Podpora SDH Kopřivnice Moravskoslezským krajem v roce 2023

Sbo1600px-5935r dobrovolných hasičů Kopřivnice obdržel dotaci Moravskoslezského kraje z titulu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2023“. O poskytnutí dotace ve výši 75.100 Kč rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 20. 2. 2023 svým usnesením č. 62/4512. Dotace byla použita na vybavení, které je využíváno při pořádání soutěží a kulturních akcí.

Kopřivnický sbor dobrovolných hasičů je tradičním spolkem, který má v našem městě dlouholetou tradici. Vznik hasičského sboru v obci se datuje již k roku 1884. V současné době je postavení sboru hlavně na společensko-sportovně kulturní úrovni. Mimo to, že sdružuje členy jednotky (JSDH), tedy hasiče, kteří se přímo aktivně podílejí na zásazích, se stará také o rozvoj mládeže, hasičských tradic, dokumentuje hasičskou činnost v obci nebo pořádá, či se spolupodílí na konání různých akcí.

V roce 2023 připravil Moravskoslezský kraj dotační titul zaměřený právě na podporu činnosti sborů dobrovolných hasičů v našem kraji. Pořádání každé akce, či vedení kroužku mladých hasičů samozřejmě něco stojí a je třeba mít k dispozici i odpovídající materiálové zabezpečení. Díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje jsme si mohli pořídit vybavení, které výrazně zkvalitní výše zmíněné činnosti.

S přispěním dotace bylo pořízeno:

  • kvalitní nůžkový stan s rozměry 3 x 6 m doplněný o 6 ks 15kg závaží,
  • kvalitnější ozvučovací techniku včetně stojanů, přepravního obalu a mikrofonu.

logo-MSK

www.msk.cz

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice