Zásahy 2011

Archiv zásahů jednotky v roce 2011

Počet zásahů v roce 2011: 206

Statistika 2011

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 38
 • technická pomoc: 132
 • dopravní nehoda: 18
 • únik nebezpečných látek: 3
 • záchrana osob a zvířat: 12
 • planý poplach: 3


 

Statistika - 4q/2011

Počet zásahů ve 4. čtvrtletí: 34

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 5
 • technická pomoc: 16
 • dopravní nehoda: 8
 • únik nebezpečných látek: 2
 • záchrana osob a zvířat: 3
 • planý poplach: 0

Výpis jednotlivých událostí

31. 12. 2011 – 22:30
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – 17. listopadu
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár plastového kontejneru. Škoda na majetku města vzniklá požárem byla vyčíslena na 4 tisíce.

29. 12. 2011 – 8:23
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Pabla Nerudy 171
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Snesení pacienta do vozidla ZZS.

25. 12. 2011 – 16:37
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obránců míru 869
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu na žádost Policie ČR.

23. 12. 2011 – 17:52
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Francouzská 1193
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu, kde hrozilo nebezpečí z prodlení.

22. 12. 2011 – 17:56
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Dělnická
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Po příjezdu zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení jednotky. Tématem cvičení byl požár rodinného domu. Úkolem cvičení bylo prověřit dojezdový čas jednotky na vzdálenější místo města za ztížených podmínek (zhoršená sjízdnost komunikací v zimním období) a taktické postupy při zdolávání požáru.

16. 12. 2011 – 13:01
Technická pomoc – odstraňování překážek
Kopřivnice – Lubina 15
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Spadlé dva vzrostlé stromy přes místní komunikaci. Hasiči provedli jejich postupné rozřezání a odklizení mimo vozovku.

13. 12. 2011 – 23:21
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – sil. II/482, směr Závišice
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda osobního vozidla mimo komunikaci. Nehoda si naštěstí nevyžádala žádné zranění. Hasiči provedli protipožární opatření a po vyšetření nehody PČR provedli vyproštění vozidla na silnici.

12. 12. 2011 – 13:54
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Panská
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči byli vysláni k dopravní nehodě dvou osobních automobilů na ulici Panské. Při nehodě došlo ke zranění jedné osoby, kterou si převzala k ošetření záchranná služba. Hasiči zajistili protipožární opatření, likvidovali drobný únik provozních náplní u jednoho z vozidel a v součinnosti s hlídkou Police ČR usměrňovali dopravu v míste zásahu. Po vyšetření nehody Policií a odklizení vozidel, provedli hasiči konečný úklid komunikace a vrátili se zpět na základnu.

1. 12. 2011 – 6:09
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obránců míru 869
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření vstupních dveří do bytu za asistence Policie ČR. Uvnitř se nacházela osoba, jejíž stav si vyžádal přivolání zdravotnické záchranné služby.

28. 11. 2011 – 14:47
Únik nebezpečných látek – do ovzduší
Štramberk, u čerpací stanice PHM
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči byli vysláni k vozidlu s poruchou na palivovém systému alternativního pohonu (LPG), kdy z vozidla začal po doplnění paliva unikat plyn. Hasiči zajistili místo zásahu, ohraničili nebezpečný prostor, vytvořili požární ochranu a po konzultaci s kolegy ze stanice Nový Jičín nechali obsah nádrže pod dozorem na volném prostranství unikat.

21. 11. 2011 – 12:16
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Česká 320
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k otevření bytu s podezřením na osobu uvnitř. Po příjezdu hasiči provedli násilný vstup do bytu za pomocí hydraulického otevírače dveří. Na zemi byla nalezena nemohoucí nemocná osoba. Osobě byla poskytnuta předlékařská první pomoc a na místo byla povolána zdravotnická záchranná služba, která si pacienta převzala do své péče.

20. 11. 2011 – 23:46
Záchrana osob, zvířat – z výšky, hloubky
Kopřivnice – Dělnická
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Všechny složky IZS vyjely k záchraně osoby z pěší lávky nad žel. tratí. Osoba byla předána za asistence Policie ČR zdravotnické záchranné službě.

17. 11. 2011 – 18:19
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Tyršova 1015
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dvě jednotky hasičů byly vyslány k ohlášenému požáru v domově pro matky s dětmi v tísni na Tyršově ulici. Po příjezdu jednotek na místo události bylo zjištěno, že došlo k zahoření rozvodné skříňky elektroinstalace v kuchyni a celý prostor byl silně zakouřen. Obyvatelé domova byli evakuováni, místnosti byly odvětrány přetlakovou ventilací a místo bylo zkontrolováno termokamerou. Poté si událost převzal vyšetřovatel zjišťování příčin požáru HZS MSK.

17. 11. 2011 – 16:41
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Závišice, silnice č. II/482
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Dopravní nehoda dvou osobních automobilů na křižovatce Štramberk – Rybí za obcí Závišice. Jedno z vozidel se po nehodě nacházelo mimo vozovku. Hasiči zabezpečili místo nehody, provedli protipožární opatření a kontrolu na únik provozních nápní. Nehoda se obešla bez zranění a nedošlo ani k úniku provozních náplní do životního prostředí.

8. 11. 2011 – 14:11
Dopravní nehoda – vyproštění osob
Kopřivnice – Záhumenní 821
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči ze dvou jednotek byli vysláni k dopravní nehodě osobního automobilu na ulici Záhumenní. Po příjezdu na místo hasiči společně se zdravotnickou záchrannou službou vyprostili z vozidla jednu zraněnou osobu. Dále hasiči provedli zajištění místa nehody, protipožární opatření, kontrolu na únik provozních kapalin a po vyšetření nehody Policí ČR zajistili úklid komunikace.

6. 11. 2011 – 22:17
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – 17. listopadu 1226
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči vyjeli k náhlášenému požáru v bytovém domě. Po příjezdu bylo zjištěno, že došlo v jednom z bytů k jiskření v hlavní pojistné skříňce. Hasiči provedli preventivně odpojení bytu od přívodu el. energie a majiteli bylo doporučeno kontaktovat havarijní službu společnosti zabývající se dodávkou el. energie.

4. 11. 2011 – 8:48
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Pod Bílou Horou 938
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Únik nafty z dodávkového vozidla. Hasiči provedli za použití sorbčního materiálu úklid vozovky a vrátili se zpět na základny.

2. 11. 2011 – 16:39
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Štramberk – Horní Bašta
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči byli vysláni operačním střediskem k dopravní nehodě s únikem provozních kapalin. Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že došlo k většímu úniku nafty z proražené palivové nádrže lehkého nákladního automobilu. Hasiči zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a posyp komunikace sorbčním materiálem. Během zásahu musela být komunikace zcela uzavřena.

30. 10. 2011 – 15:56
Záchrana osob, zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Vyproštění osob z výtahu.

30. 10. 2011 – 5:02
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Záhumenní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda OA, které havarovalo mimo komunikaci a zůstalo na plotu u rodinného domu. Hasiči na místě provedli protipožární opatření a zajištění místa dopravní nehody. Po vyšetření nehody hasiči provedli za pomocí lanového navijáku vyproštění vozidla na komunikaci.

25. 10. 2011 – 21:55
Záchrana osob a zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Jednotka byla vyslána operačním střediskem k vyproštění osob z výtahu.

24. 10. 2011 – 14:24
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – 17. listopadu 1231
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár v ložnici v jednom z bytu v 2. NP. Požár byl uhašen za pomocí jednoho C proudu. K odvětrání objektu použili hasiči jak přirozenou tak i nucenou ventilaci. Celý zásah probíhal v dýchací technice.

20. 10. 2011 – 9:10
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – Mniší, silnice č. 486, směr Hukvaldy
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda osobního automobilu, které sjelo mimo komunikaci a zůstalo ležet na boku. Ve vozidle cestovala jedna osoba, které se podařilo vlastními silami opustit vozidlo. Hasiči po příjezdu na místo poskytli řidiči předlékařskou první pomoc, zabezpečili místo nehody a provedli protipožární opatření.

17. 10. 2011 – 17:29
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Tyršova 1015
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření pokoje v azylovém domě pro matky s dětmi. Za dveřmi se nacházelo zamčené dítě, které se přes rozbitý zámek nemohlo dostat ven.

15. 10. 2011 – 15:13
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Alšova 1142
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni do jednoho z bytových domů, kde unikala v 7. NP voda. Na místě přítomna rovněž hlídka Policie ČR, která by v připadě, že by si to vyžádala vážnost situace, asistovala u násilného vstupu do některého z bytů. Toho naštěstí nebylo potřeba.

15. 10. 2011 – 14:34
Technická pomoc – neakutní otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Javorová 723
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Otevření bytu

14. 10. 2011 – 20:33
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Obránců Míru 708
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Snesení pacienta z 4. nadzemního podlaží do vozidla ZZS.

14. 10. 2011 – 11:21
Požár – shromaždiště osob
Kopřivnice – Štefánikova 1163
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZSP Tatra
Info: Po příjezdu zjištěno, že se jedná o taktické cvičení JPO. Jednotky provedly natáhnutí dopravního a útočného vedení. V budově byl vyhlášen požární poplach a zaměstnanci úřadu, soukromých firem, ale i občané museli budovu po únikových cestách opustit. Hasiči prováděli kontrolu celé administrační budovy během, které evakuovali několik lidí, kteří neuposlechli výzvy hlásičů popř. nestihli budovu opustit.

11. 10. 2011 – 11:00
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Česká 320
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu v domě s pečovatelskou službou.

10. 10. 2011 – 23:28
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Štramberská 1127
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Pomoc RZP se snesením pacienta z 2. NP do sanitky.

10. 10. 2011 – 1:09
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Francouzská 1304
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Transport pacienta do vozidla záchranné služby.

8. 10. 2011 – 3:05
Dopravní nehoda – vyproštění osob
Závišice – u čp. 98
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda osobního automobilu mimo komunikaci. Vozidlo sjelo z komunikace a narazilo do betonového mostku přes místní potok. Řidič se dostal mimo vozidlo před příjezdem jednotek a byl nezraněn, avšak po příjezdu záchranné služby byl preventivně vyšetřen. Hasiči provedli protipožární zabezpečení, kontrolu na únik provozních kapalin a na místo byl povolán vyprošťovací automobil, kterým bylo vozidlo z koryta potoka vyproštěno.

5. 10. 2011 – 9:50
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Havlíčkova 1030
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Transport pacienta do vozidla záchranné služby.

2. 10. 2011 – 18:11
Technická pomoc – neakutní otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Česká 320
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu v domě s pečovatelskou službou za asistence Policie ČR.Statistika 3q/2011

Počet zásahů v 3. čtvrtletí: 70

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 8
 • technická pomoc: 54
 • dopravní nehoda: 2
 • únik nebezpečných látek: 1
 • záchrana osob a zvířat: 5
 • planý poplach: 0

Výpis jednotlivých událostí

29. 9. 2011 – 14:17
Záchrana osob a zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Štefánikova, parkoviště u prodejny Lidl
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni operačním střediskem k vysvobození malého dítěte, které zůstalo nedopatřením uvězněno v zabouchnutém automobilu. Vozidlo bylo šetrně otevřeno a dítě si v pořádku převzala rodina.

26. 9. 2011 – 11:10
Technická pomoc – neakutní otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Česká 320
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Na žádost KOPIS Ostrava jednotka vyjela k otevření bytu v domě s pečovatelskou službou.

24. 9. 2011 – 15:18
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Kpt. Nálepky 1072
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Transport pacienta s nadměrnou hmotností z 10. podlaží do vozidla ZZS.

19. 9. 2011 – 15:47
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Lubina 320
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace obtížného hmyzu v podhledu střechy.

14. 9. 2011 – 16:18
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Čsl. armády
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Požár odpadkového koše u Komerční banky.

11 . 9. 2011 – 16:51
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Lubina 69
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace hmyzu.

7. 9. 2011 – 10:28
Záchrana osob a zvířat – z výšky, hloubky
Kopřivnice – Francouzská 1189
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči ze dvou jednotek byli vysláni k záchraně muže, jenž se nacházel po pádu zraněný v asi dvoumetrové hloubce v šachtě u komerčního objektu na ulici Francouzská. Po příjezdu museli hasiči nejprve pomocí páčidel a také hydraulického vyprošťovacího zařízení odstranit na pevno spojené krycí mříže, aby tak udělali dostatečný prostor pro následné vytažení osoby. Po zpřístupnění prostoru byla osoba zafixována do vakuové matrace a vyproštěna na povrch, kde si ji převzala záchranná služba. Na místě byla rovněž přítomna hlídka Policie ČR a městské policie.

7. 9. 2011 – 5:52
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Javorová
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotky byly operačním střediskem po výjezdu odvolány.

5. 9. 2011 – 16:12
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Lubina 520
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda u rodinného domu.

5. 9. 2011 – 11:21
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Česká 366
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Transport pacienta do vozu záchranné služby.

4. 9. 2011 – 16:31
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Štefánikova 1154
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči ze tří jednotek byli vysláni k ohlášenému požáru v jednom z bytových domů na Štefánikově ulici. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná naštěstí pouze o zapomenuté nádobí na sporáku.

4. 9. 2011 – 3:56
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – I. Šustaly
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár plastového kontejneru na smíšený odpad. Požár byl likvidován vysokotlakým proudem vody z CAS 24. Škoda na majetku města vyčíslena na 8 tisíc. Před požárem uchráněno vozidlo stojící těsně vedle kontejneru.

3. 9. 2011 – 9:31
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Pod Bílou horou 1274
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda v zemi u rodinného domu.

1. 9. 2011 – 15:28
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Wolkerova 675
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vos pod střešní krytinou bytového domu.

1. 9. 2011 – 10:48
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Boženy Němcové 1367
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda pod střechou rodinného domu.

30. 8. 2011 – 10:35
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Lubina 114
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace hnízda sršňů pod střechou rodinného domu.

27. 8. 2011 – 17:54
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Štramberská 1090
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu, na místě hlídka městské policie a Policie ČR.

27. 8. 2011 – 14:07
Technická pomoc – odstraňování překážek
Kopřivnice – Štefanikova, park Dr. E. Beneše
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Jednotka byla vyslána do parku u bývalého technického muzea, kde byl vlivem silného větru poškozen jeden ze stromů. Ve výšce asi 9 m nad zemí visela přímo nad parkovou cestou nalomená větev zavěšená do koruny dalšího stromu. Hasiči pomocí nastavovacího žebříku, lan, ruční a motorové pily provedli odřezání větve. Celé místo v průběhu zásahu uzavřela městská police. V parku byl zvýšený pohyb osob, jelikož v té době zde právě probíhaly doprovodné akce u příležitosti tradiční kopřivnické pouti.

26. 8. 2011 – 13:43
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Štefanikova 1301
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda na veřejném prostranství před vchodem do budovy polikliniky.

25. 8. 2011 – 12:02
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Obránců míru 1050
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Likvidace sršního hnízda na veřejném prostranství na ulici Obránců míru naproti bloku domů s obchody za kruhovým objezdem.

24. 8. 2011 – 19:42
Technická pomoc – uzavření tekoucí vody
Kopřivnice – Francouzská 1196
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Únik vody z vypadlé hadice z pračky. Majitelka bytu se před příjezdem jednotky dostavila na místo události a provedla již sama nutná opatření k zamezení dalšího hrozícího rizika.

23. 8. 2011 – 14:56
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Obránců míru 708
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda v obvodém plášti bytového domu.

22. 8. 2011 – 13:02
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Mniší 219
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace dvou vosích hnízd ve střeše rodinného domu.

20. 8. 2011 – 8:01
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Lubina 470
Technika: DA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda o velikosti cca 50×50 cm.

19. 8. 2011 – 20:41
Požár – zemědělské objekty
Příbor – Prchalov 75
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, JSDH Prchalov, JSDH Sedlnice, HZS MSK Nový Jičín, HZS MSK Bílovec, JSDH Petřvald, JSDH Studénka, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Článek a foto na webu HZS MSK ÚO Nový Jičín
Info: Jako posilová jednotka byli vysláni naši hasiči společně s kolegy ze Studénky k požáru seníku v obci Prchalov. Po příjezdu již na místě zasahovaly jednotky z prvního stupně i jednotky bližších obcí z 2. stupně požárního poplachu. Po dohodě s velitelem zásahu bylo družstvo s T 815 odesláno zpět na základnu a na místě zůstala pro kyvadlou dopravu vody CAS 32 Tatra 148. Hasiči na místě prováděli hašení několika proudy, rozebírání konstrukcí a dopravu vodu na požářiště. Celková škoda způsobená požárem byla vyčíslena na více než 1 mil. Kč a uchráněné hodnoty na 10 mil. Kč.

18. 8. 2011 – 14:37
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Lubina, Na rybníkách
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda v obytné chatě. Hnízdo z důvodu nepřístupnosti bylo likvidováno chemickou cestou.

17. 8. 2011 – 17:35
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Kadláčkova 227
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda nad vchodem do rodinného domu.

17. 8. 2011 – 17:03
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Obránců Míru 872
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda nad oknem v 5. NP obytného domu.

16. 8. 2011 – 19:48
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Zdeňka Buriana 776
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Jednotka byla během kondičních jízd uvědoměna o průsaku vody do jednoho z bytů na ulici Zdeňka Buriana. Hasiči se přesunuli na zadanou adresu. Byla vyrozuměna městská policie, která kontaktovala majitele. Jednalo se o uvolněnou hadici z pračky.

15. 8. 2011 – 21:32
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Záhumenní 1161, Sport bar
Technika: CAS 24 – T 815, DA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Po prudkém přívalovém dešti byli hasiči vysláni k zatopenému baru v hotelu Tatra. Na místě zjištěno, že došlo k zatopení herny na ploše bezmála 600 metrů čtverečních a hloubce přibližně 30 cm. Na odčerpání bylo nasazeno plovoucí a kalové čerpadlo. Po odčerpání veškeré vody hasiči pomohli zaměstnancům herny stěrkama nahnat zbylou vodu do odtokových kanálů. Majitelé si zajistili na úplnou likvidaci vysavače na vodu. Hasiči se poté vrátili zpět na základnu.

15. 8. 2011 – 17:53
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Mniší 75
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda v zemi na zahradě u rodinného domu.

15. 8. 2011 – 16:06
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Obránců Míru 872
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda nad oknem v 5. NP obytného domu.

13. 8. 2011 – 8:32
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Na luhách 656
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda pod střechou rodinného domu.

12. 8. 2011 – 16:34
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Štefánikova 1301, poliklinika
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace sršního hnízda v objektu léčebny dlouhodobě nemocných a vos na nové budově polikliniky.

11. 8. 2011 – 13:31
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Zdeňka Buriana 967, mateřská škola
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Hasiči byli vysláni k likvidaci nebezpečných sršňů pod střechou v objektu MŠ.

9. 8. 2011 – 11:11
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Štefánikova 1156
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda u okna v 7. podlaží panelového domu.

7. 8. 2011 – 23:41
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – 17. listopadu 1229
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Příbor
Fotografie ze zásahu
Info: Jednotky byly vyslány k požáru bytu. Po příjezdu zjištěno, že došlo k požáru potravin a následně také digestoře. Hasiči provedli dohašení místa a průzkum v zasaženém bytě a také v bytě nad požárem. Byt byl odvětrán přirozenou i nucenou ventilací. Po příjezdu jednotky z Nového Jičína bylo místo požáru překontrolováno termokamerou. Požár si naštěstí nevyžádal žadné zraněné osoby. Včasným zásahem se podařilo uchránit kuchyň a umakartové jádro před jistým požárem.

7. 8. 2011 – 17:58
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Francouzská 1303
Technika: DA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda na dvou místech v 7. a 6. podlaží panelového domu.

7. 8. 2011 – 11:46
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Lubina 458
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Jednotka provedla likvidaci vosího hnízda ve štítu rodinného domu. Po ukončení této likvidace provedla ještě mechanickou likvidaci vosího hnízda na střeše sousedního rodinného domu.

6. 8. 2011 – 14:37
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Štramberská 140
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace sršního hnízda v rodinném domě.

6. 8. 2011 – 14:13
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Kadláčkova 1019
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Transport pacienta z bytu do vozidla záchranné služby.

6. 8. 2011 – 6:18
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Sokolovská 405
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Hasiči vyjeli k akutní likvidaci nebezpečnému hmyzu. Vosy se nacházely přímo za vstupními dveřmi do domu a v jejich okolí jak zvenku, tak i zevnitř budovy.

5. 8. 2011 – 18:01
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Mniší 65
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Hasiči vyjeli k nebezpečnému hmyzu. Průzkumem zjištěni sršni, kteří zalétavají pod konstrukci střechy. V půdním prostoru nebylo hnízdo nikde vidět, což je podmínka pro jeho úspěšnou likvidaci pomocí prostředků, kterymi jsou vybaveni hasiči. Po dohodě s majiteli bude likvidaci řešit specializovaná firma.

5. 8. 2011 – 8:33
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Štramberská 1127
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči byli vysláni k úniku vody z bytu v 7. patře do bytu v 6. patře. Po příjezdu byl zastaven hlavní uzávěr vody. Majitel se nenacházel doma a nebyl k zastižení. Aby nedošlo otevřením zamčenémo bytu k poškození dvěří, byla na místo povolána výšková technika, kterou se hasiči dostali otevřeným oknem do bytu. Jednalo se o vypadlou hadici z pračky.

3. 8. 2011 – 19:05
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Severní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda v zahradním domku, majitel alergik.

2. 8. 2011 – 16:21
Záchrana osob, zvířat – z výšky, hloubky
Kopřivnice – Ke Koryčce 759
Technika: CAS 24 – T 815, DA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZSP Tatra
Fotografie ze zásahu
Info: Kotě cca ve 12 m výšce. Oznamovatelka uvedla, že kotě je na stromě již od předchozího dne a je vysílené. Po průzkumu byla na místo povolána výšková technika, pomocí které bylo kotě ze stromu vysvobozeno.

1. 8. 2011 – 20:35
Dopravní nehoda – vyproštění osob
Kopřivnice – K očnímu
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči ze dvou jednotek byli vysláni k dopravní nehodě osobního automobilu, která se stala na lesní cestě vedoucí od rozhledny Bílá hora na silnici mezi Kopřivnicí a Štramberkem. Osobní vozidlo cestou nahoru vyletělo z komunikace do svahu a několikrát se převrátilo. Uvnitř zůstal zaklíněný řidič, kterého museli hasiči vyprostit pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Poté byl zraněný předán posádce záchranné služby k dalšímu ošetření. Dalším zraněným byl spolujezdec, který se však z vozidla dostal sám a zavolal na místo pomoc. Ještě před zahájením vyprošťovacích prací se muselo vozidlo stabilizovat, protože hrozil jeho další nekontrolovaný pohyb. Hasiči dále zajistili místo nehody a provedli protipožární opatření. Na místě zasahovala rovněž hlídka Policie ČR.

26. 7. 2011 – 10:30
Dopravní nehoda – železniční
Mořkov – Nádražní, železniční přejezd P7338
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice, HZSP SŽDC
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda na železničním přejezdu v blízkosti vlakové zastávky Mořkov, na trati Valašské Meziřící – Frenštát p. R. Osobní vozidlo se střetlo na nechráněném přejezdu s motorovou drezínou. Nehoda se obešla naštěstí bez zranění. Doprava na trati byla zastavena, hasiči provedli zajištění místa nehody, protipožární opatření a kontrolu úniku provozních kapalin. Po příjezdu jednotky hasičů Správy železniční dopravní cesty jim bylo místo zásahu předáno a naši hasiči se spolu s kolegy ze stanice Nový Jičín vrátili zpět na základnu.

25. 7. 2011 – 8:32
Požár – dopravní prostředky
Příbor – Štramberská, kompostárna
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Požár kolového nakladače Liebherr v areálu kompostárny. K likvidaci byly použity dva vysokotlaké proudy. Škoda vzniklá požárem byla vyčíslena na 200 000 Kč.

24. 7. 2011 – 16:19
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Husova 1162
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda v prostorách bufetu na středním odborném učilišti.

24. 7. 2011 – 15:25
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Družební 1177
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace třech vosích hnízd ve větracích otvorech do kuchyňských spíží.

22. 7. 2011 – 16:09
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Lubina 310
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, JSDH Lubina
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči byli vysláni k požáru nízké budovy. Jednalo se o rozsáhlý požár zchátralé, avšak obývané budovy. Obyvatelé i se zvířaty byli již mimo budovu a nezraněni. Hasiči za pomocí 3C a jednoho vysokotlakého proudu provedli lokalizaci a poté rozebírání konstrukce a dohašování skrytých ohnisek, což vedlo ke konečné likvidaci požáru. Dozor na místě prováděla místní jednotka z Lubiny po dobu několika hodin.

20. 7. 2011 – 22:06
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Ke Koryčce 757
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár odpadu a plastové nádoby v bytě po broušení dřevěných parket. Vlivem požáru došlo k silnému zakouření bytu i společných prostor domu. Byt i dům byl odvětrán jak přirozenou tak přetlakovou ventilací. Ke zranění osob při požáru nedošlo. Škoda vzniklá požárem byla minimální a pro potřeby hasičů nebyla vyčíslena.

20. 7. 2011 – 1:53
Záchrana osob, zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Krátká 1103
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Info: Jednotka nezasahovala.

19. 7. 2011 – 17:23
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Květinová 1360
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda u rodinného domu.

18. 7. 2011 – 10:38
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Štramberská 1090
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Likvidace sršní, kteří měli hnízdo v zateplení bytového domu a ohrožovaly obyvatele domu v horních patrech.

18. 7. 2011 – 10:04
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Štefanikova 1155
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace dvou vosích hnízd v prostorech balkónů.

18. 7. 2011 – 9:23
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Lubina 104
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Snesení pacienta z 2. nadzemního podlaží rodinného domu do vozidla ZZS.

17. 7. 2011– 20:16
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Zdeňka Buriana 776
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Akutní otevření bytu za asistence Policie ČR.

17. 7. 2011– 18:50
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Francouzská 1188
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu.

17. 7. 2011 – 17:41
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Francouzská 1196
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda nad okenním rámem v bytovém domě.

15. 7. 2011– 14:56
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Francouzská
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Únik oleje z osobního vozidla na parkovišti. Hasiči provedli zasypání látky sorbentem, úklid komunikace a poté se vrátili zpět na základnu.

13. 7. 2011– 9:59
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obránců míru 991
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření zabouchnutých vstupních dveří bytu za asistence městské policie.

10. 7. 2011– 6:25
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Na Pinkavce 1494
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči vyjeli k požáru rozvodné skříňky u rodinných domů na ulici Na Pinkavce. Uvnitř rozvaděče došlo ke zkratu mezi fázemi a následnému žhnutí a doutnání. K rozšíření mimo elektrickou instalaci nedošlo – zásah byl tedy překvalifikován na technickou pomoc. Příčina zkratu byla kuriózní – na svědomí ji měl slimák, který svým tělem propojil silové části obvodu a zaplatil za to svým životem. Hasiči informovali poruchovou službu rozvodných závodů a vyčkali příjezdu pracovníka pohotovostní služby.

9. 7. 2011– 2:21
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – 17. listopadu 1228
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Za asistence městské i státní policie provedli hasiči za pomocí hydraulického otevírače dveří Holmatro otevření bytu.

8. 7. 2011 – 15:42
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Lidická 1040
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Likvidace vosího hnízda v elektrorozvodné skříni pod domovními zvonky u vchodu do bytového domu.

7. 7. 2011 – 12:57
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Štramberk – Bařiny
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda v mezistropním prostoru zahradního domku.

2. 7. 2011 – 16:50
Záchrana osob a zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Obránců míru
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči vyjeli na pomoc dítěti, které zůstalo zaklesnuto v prolízačce na dětském hřišti. Dítě bylo vysvobozeno a bez zranění.

1. 7. 2011 – 22:08
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Štramberk
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k vyproštění vozidla, které se dostalo mimo vozovku a zůstalo na svahu.

1. 7. 2011 – 10:10
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Lubina 475
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Lubina
Fotografie ze zásahu
Info: Jednotka po průzkumu zjistila, že voda, valící se z polí, zaplavuje postupně dům a jeho okolí. Hasiči proto rozhodli o odčerpávání vody za pomocí motorového kalového čerpadla. Po odčerpání vody se hasiči vrátili zpět na své základny.Statistika - 2q/2011

Počet zásahů v 2. čtvrtletí: 65

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 14
 • technická pomoc: 41
 • dopravní nehoda: 6
 • únik nebezpečných látek: 0
 • záchrana osob a zvířat: 3
 • planý poplach: 1

Výpis jednotlivých událostí

29. 6. 2011 – 13:03
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Lichnov
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči byli operačním střediskem vysláni k dopravní nehodě osobního vozidla na silnicí zvané „alkocesta“ mezi Kopřivnicí a Lichnovem. Po příjezdu na místo se v místech klesání silnice do obce Lichnov nacházel v příkopu osobní automobil na střeše. Řidiči vozidla ošetřila tržnou ránu posádka okolo projíždějícího vozidla sanitní převozové služby. Hasiči zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a kontrolu úniku provozních kapalin.

28. 6. 2011 – 9:17
Požár – shromaždiště osob
Kopřivnice – Smetanova
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči vyjeli k požáru mateřské a základní školy pro děti s různým postižením. Jednalo se o taktické cvičení HZS, do kterého byla zapojena i naše jednotka. Na místě byly vytvořeny průzkumné skupiny, které prováděly vyhledávání a evakuaci osob. Další skupina prováděla hašení v technické místnosti, kde požár vznikl. Všechny děti byly včas evakuovány a to buď hasiči nebo přímo učitelkami. Cvíčení bylo na závěr hodnoceno jako úspěšné. Po jeho ukončení předvedli hasiči svou techniku přítomným dětem a učitelkám.

23. 6. 2011 – 19:59
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Družební 1002
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Transport pacienta.

23. 6. 2011 – 14:16
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Družební 1002
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Snesení pacienta z bytu do vozidla zdravotnické záchranné služby.

23. 6. 2011 – 10:17
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Česká 549, mateřská škola
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda mezi stropem a střechou.

22. 6. 2011 – 15:17
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Pod Morávií 1313
Technika: CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za asistence Policie ČR.

22. 6. 2011 – 14:17
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Štramberská 1127
Technika: CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, HZSP Tatra
Info: Jednotka vyjela k otevření bytu. Na místě přítomna hlídka Policie ČR. K zásahu byla povolána výšková technika a vstup do bytu byl proveden oknem.

22. 6. 2011 – 13:48
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Záhumenní
Technika: CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Požár odpadkového koše na parkovišti u prodejny Albert.

21. 6. 2011 – 19:06
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Pod Morávií 1316
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace nebezpečného hmyzu v panelovém domě.

21. 6. 2011 – 14:01
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Česká 549
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Likvidace vosího hnízda ve sběrové nádobě na papír u mateřské školy na ulici České.

21. 6. 2011 – 13:37
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Štefánikova 244
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Pohotovost na základně.

18. 6. 2011 – 0:36
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – 17. listopadu
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotky byly vyslány k požáru garáže na ul. 17. listopadu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru několika kontejnerů vedle řadových garáží. Na likvidaci byly použity dva vysokotlaké proudy.

16. 6. 2011 – 11:41
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Štefánikova, parkoviště u OD Kaufland
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči vyjeli k vysvobození asi půlročního dítěte, které zůstalo mamince nedopatřením zabouchnuté uvnitř automobilu. Dvečře vozidla byly otevřeny a dítě v pořádku předáno.

15. 6. 2011 – 13:45
Požár – dopravní prostředky
Kopřivnice – Lubina
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Info: Požár motorového prostoru osobního vozidla Audi s pohonem na LPG. K likvidaci byl nasazen jeden vysokotlaký proud. Na místo se dostavila hlídka Policie ČR a vyšetřovatel příčin vzniku požárů HZS MSK ÚO Nový Jičín. Škoda na vozidle byla předběžně odhadnuta na cca 35 tis. Kč.

12. 6. 2011 – 8:59
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Javorová 767
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za asistence Policie ČR a Městské policie Kopřivnice.

9. 6. 2011 – 12:21
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Alšova 1144
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Pomoc záchranné službě s transportem pacienta z panelového domu do vozidla RZP.

8. 6. 2011 – 9:23
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Jilemnického 523
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Sršni pod střechou rodinného domu.

7. 6. 2011 – 19:18
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Dukelská 1051
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k akutnímu otevření bytu. V bytě v prvnim nadzemním podlaží se nacházelo o samotě několik dětí, z nichž jedno mělo zaklíněnou hlavu v okně. Pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení byl ustřižen zajišťovací řetízek a dítě bylo vysvobozeno. Jelikož se v bytě nenacházeli rodiče, tak si děti převzala sociální pracovnice spolu s městskou policii.

7. 6. 2011 – 12:55
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Příbor – Štramberská
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka vyjela na pokyn operačního střediska k podezřelému nálezu zjištěného při výkopových pracech na stavbě silnice. Místo události, původně určené jako Kopřivnice, bylo během jízdy k zásahu upřesněno na Štramberskou ulici v Příboře. Na místo se dostavila rovněž jednotka ze stanice Nový Jičín. Jednalo se asi o 40-ti litrovou tlakovou nádobu neznámeho původu s neznámým obsahem. Nález si převzala pyrotechnická služba Policie ČR.

7. 6. 2011 – 12:04
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Záhumenní 1148, MŠ
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Hasiči byli vysláni k nebezpečnýmu hmyzu, který ohrožoval děti v mateřské školce. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o včely, které se usadily v prostoru mezi střechou a stropem horního podlaží. Jelikož odchyt nebyl možný, musela být provedena jejich likvidace.

6. 6. 2011 – 7:47
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Příborská 566
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Jednotka vyjela na pokyn operačního střediska k roji včel u rodinného domu na ulici Příborská. Po příjezdu na místo byl kontaktován včelař, který si včelstvo převzal.

1. 6. 2011 – 16:32
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – I. Šustaly 1085
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Hasiči byli přivoláni ke včelám, které se začaly rojit na fasádě bytového domu.

30. 5. 2011 – 16:02
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Mniší 72
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Odchycení roje včel, který ohrožoval obyvatele domu.

28. 5. 2011 – 15:20
Požár – výškové budovy
Příbor – Dr. Čejky 1518
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Štramberk
Info: Jednotka vyjela k požár bytu v Příboře. Po příjezdu na místo již zasahovali hasiči z Příbora, kteří po provedeném průzkumu zjistili, že se jedná naštěstí pouze o spálené potraviny. Jednotka zůstala v záloze na místě události a poté se vrátila zpět na základnu.

25. 5. 2011 – 15:58
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Školní
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZSP Tatra, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči vyjeli k požáru odpadu pod nákladovou rampu v zadní části objektu „restaurace kavárna“. K likvidaci požáru byl nasazen vysokotlaký proud. Hasiči dále provedli průzkum v objektu, aby vyloučili případné další skryté ohnisko.

22. 5. 2011 – 0:00
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Obránců Míru 761
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZSP Tatra, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči vyjeli k požáru výškové budovy. Po příjezdu byl zjištěn zápach po spálenině z jednoho z tamních bytů. Jelikož na bouchání nikdo nereagoval, začali hasiči otevírat byt pomocí zámečnického nářadí. Během této činnosti nakonec otevřel sám majitel bytu. V bytě došlo k požáru potravin na plotně. Kouř se šířil stupačkami i do patra nad bytem, kde se dítě lehce nadýchalo zplodin. Na místo byla preventivně povolána zdravotnická záchranná služba. Do příjezdu ZZS byl dítěti poskytnut kyslík z křísícího přístroje. Byt a chodba byly odvětrány přirozenou cestou.

20. 5. 2011 – 11:07
Záchrana osob a zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Alšova 1139
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Vyproštění osoby z výtahu, který zůstal stát po výpadku elektrické energie mezi 2. a 3. podlažím.

19. 5. 2011 – 16:21
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Štramberská, zahrádkařská kolonie
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Včelí roj v zahrádkářské osadě, který ohrožoval tamní zahrádkáře. Na místo byl povolán včelař, který si včelí roj převzal.

19. 5. 2011 – 0:29
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Alšova 1140
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu, na místě Policie ČR. Z bytu se šířil zápach po spálených potravinách a nikdo neotvirál.

18. 5. 2011 – 13:50 (přejezd z předchozí události)
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Družební 1002
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu, ve kterém zůstalo malé dítě. Na místě Policie ČR.

18. 5. 2011 – 12:18
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Vlčovice, silnice 1/58
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči vyjeli k dopravní nehodě osobního vozidla, které narazilo do sloupu elektrického vedení a dále najelo do plotu a skončilo mimo komunikaci. Ve vozidle cestovala jedna dospělá osoba a dvě děti. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba k preventivnímu vyšetření účastníků dopravní nehody a taky poruchová služba energetiky, aby zabezpečila poškozený sloup elektrického vedení a veřejného osvětlení. Hasiči dále provedli protipožární opatření a kontrolu na únik provozních kapalin. Ze stanice Nový Jičín byl navíc povolán vyprošťovací automobil, aby pomohl s odklizením vozidla mimo nebezpečný prostor. Během zásahu byla jednotka operačním střediskem převelena k akutnímu otevření bytu na ulici Družební (viz. výše).

17. 5. 2011 – 17:24
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obránců Míru 398
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za asistence Policie ČR.

17. 5. 2011 – 11:10
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Pod Morávií 1170
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Info: Otevření bytu za asistence městské policie.

15. 5. 2011 – 21:58
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Francouzská 1193
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Pozn.: Jednotka vyjela k otevření bytu s podezřením na úmrtí. Po příjezdu na místo byl byt za asistence policie otevřen. Úmrtí se naštěstí nepotvrdilo, majitel pouze spal.

14. 5. 2011 – 20:37
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Alšova 1145
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření vstupních dveří bytu za asistence městské police.

13. 5. 2011 – 11:08
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Javorová 765
Technika: CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Jednotka vyjela na ulici Javorovou, kde vlivem silného deště a nedostatečně propustné kanalizace došlo k zatopení sklepů v jednom z bloku domů.

8. 5. 2011 – 22:41
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Lubina 372
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, JSDH Lubina I, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči ze čtyř jednotek byli vysláni k ohlášenému požáru rodinného domu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jednalo pouze o zkrat v elektroinstalaci. Událost se tak obešla bez většího zásahu jednotek.

8. 5. 2011 – 8:06
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Dukelská 1057
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Transport pacienta ze 7. NP do vozidla záchranné služby.

7. 5. 2011 – 18:17
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Osvoboditelů 1205
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu. Na místě Policie ČR.

6. 5. 2011 – 19:56
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Francouzská 1197
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření dveří do provozovny Koruna. Na místě městská policie a Policie ČR.

6. 5. 2011 – 8:06
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Obránců Míru 873
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Snesení pacienta z 3. NP do sanitního vozu.

3. 5. 2011 – 19:10
Záchrana osob a zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Vyproštění dvou osob z výtahu.

2. 5. 2011 – 13:21
Planý poplach
Kopřivnice – Dukelská 1053
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k otevření bytu, ze kterého unikala voda. Po příjezdu na místo se již vy bytě nacházeli jejich uživatelé a uzavřeli přívod vody před poškozenou částí. Na místě byla rovněž přítomna hlídka Police ČR. Událost byla překvalifikována na planý poplach.

30. 4. 2011 – 10:17
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Školní 946
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Fotografie ze zásahu
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči ze tří jednotek byli vysláni k nahlášenému požáru ve 4. NP obytného domu na ulici Školní. Došlo k požáru v kuchyni, zasaženo bylo část kuchňského vybavení. K likvidaci byl nasazen vysokotlaký proud z CAS HZSP Tatra. Poté hasiči odvětrali zasažený prostor. Na místo se rovněž dostavil vyšetřovatel ZPP.

30. 4. 2011 – 9:36
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Dukelská 689
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu, na místě městská policie.

29. 4. 2011 – 10:58
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Obránců míru 876
Technika: CAS 24 – T 815, DA – MB Vito
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka vyjela na pokyn operačního střediska k úniku vody v jednom z bytů v domě na ulici Obránců míru.

28. 4. 2011 – 13:59
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Mniší, silnice č. 486
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči byli operačním střediskem vysláni k dopravní nehodě traktoru převážejícího na přívěsu skot. Místo nehody se nacházelo na mostě, kde byl převrácený traktor na boku. Ke zranění osob ani převážených zvířat (5 ks krav) nedošlo. Hasiči likvidovali drobný únik provozních kapalin ze zemědelského stroje a uzavřeli místo nehody. Majitel si zajistil speciální techniku k postavení traktoru na kola. Na místo se rovněž dostavila Policie ČR. Po celou dobu vyšetřování a likvidačních prací byla silnice v obou směrech neprůjezdná.

28. 4. 2011 – 11:22
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Francouzská 1017
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka vyjela k otevření bytu. Hasiče zavolala matka dítěte, které zůstalo v bytě samo, poté co došlo k nechtěnému zabouchnutí vstupních dveří bytu. Byt byl otevřen za asistence městské policie.

24. 4. 2011 – 17:48
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Dukelská 1060
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči provedli snesení pacienta z 6. patra do vozidla zdravotnické záchranné služby.

24. 4. 2011 – 4:32
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Lubina, u č.p. 4
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči vyjeli k DN kamionu, kde po příjezdu bylo zjištěno, že řidiče maďarského kamionu navedla GPS navigace do míst, kde je silnice pro jízdu nákladních vozidel, zvláště s návěsem, zcela nevhodná. Návěs kamionu sjel v zatáčce do příkopy, kde se nebezpečně naklonil a zůstal uvězněn. Náklad vážil přes 24 t. Z důvodu hmotnosti nákladu a špatného terénu, kde by nebylo možno ustavit speciální jeřáb byla na místo povolána firma zabývající se odtahy a vyprošťováním těžkých vozidel. Jednotky se vrátily zpět na základny.

23. 4. 2011 – 12:28
Technická pomoc – neakutní otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Česká 320, Dům s pečovatelskou službou
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu na žádost městské policie.

21. 4. 2011 – 23:18
Dopravní nehoda – vyproštění osob
Veřovice, u hasičské zbrojnice
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči byli vysláni k dopravní nehodě s vyproštěním osob. Po příjezdu na místě zasahovala jednotka z NJ a prováděla průzkum. Na místě bylo zjištěno, že došlo k nehodě osobního vozidla, které sjelo z komunikace a narazilo do stromu na břehu potoka. Ve vozidle se nacházela jedna zraněná osoba. Hasiči provedli nejprve stabilizaci vozidla a poté vyproštění osoby za pomocí páteřové desky a také protipožární opatření. Poté se hasiči rozdělili a provedli vnější průzkum okolí, aby našli případné další zraněné osoby. Vyproštění vozidla zajistila jednotka z Nového Jičína.

21. 4. 2011 – 13:17
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Pod Morávií 1314
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Masivní únik vody v panelovém domě. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že ve sklepě se nachází cca 15 cm vody. V domě byl ihned uzavřen hlavní uzávěr vody. K úniku vody došlo zřejmě z bytu v 1. patře. Na místo byla povolána Policie ČR a jednotka z Nového Jičína s chemickým automobilem. Po příjezdu Policie ČR se hasiči dostali přes okno do bytu, kde byla zjištěna, prasklá vodovodní hadice v koupelně. Na odčerpání vody bylo nasazeno kalové čerpadlo a také speciální průmyslový vysavač na vodu.

20. 4. 2011 – 14:15
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Čs. Armády
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dopravní nehoda osobního vozidla a kamionu na kruhovém objezdu. Hasiči provedli protipožární opatření, odpojení pohonu LPG, zabezpečili místo nehody a provedli úklid vozovky. Při nehodě utrpěla jedna osoba lehčí zranění. Osoba byla převezena posádkou RZP k dalšímu ošetření na místní zdravotnické středisko.

20. 4. 2011 – 9:59
Požár – nízké budovy
Příbor – Hájov 121
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Hájov, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Příbor
Fotografie ze zásahu
Info: K požáru rodinného domu vyjeli hasiči naší jednotky společně s kolegy z dalších 3 jednotek. Po příjezdu bylo zjištěno, že došlo k požáru v pokoji pod střechou a požár se šíří i na střechu. Místní jednotka hasičů měla při našem příjezdu již nataženo dopravní vedení. Naše jednotka provedla natažení útočného vedení do domu pomocí hadic C a vysokotlakého proudu. Požár byl zanedlouho lokalizován a poté byly dohašovány části izolace a trámů střechy. Škoda na majetku byla odhadnuta na 200 tisíc korun, avšak rychlým zásahem se podařilo uchránit majetek v hodnotě vyšší než 1,5 milionu korun. Ke zranění osob nedošlo. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně závada na elektroinstalaci.

19. 4. 2011 – 8:20
Technická pomoc – uzavření tekoucí vody
Kopřivnice – K. Čapka 781
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka byla během jízdy k zásahu odvolána.

18. 4. 2011 – 13:27
Záchrana osob a zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Info: Vyproštění osob z výtahu.

18. 4. 2011 – 3:59
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Javorová 767
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta do vozidla RLP.

11. 4. 2011 – 20:05
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – I. Šustaly 1082
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytových dveří. Otevřeno za použití hydraulického otvírače dveří.

8. 4. 2011 – 23:29
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Mniší
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Mniší, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Frenštát p. R.
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči byli původně vysláni k požáru louky v Mniším směrem na Měrkovice. Po příjezdu jednotky z Mniší bylo upřesněno místo události a údaje o hořícím objektu – jednalo o hromadu starých pražců. Po příjezdu naší jednotky byl nasazen vysokotlaký proud z CAS 24 a 1C proud z CAS 32. Během hašení byla hromada rozebírána a dohášovány doutnající pražce. Likvidace požáru byla nahlášena přibližně po 30 minutách. Jednotka z Frenštátu byla během cesty k zásahu odvolána.

6. 4. 2011 – 21:41
Technická pomoc – neakutní otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Kadláčkova 1028
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu za asistence Policie ČR.

6. 4. 2011 – 18:39
Požár – nízké budovy
Štramberk – Kopec 66
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Štramberk, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči ze tří jednotek byli vysláni k nahlášenému požáru v jednom z domů ve Štramberku. Během cesty k zásahu byli hasiči upozornění operačním střediskem na výskyt tlakových lahví uvnitř objektu. Požár byl nakonec uhašen ještě před příjezdem jednotek. Na místo události se dostavil vyšetřovatel příčin vzniku požárů HZS MSK a Police ČR.

5. 4. 2011 – 11:19
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obránců Míru 990
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu.

4. 4. 2011 – 2:50
Požár – nízké budovy
Příbor – Štramberská
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Štramberk
Fotografie ze zásahu
Info: Operačním střediskem byli hasiči vysláni k požáru nízké budovy. Po příjezdu zjištěn požár dřevěné chaty, která sloužila jako zázemí pro místní rybáře. Jednotka příborských hasičů prováděla útok dvěma vysokotlakými proudy ze dvou vnějších stran. Hasiči naší jednotky provedli natažení dopravního a útočného vedení a provedli zásah zevnitř budovy. Po příjezdu jednotky z Nového Jičína byly termokamerou dohledávány skryté ohniska ve střešní izolaci. Strop budovy byl postupně rozebrán a skryté ohniska dohašeny. Škoda odhadnutá majiteli se vyšplhala až na částku 400 tisíc korun, uchráněné hodnoty pak přes 600 tisíc.

1. 4. 2011 – 15:28
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Lubina
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Lubina I, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Na žádost KOPIS Ostrava byla jednotka vyslának technické pomoci v Lubině, na statku za kruhovým objezdem. Na místě zjištěno, že jeden z vzrostlých stromů je uvnitř nahnilý, začíná praskat a ohrožuje svým případným pádem přilehlou budovu. Prostřednictvím operačního střediska jednotka nechala na místo povolat další síly a prostředky, konkrétně výškovou techniku. Po příjezdu HZS NJ byl strom z koše automobilového žebříku postupně rozřezán. Poté se jednotky vrátily zpět na základny.Počet zásahů v 1. čtvrtletí: 37

Statistika 1q-2011

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 11
 • technická pomoc: 21
 • dopravní nehoda: 2
 • únik nebezpečných látek: 0
 • záchrana osob a zvířat: 1
 • planý poplach: 2

Výpis jednotlivých událostí

30. 3. 2011 – 22:21
Planý poplach
Kopřivnice – I. Šustaly 1086
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka vyjela k požáru nízké budovy. V panelovém domě byl obyvateli domu zjištěn zápach kouře. Po průzkumu celého domu požár nebyl nalezen. Zásah byl překvalifikován na planý poplach.

30. 3. 2011 – 15:23
Požár – lesní, polní porost, tráva
Lichnov
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Frenštát p. R., JSDH Lichnov, JSDH Kopřivnice, JSDH Trojanovice
Fotografie ze zásahu
Info: Na žádost KOPIS Ostrava byla jednotka vyslána do Mořkova k požáru lesa na ul. Mostní. V průběhu jízdy nás krajské operační středisko odvolalo z výjezdu do Mořkova a převelelo na požár lesa v obci Lichnov. Jednotka proto pokračovala přes Veřovice, Bordovice směrem na Lichnov. Po příjezdu k požáru byla naše jednotka nasazena k doplňování vody do CAS jednotek Frenštát a Nový Jičín a střídala se s ostatními jednotkami v kyvadlové dopravě vody a doplňováni do CAS, od kterých bylo nataženo dopravní a útočné vedení. Zároveň část jednotky zasahovala také při dohašování ohnisek a likvidaci požáru.

30. 3. 2011 – 15:13
Požár – lesní, polní porost, tráva
Mořkov – Mostní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Mořkov, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Štramberk
Info: Jednotka byla během jízdy k této události převelana na požár lesa v Lichnově.

29. 3. 2011 – 15:29
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Štefánikova
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Info: Požár odpadkového koše na autobusové zastávce.

28. 3. 2011 – 13:41
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Lubina 395
Technika: CAS 24 – T 815, DA – MB Vito
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Článek a foto na webu požáry.cz
Info: Jednotka byla na žádost KOPIS vyslána k požáru střechy rodinného domu. Po příjezdu se jednotka zapojila do hasebních prací a připravila další útočný proud. Jednalo se o požár střechy o rozměrech cca 10×8 m. Po lokalizaci požáru prováděli hasiči rozebírání konstrukce střechy pro dohášení dalších ohnisek. Naše jednotka prováděla dozor a dohašování skrytých ohnisek až do večerních hodin. Střecha byla požárem zcela zasažena. Škoda byla odhadnuta vyšetřovatelem ZPP na 150 tisíc korun a uchráněné hodnoty pak na 0,5 mil Kč.

27. 3. 2011 – 18:59
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – 17. listopadu 1226
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár plastového kontejneru. Díky včasnému zpozorování a nahlášení na tísňovou linku 150 nedošlo k jeho rozšíření na další kontejnery a vzniku žádne škody. Požár byl likvidován prolitím vodou z „B“ hadice. Na místě přítomna hlídka Policie ČR.

24. 3. 2011 – 21:59
Záchrana osob, zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Francouzská 1197
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Na žádost KOPIS Ostrava jednotka vyjela k vyproštění osoby z výtahu. Po příjezdu se již osoba nacházela mimo výtah. Jednotka provedla kontrolu výtahu a vrátila se zpět na základnu.

22. 3. 2011 – 15:02
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Pionýrská 731
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Otevření bytu v 5. NP za asistence policie.

20. 3. 2011 – 17:20
Technická pomoc – neakutní otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Štramberská 1093
Technika: DA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Otevření bytu v 2. NP. Na místě hlídka městské policie.

15. 3. 2011 – 12:52
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – I. Šustaly 1083
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Na žádost KOPIS Ostrava byla jednotka vyslána k akutnímu otevření bytu na ulici Ignáce Šustaly.

14. 3. 2011 – 15:11
Požár – lesní, polní porost, tráva
Kopřivnice – u žel. trati č. 325
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, HZSP SŽDC Ostrava
Fotografie ze zásahu
Info: Požár porostu na náspu železniční tratě mezi stanicemi Příbor a Kopřivnice nákladové nádraží. Po příjezdu jednotek na místo události byla požárem zasažena plocha cca 200×10 m. Na likvidaci požáru byl nasazen vysokotlaký proud z CAS 24 a lafetové proudnice ze dvou CAS 32 T 148. Místo události si poté převzali hasiči podniku Správy železniční dopravní cesty Ostrava.

14. 3. 2011 – 9:14
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Obránců Míru 891
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Snesení pacienta ze 7. NP k sanitnímu vozidlu.

9. 3. 2011 – 11:21
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Obránců Míru 761
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Info: Uzavření tekoucí vody.

27. 2. 2011 – 20:33
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Štefanikova 234
Technika: –
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Jednotka byla před výjezdem operačním střediskem odvolána.

25. 2. 2011 – 16:24
Technická pomoc – neakutní otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Kadláčkova 894
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Otevření vstupních dveří za asistence Policie ČR.

19. 2. 2011 – 18:40
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Lubina
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči vyjeli na pokyn krajského operačního střediska k uvolnění komunikace v místní části Lubina, kterou blokovalo osobní vozidlo, částečně sjeté do příkopu. Vozidlo bylo vyproštěno a silnice uvolněna.

18. 2. 2011 – 14:13
Technická pomoc – monitoring
Kopřivnice – Alšova 1140
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Otevření bytu za účasti Policie ČR.

14. 2. 2011 – 20:21
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – I. Šustaly 1087
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Transport pacienta z bytového domu do vozidla záchranné služby.

12. 2. 2011 – 16:51
Dopravní nehoda – vyproštění osob
Kopřivnice – Mniší
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Nehoda osobního vozidlo Renault Clio na silnici mezi obcemi Hukvaldy a Mniší. Vozidlo sjelo z komunikace a uvnitř zůstala jedna zraněná osoba. Po prvotním ošetření ve vozidle byla vyproštěna a předána posádce zdravotnické záchranné služby. Hasiči dále provedli protipožární opatření, zabezpečení místa události a kontrolu úniku provozních nápní.

10. 2. 2011 – 12:24
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Dukelská 1051
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Na žádost KOPIS Ostrava jednotka vyjížděla k otevření bytu. Na místě přítomna PČR.

10. 2. 2011 – 10:13
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – 17. listopadu 1226
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Na žádost KOPIS Ostrava jednotka vyjela k otevření bytu s podezřením na osobu uvnitř. Byt byl za asistence Policie ČR otevřen hydraulickým otvíračem dveří Holmatro. V bytě se nacházela starší osoba, která byla vážně nemocná. Na místo byla povolána Zdravotnická záchranná služba a po nezbytném ošetření byl pacient snesen do vozidla ZZS. Jednotky se poté vrátily zpět na základny.

9. 2. 2011 – 13:26
Planý poplach
Kopřivnice – Pod Morávií 1313
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Info: Jednotky byly původně vyslány k otevření bytu s podezřením na zranění. Uživatel bytu nakonec otevřel. Na místě přítomna hlídka městské police. Zásah byl překvalifikován na planý poplach.

7. 2. 2011 – 6:26
Dopravní nehoda – vyproštění osob
Kopřivnice – Obránců Míru
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Nehoda 2× OA v křižovatce u restaurace Kavárna. Zraněná osoba byla před příjezdem jednotek již v péči Zdravotnické záchranné služby. Hasiči provedli protipožární zabezpečení a vrátili se zpět na základny.

3. 2. 2011 – 21:25
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Pod Morávií 1313
Technika: DA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Otevření vstupních dveří bytu.

31. 1. 2011 – 19:54
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – K. Čapka 751
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Info: Otevření vstupních dveří bytu. Zásah si převzala Policie ČR.

26. 1. 2011 – 18:48
Požár – saze v komíně
Kopřivnice – Mniší 73
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Mniší, HZS MSK Nový Jičín
Ilustrační foto z místa zásahu
Info: Na žádost KOPIS Ostrava byla jednotka vyslána k požáru sazí v komíně. Příjezd k místu události byl stížen počasím a neukázněným řidičem, který nevhodným parkováním bránil volnému projetí vozidel hasičů a proto museli hasiči k požáru přibližně 200 m s vybavením pěšky. Za pomocí práškového hasicího přístroje byl požár sazí uhašen. Komínovým nářadím byl komín vyčištěn a saze z kotle vybrány. Po příjezdu jednotky z Nového Jičína byla celá komínová soustava překontrolována termokamerou. Škoda způsobená požárem byla odhadnuta na 5 tis. Kč a uchráněné hodnoty na cca 200 tis. Kč.

25. 1. 2011 – 18:51
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Ignáce Šustaly 1081
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
info: Snesení pacienta ze 4. NP.

23. 1. 2011 – 3:22
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Družební
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár dvou plastových kontejnerů u parkoviště za bývalou prodejnou potravin. Předběžně vyčíslená škoda na majetku je 12 tis. Kč.

19. 1. 2011 – 9:14
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Česká 320, dům s pečovatelskou službou
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Otevření vstupních dveří bytu v DPS.

16. 1. 2011 – 3:16
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – 17. listopadu
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Na žádost městské policie jednotka přejela k dalšímu hořícímu kontejneru. Jednalo se také o plechový kontejner na plastový odpad. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na základnu.

16. 1. 2011 – 2:56
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Osvoboditelů 1209
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Jednotka byla vyslána k požáru plastového kontejneru. Po příjezdu bylo zjištěno, že hoří plechový kontejner na plastový odpad. Požár byl likvidován prolitím hořicího odpadu vodou z jedné hadice od CAS 24. Na místě přítomna hlídka Policie ČR a městské policie.

15. 1. 2011 – 18:46
Technická pomoc – odstraňování překážek
Kopřivnice – Dělnická
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Info: Vyproštění zapadlého nákladního vozidla.

12. 1. 2011 – 11:21
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – 17. listopadu 1223
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Na žádost KOPIS Ostrava byla jednotka vyslána k úniku vody z bytu v 5. NP do bytu ve 4. NP. V bytě, ze kterého voda unikala se nikdo nenacházel. Od sousedů bylo zjištěno, kde se uživatel nachází a prostřednictvím Policie ČR byl majitel přivezen na místo. Po otevření bytu bylo zjištěno, že došlo k vypadnutí hadice z pračky a úniku vody v koupelně a předsíni bytu. Místo bylo předáno majiteli a jednotka se vrátila zpět na základnu.

11. 1. 2011 – 12:40
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Štramberská 1125
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Otevření vstupních dveří do bytu.

10. 1. 2011 – 3:54
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Dvořákova 1098
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Jednotka byla při zpáteční cestě z předchozího zásahu povolána k snesení pacienta v Kopřivnici. Po příjezdu na místo byl pacient přenesen na vakuové matraci z 3. NP do vozidla rychlé lékařské pomoci.

10. 1. 2011 – 3:26
Požár – nízké budovy
Frenštát pod Radhoštěm – Planiska 788
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Frenštát pod Radhoštěm, JSDH Trojanovice, JSDH Kunčice pod Ondřejníkem, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Příbor
Info: Požár střechy novostavby. Jednotka byla krátce před příjezdem na místo události odvolána zpět na základnu.

2. 1. 2011 – 12:25
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Lubina, řeka Lubina
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotky vyjely na žádost KOPIS Ostrava k podezření na utonutí v řece Lubině. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o stan, který se zachytil ve vodě.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice