Taktické cvičení – požár

IMG_2357

Požár ve vícepodlažní budově byl námět taktického cvičení, které se uskutečnilo v budově bývalé Základní školy náměstí ve středu 19. dubna 2023 odpoledne. „Hořelo“ v nejvyšším podlaží nové přístavby, v zasaženém prostoru se měla nacházet také zraněná osoba….

 

 

 

Cvičení se účastnila místně příslušná jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kterou je Hasičská stanice Kopřivnice a místní jednotka sboru dobrovolných hasičů zřizovaná městem Kopřivnice. Právě tyto jednotky se u zásahů na území města setkávají jako první a spolupracují spolu od počáteční fáze. Kopřivnická dobrovolná jednotka se pravidelně zúčastňuje součinnostních cvičení společně s profesionálními kolegy, ať již ze stanice Nový Jičín nebo od roku 2021 s nově vzniklou stanicí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Kopřivnici. V posledních dvou letech se jednalo o několik taktických cvičení zaměřených především na zásahy spojené s výskytem nebezpečných látek. Účelem tohoto výcviku bylo mimo jiné sladění postupů při tvorbě dopravního a útočného vedení při likvidaci požáru ve vícepodlažních budovách a vzájemná koordinace jednotlivých nasazených skupin.

Výcvik a odborná příprava

Po příjezdu na místo události a prvotním průzkumu provedli hasiči natažení dopravního vedení. Následně byly vytvořeny dvě skupiny hasičů, každá s útočným proudem, jejichž úkolem bylo vyhledání a likvidace ohniska požáru a průzkum v zakouřených prostorech. Celý zásah probíhal v prostředí s téměř nulovou viditelností za použití dýchací techniky. Orientaci v takových podmínkách hasičům výrazně ulehčují termokamery. Během průzkumu v zakouřeném podlaží budovy byla nalezena zraněná osoba. K její evakuaci z objektu byla využita výšková technika.

Po ukončení cvičení následovalo krátké vyhodnocení. Součinnostní cvičení a společná odborná příprava obou jednotek budou nadále pokračovat. Ještě v měsíci dubnu se uskuteční stáž dobrovolné jednotky na centrální hasičské stanici územního odboru v Novém Jičíně.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice