Rok 2007

Rok 2007 by se dal nazvat rokem techniky, neboť se skokově zvýšila technická vybavenost jednotky pořízením nového zásahového automobilu CAS 24 Tatra 815 4×4 TERRNO na konci roku 2006.

Od začátku roku po vyřízení všech formalit byl zahájen zkušební provoz – zajíždění nového vozidla a školení strojníků na novou techniku. Slavnostní předání vozidla proběhlo 1.6.2007 na dni Integrovaného záchranného systému, který se konal na prostranství před novou radnicí. Od následujícího dne bylo vozidlo zařazeno do výjezdu. Svůj křest si odbylo hned další víkend, kdy byla naše jednotka povolána k požáru do Příbora.

 gal10_obr1178382253_172

Do jednotky byli nově zařazeni dva hasiči – příslušníci HZS Moravskoslezského kraje. V naší jednotce tedy celkem působí již pět členů, kteří jsou zároveň hasiči z povolání. Od dubna najíždí jednotka na systém držení víkendových pohotovostí, které jsou od října zkušebně rozšířeny na celotýdenní, vyjma ranní směny v pracovních dnech. Jednotka byla v průběhu roku povolána operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje k 18-ti událostem. Z toho dvakrát vyjela jednotka mimo území města, jednou do Příbora a jednou k požáru automobilu na čerpací stanici ve Štramberku.

 

Kromě běžných činností u jednotky (údržba techniky, výcvik…) lze vyzdvihnout i sportovní činnost. Po loňské premiéře jednoho z našich členů na soutěži TFA ve Štramberku, se letos zástupce naší jednotky zúčastnil celého poháru ředitele HZS MsK a obsadil ve své kategorii celkově 4. místo. Soutěžní družstvo, se věnovalo přípravě a účastnilo se mnoha soutěží v požárním sportu. Kromě sportovních aktivit jsme reprezentovali jednotku v průběhu roku na několika dalších akcích.
a na konci dubna byly spuštěny tyto webové stránky.

Jestliže rok 2007 jsme mohli nazvat rokem techniky, tak příští rok se stane rokem výcviku – máme za úkol se neustále zdokonalovat v odborné přípravě tak, abychom byli vždy připraveni pomoci občanům v nouzi a naplňovat naše poslání – záchrana osob a majetku.

 

Historie hasičského sboru v Kopřivnici

(1884 – 2007)

Novodobá historie

(od roku 2007)

Zásahy v roce 2007

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice