Výcvik hasičů na zamrzlé hladině

12V sobotu 25. února využila převážná část jednotky vhodné klimatické podmínky k výcviku hasičů na zamrzlé vodní hladině Větřkovického rybníku. Úkolem bylo stejně jako v loňském roce procvičit taktické postupy při záchraně osob, pod kterými se probořil na zamrzlé vodní hladině led.

Dle ročního plánu odborné přípravy, který schvaluje starosta města, se členové během celého roku zdokonalují v několika oblastech požární ochrany a s ní souvisejících činností těchto jednotek. A právě končící zimní období, kdy led na vodních plochách ztrácí svou sílu a pevnost je ideální právě pro výcvik, kdy je třeba procvičit záchranu osob, které se propadly skrz led do vody.

Skoro čtyřhodinové cvičení v sobě zahrnovalo práci ve vodě v tzv. suchých oblecích, díky, kterým zachránci mohou v ledové vodě pracovat delší dobu než v běžných ochranných prostředcích hasiče. Členové jednotky si také zopakovali taktické postupy při samotné záchraně osob jak v bezvědomí, tak i „o pomoc volajících“ a samozřejmostí byla i práce s věcnými prostředky typu házecí pytlík, žebříky, páteřová deska, lezecké prostředky či raft – vše z výbavy jednotky. 

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice