Rok 2022

Počet zásahů v roce 2022 stoupl z 87 v předchozím roce na 127. Nejvyšší podíl představují výjezdy k různým typům činností zařazených jako technická pomoc, následují požáry a dopravní nehody. Dalších 135 událostí bylo neemergentního charakteru a bylo zařazeno do kategorie ostatní činnost. Takto vysoké číslo bylo zapříčiněno válečným konfliktem na Ukrajině. Hasiči zajišťovali v podstatě denně v období duben až srpen distribuci stravy pro děti uprchlíků zařazených v dětské skupině při Domě dětí a mládeže. 

Jednotka je zařazena do kategorie JPO II/1, tzn. že v nepřetržité pohotovosti zajišťuje výjezd jednoho družstva v početním stavu 1 + 3. Ve službě se střídá celkem 23 členů, z čehož 14 má odbornou způsobilost na funkci strojníka a 11 na velitele družstva. 2 členové vykonávájí službu v jednotce jako své povolání a dalších 13 členů jsou zároveň profesionálními hasiči (9 příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, 1 příslušník Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru, 1 příslušník vojenské hasičské jednotky, 1 zaměstnanec hasičské požární služby letiště a 1 člen pracuje u městské jednotky ve Frenštátu p. R.). Z celkového počtu 23 je tedy 15 profesionálních hasičů. Jednotka je předurčena na zásahy u dopravních nehod a na úniky nebezpečných látek a od roku 2019 se členové průběžně připravují pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

 

 
Rok 2022 se obešel již bez restrikcí způsobených pandemií nemoci COVID 19. Na plno se tak mohla opět rozběhnout odborná příprava a výcvik. Do chodu jednotky ovšem zasáhl válečný konflikt na Ukrajině. Velký příliv uprchlíků, zejména rodin s dětmi znamenal vznik nových činností, které musel stát, potažmo místní samosprávy zajistit. Kopřivnická jednotka zajišťovala v období duben až srpen distribuci stravy pro děti válečných uprchlíků zařazené v dětské skupině při Domě dětí a mládeže. S nástupem nového školního roku byly tyto děti již začleněny do standardních tříd.
 
 

Zásahy v roce 2022

 

Ze 127 zásahů v roce 2022 tvořily převážnou většinu (47 %) technické pomoci (v absolutních číslech 59). Požáry představovaly 29 % (37 v absolutních číslech) a dopravní nehody 9% (12 v absolutních číslech). Zbylá procenta připadají úniky nebezpečných látek a plané poplachy. Do kategorie záchrana osob a zviřat nebyla zařazena žádná událost.

 

Počet zásahů v roce 2022: 127

Rozdělení podle druhu událostí:

  • požár: 37
  • technická pomoc: 59
  • dopravní nehoda: 12
  • únik nebezpečných látek: 2
  • záchrana osob a zvířat: 0
  • planý poplach: 17

 

Počet ostatních činností v roce 2022: 135 

 

Největším požárem na území města byl požár v jednom z bytů v domě s byty zvláštního určení na ulici České 13. dubna v časných ranních hodinách. V době příjezdu jednotek na místo události byla požárem zasažena již celá bytová jednotka. Uvnitř byla nalezena jedna osoba, kterou hasiči okamžitě vynesli mimo nebezpečný prostor a poskytli ji předlékařskou první pomoc. Plameny byt kompletně zničily. Škoda byla předběžně odhadnuta na 1 mil. Kč.

Tragické následky měl ovšem i požár v místní části Lubina 22. května. Při požáru domku byl vážně popálen muž, který musel být letecky transportován na popáleninové centrum Fakultní nemocnice v Ostravě. Při dohašovacích pracech bylo v sutinách nalezeno ohořelé tělo dalšího člověka.

Ve stejný den, 22. května, ale odpoledne, vyjížděli hasiči do Lubiny znovu. Tentokrát k vážné dopravní nehodě na silnici I/58 ve směru na Příbor. Osobní vozidlo sjelo mimo komunikaci a po nárazu do sloupu veřejného osvětlení se převrátilo na bok. Do Lubiny musel opět vzlétnout i vrtulník letecké záchranné služby.

29. prosince byl na operační středisko Hasičského záchranného sboru ohlášen výbuch a následná destrukce v bytové jednotce v domě na ulici Štramberské. Na místo bylo ihned vysláno několik jednotek včetně speciální techniky na zajištění nestabilních objektů z krajské centrální stanice v Ostravě Zábřehu. Ta nakonec nebyla potřeba. V domě došlo k výbuchu při manipulaci s chemickými látkami a následnému sesunutí nenosné zděné příčky mezi dvěma bytovými jednotkami. V zasaženém bytě byla zraněna jedna osoba, kterou si převzala záchranná služba k dalšímu ošetření. Hasiči likvidovali drobný požár vzniklý po výbuchu a následně ve spolupráci s dalšími složkami a městem Kopřivnice řešili evidenci evakuovaných osob.

Největším zásahem v roce 2022 a zřejmě i v celé historii jednotky, byl požár v Národním parku České Švýcarsko. Jednotka SDH Kopřivnice s velkokapacitní cisternou a dopravním automobilem byla součástí jednoho turnusu odřadu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. V zasažené oblasti zasahovala nepřetržitě v období 2. až 6. srpna 2O22.

 

 

Výcvik

 

V roce 2022 se po dvou „covidových“ letech opět naplno rozjela odborná příprava a výcvik. Hasiči se zúčastnili výcviku záchrany osob a práce na zamrzlé vodní hladině. Postavili tým reprezentující dobrovolnou jednotku územního odboru Nový Jičín v krajském kole soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Předurčenost na dopravní nehody byla dále zdokonalena při praktickém výcviku na autovrakovišti v Ženklavě. Další specializace jednotky – zásahy na nebezpečné látky, byla prověřena při dvou součinnostních taktických cvičeních. Obě dvě simulovaly únik chlóru. Jedno cvičení se odehrálo na krytém bazénu v Kopřivnici, druhé v areálu aquaparku ve Frenštátě p. R. V taktickém cvičení „výbuch“ byla zapojena kromě obou kopřivnických jednotek (stanice HZS MSK a JSDH města) i jednotka sousedního Štramberka. 

 

Novodobá historie
(od roku 2007)

Zásahy
(2022)

Ostatní činnost
(2022)

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice