_uvodTřetí čtvrtletí roku 2013 přineslo nejvyšší počet zásahů jednotky v její historii (s výjimkou roku 2009, kdy se na vysokém počtu podílely zejména povodně). Hasiči museli vyjet celkem v 71 případech. Ve srovnání s předchozími obdobími narostl počet požárů, který je oproti minulému roku téměř dvojnásobný. Celkový počet výjezdů v období leden až září pak byl 161.

Počet zásahů ve 3. čtvrtletí: 71

Rozdělení podle druhu událostí:g1

– požár: 17

– technická pomoc: 41

– dopravní nehoda: 3

– únik nebezpečných látek: 3

– záchrana osob a zvířat: 5

– planý poplach: 2


Spektrum požárů bylo skutečně široké. Hořely dopravní prostředky, byty, altánky, statky, tradičně kontejnery a netradičně dokonce i hrob na místním hřbitově. U požáru dvou osobních automobilů ve Vlčovicích 22. 7. museli hasiči vzhledem k unikajícím a hořícím pohonným hmotám použít i pěnu. Na konci července hořel na dětském hřišti na sídlišti sever přístřešek. Vzpomínaný požár bytu byl na ulici Obránců míru. Jeho rozsah nebyl příliš velký, i tak byla ale zplodinami hoření poškozena velká část vybavení. Mimo požáry zasahovali hasiči u několika dopravních nehod, hned dvě museli řešit 12. 8., kdy se na křižovatce ulic Husova a Záhumenní srazila dvě osobní auta a později se na příjezdu do města ve směru od Závišic převrátil nákladní automobil. Tyto nehody se naštěstí obešly bez vážnějších zranění. Mezi složitější zásahy patřil např. i únik ropných produktů z neznámého zdroje do vodního toku Sýkoreček 28. 9. Vzhledem k charakteru události museli být vyrozuměni také pracovníci odboru životního prostředí ORP Kopřivnice a Povodí Odry.Počet zásahů v 1. až. 3. čtvrtletí: 161

Rozdělení podle druhu událostí:g2

– požár: 44

– technická pomoc: 82

– dopravní nehoda: 12

– únik nebezpečných látek: 5

– záchrana osob a zvířat: 14

– planý poplach: 4


Porovnání počtu a skladby událostí v 1. až 3. čtvrtletí v letech 2009 – 2013
2009: celkem událostí: 179

2010: celkem událostí: 128

2011: celkem událostí: 172

2012: celkem událostí: 157

2013: celkem událostí: 161

g3

Výpis jednotlivých událostí v roce 2013

Činnost jednotky v 1. čtvrtletí 2013

Činnost jednotky v 2. čtvrtletí 2013

Během letních prázdnin navštívili hasiči společně s kolegy ze stanice Nový Jičín dětský tábor ve Štramberku, kde se ukázka techniky setkala s velkým úspěchem. První zářijový den zajišťovalo jedno naše družstvo vodní záchrannou službu na Větřkovickém triatlonu. Samotného závodu se zúčastnili i dva naši hasiči. V tomto roce jsme se poprvé připojili k celorepublikové akci Den požární bezpečnosti. Všem zájemcům bylo umožněno prohlédnout si budovu hasičské zbrojnice a seznámit se s technikou, kterou hasiči používají u zásahu. Tuto příležitost využilo na 400 lidí.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice