Činnost jednotky v 1. čtvrtletí roku 2012

201204041414_tatra-uvodZa první tři měsíce roku 2012 zasahovala jednotka hasičů města Kopřivnice celkem u 46 mimořádných událostí. Převážnou většinu z tohoto počtu tvořily zásahy spojené s různými druhy technické pomoci (34). Shodně, celkem čyřikrát, zasahovali hasiči u dopravních nehod a požárů, z nichž ke třem vyjeli během jediného dne.
Celý příspěvek

Rok 2011

Hlavní činností hasičské jednotky města Kopřivnice je zajištění výkonu služby tak, aby byl zajištěn výjezd minimálně jednoho družstva po 24 hodin denně. Na zajištění pohotovosti se podílí 21 členů jednotky.

 
uvod
 

 

V roce 2011 zasahovala jednotka celkem u 206 mimořádných událostí, z toho 187 zásahů bylo na katastru samotného města Kopřivnice, nebo místních částí. K ostatním událostem byli hasiči vysláni do Štramberku, Lichnova, Závišic, Veřovic, Mořkova a Frenštátu p. R. Největší podíl tvořily výjezdy k různým druhům technické pomoci, následovaly požáry a dopravní nehody.

Celý příspěvek

Shrnutí za poslední čtvrtletí roku a statistický přehled 2011

uvodV posledním čtvrtletí roku 2011 zasahovali hasiči u 34 událostí a jejich celkový počet se přehoupl přes 200. I když v závěru roku bývají zásahy hasičů často spojeny s rozmary počasí, tak doposud mírný průběh zimy zatím hasičům ani občanům vrásky na čele dělat nemusel. Přesto se ale, stejně jako o rok dříve, i v posledním čtvrtletí roku 2011 značně zvýšil počet dopravních nehod.
Celý příspěvek

Činnost ve 3. čtvrtletí roku 2011 a celkový souhrn od počátku roku

uvod1. října, začíná poslední čtvrtletí roku 2011. Do konce září, za první tři čtvrtletí roku, vyjížděli hasiči ve svém hasebním obvodu, celkem ke 172 událostem, z toho 70 zásahů bylo ve třetím kvartále. Nejčetnějšími výjezdy byly zásahy spojené s různými druhy technické pomoci – v letních měsících především likvidace nebezpečného hmyzu. Oproti minulému roku, kdy hasiči vyjížděli za celý rok pouze k 6-ti takovým případům, tak letos to bylo již 44x.
Celý příspěvek

Činnost ve 2. čtvrtletí a shrnutí za 1. pololetí 2011

uvodV prvním pololetí se počet zásahů jednotky přehoupl přes 100 a zastavil se na čísle 102. Ve druhém čtvrtletí hasiči vyjížděli téměř k dvojnásobnému počtu událostí ve srovnání s předchozím obdobím. Nejvyšší podíl mají zásahy spojené s různým druhem technické pomoci, ale hasiči během 2. čtvrtletí vyjížděli např. taky ke 14 požárům a 6 dopravním nehodám.
Celý příspěvek

Činnost jednotky v 1. čtvrtletí 2011

uvodBěhem prvního čtvrtletí roku 2011 zasahovala jednotka celkem u 37 mimořádných událostí. Největší podíl měly různé druhy technických pomocí, kterých bylo 21 a následovaly požáry (11). Enormní nárůst počtu výjezdů k požárům nastal na konci března, kdy hasiči během čtyř dnů vyjížděli k ohni celkem 5x. Největší podíl na tom měly požáry v přírodním prostředí.
Celý příspěvek

Rok 2010

Do roku 2010 nastoupila jednotka maximálně připravena. Plní všechny úkoly kladené na dobrovolnou jednotku kategorie JPO II, což je nejvyšší možné zařazeni dobrovolné jednotky v rámci systému požární ochrany v Česke republice a navíc je předurčena pro zásahy u dopravních nehod. Během uplynulých let prodělala jednotka obrovský rozvoj a to jak v oblasti jejího vybavení, tak i personálně.

Ke konci roku 2010 mají hasiči k dispozici následující techniku – vozidlo pro první zásah – CAS 24 T 815, velkoobjemovou cisternu CAS 32 T 148 pro zdolávání větších požárů a dopravní automobil MB Vito. Do jednotky je zařazeno celkem 21 členů, kteří zajišťují podle rozpisu služeb nepřetržitou pohotovost. 7 členů jednotky jsou zároveň profesionální hasiči a 1 člen pracuje jako záchrannář u zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

 
uvod

Celý příspěvek

Shrnutí za 4. čtvrtletí roku 2010

uvodV posledním čtvrtletí roku 2010 zasahovala naše jednotka celkem u 51 událostí. V porovnání s ostatními kvartály roku, byl enormní nárůst zejména u výjezdů k dopravním nehodám. Za poslední tři měsíce vyjeli hasiči téměř ke stejnému počtu dopravních nehod jako za první tři čtvrtletí roku 2010 dohromady. Ze statistického hlediska patří mezi nejnebezpečnější úseky silnice 1/58 mezi místními částmi Lubina a Vlčovice.
Celý příspěvek

Shrnutí za 3. čtvrtletí roku 2010

uvodVe třetím čtvrtletí zasahovala jednotka celkem u 40-ti událostí. Oproti předcházejícímu období, kdy hasiči nezasahovali u žádného požáru, si oheň vyžádal výjezd hasičů už 4. 7. 2010. U požáru statku v obci Sedlnice, kde byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu, zasahovalo společně několik hodin celkem 7 jednotek. Při dalších dvou, byť rozsahem mnohem menších požárech v bytech kopřivnických domů byly v srpnu a září zraněny celkem tři osoby.
Celý příspěvek

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice