Činnost jednotky v 3. čtvrtletí 2013

201310042111_uvodTřetí čtvrtletí roku 2013 přineslo nejvyšší počet zásahů jednotky v její historii (s výjimkou roku 2009, kdy se na vysokém počtu podílely zejména povodně). Hasiči museli vyjet celkem v 71 případech. Ve srovnání s předchozími obdobími narostl počet požárů, který je oproti minulému roku téměř dvojnásobný. Celkový počet výjezdů v období leden až září pak byl 161.

Počet zásahů ve 3. čtvrtletí: 71

Rozdělení podle druhu událostí:g1

– požár: 17

– technická pomoc: 41

– dopravní nehoda: 3

– únik nebezpečných látek: 3

– záchrana osob a zvířat: 5

– planý poplach: 2


Spektrum požárů bylo skutečně široké. Hořely dopravní prostředky, byty, altánky, statky, tradičně kontejnery a netradičně dokonce i hrob na místním hřbitově. U požáru dvou osobních automobilů ve Vlčovicích 22. 7. museli hasiči vzhledem k unikajícím a hořícím pohonným hmotám použít i pěnu. Na konci července hořel na dětském hřišti na sídlišti sever přístřešek. Vzpomínaný požár bytu byl na ulici Obránců míru. Jeho rozsah nebyl příliš velký, i tak byla ale zplodinami hoření poškozena velká část vybavení. Mimo požáry zasahovali hasiči u několika dopravních nehod, hned dvě museli řešit 12. 8., kdy se na křižovatce ulic Husova a Záhumenní srazila dvě osobní auta a později se na příjezdu do města ve směru od Závišic převrátil nákladní automobil. Tyto nehody se naštěstí obešly bez vážnějších zranění. Mezi složitější zásahy patřil např. i únik ropných produktů z neznámého zdroje do vodního toku Sýkoreček 28. 9. Vzhledem k charakteru události museli být vyrozuměni také pracovníci odboru životního prostředí ORP Kopřivnice a Povodí Odry.Počet zásahů v 1. až. 3. čtvrtletí: 161

Rozdělení podle druhu událostí:g2

– požár: 44

– technická pomoc: 82

– dopravní nehoda: 12

– únik nebezpečných látek: 5

– záchrana osob a zvířat: 14

– planý poplach: 4


Porovnání počtu a skladby událostí v 1. až 3. čtvrtletí v letech 2009 – 2013
2009: celkem událostí: 179

2010: celkem událostí: 128

2011: celkem událostí: 172

2012: celkem událostí: 157

2013: celkem událostí: 161

g3

Výpis jednotlivých událostí v roce 2013

Činnost jednotky v 1. čtvrtletí 2013

Činnost jednotky v 2. čtvrtletí 2013

Během letních prázdnin navštívili hasiči společně s kolegy ze stanice Nový Jičín dětský tábor ve Štramberku, kde se ukázka techniky setkala s velkým úspěchem. První zářijový den zajišťovalo jedno naše družstvo vodní záchrannou službu na Větřkovickém triatlonu. Samotného závodu se zúčastnili i dva naši hasiči. V tomto roce jsme se poprvé připojili k celorepublikové akci Den požární bezpečnosti. Všem zájemcům bylo umožněno prohlédnout si budovu hasičské zbrojnice a seznámit se s technikou, kterou hasiči používají u zásahu. Tuto příležitost využilo na 400 lidí.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice