Činnost jednotky v 2. čtvrtletí 2013

uvodMáme za sebou druhé čtvrtletí roku 2013. Hasiči města Kopřivnice vyjížděli v tomto období ke 48 mimořádným událostem. Druhý kvartál nebyl z hlediska ztrát na životech a způsobených škod ve srovnání s prvním naštěstí tak tragický, přesto lze některé zásahy zařadit k těm náročnějším. Od začátku roku pak jednotka zasahovala celkem u 90 událostí.
Celý příspěvek

Činnost jednotky v 1. čtvrtletí roku 2013

uvodV prvních třech měsících roku 2013 zasahovali hasiči města Kopřivnice celkem u 42 dvou mimořádných událostí. Z hlediska celkového počtu se nejedná o nijak mimořádné číslo, jinak je tomu ale u způsobených škod. Tady jsou následky doslova katastrofální. Usmrceno bylo 9 lidí, několik jich bylo zraněno a přímé škody přesáhly 10 mil. Kč.
Celý příspěvek

Rok 2012

Rok 2012 se stal bez nadsázky přelomovým rokem v historii hasičského sboru v Kopřivnici. Tři čtvrtiny roku strávili hasiči v náhradních prostorách, odkud zabezpečovali výjezd po dobu rekonstrukce hasičské zbrojnice. Kromě toho byl rok 2012 nadprůměrný taky počtem výjezdů, ale štědrý byl i na novou techniku a stranou nezůstal ani výcvik.

 

Jednotka zajišťuje pohotovost jednoho družstva, 24 hodin denně. Ve službě se střídá celkem 21 hasičů, z toho 8 velitelů družstev a 12 strojníků. 10 členů jednotky jsou zároveň hasiči z povolání, 1 člen pracuje jako záchranář Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje.

 
Jednotka

Celý příspěvek

Činnost jednotky ve 4. čtvrtletí 2012

uvodPoslední čtvrtletí roku 2012 napsalo jednu z nejvýznamnějších kapitol v historii hasičského sboru v Kopřivnici, která se datuje od roku 1884. Jednotka města Kopřivnice se po roční rekonstrukci objektu hasičské zbrojnice přestěhovala do nových prostor, převzala od Hasičského záchranného sboru do užívání dva kusy speciální techniky a v soutěži Dobrovolní hasiči roku 2012 zvítězila v kategorii jednotka roku.
Celý příspěvek

Činnost jednotky ve 3. čtvrtletí 2012

uvodTřetí kvartál roku 2012 byl ve znamení finišujících prací na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Pravidelné konzultace se stavebníky se zaměřovala již na konkrétní „hasičské“ věci, zejména funkce technologií výjezdu, odsávání garáží, provozu na záložní zdroje apod. I přesto se kromě zásahové činnosti věnovali hasiči taky výcviku a údržbě techniky…
Celý příspěvek

Činnost jednotky v 1. čtvrtletí roku 2012

201204041414_tatra-uvodZa první tři měsíce roku 2012 zasahovala jednotka hasičů města Kopřivnice celkem u 46 mimořádných událostí. Převážnou většinu z tohoto počtu tvořily zásahy spojené s různými druhy technické pomoci (34). Shodně, celkem čyřikrát, zasahovali hasiči u dopravních nehod a požárů, z nichž ke třem vyjeli během jediného dne.
Celý příspěvek

Rok 2011

Hlavní činností hasičské jednotky města Kopřivnice je zajištění výkonu služby tak, aby byl zajištěn výjezd minimálně jednoho družstva po 24 hodin denně. Na zajištění pohotovosti se podílí 21 členů jednotky.

 
uvod
 

 

V roce 2011 zasahovala jednotka celkem u 206 mimořádných událostí, z toho 187 zásahů bylo na katastru samotného města Kopřivnice, nebo místních částí. K ostatním událostem byli hasiči vysláni do Štramberku, Lichnova, Závišic, Veřovic, Mořkova a Frenštátu p. R. Největší podíl tvořily výjezdy k různým druhům technické pomoci, následovaly požáry a dopravní nehody.

Celý příspěvek

Shrnutí za poslední čtvrtletí roku a statistický přehled 2011

uvodV posledním čtvrtletí roku 2011 zasahovali hasiči u 34 událostí a jejich celkový počet se přehoupl přes 200. I když v závěru roku bývají zásahy hasičů často spojeny s rozmary počasí, tak doposud mírný průběh zimy zatím hasičům ani občanům vrásky na čele dělat nemusel. Přesto se ale, stejně jako o rok dříve, i v posledním čtvrtletí roku 2011 značně zvýšil počet dopravních nehod.
Celý příspěvek

Činnost ve 3. čtvrtletí roku 2011 a celkový souhrn od počátku roku

uvod1. října, začíná poslední čtvrtletí roku 2011. Do konce září, za první tři čtvrtletí roku, vyjížděli hasiči ve svém hasebním obvodu, celkem ke 172 událostem, z toho 70 zásahů bylo ve třetím kvartále. Nejčetnějšími výjezdy byly zásahy spojené s různými druhy technické pomoci – v letních měsících především likvidace nebezpečného hmyzu. Oproti minulému roku, kdy hasiči vyjížděli za celý rok pouze k 6-ti takovým případům, tak letos to bylo již 44x.
Celý příspěvek

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice