Zásahy 2009

Archiv zásahů jednotky v roce 2009

Celkový počet zásahů: 233

Rozdělení podle druhu událostí:Statistika 2009

 • požár: 33
 • technická pomoc: 72
 • dopravní nehoda: 13
 • živelní pohroma: 84
 • únik nebezp. látek: 8
 • záchrana osob a zvířat: 12
 • planý poplach: 11

 

Počet zásahů ve 4. čtvrtletí: 54

Rozdělení podle druhu událostí:Statistika - 4q - 2009

 • požár: 6
 • technická pomoc: 32
 • dopravní nehoda: 4
 • živelní pohroma: 8
 • úniky nebezp. látek: 2
 • záchrana osob a zvířat: 2
 • planý poplach: 0

Výpis jednotlivých událostí

25. 12. 2009 – 9:36 – přejezd z předchozí události
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Záhumenní 411
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Transport pacienta do vozidla záchranné služby.

25. 12. 2009 – 8:47 – přejezd z předchozí události
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Jilemnického 987
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Transport pacienta do vozidla záchranné služby.

25. 12. 2009 – 8:08
Živelní pohroma – větrná smršť
Kopřivnice – Dělnická 455
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnicem HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Větrem vyvrácená vzrostlá bříza na střechu rodinného domu. Na místě zasahovaly společně naše jednotka s podnikovými kolegy z Tatry a s jednotkou HZS MSK ze stanice v Novém Jičíně. Byla rovněž přítomna hlídka Policie ČR. Strom byl postupně rozřezán a odstraněn. Během zásahu byla naše jednotka 2 x odvolána k jiným událostem.

24. 12. 2009 – 11:07
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Štramberk 517
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Otevření dveří rodinného domu. Na místě přítomná Policie ČR.

23. 12. 2009 – 13:07
Živelní pohroma – větrná smršť
Kopřivnice – Lubina 433
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Spadlý strom na střechu firmy. Jednotka provedla rozřezání stromu a jeho odstranění ze střechy budovy.

23. 12. 2009 – 6:25
Živelní pohroma – větrná smršť
Kopřivnice – Lubina 40
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednalo se o spadlý smrk, který při pádu strhl další větev vedle stojícího stromu a elektrické vedení. Strom byl rozřezán a odklizen z komunikace. Na místo byla povolána energetická služba.

22. 12. 2009 – 11:06
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Obránců Míru 1046
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Transport pacienta v bytovém domě.

21. 12. 2009 – 19:52
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Ignáce Šustaly 1108
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Snesení pacienta

20. 12. 2009 – 20:21
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Komenského 621
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela k otevření bytu. Majitelka bytu si zabouchla byt a uvnitř nechala zapálený adventní věnec. Na místě přítomná Policie ČR.

20. 12. 2009 – 18:59
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Štefanikova 1155
Technika: DA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Na žádost Policie ČR jednotka provedla otevření bytu.

20. 12. 2009 – 12:25
Únik nebezpečných látek – do ovzduší
Kopřivnice – Obránců Míru 400
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Únik oxidu uhelnatého z karmy v bytovém domě. Na místě došlo k přiotrávení tří osob. Hasiči pak dále provedli měření koncentrace plynu v ovzduší a přirozenou ventilaci.

18. 12. 2009 – 21:51
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Vlčovice, průmyslový park
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Únik přibližně 15 litrů benzínu. Nebezpečná látka byla ostrahou firmy včas zachycena před únikem do kanalizace. Naše jednotka provedla zasypání skrvny (cca 15×3 m) sorbentem a následný úklid komunikace.

18. 12. 2009 – 15:51
Záchrana osob a zvířat – uzavřené prostory
Kopřivnice – Erbenova 1118
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Otevření bytu s podezřením na umrtí, které se potvrdilo. Na místě Policie ČR.

15. 12. 2009 – 13:51
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Pod Morávií 1168
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Otevření bytu, na místě Policie ČR.

7. 12. 2009 – 23:13
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Záhumenní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k úniku vody v budově bývalého městského úřadu. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o masivní únik vody z prasklého topení. Na místo byl povolán chemicko-technický vůz ze stanice Nový Jičín se speciálním vysavačem. Do příjezdu HZS MSK, byla voda odčerpávána kalovým čerpadlem. Celkově jednotka provedla úklid vody ze třech místností 2. nadzemního podlaží a z obřadní síně v přízemí. Poté se vrátila na základnu.

7. 12. 2009 – 8:37
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Obránců Míru 1046
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Snesení pacienta z 2. NP k vozidlu ZZS.

6. 12. 2009 – 11:47
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Školní 947
Technika: DA – MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Otevření bytu v 4. nadzemním podlaží.

6. 12. 2009 – 11:24
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Dukelská 1063
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka pomohla RZP s naložením pacienta na nosítka a poté pacienta transportovala do vozidla ZZS.

5. 12. 2009 – 21:35
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Kpt. Nálepky 1065
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela k otevření bytu, ve kterém se měla nacházet uživatelka bytu, která nereaguje. Vstupní dveře do bytu byly otevřeny pomocí hydraulického otvírače. V bytě se nacházela nemocná uživatelka. Na místo byla povolána ZZS a po příjezdu záchranné služby byla pacientka předána zdravotníkům.

5. 12. 2009 – 15:34
Technická pomoc – náhrada nefunkčního zařízení
Štramberk – železniční stanice
Technika: CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Doplňování vody do parní lokomotivy
Fotografie ze zásahu

5. 12. 2009 – 10:39
Technická pomoc – náhrada nefunkčního zařízení
Štramberk – železniční stanice
Technika: CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Doplňování vody do parní lokomotivy
Fotografie ze zásahu

4. 12. 2009 – 14:13
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – 17. listopadu 1223
Technika: DA 12 – Avia
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice

30. 11. 2009 – přejezd z předchozí události
Živelní pohroma – větrná smršť
Kopřivnice – Obránců Míru 269
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor, JSDH Štramberk
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Z předchozí události přejela jednotka k utržené střeše na ulici Obránců Míru. Na místě byla celá střecha stržená poryvem větru a spadlá na zahradu u domu, kde poškodila další majetek. Jednotky provedly odstranění nebezpečných částí střechy a poté hasiči zajistili provizorní přístřešek aby nedošlo k poničení dalších cenných věcí i uvnitř domu.

30. 11. 2009 – 16:34
Živelní pohroma – větrná smršť
Kopřivnice – Nádražní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela k zajištění uvolněných plechů na parovodu, který vede přes pozemní komunikaci. Jednotka postupně několik plechů za pomocí rozbrušovacího kotouče odřezala a zajistila. Poté byla povolána k další události.

30. 11. 2009 – 13:25
Živelní pohroma – větrná smršť
Kopřivnice – Havlíčkova
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Reportáž KTK
Pozn.: Jednotky prováděly zajištění utržené střechy z rodinného domu. Střecha při silném větru a dopadu na zem poničila elektrické vedení a také protější dům. Střecha byla postupně odřezávána a odklizena mimo vozovku.

26. 11. 2009 – 15:07
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Palackého 604
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka provedla čerpání sklepa rodinného domu.

25. 11. 2009 – přejezd z předchozí události
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Kpt. Nálepky
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka přejela z předchozí události na žádost SOPIS FM k dalšímu požáru kontejneru. Jednalo se o dva plastové kontejnery. K likvidaci požáru byl použit opět vysokotlaký proud z CAS 24. Na obě místa se dostavil vyšetřovatel ZPP.

25. 11. 2009 – 22:36
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Kpt. Jaroše
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Požár plastového kontejneru. K likvidaci požáru byl použit vysokotlaký proud z CAS 24.

25. 11. 2009 – 22:31
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Dukelská 689
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka byla při jízdě k tomuto zásahu odvolána k jiné události.

24. 11. 2009 – 13:05
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Ignáce Šustaly 1083
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotky spolupracovaly se záchrannou službou při snesení pacienta ze 5. nadzemního podlaží.

22. 11. 2009 – 2:48
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Lubina
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka provedla zajištění místa nehody. Nehoda si vyžádala jedno zranění, které si převzala ZZS.

21. 11. 2009 – 7:21
Záchrana osob a zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Štramberská 1134
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Vyproštění dvou osob uvíznutých ve výtahu.

19. 11. 2009 – 21:05
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Alšova 1142
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice

16. 11. 2009 – 10:47
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Wolkerova 677
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Snesení pacienta z 2. nadzemního podlaží do vozidla rychlé zdravotnické pomoci.

15. 11. 2009 – 14:38
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Lubina
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost SOPIS FM k vyproštění utonulé osoby z řeky Lubiny. Po příjezdu bylo zjištěno, že se osoba nachází přibližně v polovině řeky, kde byl silný proud. Ve spolupráci s kolegy z HZS MSK byla za pomocí jístících prostředků osoba vytažena na břeh a místo zásahu bylo předáno Policii ČR.

14. 11. 2009 – 20:06
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Pod Morávií 1170
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Snesení pacienta z 8. nadzemního podlaží k vozidlu RZP Kopřivnice.

14. 11. 2009 – 4:05
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Štramberská 1090
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Snesení pacienta z 5. podlaží bytového domu.

11. 11. 2009 – 17:31
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Vlčovice 3
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela k čerpání vody, kde stoupající voda poškodila nový septik a hrozilo, že se dostane kanalizací zpět do rodinného domu. K odčerpání vody bylo použito motorové kalové čerpadlo Honda.

11. 11. 2009 – 12:40
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – Záhumenní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednalo se o dopravní nehodu osobního automobilu Škoda Octavia, které sjelo z vozovky a přerazilo několik metrů oplocení kolem rodinného domu. Na místě bylo provedeno protipožární opatření na havarovaném vozidle a řízení dopravy. Nehoda si vyžádala jednu zraněnou osobu, kterou si převzala posádka RZP Kopřivnice.

8. 11. 2009 – 18:20
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Krátká 1102
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Na žádost městské policie a SOPIS FM vyjela jednotka k otevření bytu v panelovém domě. Po domluvě s majitelem a městskou policií jednotka nezasahovala.

6. 11. 2009 – 7:55
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Husova, vedle SOU
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Dopravní nehoda osobního automobilu. Na místě byly dvě zraněné osoby, které si převzala zdravotnická záchranná služba. Jednotky provedly protipožární opatření a úklid vozovky po dopravní nehodě.

3. 11. 2009 – 21:52
Požár – nízké budovy
Lichnov 356
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru RD do obce Lichnov. Vzhledem k ne zcela přesnému nahlášenemu místu, bylo složitější místo události najít ihned. Po příjezdu na místo bylo zjištěno zakouření prostor okolo komína. Jednotka provedla vyčistění komínu a po příjezdu jednotky z NJ bylo prováděno rozebírání konstrukce sendvičové stěny mezi komínem a krbem pro zjištění ohniska požáru. Po dohašení ohniska se jednotka vrátila zpět na základnu. Škoda byla vyčíslena na 15 tisíc korun.

28. 10. 2009 – 17:06
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Ignáce Šustaly 1108
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka provedla za asistence městské policie otevření bytu.

28. 10. 2009 – 14:28
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Na Luhách
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost městské policie a operačního střediska k zajištění tlakových láhví, které leží na trávě u silnice a očividně nemají svého majitele. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o prázdnou tlakovou láhev s kyslíkem a plnou, částečně poškozenou láhev s acetylénem. Jednotka tyto tlakové láhve zajistila a předala místním technickým službám.

26. 10. 2009 – 12:51
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Sadová 881
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice

22. 10. 2009 – 16:30
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Alšova 1142
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Otevření bytu v přízemí panelového domu. Na místě přítomná městská policie.

20. 10. 2009 – 18:45
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Družební 1000
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost SOPIS FM k otevření bytu. Po příjezdu bylo zjištěno, že uvnitř bytu se nachází paní, která je silná diabetička a neotevírá. Jelikož byl byt uzamčen, byl k otevření použitý hydraulický otevírač dveří Holmatro. Paní byla nalezena na zemi při vědomí. Na místo byla povolána ZZS, které jsme pomohli snést pacientku do vozidla RLP. Poté se jednotka vrátila na základnu.

17. 10. 2009 – 8:53
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Ignáce Šustaly 1087
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice

15. 10. 2009 – 15:19
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Vlčovice, silnice I/58
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Pozn.: Dopravní nehoda osobního vozidla mimo vozovku.

15. 10. 2009 – 8:07
Živelní pohroma – větrná smršť
Kopřivnice – Mniší, směr Hukvaldy
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka likvidovala spadlé větve v úseku přibližně 0,5 km. Poté se vrátila na základnu.

15. 10. 2009 – 7:44
Živelní pohroma – větrná smršť
Kopřivnice – Alšova 1140
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednalo se o větev, která spadla vlivem těžkého sněhu a silného větru. Naše jednotka zůstala v záloze na místě události.

8. 10. 2009 – 8:11
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Krátká 1105
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost SOPIS FM k likvidaci nebezpečného hmyzu pod střechou mateřské školky. Vosí hnízdo bylo zlikvidováno ze střechy mateřské školky.

7. 10. 2009 – 0:55
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Ignáce Šustaly 1087
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka byla povolána k požáru 4 kontejnerů, po příjezdu na místo již zasahovala jednotka z Tatry a požár měla lokalizován. Jednalo se o požár jednoho plastového kontejneru.

5. 10. 2009 – 17:08
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Osvoboditelů 1214
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Požár plechového kontejneru v dřevěném přístřešku.

5. 10. 2009 – 8:49
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Vlčovice 169
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Pozn.: Jednalo se o velmi rozsáhlé vosí hnízdo v rodinném domě.

Počet zásahů v 3. čtvrtletí: 56

Rozdělení podle druhu událostí:Statistika - 3q - 2009

 • požár: 6
 • technická pomoc: 23
 • dopravní nehoda: 1
 • živelní pohroma: 20
 • úniky nebezp. látek: 2
 • záchrana osob a zvířat: 2
 • planý poplach: 2

Výpis jednotlivých událostí

30. 9. 2009 – 12:04
Záchrana osob a zvířat – z výšky, hloubky
Štramberk – arboretum
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost SOPIS FM k záchraně stáda koz, které uvízly na skalním převisu. Po příjezdu bylo zjištěno, že kozy se nacházejí na převisu již od rána a nemohou zpět. Po příjezdu lezeckého družstva profesionální jednotky z Nového Jičína byly zvířata záchráněny a jednotky se vrátily na základny.

28. 9. 2009 – 13:20
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Dukelská 1059
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Snesení pacientky do vozidla zdravotnické služby.

23. 9. 2009 – 17:27
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Mniší 73
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka likvidovala vosí hnízdo pod střechou rodinného domu.

22. 9. 2009 – 7:37
Planý poplach
Kopřivnice – Vlčovice, Průmyslový park 302
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednalo se o planý poplach. Jednotka byla v průběhu cesty odvolána.

8. 9. 2009 – 15:08
Požár – dopravní prostředky
Kopřivnice – Obránců Míru
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Pozn.: Požár osobního vozidla Š120 v motorovém prostoru.

31. 8. 2009 – 17:02
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Ke Koryčce 762
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost SOPIS FM k likvidaci vosího hnízda ve větrání kuchyňské spíže. Vzhledem k nedostupnosti bylo hnízdo likvidováno chemicky.

28. 8. 2009 – 17:05
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Štramberská 294
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka likvidovala na žádost SOPIS FM vosí hnízdo na budově Základní umělecké školy v Kopřivnici.

27. 8. 2009 – 19:06
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Obránců Míru 710
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Na žádost operačního střediska vyjela jednotka k likvidaci vos, které ohrožovaly uživatele bytu. Vosy se nacházely ve spíži v nepřístupném větrání, proto byly likvidovány chemicky.

27. 8. 2009 – 13:21
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – lesní cesta pod Červeným kamenem
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Obě jednotky byly společně odvolány cestou zpátky z předchozího zásahu k úniku ropných produktů. Jednalo se o únik provozních kapalin na lesní cestě o délce cca 400 m.

27. 8. 2009 – 12:50
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Ignáce Šustaly 1109
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednalo se o únik vody. Naše jednotka vnikla za spolupráce kolegů z Tatry po nastavovacím žebříku do bytu a bylo zjištěno, že do doby vypnutí hlavního uzávěru vody v domě byla puštěná sprcha.

27. 8. 2009 – 9:19
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Štramberk – Bařiny (mateřská škola)
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost SOPIS FM k asistenci deratizérské firmě, která prováděla likvidaci nebezpečného hmyzu na střeše mateřské školy.

26. 8. 2009 – 17:46
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Na Vápenkách 152
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Likvidace sršní na střeše rodinného domu, které ohrožovaly majitele domu.

22. 8. 2009 – 13:32
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – K. Čapka 784
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Spolupráce s posádkou záchranné služby při transportu pacienta z bytového domu do vozidla RZP.

18. 8. 2009 – 17:31
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Štramberk – Hraničky 365
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka byla na žádost SOPIS FM vyslána k likvidaci sršní, které ohrožovaly rodinu s malými dětmi. Po příjezdu bylo zjištěno, že přes vstup na půdu se dostávají sršně do obyvatelné části. Na půdě bylo nalezeno velké sršní hnízdo o rozměrem 1×1 m. Likvidace hnízda trvala více než jednu hodinu. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

17. 8. 2009 – 19:39
Požár – výšková budova
Kopřivnice – Obránců Míru 874
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka byla povolána k požáru bytu na ulici Obránců Míru. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o spálené potraviny. Naše jednotka zůstala na místě v záloze a po dobu zásahu prováděla řízení dopravy na této frekventované ulici.

16. 8. 2009 – 16:50
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Štramberk – Libotín
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost operačního střediska k likvidaci nebezpečného hmyzu do chatové oblasti na Libotíně ve Štramberku.

14. 8. 2009 – 18:00
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Mniší
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost SOPIS FM k likvidaci sršního hnízda v novostavbě v místní části Mniší.

13. 8. 2009 – 12:34
Planý poplach
Kopřivnice – Vlčovice, Průmyslový park 302
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Signalizace EPS v jednom z podniků v průmyslovém parku. Jednotka zůstala v záloze na základně.

11. 8. 2009 – 22:10
Požár – lesní, polní porost, tráva
Kopřivnice – U ZŠ Milady Horákové
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZSP Tatra
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Požár sena, likvidováno vysokotlakým proudem.

6. 8. 2009 – 11:13
Požár – signalizace EPS
Kopřivnice – Vlčovice, Průmyslový park 308
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Pozn.: Jednotka byla v průběhu jízdy odvolána. Jednalo o planý poplach.

2. 8. 2009 – 17:22
Záchrana osob, zvířat – z výšky, hloubky
Kopřivnice – Lubina (u katolického domu)
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Pozn.: Jednotka byla povolána k záchraně chlapce, který zůstal zaklíněn ve vodě pod splavem mezi deskami. Díky pohotovosti lidí kolem, může chlapec hovořit o velkém štěstí, jelikož lidé do příjezdu první jednotky drželi chlapce nad vodou. Naše jednotka byla nápomocná zdravotnické záchranné službě.

31. 7. 2009 – 15:10
Požár – nízké budovy
Příbor – Štramberská
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost SOPIS FM k požáru rodinného domu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru střechy v rekonstrukci. K likvidaci požáru byl nasazen jeden vysokotlaký proud z CAS JSDH Příbor. K úplné likvidaci musela být konstrukce střechy částečně rozebrána.

31. 7. 2009 – 11:52
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Záhumenní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Výjezd naší a tatrovácké jednotky si vyžádal větší únik provozních náplní těžkotonážního jeřábu na rozloze přibližně 20×5 m na parkovišti u bývalého MěÚ. Díky včasnému zásahu se podařilo zabránit úniku této látky do kanalizace. Na likvidaci byly použity sorbenty Perlit a Cansorb.

28. 7. 2009 – 19:51
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Mírová 662
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka likvidovala vosí hnízdo, které ohrožovalo obyvatele chaty.

28. 7. 2009 – 00:27
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Vlčovice 114
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.:Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou při transportu pacienta do vozidla RLP.

22. 7. 2009 – 19:00
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Lubina 99
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka likvidovala vosí hnízdo v garáži u rodinného domu.

19. 7. 2009 – 18:00
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Na Pinkavce
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost SOPIS FM k likvidaci vos, které ohrožovaly obyvatele rodinného domu.

16. 7. 2009 – 9:14
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Sadová 881
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela ke snesení pacienta ze 4. NP.

15. 7. 2009 – 1:47
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Pod Morávií 1315
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednalo se o otevření bytu v 9. NP.

14. 7. 2009 – 16:52
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Ženklava 31
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k likvidaci vosího hnízda, které ohrožovalo majitele rodinného domu.

13. 7. 2009 – 20:20
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Kadláčkova 1019
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Hasiči byli povolání k odstranění nebezpečných větví nad chodníkem na ul. Kadláčkově. Jedna mohutná větev byla po příjezdu jednotky již na zemi. Jelikož se na stromě nacházelo několik dalších větví, které hrozily pádem na chodník, kde projde denně několik lidí a protože výšková technika by k místu nebyla schopna dojet byl celý prostor vymezen vytyčovací páskou a byl informován odbor životního prostředí.

11. 7. 2009 – 16:54
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Francouzská 1196
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednalo se o únik vody v bytě, ve kterém se nikdo nenacházel.

7. 7. 2009 – 10:38
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Sportovní 374
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednalo se o likvidaci vosího hnízda o velikosti fotbalového míče.

6. 7. 2009 – 10:25
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Štramberská 1132
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZSP Tatra
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost SOPIS FM k likvidaci roje včel. Po průzkumu bylo zjištěno, že roj se nachází ve výšce 5. NP., proto byla povolána výšková technika. Poté byl roj odchycen.

4. 7. 2009 – 8:00
Živelní pohroma – povodně, záplavy, deště
Životice u NJ
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Článek a fotografie ze zásahu (celkem 52 x foto)
Pozn.: Jednotka prováděla čerpání a čištění studní, sklepů u 14 domů. Posledním zásahem byla asistence při pálení za kostelem v Žilině.

2. 7. 2009 – 7:59
Živelní pohroma – povodně, záplavy, deště
Jeseník nad Odrou
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Článek a fotografie ze zásahu (celkem 52 x foto)
Pozn.: Jednotka během dne prováděla čerpání a čištění sklepů a studní u 6 domů.

2. 7. 2009 – 2:08
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – 17. listopadu, u ZŠ
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Požár dvou kontejnerů.

1. 7. 2009 – 11:06
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Štefanikova, parkoviště před MěÚ
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednalo se o automobil, který zřejmě vlivem technické závady způsobil únik provozních kapalin na parkoviště.

Počet zásahů za 2. čtvrtletí: 95

Rozdělení podle druhu událostí:Statistika - 2q - 2009

 • požár: 9
 • technická pomoc: 9
 • dopravní nehoda: 4
 • živelní pohroma: 56
 • úniky nebezp. látek: 4
 • záchrana osob a zvířat: 4
 • planý poplach: 9

Výpis jednotlivých událostí

28. 6. 2009 – 22:49
Živelní pohroma – povodně, záplavy, deště
Pohotovost na stanici pro všechny JPO II a III v okrese.

27. 6. 2009 – 7:26
Živelní pohroma – povodně, záplavy, deště
Žilina, Životice u NJ
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Článek a fotografie ze zásahu (celkem 52 x foto)
Pozn.: Jednotka prováděla ve dnech 27., 28., 30. 6. odčerpávání vody ze sklepů, studní, čištění studní, 5 x odstraňování naplavenin z řeky Jičínky a asistenci při demolici rodinného domu. Celkem 37 zásahů.

26. 6. 2009 – 7:00
Živelní pohroma – povodně, záplavy, deště
Kunín
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Článek a fotografie ze zásahu (celkem 52 x foto)
Pozn.: Jednotka prováděla čerpání vody ze sklepů a čištění sklepů v 9 domech v Kuníně.

25. 6. 2009 – 3:10
Záchrana osob, zvířat – z vody
Jeseník nad Odrou
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor, JSDH Studénka, HZS MSK Nový JIčín, HZS MSK Bílovec, HZS MSK Ostrava Zábřeh a Fifejdy, HZS MSK Havířov, JSDH Starý Jičín, JSDH Ostrava-Polanka, JSDH Ostrava-Zábřeh, JSDH Ostrava-Heřmanice, JSDH Ostrava-Hrabůvka, JSDH Bílovec, HZS ČR záchranný útvar Hlučín
Článek a fotografie ze zásahu (celkem 52 x foto)
Pozn.: Jednotka na místě zásahu byla nápomocna při záchraně a evakuaci osob a prováděla týlové práce dle požadavku velitele zásahu.

25. 6. 2009 – 0:00
Živelní pohroma – povodně, záplavy, deště
Kunín
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148, DA 12 – Avia
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Starý Jičín
Článek a fotografie ze zásahu (celkem 52 x foto)
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost SOPIS do Kunína k prověření určených domů, zda se v nich nenacházejí osoby, které potřebují pomoc. Jednotka při prvotním průzkumu postižené oblasti zjistila žádost o pomoc. Vzhledem k nemožnosti se dostat mobilní technikou na místo určení se jednotka vydala pěšky se zdravotnickým vybavením vodou, která měla výšku necelý metr, k asi 200 m vzdálenému RD. Při příchodu do RD byl nalezen muž po akutní srdeční příhodě. Postiženého si okamžitě převzali hasiči a zahájili resuscitaci. Pacient byl ve vakuových nosítkách transportován do CAS 24. Poté byl postižený převezen do nemocnice v NJ. Po celou dobu převozu v CAS byla stále prováděna resuscitace. V nemocnici byl pacient předán lékařům a jednotka se vrátila zpět do Kunína, kde ve spolupráci se starostkou obce byla prováděna fyzická kontrola rodinných domů, ve kterých se měly nacházet osoby, o kterých nebylo známo, v jakém stavu se nacházejí. Všechny provedené kontroly již byly bez nutnosti zzáchrany nebo evakuace osob. Poté byla CAS 24 odvolána do Jeseníku n./O. a DA 12 společně s CAS 32 byly po domluvě s VJ vráceny zpět na základnu.

24. 6. 2009 – 22:45
Živelní pohroma – povodně, záplavy, deště
Závišice
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148, DA 12 – A30
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Štramberk, JSDH Závišice, JSDH Kopřivnice
Článek a fotografie ze zásahu (celkem 52 x foto)
Pozn.:Jednotka vyjela se všemi vozidly do obce Závišice. Na místě již zasahovala jednotka z Tatry a JSDH Štramberk s místní jednotkou Závišice. Jednotka dle pokynů VZ provedla monitoring a poté byla SOPIS Jih povolána do obce Kunín.

24. 6. 2009 – 19:41
Živelní pohroma – povodně, záplavy, deště
Ženklava
Technika: CAS 32 – T 148, CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Ženklava, JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín
Článek a fotografie ze zásahu (celkem 52 x foto)
Pozn.: Jednotka vyjela k stoupající vodě do obce Ženklava s CAS 32. Při příjezdu na místo bylo potvrzeno rychlé stoupání vody v potoku a zaplavení několika domů. Velitel družstva ihned rozhodl o záchraně osob z postižených domů, kde se bylo možno dostat s technikou. Celkem bylo záchraněno 7 osob. Mezitím dorazilo druhé družstvo s CAS 24. Vzhledem k situaci, kdy voda začala opádavat byl prováděn monitoring a poté byla jednotka přesunuta k další události.

24. 6. 2009 – 19:26
Živelní pohroma – povodně, záplavy, deště
Frenštát pod Radhoštěm – Školská čtvrť 1365, 1366, 1367, 1368, 1369
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Článek a fotografie ze zásahu (celkem 52 x foto)
Pozn.: Jednotka prováděla za pomocí kalového a plovoucího čerpadla čerpání zatopených sklepů v pěti vchodech dvou domů.

24. 6. 2009 – 18:56
Živelní pohroma – povodně, záplavy, deště
Frenštát pod Radhoštěm – Rožnovská 1161
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Článek a fotografie ze zásahu (celkem 52 x foto)
Pozn.: Jednotka provedla odčerpání vody ze sklepa a přejela k dalším událostem.

24. 6. 2009 – 17:18
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Štramberská 1125
Technika: CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Snesení pacienta z panelového domu do vozidla RZP.

24. 6. 2009 – 16:41
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Pod Bílou horou 942
Technika: CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Snesení pacienta z obytného domu do vozidla RLP.

24. 6. 2009 – 16:25
Únik nebezpečných látek – do ovzduší
Kopřivnice – Na drahách
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Pozn.:Únik plynu do ovzduší. Jedna osoba nadýchana a předána RZP k převozu do nemocnice.

24. 6. 2009 – 6:58
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Dělnická (areál ČSAD)
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost Sektorového operačního střediska Jih k úniku nafty do areálu garáží ČSAD. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o skrvnu 50×10 m. Díky rychlosti jednotky bylo včas zabráněno úniku do kanalizace. Naftová skrvna byla zlikvidována sorbentem Cansorb.

22. 6. 2009 – 21:14
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – silnice I/58, Lubina, směr Příbor
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Dopravní nehoda osobního vozidla Škoda Fabia. Na místě se nacházely zraněné osoby, které byly převezeny ZZS k ošetření do nemocnice. Hasiči provedli protipožární opatření na havarovaném vozidle, kontrolu, zda nedošlo k úniku provozních kapalin a osvětlovali místo nehody pomocí osvětlovacích stožárů na zásahových vozidlech. Během zásahu bylo rovněž nutno usměrňovat dopravu na silnici 1/58. Poté si místo události převzala jednotka HZS MSK NJ.

20. 6. 2009 – 16:55
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – křižovatka u Palárny
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela k olejové skvrně na křižovatku na pomezí Kopřivnice a Štramberka. Skvrna zřejmě od nafty o velikosti cca 50×3m byla zasypána sorbentem. Po úklidu vozovky se jednotka vrátila zpět na základnu.

20. 6. 2009 – 0:33
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Štramberk – směr Lichnov
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednalo se o spadlý strom, který zasahoval do vozovky.

17. 6. 2009 – 9:39
Dopravní nehoda – vyproštění osob
Kopřivnice – Lubina, směr Frenštát pod Radhoštěm
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZSP Tatra, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka byla povolána k dopravní nehodě do místní části Lubina. Jednotka dorazila na místo společně se záchrannou službou. Na místě se nacházela jedna zraněná osoba, která již byla z vozidla vyproštěna a byla předána do péče zdravotníkům. Jednotky poté provedly protipožární opatření. Velení zásahu bylo předáno veliteli HZS MSK Nový Jičín a jednotka se vrátila na základnu.

14. 6. 2009 – 18:13
Požár – lesní, polní porost, tráva
Lichnov
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Frenštát p. R., JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost operačního střediska ve Frýdku-Místku k požáru lesa u Frenštátu pod Radhoštěm. Jelikož byla na místo nejdříve vyslána jednotka z Frenštátu pod Radhoštěm, tak zjistila, že se nejedná o Frenštát, ale o požár na hřebenu masivu Červeného kamene v katastru obce Lichnov. Jednalo se o požár, který se rozšířil při pálení klestí. Při hašení bylo spotřebováno přibližně 15 tisíc litrů vody. Nutno podotknout, že zásah byl jak pro hasiče, tak i techniku velmi složitý, a to kvůli náročnému terénu tohoto kopce, který má nadmořkou výšku téměř 700 m. Výškové převýšení od místa postavení cisteren bylo přibližně 100 m. Dopravní vedení bylo tvořeno 5ks hadic B a od rozdělovače byly vedeny dva útočné proudy po třech, resp. dvou kusech hadic „C“.

13. 6. 2009 – 14:57
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Náměstí T. G. M
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZSP Tatra
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost SOPIS FM k odstranění suchých větví stromu, které hrozily pádem na chodník. Po příjezdu bylo zjištěno, že větve jsou ve výšce a bude zapotřebí výškova technika. Na místo byl povolán AZ 32 podnikových hasičů z Tatry. Větve byly odřezány a jednotka se vrátila na základnu.

13. 6. 2009 – 00:09
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Sluneční (les „Benčák“)
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Pozn.: Jednotka vyjela ve společném výjezdu jednotek z Tatry a Nového Jičína k pomoci záchranné službě. Na místě bylo zjištěno, že uvnitř lesa „Benčák“ se nachází zraněná osoba. Po ošetření byla osoba přenesena z lesa a přes pole asi 0,8 km k vozidlu ZZS.

12. 6. 2009 – 13:36
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Lichnov
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Hasiči ze dvou jednotek vyjeli k dopravní nehodě osobního automobilu do obce Lichnov. Automobil bez posádky byl nalezen mimo komunikaci, v asi 3m hlubokém korytě místního potoka. Hasiči na místě zabezpečili místo nehody, provedli protipožární opatření a kontrolu případného úniku provozních kapalin. Poté byl ve spolupráci s jednotkou HZS MSK Nový Jičín na místo povolán vyprošťovací automobil a vozidlo bylo vyzvednuto na břeh. Řidič může mluvit o velkém štěsí, protože při tom, jak se svým vozem putoval mimo vozovku, proletěl přímo mezi dvěma vzrostlými stromy.

10. 6. 2009 – 7:12
Planý poplach
Kopřivnice – sídliště „sever“
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela k odchytu včelího roje. Po příjezdu na místo a průzkumu nebyl na uvedeném místě výskyt roje potvrzen. Jednotka se vrátila na základnu. Zásah byl překvalifikován na planý poplach.

9. 6. 2009 – 19:24
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Školní, potraviny Hruška
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru uskladněných přepravních obalů a kartonů na nákladové rampě obchodu s potravinami na ulici Školní. K likvidaci požáru byly nasazeny 2 proudy (1× vysokotlak + 1 x „C“) z CAS 20 HZSP Tatra. Aby se vyloučily případná další skrytá ohniska, byl proveden průzkum v přilehlých prostorech, které byly po příjezdu jednotky HZS MSK z Nového Jičína prověřeny termokamerou. Po likvidaci požáru byly zakouřené prostory skladu a obchodu odvětrány přetlakovou ventilací.

6. 6. 2009 – 3:33
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Nádražní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, vyšetřovatel HZS MSK NJ
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Brzký ranní výjezd dvou kopřivnických jednotek si vyžádal požár chaty, kdy při příjezdu jednotek byla dřevěná chata zasažena celá mohutnými plameny. Při hašení požáru bylo nalezeno ohořelé tělo člověka. Po přibližně hodině byla nahlášena likvidace požáru. Jednotka po likvidaci požáru převzala místo zásahu a spolupracovala s policejními vyšetřovately. Poté se vrátila na základnu. Velkou komplikací se stal při výjezdu neukázněný řidič vozidla WV Golf, který parkoval půlkou svého vozidla před našimi vraty a znemožnil tak výjezd, nakonec díky našim šikovným řidičům se podařilo vyjet k zásahu, proto touto cestou žádáme všechny, aby si uvědomili, na kterých místech parkují svá vozidla.

4. 6. 2009 – 18:40
Záchrana osob – z výšky, hloubky
Kopřivnice
Technika: CAS 24 – T 815,
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Video z jízdy k zásahu
Pozn.: Tři jednotky hasičů, Zdravotnická záchranná služba a Police ČR byly vyslány do pátrací a záchranné akce po poraněné dívce, která se měla nacházet někde v zalesněných kopcích okolo Husovy lípy na jihovýchodním okraji města. Po cca 15 minutách byla dívka nalezena zhruba 200 m od Bezručovy vyhlídky. Ve spolupráci s posádkou ZZS byla zraněné dívce poskytnuta první pomoc a byla transportována náročným terénem ve vakuové matraci přibližně k 0,5 km vzdálenému vozidlu RZP.

31. 5. 2009 – 11:26
Planý poplach
Kopřivnice – Čsl. Armády (za Tescem)
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost SOPIS FM k požáru nízké budovy za Tescem. Během jízdy k zásahu byly jednotky odvolány. Jednalo se o planý poplach.

29. 5. 2009 – 9:39
Planý poplach (signalizace EPS)
Kopřivnice – Obránců míru 367 – Technické muzeum
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Pozn.: Jednotky hasičů byly vyslány do Technického muzea k požáru, který hlásila elektronická požární signalizace. Požár se naštěstí nepotvrdil.

19. 5. 2009 – 23:55
Planý poplach
Kopřivnice – Francouzská 1196/15
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Pozn.: Hasiči ze tří jednotek byli vysláni k ohlášenému požáru v obytném domě na Francouzské ulici. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu se požár nepotvrdil. Zásah byl překvalifikován na planý poplach a jednotky se vrátily na základny.

13. 5. 2009 – 20:11
Záchrana osob, zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Alšova 1143
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Vyproštění dvou osob z výtahu.

13. 5. 2009 – 12:40
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Wolkerova 676/5
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZSP Tatra, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru nízké budovy. Po násilném vniknutí do bytu byl nalezen v silně zakouřených prostorech uživatel bytu, který nereagoval na žádné podněty, proto byla přivolána ZZS. Jednalo se o spálené potraviny. Byt byl odvětrán přirozenou ventilací. Uživatel bytu byl převezen do nemocnice na pozorování.

7. 5. 2009 – 9:06
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Lubina 64 (u autobazaru)
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru kůlny do Frenštátu pod Radhoštěm, avšak během cesty bylo zjištěno, že se jedná o špatně nahlášené místo události. Jednotka proto byla odeslána směrem na Kopřivnici. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří dřevěná kůlna a na místě již zasahují jednotky z Příbora a Nového Jičína. Škoda byla vyčíslena na 20 tisíc korun.

1. 5. 2009 – 1:23
Dopravní nehoda – vyproštění osob
Štramberk – Novojičínská
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost SOPIS FM k dopravní nehodě osobního automobilu ve Štramberku na komunikaci směr Rybí (před odbočkou na Libotín). Po příjezdu na místo již zasahovala osádka Zdravotnické záchranné služby, která ošetřovala řidiče osobního vozidla nacházejícího se mimo havarované vozidlo. Jednotka provedla protipožární opatření, osvětlení místa nehody a předala zásah jednotce profesionální hasičů HZS MSK z Nového Jičína.

30. 4. 2009 – 17:39
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Pod Morávií 1315
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela k otevření bytu. Byt byl otevřen za pomocí speciálního nářadí na otevírání bytů.

30. 4. 2009 – 16:57
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Pod Morávií (loutkové divadlo)
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Požár odpadu u loutkového divadla.

29. 4. 2009 – 16:44
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Paseky
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice

27. 4. 2009 – 9:05
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Sedlnice – areál Čepro
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín, HZS MSK Bílovec, JSDH Sedlnice, JSDH Petřvald, JSDH Libhošť, JSDH Závišice, HZS MSK Ostrava, Hasiči Dekonta
Fotografie ze zásahu
Článek na webu HZS MSK ÚO Nový Jičín
Pozn.: Jednalo se o taktické cvičení, kdy námětem se stal únik nebezpečné látky z cisternvého vagónu. Bližší informace na webu hasicinj.cz. Cvičení se kromě jednotek požární ochrany zúčastnily i další složky integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba.

25. 4. 2009 – 20:27
Planý poplach
Příbor – Juráňova
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru porostu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení. Na místě události zasahovala rovněž hlídka Policie ČR. Zasahující jednotky byly odvolány zpět.

23. 4. 2009 – 6:18
Planý poplach
Kopřivnice – K Očnímu
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Štramberk
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru nízké budovy. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení. Všechny jednotky byly odvolány.

17. 4. 2009 – 1:04
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Karla Čapka 932
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Článek na webu HZS MSK ÚO Nový Jičín
Pozn.: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru bytu s podezřením na osobu uvnitř bytu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru bytu a těžkému zranění obyvatele, který se snažil utéct před požárem po hromosvodu ze 4. NP. Zraněný byl v péči ZZS a hasiči se mohli věnovat likvidaci požáru. K likvidaci byl použit 1 C proud z CAS 20 (HZSP Tatra) a k dohašování vysokotlaký proud z naši CAS 24. Během nuceného i přirozeného odvětrávání jednotka HZS Nový Jičín překontrolovala místo požáru termokamerou a po úplné likvidaci požáru se jednotky vrátily zpět na základny. Na místě zasahovaly dvě posádky ZZS a hlídka Policie ČR a MěP Kopřivnice.

13. 4. 2009 – 4:34
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Obránců Míru 989
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela k snesení pacienta z 8. podlaží. Pacient byl snesen k vozidlu RZP a předán záchranářům.

10. 4. 2009 – 6:53
Požár – signalizace EPS
Kopřivnice – Obránců Míru (PENNY market)
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru ohlášeným EPS. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o spálené potraviny.

6. 4. 2009 – 21:27
Technická pomoc – spolupráce s IZS
Kopřivnice – Obránců Míru 420
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka byla povolána ke snesení pacienta z 5. podlaží. Pacient byl snesen k vozidlu RZP a předán záchranářům.

5. 4. 2009 – 13:15
Požár – Popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Příbor – Choráze 1490
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Štramberk
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru výškové budovy, ale po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jednalo o spálené potraviny v jednom z bytů v panelovém domě.

3. 4. 2009 – 23:05
Záchrana osob – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 – T 815,
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Vyproštění čtyř osob uvíznutých ve výtahu.

3. 4. 2009 – 19:10
Planý poplach
Kopřivnice – Areál Tatry 1448/5, Slévárna
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 T 148
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, JSDH Příbor, HZS MSK ÚO Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k ohlášenému požáru v objektu slévárny Tafonco, dceřinné společnosti Tatra a.s. Po příjezdu na místo již zasahovala jednotka HZSP Tatra. Na místo události se postupně dostavily všechny jednotky v rámci 1. stupně požárního poplachu. Požár nebyl potvrzen.

3. 4. 2009 – 11:03
Planý poplach
Kopřivnice – Nádražní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZSP Tatra, JSDH Štramberk
Pozn.: Jednotce byl oznámen druhý výjezd. Mělo se jednat o požár nízké budovy na stejné ulici, jako byl nahlášen předchozí výjezd. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach.

3. 4. 2009 – 10:50
Planý poplach
Kopřivnice – Nádražní
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela k ohlášenému požáru u nákladového nádraží. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o hlídané pálení klestí a událost byla překvalifikována na planý poplach.Počet zásahů v 1. čtvrtletí: 28

Rozdělení podle druhu událostí:Statistika-1q-2009

 • požár: 12
 • technická pomoc: 8
 • dopravní nehoda: 4
 • živelní pohroma: 0
 • úniky nebezp. látek: 0
 • záchrana osob a zvířat: 4
 • planý poplach: 0

Výpis jednotlivých událostí

26. 3. 2009 – 10:20
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Štramberská 410
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost SOPIS Frýdek Místek k dopravní nehodě před budovou naší hasičské zbrojnice. Jednalo se o autobus, který se chtěl otočit a při vjezdu na prudký nájezd, zůstal zaklíněn. Autobus se nemohl rozjet dopředu ani dozadu. Jednotka proto provedla odtažení autobusu zpět na komunikaci a zásah ukončila.

26. 3. 2009 – 3:24
Požár – průmyslové, zeměldělské objekty, sklady
Kopřivnice – Vlčovice, průmyslový park
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Článek na webu HZS MSK ÚO Nový Jičín
Pozn.: Požár vzduchotechniky v jedné z firem v průmyslovém parku, Brose. Škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 350 tisíc korun.

24. 3. 2009 – 12:43
Požár – nízké budovy
Štramberk – K Očnímu
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor
Fotografie ze zásahu
Článek na webu HZS MSK ÚO Nový Jičín
Pozn.: Jednotka vyjela k požáru nízké budovy do Štramberka. Již při jízdě na místo události byl vidět hustý kouř. Po příjezdu na místo již zasahovala jednotka SDH Štramberk a na místo dojížděla jednotka profesionálních hasičů z NJ. Jednalo se o požár stodoly, která byla požárem zcela zničena a škodu vyšetřovatel odhadl na 80 tis. Kč. K likvidaci požáru byly použity 3C proudy. Požár byl likvidován přibližně po dvou hodinách.

23. 3. 2009 – 8:48
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Štefanikova 1074
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Otevření bytu, ve kterém se nacházela zraněná osoba. Po vstupu do bytu hasiči spolupracovali při transportu pacienta se záchrannou službou.

21. 3. 2009 – 15:09
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Pod Morávií 1315
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Požár kuchyně v 6. nadzemním podlaží výškové budovy. Došlo ke vznícení potravin na sporáku a následnému požáru digestoře. Vlivem vzniklého tepla se již začalo tavit vnitřní zařízení kuchyně. Díky včasnému zásahu obyvatel nedošlo k rozšíření požáru. Zakouřené prostory byly odvětrány přirozenou ventilací.

21. 3. 2009 – 8:18
Požár – nízké budovy
Štramberk – Bařiny
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Štramberk, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka byla povolána k požáru zahradní chaty. Jednotka dorazila na místo současně s jednotkou SDH Štramberk. Jednalo se o požár dřevěného obložení chaty, které pravděpodobně začalo hořet od krbu. Bylo nutné rozebrat obložení chaty a k uhašení byl použitý „C“ proud z CAS 8 JSDH Štramberk.

8. 3. 2009 – 13:28
Záchrana osob, zvířat – z vody
Kopřivnice – Lubina, Větřkovická přehrada
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela na pokyn operačního střediska společně s HZSP Tatra k záchraně srny, která byla uvězněna ve zbytcích ledu zamrzlé vodní hladiny. Hasiči se za použití člunu, který byl v areálu k dispozici, přiblížili k srně, vyprostili ji a přivezli na břeh. Bohužel se ji již zachránit nepodařilo.

3. 3. 2009 – 12:21
Technická pomoc – čerpání vody
Příbor – Štramberská
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Na žádost zřizovatele, města Kopřivnice, vyjela jednotka do kompostárny v Příboře k čerpání vody – nasazeno kalové čerpadlo.

1. 3. 2009 – 14:39
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Alšova 1140
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Pozn.: Jednotka vyjela k ohlášenému požáru v obytném domě na ulici Alšova. Jednalo se o zahoření odpadu ve výtahové šachtě. Na místě zasahoval HZSP Tatra, hlídka Policie ČR, naše jednotka a jednotka HZS MSK Nový Jičín, která si událost převzala. Zakouřené prostory byly odvětrány a po příjezdu výtahové služby na místo události a kontrole výtahové šachty se jednotky vrátily na základnu.

1. 3. 2009 – 9:33
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Lubina
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela na pokyn operačního střediska k dopravní nehodě osobního automobilu na LPG v místní části Lubina. Automobil se nacházel mimo komunikaci, převrácený na střeše. Byly provedeny protipožární opatření a po příjezdu jednotky HZS MSK Nový Jičín byl pomocí lanového navijáku automobil převrácen zpět na kola. Nehoda se obešla bez zranění

1. 3. 2009 – 1:22
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Pionýrská 733
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148 Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Pozn.: Jednotka vyjela k ohlášenému požáru v obytném domě na ulici Pionýrské. Po příjezdu na místo zasahovala jednotka HZSP Tatra, která provedla násilný vstup do bytu a rozvinula vysokotlaký proud. Na místě události byla rovněž hlídka Policie ČR. Z prostoru byla vyvedena jedna osoba, která se nadýchala zplodin hoření a byla přivolána ZZS. Naše jednotka provedla nucené odvětrání zakouřených prostor. Událost si převzal HZS MSK z Nového Jičína.

27.2.2009 – 13:07
Záchrana osob, zvířat ? uzavřené prostory
Kopřivnice – Smetanova
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost operačního střediska k záchraně osoby. Na místě zasahovala posádka Zdravotnické záchranné služby a jednotka HZSP Tatra.

24.2.2009 – 5:35
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Příborská 588
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor, JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka byla povolána k požáru autoservisu na Příborské ulici u nákladového nádraží. Po příjezdu na místo provedla jednotka společně HZSP Tatra průzkum v dýchací technice a k lokalizaci požáru byly rozvinuty dva vysokotlaké proudy. Na místo se postupně dostavily jednotky z Příbora a Štramberku a jednotka HZS MSK ze stanice Nový Jičín spolu s pracovníkem zjišťování příčin požáru. Hořelo v prostoru na úrovní terénu, komplikací byl výskyt nebezpečných látek nacházejících se v provozovně autodílny (oleje, barvy, pohonné hmoty).

22.2.2009 – 23:04
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Lubina, křižovatka 1/58 a 2/480
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela na pokyn operačního střediska k dopravní nehodě dvou osobních automobilů na křižovatce u motorestu v místní části Lubina. Na místě zasahovala HZSP Tatra a hlídka PČR.

14.2.2009 – 21:26
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Štramberská 1096
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Únik vody ve sklepních prostorách bytového domu po havárii na vodovodním řádu. K odčerpání vody ze zatopených prostor bylo použito kalové čerpadlo.

13.2.2009 – 19:19
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Obranců míru 712
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Závada na elektroinstalaci

7.2.2009 – 23:07
Požár – zemědělské, průmyslové objekty, sklady
Příbor – Hájov
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Štramberk
Fotografie ze zásahu
Pozn.:Jednotka vyjela na žádost SOPIS k požáru zemědělské budovy. Po příjezdu na místo události vnikli hasiči v dýchací technice do objektu a po provedení průzkumu byl k likvidaci požáru nasazen jeden C proud. Z druhé strany objektu zasahovala vysokotlakým proudem jednotka z Příbora. Na místo události se dostavila jednotka HZS MSK z Nového Jičína a JSDH města Štramberka. Zásah se obešel bez zranění, hmotná škoda byla vzhledem k tomu že se jednalo o opuštěnou budovu vyšetřovatelem vyčíslena na pouhé 3 tis. Kč.

4.2.2009 – 21:34
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Francouzská 1018
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice

31.1.2009 – 21:35
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Vlčovice, silnice 1/58
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka byla povolána k odstranění následků dopravní nehody na silnici 1/58 v místní části Vlčovice. Na místě události již byla hlídka Policie ČR. Osobní automobil Renault Clio byl převrácený na střeše v příkopu. Vozidlo bylo vyproštěno. Nehoda se obešla bez zranění.

25.1.2009 – 3:53
Požár – dopravní prostředky
Kopřivnice – Francouzská
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín

24.1.2008 – 15.13
Záchrana osob, zvířat – z výšky, z hloubky
Kopřivnice – Červený kámen
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela k záchraně zraněného lyžaře na sjezdovku Červený kámen. Zraněné osobě, která se nacházela asi v polovině trati, byla poskytnuta předlékařská první pomoc a byla transportována k lyžařské chatě?. Jednalo se o prověřovací cvičení.

12.1.2009 – 10:15
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Vlčovice
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela k odstranění ledu z vodního, kde hrozilo nebezpečí vylití vody na silnici 1/58. náhonu.

10.1.2009 – 8:52
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Ignáce Šustaly 1104
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost SOPIS F-M k požáru nízké budovy. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří zateplení a různé věci na balkoně. Škoda byla vyšetřovatelem odhadnuta na 15 tisíc korun.

8.1.2008 – 20:38
Požár – průmyslové, zemědělské objekty, sklady
Kopřivnice – Vlčovice 302
Technika: CAS 24 – T 815, CAS 32 – T 148
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Vlčovice
Fotografie ze zásahu
Pozn.: Požár vzduchotechniky na svařovně ve výrobním závodě Brose.

8.1.2009 – 8:26
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Sokolovská 407
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Požár plastového kontejneru se škodou 1 tisíc korun.

7.1.2009 – 7:53
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Francouzská 1203
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice
Pozn.: Čerpání vody z prasklých vodovodních rozvodů. K vyčerpání byly nasazeny dvě plovoucí čerpadla.

4. 1. 2009 – 11:16
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Vlčovice 150
Technika: CAS 24 – T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice

1.1.2009 – 3:43
Kopřivnice – Francouzská 1197
Technika: CAS 24 – T 815 / 1+3
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Pozn.: Jednotka vyjela na žádost SOPIS FM k vyproštění dvou osob z výtahu.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice