Zásahy 2014

30. 12. 2014 – 22:53
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Štramberská 1089
Technika: CAS 24 T 815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár potravin na sporáku, který způsobilo zranění osoby v bytě. Osoba zůstala imobilní v zakouřeném bytě. Pacientovi byla poskytnuta předlékařská péče a na místo byla povolána zdravotnická záchranná služba. Požár se naštěstí nerozšířil a nezpůsobil škodu. Byt byl přirozeně odvětrán.

27. 12. 2014 – 17:45
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Lubina 198
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Kopřivnice Lubina I, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár odpadu ve velkoobjemovém kontejneru.

27. 12. 2014 – 16:30
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Sokolovská 404
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu za asistence policie ČR.

25. 12. 2014 – 21:13
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Francouzská 1193
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu. Na místě Policie ČR.

22. 12. 2014 – 18:47
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Bezručova 647
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta z 2. NP do sanitky ZZS.

22. 12. 2014 – 8:55
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Česká 320
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu. Po dohodě se zaměstnanci DPS byt nebyl otevřen. Na místě městská policie.

20. 12. 2014 – 14:38
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Masarykovo náměstí 432
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Zpřístupnění uzamčených prostor v půdním prostoru bytového domu na žádost Policie ČR.

13. 12. 2014 – 21:40
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – Záhumenní, silnice II/480
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dopravní nehoda motocyklisty na kruhovém objezdu u Technického muzea. Po příjezdu jednotky na místo události ude již zasahovala hlídka Policie ČR a záchranná služba. Při dopravní nehodě došlo k drobnému úniku provozních kapalin. Hasiči provedli posyp sorbentem a zajistili úklid vozovky.

13. 12. 2014 – 11:39
Technická pomoc – uzavření tekoucí vody
Kopřivnice – Obránců Míru 869
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik vody v bytovém domě.

11. 12. 2014 – 12:41
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Masarykovo náměstí 650
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu na žádost ZZS.

11. 12. 2014 – 2:17
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Příborská
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár plastového kontejneru. Kontejner byl požárem zcela zničen. Škoda 7 tisíc kč.

9. 12. 2014 – 19:41
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – les Benčák
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Tisková zpráva ZZS MSK
Info: Hasiči byli vysláni k popálené osobě v lese Benčák na okraji Kopřivnice. Po příjezdu na místo se vydali společně se zdravotnickou záchrannou službou hledat zraněnou osobu. Přibližně 1 km od přístupové komunikace nalezli osobu ve velmi vážném zdravotním stavu. Po základním ošetření lékařem byl pacient transportován k vozidlu ZZS. Mezitím další hasiči prováděli vyhledávání vhodné plochy pro přistání vrtulníku. Vrtulník nakonec přistál cca 2 km od místa zásahu, na hřišti ZŠ 17. listopadu, kde byl zraněný předán letecké záchranné službě.

6. 12. 2014 – 17:29
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Karla Čapka 743
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu.

6. 12. 2014 – 8:57
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Česká 320
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Odčerpání vody z výtahové šachty.

6. 12. 2014 – 3:22
Požár – nemocnice, LDN, domovy důchodců
Kopřivnice – Česká 320
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Příbor, JSDH Sedlnice, JSDH Frenštát p. R., HZS MSK Bílovec, JSDH Trojanovice, JSDH Závišice
Fotografie ze zásahu (zdroj: HZS MSK)
Článek a foto na webu požáry.cz
Info: Požár v domě s pečovatelskou službou na ulici Česká v Kopřivnici. Požár vznikl v jedné bytové jednotce pravděpodobně vinou neopatrné manipulace s otevřeným ohněm. Plameny a zplodiny hoření způsobily škodu na zařízení, která byla odhadnuta na cca 700 tis. Kč. Uživatel, kterého z hořícího bytu zachránili až zasahující hasiči, byl v kritické stavu převezen na popáleninové centrum Fakultní nemocnice v Ostravě Porubě. K likvidaci požáru hasiči nasadili jeden C proud, následně byl celý zasažený prostor domu odvětrán přetlakovou ventilací. Vzhledem k předpokladu náročné evakuace (v domě je ubytováno zhruba 110 klientů) byl během zásahu vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Na místo události bylo povoláno celkem 9 jednotek požární ochrany. Stav v domě si naštěstí celkovou evakuaci objektu nevyžádal.

6. 12. 2014 – 2:31
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Pod zahradami 1297
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Štramberk
Info: Hasiči vyjeli k ohlášenému požáru bytu. Po provedeném průzkumu na místě zásahu bylo zjištěno, že se jedná o zahoření potravin na plotně.

5. 12. 2014 – 11:56
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Lubina 567
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor
Info: Hasiči byli vysláni k požáru rodinného domu. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k požáru kolem spalinové cesty od krbové vložky. Ve spolupráci s majitelem byly rozebrány konstrukce zasažené požárem a požár byl likvidován. Škoda na majetku byla vyčíslena předběžně na 100 tisíc korun. Ke zranění osob nedošlo.

3. 12. 2014 – 11:29
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Mniší
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dopravní nehoda nákladního automobilu, který sjel na zledovatělé silnici do příkopu a částečně zasahoval do vozovky. Hasiči zabezpečili místo nehody a povolali na místo speciální vyprošťovací automobil T 815 8×8 ze stanice Nový Jičín, který vozidlo vysvobodil a poté jej odtáhl až na nejbližší sjízdnou část silnice.

2. 12. 2014 – 17:39
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Kadláčkova 300
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta do vozidla zdravotnické záchranné služby.

2. 12. 2014 – 9:05
Požár – nízké budovy
Příbor – Jičínská 245
Technika: CAS 24 T 815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Info: Požár v bytě bytového domu. Požár byl včas likvidován a nezpůsobil žádné škody.

27. 11. 2014 – 22:41
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Mniší 72
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Mniší, JSDH Kopřivnice, JSDH Frenštát p. R., HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár ve sklepě rodinného domu. Vlivem požáru došlo k zakouření části obytné části domu, která byla nucenou ventilaci odvětrána. Požár byl uhašen práškovým hasicím přístrojem.

25. 11. 2014 – 8:34
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Lubina 199
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár biologického odpadu uloženého ve velkokapacitním ocelovém kontejneru. Likvidováno pomocí jednoho proudu. Požár se obešel beze škody.

22. 11. 2014 – 19:24
Požár – nízké budovy
Štramberk – Bařiny 765
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár ve sklepě rodinného domu. Hasiči nasadili k likvidaci požáru jeden vysokotlaký proud. K vyhledání ohniska požáru byla použita termokamera. Prostory zasažené zplodinami hoření byly následně odvětrány za použití přetlakové ventilace. Hasiči zasahovali v dýchací technice.

21. 11. 2014 – 16:37
Technická pomoc – měření koncentrací
Kopřivnice – Alšova 1146
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik plynu v jednom z uzamčených bytů. Na pokyn Policie ČR byl byt otevřen a zastaven unikající plyn ze sporáku. Byt byl přirozeně odvětrán. Výbušné koncentrace nebyly naměřeny.

21. 11. 2014 – 12:48
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Vlčovice, Průmyslový park 302
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK
Info: Únik oleje z nákladního automobilu v areálu jedné z firem v průmyslovém parku.

20. 11. 2014 – 7:29
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Česká 320
Technika: CAS 32 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu. Uvnitř bytu byla nalezena zraněná osoba, které byla poskytnuta předlékařská první pomoc a na místo byla povolána zdravotnická záchranná služba, která si osobu převzala do své péče. Na místě také Policie ČR.

17. 11. 2014 – 15:03
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Štefánikova
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik provozních kapalin z osobního automobilu v délce cca 200 m. Hasiči provedli likvidaci úniku pomocí sorbentů. Životní prostřední nebylo zasaženo.

16. 11. 2014 – 14:48
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Pod Bílou horou 941
Technika: CAS 24 T 815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu. Hasiči zajistili vstup pomocí automobilového žebříku přes pootevřené okno. Místo zásahu bylo poté předáno Policii ČR.

14. 11. 2014 – 0:32
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Dukelská 1058
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení zraněné osoby z bytu do vozidla zdravotnické záchranné služby.

8. 11. 2014 – 1:22
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obránců Míru 1306
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu za asistence Policie ČR.

7. 11. 2014 – 20:00
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Štefánikova 1156
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu za přítomnosti Policie ČR.

5. 11. 2014 – 11:00
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – O. Míru
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Únik oleje z převodovky dodávkového automobilu. Hasiči provedli likvidaci nebezpečné látky pomocí sorbentu. K ohrožení životního prostředí nedošlo.

5. 11. 2014 – 6:00
Dopravní nehoda – předlékařská pomoc
Štramberk – Nádražní
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Štramberk, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dopravní nehoda osobního vozidla a cyklisty se zraněním.

4. 11. 2014 – 11:57
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Erbenova 1118
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Spadlý strom na osobní vozidlo. Strom byl z vozidla opatrně odstraněn a následně uklizen z komunikace. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR.

2. 11. 2014 – 20:29
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – O. Míru 711
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár odpadu v kontejneru na směsný odpad. Likvidováno proudem vody z CAS 24. Včasným zásahem byl plastový kontejner uchráněn před poškozením.

1. 11. 2014 – 9:26
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Karla Čapka 954
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Pomoc zdravotnické záchranné službě při transportu pacienta z 2. podlaží do sanitky.

30. 10. 2014 – 17:10
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Dukelská 1051
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár odpadkového koše.

29. 10. 2014 – 17:42
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Vlčovice, I/58
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel mezi Lubinou a Vlčovicemi. Hasiči provedli zabezpečení místa nehody, protipožární opatření a likvidaci úniku provozních kapalin. Nehoda se obešla bez zranění a rovněž nedošlo k ohrožení životního prostředí.

28. 10. 2014 – 12:23
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Zdeňka Buriana 954
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu za asistence Policie ČR.

28. 10. 2014 – 1:10
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Vlčovice 1
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Součinnost s Policií ČR při vnikání do uzavřeného prostoru.

27. 10. 2014 – 17:53
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Obránců míru, zastávka bus
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár odpadkového koše.

21. 10. 2014 – 21:46
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Štefánikova
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport osoby z autobusu s poraněním páteře do vozidla zdravotnické záchranné služby.

19. 10. 2014 – 10:40
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Lubina 300
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace bodavého hmyzu pod střechou rodinného domu.

18. 10. 2014 – 6:26
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Ženklava
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda osobního automobilu, který sjel mimo komunikaci. Na místo byl povolán vyprošťovací automobil VYA T 815 8×8, který pomocí hydraulického nakládacího jeřábu provedl vytažení vozidla zpět na cestu.

17. 10. 2014 – 17:38
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Obránců míru
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Nehoda se obešla bez zranění. Hasiči byli vysláni k likvidaci uniklých provozních náplní z vozidel.

16. 10. 2014 19:25
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Štefánikova, Nádražní
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Únik oleje po nárazu osobního vozidla do retardéru. Olejová skvrna byla dlouhá přibližně 300 m. Hasiči provedli likvidaci provozních kapalin pomocí sorbentů. Životní prostředí nebylo ohroženo.

16. 10. 2014 – 16:18
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Lubina, I/58
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dopravní nehoda jednoho osobního automobilu s následným únikem provozních kapalin na komunikaci. Hasiči provedli likvidaci kapalin pomocí sorbentu. K ohrožení životního prostředí nedošlo. Nehoda se obešla bez zranění.

16. 10. 2014 – 9:35
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Polní 1289
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu.

15. 10. 2014 – 11:32
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Vlčovice 19
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči byli vysláni k dopravní nehodě osobního vozidla, které narazilo do rodinného domu. Na místě se nacházel vážně zraněný řidič a nezraněné další dvě osoby, které cestovaly ve vozidle. Hasiči spolupracovali při ošetřování zraněné osoby a dále zabezpečili místo dopravní nehody, provedli protipožární opatření, řídili v místě nehody dopravu a poté vyprostili vozidlo za pomocí navijaku z CAS 24. Na místě zasahovala zdravotnická záchranná služba (pozemní i letecká), Policie ČR a jednotky požární ochrany.

15. 10. 2014 – 7:24
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Štefánikova 1163
Technika: CAS 24 T 815, DA MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Únik vody z prasklého potrubí radiátoru.

14. 10. 2014 – 14:36
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – Vlčovice, I/58
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dopravní nehoda motocyklisty. Na místě ZZS a Policie ČR.

13. 10. 20114 – 14:59
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Pionýrská 737
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vos v elektrickém rozvaděči.

12. 10. 2014 – 19:18
Záchrana osob a zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Francouzská 1189
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Vyproštění osob z výtahu.

12. 10. 2014 – 5:26
Technická pomoc – uzavření tekoucí vody
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Násilné otevření bytu ve kterém byl identifikován masivní únik vody.

10. 10. 2014 – 13:40
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Nádražní
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Transport imobilní osoby.

8. 10. 2014 – 22:22
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Horní 1113
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytových dveří.

8. 10. 2014 – 15:09
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Zdeňka Buriana 955
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Únik oleje z osobního automobilu. Uniklá látka byla likvidována sorbentem. K ohrožení životního prostředí nedošlo.

2. 10. 2014 – 21:45
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Dukelská 694
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik vody v bytovém domě.

1. 10. 20114 – 9:02
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Záhumenní 34
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace sršního hnízda pod střechou budovy ZZS.

Statitska 1- 3.q 2014

Počet zásahů v 1. – 3. čtvrtletí: 172

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 29
 • technická pomoc: 108
 • dopravní nehoda: 14
 • únik nebezpečných látek: 4
 • záchrana osob a zvířat: 10
 • planý poplach: 7


Statitska 3.q 2014

Počet zásahů v 3. čtvrtletí: 66

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 7
 • technická pomoc: 50
 • dopravní nehoda: 2
 • únik nebezpečných látek: 2
 • záchrana osob a zvířat: 2
 • planý poplach: 3


Výpis jednotlivých událostí

30. 9. 20114 – 9:37
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Hřbitovní
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace sršního hnízda v náhrobku na místním hřbitově.

29. 9. 2014 – 2:07
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Kpt. Jaroše 1076
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik pohonných hmot z osobního automobilu po dopravní nehodě.

26. 9. 2014 – 8:41
Technická pomoc – uzavření tekoucí vody
Kopřivnice – Ignáce Šustaly 1109
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik vody z utrženého odvzdušňovacího ventilu. Hasiči provedli provizorní opravu a vyčkali do příjezdu instalatéra.

24. 9. 2014 – 16:30
Záchrana osob – z hloubky
Kopřivnice – Štefánikova 984
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Záchrana zraněné osoby po pádu do hloubky. Za asistence zdravotnické záchranné služby byla osoba vyproštěna a transportována do vozidla ZZS.

21. 9. 2014 – 17:01
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Lubina 300
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda na balkoně rodinného domu.

19. 9. 2014 – 14:10
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – K. Čapka 930
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta do vozidla zdravotnické záchranné služby.

19. 9. 2014 – 12:07
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Záhumenní 1148
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Akutní likvidace nebezpečného hmyzu v areálu mateřské školy.

16. 9. 2014 – 9:04
Planý poplach
Kopřivnice – I. Šustaly 1109
Technika: CAS 24 T815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín
Info: Všechny jednotky z prvního stupně požárního poplachu vyslalo operační středisko k ohlášenému kouři v instalační šachtě v bytovém domě ul. I. Šustaly. Po příjezdu na místo a průzkumu zasahující hasiči zjistili, že zdrojem kouře byla právě prováděná deratizace v prostorách domu. Událost byla překvalifikována na planý poplach a jednotky se tak mohly vrátit zpět na své základny.

15. 9. 2014 – 12:12
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Dukelská 1055
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Akutní otevření bytu za asistence Policie ČR.

12. 9. 2014 – 20:03
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obr. Míru 869
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu v ubytovně na žádost Policie ČR.

11. 9. 2014 – 18:57
Technická pomoc – uzavření tekoucí vody
Kopřivnice – Alšova 1140
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik vody v jednom z bytů v panelovém domě.

10. 9. 2014 – 20:55
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Lidická 1040
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k akutnímu otevření bytu s podezřením na osobu uvnitř. Byt nakonec nemusel byt otevřen, osoba byla nalezena v pořádku mimo domov.

9. 9. 2014 – 8:58
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Štramberská 1096
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta do vozidla zdravotnické záchranné služby.

7. 9. 2014 – 19:59
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Štramberská 1137
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu, ve kterém se nacházela osoba, která volala o pomoc. Po otevření bytu byla osobě poskytnuta předlékařská první pomoc a na místo byla povolána zdravotnická záchranná služba, která pacienta převezla k hospitalizaci.

3. 9. 2014 – 9:26
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Alšova 1140
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik vody v bytě, ve kterém se nenacházel majitel. Hasiči provedli uzavření vody v domě a vyčkali na příjezd uživatele bytu.

2. 9. 2014 – 10:55
Požár – průmyslové objekty, sklady
Kopřivnice – Vlčovice 302
Technika: CAS 24 T815, CAS 32 T815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Frenštát p. R., JSDH Vlčovice
Info: Požár filtru v odsávání vzduchotechniky. Požár byl lokalizován před příjezdem hasičů jedním hasicím přístrojem. Všichni zaměstnanci v objektu se samovolně evakuovali na volné prostranství. Požárem způsobená škoda byla vyčíslena předběžně na 25 tisíc kč.

1. 9. 20014 – 15:08
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik vody ze stropu restauračního zařízení. Po průzkumu zjištěna velká netěsnost ve svodu dešťové vody ze střechy výškové budovy.

31. 8. 2014 – 8:31
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Česká 320
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu v domě s pečovatelskou službou na žádost městské policie.

30. 8. 2014 – 8:53
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Dukelská 1053
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu na žádost Policie ČR.

29. 8. 2014 – 19:48
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár odpadu u kontejnerů.

23. 8. 2014 – 17:16
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik vody v jednom z bytů. Hasiči zajistili za asistence Policie ČR násilný vstup do bytu, který byl identifikován jako zdroj úniku a zastavili unikající vodu. Příčinou byl prasklý přívod do nádrže k WC.

21. 8. 2014 – 18:11
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Lubina 82
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Akutní likvidace sršní v rodinném domě.

21. 8. 2014 – 14:33
Dopravní nehoda – předlékařská pomoc
Štramberk
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dopravní nehoda os. automobilu a malého motocyklu. Nehoda si vyžádala 1 zranění. Zraněnou osobu si převzala do své péče ještě před příjezdem hasičů zdravotnická záchranná služba. Hasiči provedli protipožární opatření a likvidaci úniku pohonných hmot u obou vozidel. Z důvodu velmi silného provozu byla v době zásahu usměrňována doprava v místě nehody.

20. 8. 2014 – 16:41
Technická pomoc – uzavření tekoucí vody
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Únik teplé vody přes rozpadlou vodovodní baterii.

20. 8. 2014 – 10:45
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Štefánikova 1301
Technika: CAS 24 T815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace bodavého hmyzu na budově LDN.

20. 8. 2014 – 9:53
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Erbenova
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace bodavého hmyzu u vstupu do restauračního zařízení.

20. 8. 2014 – 8:36
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Obránců Míru 871
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta do vozidla zdravotnické záchranné služby.

18. 8. 2014 – 20:37
Planý poplach
Příbor – Štramberská
Technika: CAS 32 T815
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Info: Hasiči byli vysláni k požáru pole. Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení klestí.

17. 8. 2014 – 19:28
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Francouzská 1197
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu, ve kterém zůstalo nešťastnou náhodou zabouchnuto malé dítě.

15. 8. 2014 – 20:38
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Karla Čapka 753
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu. Uvnitř nemohoucí osoba.

15. 8. 2014 – 14:41
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Česká 320
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu s podezřením na možné zranění osoby uvnitř.

15. 8. 2014 – 13:59
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Osvoboditelů 1238
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu. Místo zásahu si převzala Policie ČR.

15. 8. 2014 – 11:02
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Sadová 882
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta do vozidla ZZS.

15. 8. 2014 – 0:22
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Obránců Míru 991
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení zdravotně indisponovaného pacienta do vozidla ZZS.

13. 8. 2014 – 1:57
Záchrana osob – z výšky, hloubky
Kopřivnice – Štramberská 1125
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Záchrana osoby spadlé do výkopu. Hasiči provedli ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou vyproštění osoby na scoop rámu a předali do péče zdravotníků.

12. 8. 2014 – 14:36
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Trojanovice 687
Technika: CAS 32 T815
Zasahující jednotky: JSDH Trojanovice, JSDH Frenštát p. R., JSDH Kunčice p. O., HZS MSK Nový Jičín, JSDH Čeladná, JSDH Kopřivnice,
Info: Požár dřevěné rekreační chaty. Jedna osoba byla při požáru zraněna a převezena záchrannou službou k dalšímu ošetření. Chata byla požárem z velké části zničena. Podezření na možnost, že uvnitř objektu zůstala ještě další osoba, se naštěstí nepotvrdilo.

12. 8. 2014 – 7:30
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Lubina 145
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta do vozidla záchranné služby.

11. 8. 2014 – 20:36
Požár – průmyslové objekty, sklady
Kopřivnice – Vlčovice, průmyslový park 302
Technika: CAS 24 T815, CAS 32 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Vlčovice
Info: Požár vzduchotechniky ve výrobním provozu v jednom z podniků v průmyslové zóně ve Vlčovicích.

10. 8. 2014 – 12:37
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Dělnická 455
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Odchyt užovky obecné na zahradě rodinného domu. Plaz byl po odchycení vypuštěn do volné přírody.

8. 8. 2014 – 19:49
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Karla Čapka 949
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace bodavého hmyzu pod římsou okna panelového domu.

8. 8. 2014 – 10:49
Únik nebezpečných látek – do vodní plochy
Kopřivnice – Lubina
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik ropných produktů do malého vodního toku v Lubině, u tatrovácké úpravny vod. Hasiči po příjezdu na místo postavili tři hráze ze sorpčních hadů a dalších sorpčních prostředků a zamezili úniku těchto látek do řeky Lubiny. Po dlouhém vyhledávání byl nakonec zjištěn zdroj úniku. Jednalo se o únik PHM z průmyslové zóny ve Vlčovicích. Hasiči na místě spolupracovali s pracovníky Povodí Odry, zástupci z odboru životního prostředí, státní a městskou policií.

3. 8. 2014 – 9:24
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Lubina 484
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Jednotka byla nápomocna Policii ČR při vyšetřování požáru vozidla z nočních hodin.

3. 8. 2014 – 2:08
Požár – dopravní prostředky
Kopřivnice – Lubina 484
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Lubina I, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Příbor
Fotografie ze zásahu
Info: Požár dodávky stojící v blízkosti rozvaděčů elektrické energie a plynu. Užitkový automobil byl požárem zcela zničen. K likvidaci požáru byly nasazeny dva vodní proudy (1×C, 1× vysokotlaký). Při požáru byly částečně poničeny rozvaděče stojící v okolí. Způsobená škoda vzniklá požárem je odhadnuta na 500 tisíc korun.

30. 7. 2014 – 19:15
Technická pomoc – uzavření tekoucí vody
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k úniku vody v bytovém domě, kdy již docházelo k prosakování vody do několika spodních pater domu. Byt, ve kterém byl identifikován únik, byl za přítomnosti Policie ČR násilně otevřen. Voda unikala z poškozené přívodní hadičky k WC. Únik vody byl zastaven a byt byl předán Policii ČR.

24. 7. 2014 – 19:02
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Štramberská 1090
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace sršního hnízda pod oplechováním střechy panelového domu.

23. 7. 2014 – 11:25
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Pionýrská 791
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda na objektu budovy základní školy.

21. 7. 2014 – 15:40
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Sadová
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Strom po úderu blesku. Z důvodu rizikového kácení bylo místo v okruhu několika desítek metrů zabezpečeno proti vstupu nežádoucích osob a strom bude likvidován v nejbližších hodinách specializovanou firmou. Po dohodě s odborem životního prostředí města Kopřivnice se jednotka vrátila zpět na základnu.

21. 7. 2014 – 14:37
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Štefánikova
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Zatopená místní komunikace. Po uvolnění kanálového poklopu začala voda postupně odtékat.

21. 7. 2014 – 6:48
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Kpt. Nálepky 1068
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta z bytu do vozidla ZZS.

20. 7. 2014 – 0:20
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Masarykovo náměstí 650
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu v domě s pečovatelskou službou.

17. 7. 2014 – 20:30
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – K. Čapka 951
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta z bytu do vozidla ZZS.

14. 7. 2014 – 19:27
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Záhumenní 132
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Likvidace úniku provozních náplní z vozidla.

12. 7. 2014 – 13:20
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obránců Míru 711
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu.

12. 7. 2014 – 11:52
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Na luhách 919
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Čerpání vody ze suterénu.

11. 7. 2014 – 17:26
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Obránců Míru 1050
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Čerpání vody ze suterénu bytového domu.

11. 7. 2014 – 16:59
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Erbenova 1117
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Čerpání vody ze suterénu bytového domu.

11. 7. 2014 – 16:05
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Dělnicá 455
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Čerpání vody ze zatopeného sklepa rodinného domu.

11. 7. 2014 – 15:43
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Francouzská 1186
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Čerpání vody ze suterénu bytového domu.

11. 7. 2014 – 15:22
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – K. Čapka 951
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Zatopené sklepní prostory bytového domu.

11. 7. 2014 – 13:30
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Obránců Míru 1050
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Čerpání vody ze suterénu bytového domu.

11. 7. 2014 – 12:46
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Obránců Míru 891
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Čerpání vody z výtahové šachty a suterénu obytného domu.

11. 7. 2014 – 11:18
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Kpt. Nálapeky 1071
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu na žádost Policie ČR.

10. 7. 2014 – 13:23
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Alšova 1140
Technika: CAS 24 T815, AZ 30 Ifa
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hlášen kouř z bytu. Hasiči vnikli do bytu a nalezli spící majitelku. V kuchyni bylo v troubě zapomenuté jídlo, které se pálilo. K rozšíření na troubu a vybavení kuchyně naštěstí nedošlo. Byt byl přirozeně odvětrán.

8. 7. 2014 – 20:26
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Školní
Technika: CAS 24 T815, CAS 32 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: K nahlášeným plamenům ze sklepa komerční budovy vyjížděli hasiči ze dvou jednotek. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří odpad u budovy přibližně metr pod úrovní země. Vlivem požáru došlo k zakouření vnitřních prostor budovy, které byly přirozenou cestou odvětrány. Ke škodě na majetku ani zranění osob nedošlo.

8. 7. 2014 – 19:56
Planý poplach
Kopřivnice – Alšova 1145
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Výjezd jednotek k úniku plynu v domě. Po provedeném průzkumu obytného domu nebyly naměřeny žádné koncentrace plynu. Žádná osoba, ani ohlašovatel se na místě nenacházeli. Zásah byl překvalifikován na planý poplach.

2. 7. 2014 – 23:21
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Obránců Míru 891
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Čerpání vody z výtahové šachty a suterénu obytného domu.

Statistika - 1. pol. 2014

Počet zásahů v 1. pololetí: 106

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 22
 • technická pomoc: 58
 • dopravní nehoda: 12
 • únik nebezpečných látek: 2
 • záchrana osob a zvířat: 8
 • planý poplach: 4


Statistika - 2.q 2014

Počet zásahů v 2. čtvrtletí: 60

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 7
 • technická pomoc: 38
 • dopravní nehoda: 7
 • únik nebezpečných látek: 1
 • záchrana osob a zvířat: 5
 • planý poplach: 2

Výpis jednotlivých událostí

29. 6. 2014 – 18:53
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Obránců míru 891
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Krátce po návratu jednotky z předchozí události byli hasiči vysláni na ulici Obránců míru, kde došlo k zaplavení výtahové šachty. Voda byla odčerpána pomocí kalového čerpadla.

29. 6. 2014 – 18:14
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Příborská 567
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Přitékající voda ze silnice po silném dešti ohrožovala rodinný dům. Voda však nepronikla do vnitřních prostor a zásahu jednotky tak nebylo potřeba.

23. 6. 2014 – 8:48
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Záhumenní 1161
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Odchyt roje včel ze stromu u vchodu do restauračního zařízení.

22. 6. 2014 – 22:38
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Obránců Míru 991
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta z 5. podlaží do vozidla ZZS.

22. 6. 2014 – 8:44
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Jilemnického 899
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta z patra rodinného domu do vozidla ZZS.

19. 6. 2014 – 17:41
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Alšova
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Školní hřiště

18. 6. 2014 – 17:35
Záchrana osob, zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Vyproštění čtyř osob ze zaseknutého výtahu.

17. 6. 2014 – 7:16
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obránců Míru 891
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu, ve kterém se nacházela psychicky nemocná osoba. Osoba byla předána do péče zdravotnické záchranné služby. Byt byl otevřen za asistence Policie ČR a městské policie.

15. 6. 2014 – 18:48
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Karla Čapka 747
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Volání o pomoc staré osoby po pádu na zem si vyžádalo výjezd zdravotnické záchranné služby, Policie ČR a hasičů. Žena byla po nezbytném ošetřením převezena k dalšímu ošetření do nemocnice.

15. 6. 2014 – 1:18
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Dělnická 521
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dopravní nehoda OA, které poškodilo plynovou přípojku a poté zůstalo po nehodě převráceno na boku. Hasiči provedli kontrolní měření na výskyt plynu – negativní. Na vozidle byly provedeny protipožární opatření a stabilizace vozidla. Dále hasiči provedli vnější průzkum v okolí z důvodu možného výskytu zraněné osoby, proto byl na místo povolán i policejní pes, který vyloučil přítomnost zraněné osoby v okolí nehody. K opravení plynové přípojky byla na místo povolána pohotovostní plynárenská společnost. Po předání místa zásahu Policii ČR se hasiči vrátili zpět na základny.

13. 6. 2014 – 0:36
Technická pomoc – uzavření tekoucí vody
Kopřivnice – Obránců míru 869
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik vody v jedné z bytových jednotek.

12. 6. 2014 – 17:02
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Záhumenní 1161
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Včelí roj u vchodu do restauračního zařízení.

12. 6. 2014 – 15:09
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Vlčovice, silnice I/58
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Info: Při návratu na základnu byli hasiči vyrozuměni o dopravní nehodě osobního automobilu na silnici I. třídy č. 58 mezi Lubinou a Vlčovicemi. Jednalo se o havárii vozidla, které zůstalo po nehodě převráceno na střeše. Nehoda si vyžádala jednu zraněnou osobu, kterou si převzala zdravotnická záchranná služba.

12. 6. 2014 – 14:43
Planý poplach
Kopřivnice – Štefánikova 1409
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k požáru osobního automobilu. Na místě uvedla řidička, že z pod vozidla začal vycházet kouř, avšak v době příjezdu již vozidlo nejevilo známky požáru. Hasiči provedli kontrolu termokamerou a nezjistili žádné příznaky požáru, zásah byl proto překvalifikován na planý poplach.

11. 6. 2014 – 19:17
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Obránců míru 1307
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Hasiči byli vysláni k roji včel, který se usadil na fasádě bytového domu. Včely byly předány včelaři, který provedl jejich odchyt.

11. 6. 2014 – 12:28
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Obránců míru 1307
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Hasiči byli vysláni k roji včel, který se usadil na fasádě bytového domu. Včely si převzal včelař.

11. 6. 2014 – 7:45
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – K. Čapka 933
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Během jízdy k zásahu byla jednotka operačním střediskem odvolána zpět na základnu.

7. 6. 2014 – 17:46
Dopravní nehoda – předlékařská pomoc
Ženklava 188
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k dopravní nehodě automobilu a chodce. Po příjezdu se na místě nacházela již jen zraněná osoba a svědci. Hasiči poskytli osobě nezbytnou předlékařskou pomoc a vyčkali do příjezdu zdravotnické záchranné služby, která osobu převezla do nemocnice. Poté bylo místo zásahu předáno Policii ČR a hasiči se vrátili zpět na základnu.

6. 6. 2014 – 23:36
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Štefánikova, MěÚ
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár odpadkového koše v blízkosti bankomatu.

6. 6. 2014 – 17:15
Záchrana osob – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Lidická 1036
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Záchrana jedné osoby ze zaseknutého výtahu.

6. 6. 2014 – 2:45
Požár – průmyslové objekty, sklady
Kopřivnice – Průmyslový park 302
Technika: CAS 24 T815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Frenštát p. R., JSDH Vlčovice
Info: Všechny jednotky z prvního stupně poplachu byly vyslány do jednoho z podniků v průmyslové zóně Vlčovice. V jedné z výrobních hal došlo k aktivaci systému elektrické požární signalizace. Na místě hasiči zjistili požár v systému vzduchotechniky. K jeho přesné lokalizaci byla použita termokamera. Plamenné hoření bylo eliminováno práškovými hasicími přístroji. Na místo se dostavil rovněž řídící důstojník a vyšetřovatel požárů HZS MSK. Předběžná škoda byla vyčíslena na 100 tis. Kč.

4. 6. 2014 – 18:01
Technická pomoc – otevření uzavřených prostore
Kopřivnice – Obránců míru 707
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu, ve kterém zůstalo nešťastnou náhodou zabouchnuté malé dítě.

3. 6. 2014 – 9:49
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Štefánikova 1074
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Transport pacienta do vozidla záchranné služby.

2. 6. 2014 – 14:59
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikace
Kopřivnice – Osvoboditelů
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik pohonných hmot z poškozené palivové nádrže osobního automobilu. Látka se nedostala mimo zpevněnou plochu ani do kanalizace. Na místě zasahovala rovněž hlídka Policie ČR a městské policie. Hasiči provedli posyp sorbentem a poté zajistili sběr látky.

30. 5. 2014 – 8:24
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Alšova 1142
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu, ve kterém zůstalo nešťastnou náhodou zabouchnuté malé dítě.

29. 5. 2014 – 8:34
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Jilemnického 899
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Transport pacienta do vozidla záchranné služby.

26. 5. 2014 – 19:46
Technická pomoc – odstraňování překážek
Příbor – Hájov, směr Hukvaldy
Technika: CAS 24 T815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Hájov, JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Roztříštěný strom po úderu blesku, který se v půlce rozlomil a zůstal opřený o kmen. Z důvodu blízkého vysokého elektrického vedení byl strom opatrně rozřezán a poté odklizen mimo komunikaci. Po celou dobu zásahu byla komunikace z Hájova na Hukvaldy zcela uzavřena.

22. 5. 2014 – 18:26
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Lubina 440
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik vody ze střechy čerpací stanice.

22. 5. 2014 – 13:52
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Masarykovo náměstí
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Dva roje včel. Včely byly odchyceny a předány včelaři.

21. 5. 2014 – 12:16
Záchrana osob a zvířat – z výšky, hloubky
Kopřivnice – Alšova 1139
Technika: AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Na operační středisko hasičů bylo ohlášeno, že v jednom z větracích otvorů pod střechou na panelovém domě byl zaklíněný pták. Hasiči se k němu dostali ze střechy a opatrně ho z otvoru vysvobodili.

21. 5. 2014 – 7:55
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Kpt. Nálepky 1071
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta do vozidla záchranné služby.

19. 5. 2014 – 16:19
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Obránců Míru 870
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Hasiči byli vysláni k roji včel, který se usadil v keři v blízkosti dětského hřiště.

18. 5. 2014 – 14:57
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Francouzská
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Hasiči byli vysláni k roji včel, který se usadil na fasádě bytového domu v blízkosti dětského hřiště. Včely byly odchyceny a předány včelaři.

18. 5. 2014 – 2:32
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – Záhumenní x Husova
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Úklid komunikace po dopravní nehodě dvou osobních automobilů.

16. 5. 2014 – přejezd z předchozí události
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Vlčovice 25
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Odstranění spadlého stromu u rodinného domu.

16. 5. 2014 – 10:19
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Vlčovice
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Vlčovice, JSDH Kopřivnice
fotografie ze zásahu
Info: Hasiči prováděli na žádost povodňové komise města monitoring vodního toku řeky Lubiny a týlové práce při zajišťování protipovodňové ochrany v obci Vlčovice.

16. 5. 2014 – 8:49
Technická pomoc – čerpání vody
Štramberk – Bařiny 782
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Fotografie ze zásahu
Info: Čerpání vody z kotelny v suterénu bytového domu. Voda byla odčerpána za pomocí motorového a elektrického kalového čerpadla.

15. 5. 2014 – 15:21
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Osvoboditelů 1238
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Akutní otevření bytu za asistence Policie ČR.

14. 5. 2014 – 14:48
Planý poplach
Kopřivnice – Mniší
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Mniší, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice,
Info: Hasiči byli vysláni k požáru porostu. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení. Zásah byl překvalifikován na planý poplach.

14. 5. 2014 – 7:38
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Francouzská 1196
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta do vozidla záchranné služby.

12. 5. 2014 – 23:04
Záchrana osob, zvířat – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Pod Morávií 1316
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Vyproštění dvou osob ze zaseknutého výtahu.

2. 5. 2014 – 9:55
Dopravní nehoda – vyproštění osob
Kopřivnice – 17. listopadu
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dvě jednotky byly operačním střediskem vyslány k vážné dopravní nehodě, kdy byla sražena osoba nákladním vozem. Po příjezdu na místo události již zasahovala posádka záchranné služby. Hasiči byli nápomocni zdravotníkům při ošetřování zraněné osoby a poté zajistili transport pacienta k vrtulníku letecké záchranné služby.

29. 4. 2014 – 14:13
Dopravní nehoda – úklid vozovky
Kopřivnice – Štramberská 410
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Přímo před budovou hasičské zbrojnice došlo k dopravní nehodě osobního automobilu a dodávky. Hasiči provedli zajištění místa nehody, protipožární opatření a likvidaci drobného úniku provozních náplní. V osobním vozidle byla zraněna jedna osoba, kterou odvezla záchranná služba k dalšímu ošetření. Po vyšetření nehody Policií ČR hasiči provedli uvolnění komunikace, která byla o celou dobu zásahu zcela uzavřena.

26. 4. 2014 – 14:33
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Dělnická 356
Technika: DA MB Vito
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Čerpání vody ze zatopeného sklepa rodinného domu.

24. 4. 2014 – 15:10
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Obránců míru 869
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta do vozidla záchranné služby.

23. 4. 2014 – 8:39
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Janáčkova 551
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní zajištění vstupu do rodinného domu, ve kterém se nacházela osoba vyžadující urgentní lékařskou pomoc. Na místě zasahovala rovněž hlídka městské policie a posádka záchranné služby.

22. 4. 2014 – 15:37
Technická pomoc – čerpání vody
Kopřivnice – Osvoboditelů 1214
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Čerpání vody ze sklepa panelového domu.

21. 4. 2014 – 0:01
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Francouzská 1191
Technika: CAS 24 T815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Info: Požár materiálu na balkoně. Požárem byl částečně poničen balkon. Požár byl uhašen před příjezdem jednotek.

18. 4. 2014 – 5:01
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Štefánikova
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Náraz osobního automobilu do retardéru. Vlivem nárazu došlo k proražení olejové vany a úniku oleje na pozemní komunikaci. Hasiči místo nehody zasypali sorbentem a předali městské policii a majitelce. Úklid vozovky zajistily technické služby města po odtažení vozidla.

15. 4. 2014 – 16:36
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Pabla Nerudy 209
Technika: CAS 24 T815, CAS 32 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči ze tří jednotek byli vysláni k požáru rodinného domu v řadové zástavbě. Dle ohlašovatele vycházel z okna kouř. Ten měl však na svědomí pouze zapomenutý hrnec na plotně. Díky včasnému ohlášení na tísňovou linku a zásahu hasičů nedošlo k rozšíření požáru.

14. 4. 2014 – 7:21
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Štramberská 1132
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu, ve kterém se nacházela zraněná osoba. Po otevření bytu byla osobě poskytnuta předlékařská první pomoc a na místo byla povolána zdravotnická záchranná služba, která převezla osobu k dalšímu ošetření.

14. 4. 2014 – 6:46
Požár – dopravní prostředky
Kopřivnice – Pod Zahradami
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár elektroinstalace osobního vozidla. Před příjezdem jednotky byl požár likvidován přenosným hasicím přístrojem uživatelkou vozidla. Hasiči po příjezdu provedli odpojení akumulátoru a kontrolu ohniska termokamerou. Poté místo předali vyšetřovateli příčin požárů.

13. 4. 2014 – 10:21
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Štramberská 1132
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření zamčeného bytu, ve kterém se nacházela nemohoucí osoba. Hasiči provedli otevření bytu a osobu si převzala zdravotnická záchranná služba.

10. 4. 2014 – 15:05
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Štramberk – Záuličí 183
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k akutnímu otevření domu, ve kterém se měla nacházet osoba v přímém ohrožení života. Na místě zasahoval rovněž záchranná služba a Policie ČR.

8. 4. 2014 – 13:50
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Osvoboditelů 1211
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta do vozidla záchranné služby.

5. 4. 2014 – 7:51
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – 17. listopadu 1227
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Odchyt hada v kuchyni bytu panelového domu. Jednalo se o užovku červenou, která není pro člověka nebezpečná, i tak pořádně vystrašila své „nové majitele“. Hasiči provedli odchyt hada a vyčkali příjezdu majitelky, která si hada převzala.

3. 4. 2014 – 19:07
Požár – lesní, polní porost, tráva
Kopřivnice – Lubina 65
Technika: CAS 24 T815, CAS 32 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Kopřivnice – Lubina I, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár porostu za nákladovým nádražím v Kopřivnici. V době příjezdu jednotek byla plamenným hořením zasažena plocha o velikosti asi poloviny fotbalového hřiště. K lokalizazi požáru byly nasazeny tři proudy „C“ a byla zřízena kyvadlová doprava vody cisternami. Kolem 21 hodiny se podařilo požár zlikvidovat, ale vzhledem k riziku opětovného vznícení bylo na místě ponecháno až do ranních hodin jedno družstvo s CAS 32 T 815.

3. 4. 2014 – 16:47
Záchrana osob a zvířat – z výšky, hloubky
Kopřivnice – Dolní 584
Technika: CAS 24 T815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči byli operačním střediskem vysláni k záchraně kočky ze stromu, na kterém byla dle oznamovatele pozorována již třetí den. Hasiči se za pomocí výsuvného žebříku dostali až nahoru ke zvířeti a zachránili jej.

2. 4. 2014 – 6:42
Požár – dopravní prostředky
Kopřivnice – Školní
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár osobního vozidla Škoda Felicia, který se rozšířil částečně i na dvě vedle zaparkovaná vozidla. Hasiči okamžitě po příjezdu provedli lokalizaci požáru a poté i následnou likvidaci. Při požáru došlo k většímu úniku benzínu na pozemní komunikaci. Pohonné hmoty byly včas zachyceny a nedošlo k úniku do kanalizace, životní prostředí tedy nebylo ohroženo. Požár vzniklý technickou závadou na palivovém systému způsobil škodu na třech vozidlech ve výši 20 tis. Kč.

1. 4. 2014 – 13:57
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obránců míru 1050
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu za přítomnosti Policie ČR.

Počet zásahů v 1. čtvrtletí: 46

Statistika - 1.q 2014

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 15
 • technická pomoc: 20
 • dopravní nehoda: 5
 • únik nebezpečných látek: 1
 • záchrana osob a zvířat: 3
 • planý poplach: 2

Výpis jednotlivých událostí

29. 3. 2014 – 14:19
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obránců míru 1048
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Info: Akutní otevření bytu za přítomnosti Policie ČR.

28. 3. 2014 – 2:52
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Alšova 1141
Technika: CAS 24 T815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči byli vysláni ke kouři ze stupaček. Průzkumem z bytu oznamovatelky bylo zjištěno, že kouř proniká přes stupačky z bytu v 6. NP, ve kterém se nikdo nenacházel. Hasiči proto vnikli do bytu. V silně zakouřeném bytu bylo nalezeno ohnisko požáru – požár vznikl z elektrického spotřebiče v kuchyni. Jednotky provedly likvidaci požáru a také nucené i přirozené odvětrání bytu. Místo bylo předáno vyšetřovateli požáru a Policii ČR.

26. 3. 2014 – 23:17
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Lubina
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči byli na žádost Policie ČR vysláni k dopravní nehodě osobního automobilu, u kterého došlo k proražení olejové vany a následně k havárii do stromu. Hasiči provedli protipožární opatření a likvidaci úniku oleje v délce cca 100 m. Nehoda si nevyžádala žádné zranění. Poté bylo místo dopravní nehody předáno Policii ČR.

25. 3. 2014 – 21:28
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Pod zahradami 1293
Technika: CAS 24 T815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k požáru elektroinstalace v jednom z bytů. Jednalo se o vyhoření zásuvek. Hasiči provedli kontrolu místa termokamerou, zda nedochází k šíření požáru mezi stěnami sendvičového bytového jádra. Na místo události se rovněž dostavil vyšetřovatel požáru. Pravděpodobnou příčinou bylo přetížení elektrického obvodu přípojením několika domácích spotřebičů s vysokým odběrem.

24. 3. 2014 – 15:56
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Pod Bílou horou 944
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta do vozidla ZZS.

24. 3. 2014 – 10:53
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Školní 887
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta do vozu ZZS.

23. 3. 2014 – 13:13
Požár – dopravní prostředky
Kopřivnice
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár osobního automobilu na silnici do Lichnova. po příjezdu hasičů na místo události se požár nacházel již ve třetí fázi. K likvidaci požáru byl nasazen jeden vysokotlaký proud a jeden proud C 52. Na místo se dostavil vyšetřovatel příčin požárů.

21. 3. 2014 – 17:44
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Česká 320
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu v domě s pečovatelskou službou.

19. 3. 2014 – 8:57
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – I. Šustaly 1086
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu na žádost Policie ČR.

14. 3. 2014 – 20:31
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Obránců míru
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár plastového kontejneru, likvidováno vysokotlakým proudem.

14. 3. 2014 – 13:53
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Štefánikova 1410
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik pohonných hmot z osobního automobilu. Skvrna na parkovišti byla likvidována sorbentem. K ohrožení životního prostředí nedošlo.

9. 3. 2014 – 17:42
Planý poplach
Příbor – Žižkova 372
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Příbor, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Štramberk
Info: Hasiči byli vysláni k požáru v rodinném domě. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že kouř vycházející z objektu má na svědomí pravděpodobně autobaterie, jenž explodovala při nabíjení. K požáru tedy nedošlo a událost byla překvalifikována na planý poplach

4. 3. 2014 – 21:31
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Obránců Míru 301
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta do sanitky zdravotnické záchranné služby.

4. 3. 2014 – 20:56
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Štramberská 1125
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu na žádost Policie ČR.

28. 2. 2014 – 14:33
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Pod Zahradami 1295
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu, ve kterém se nacházelo roční dítě. Byt byl za přítomnosti Policie ČR otevřen a chlapeček v pořádku předán mamince.

27. 2. 2014 – 0:11
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 T815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Štramberk
Fotografie ze zásahu
Info: Úmyslně založený požár elektroinstalace v několika patrech výškové budovy. Hasiči museli odvětrat celé schodiště a přilehlé chodby pomocí přetlakové ventilace. Na místo události se dostavil vyšetřovatel požárů Hasičského záchranného sboru a hlídka Policie ČR, která si událost převzala k dalšímu šetření.

22. 2. 2014 – 20:12
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Ignáce Šustaly 1083
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu za asistence Policie ČR.

20. 2. 2014 – 20:55
Požár – nízké budovy
Mořkov – Pastelník 585
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Mořkov, JSDH Hodslavice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Info: Požár v jednom z pokojů v rodinném domě. K likvidaci požáru byl nasazen vysokotlaký proud vody. Vzhledem k silnému zakouření zasahovali hasiči v dýchací technice. Po lokalizaci byl zasažený prostor odvětrán přetlakovou ventilací. Pravděpodobnou příčinou vzniku byla závada na elektroinstalaci. Vyšetřovatel stanovil na místě předběžnou škodu ve výši cca 30 tis. Kč.

19. 2. 2014 – 7:03
Požár – shromaždiště osob
Kopřivnice – Husova 1325
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Závada na elektroinstalaci byla příčinou výjezdu dvou jednotek do nového zdravotnického zařízení na ulici Husova. Hasiči zjistili závadu na svítidle. Provedli kontrolu termokamerou, zda se požár nešíří skrytými cestami. Po příjezdu vyšetřovatele bylo místo předáno majiteli.

19. 2. 2014 – 0:31
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Kadláčkova 1026
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka byla vyslána k otevření bytu, uvnitř kterého se nacházela zdravotně indisponovaná osoba. Hasiči zajistili otevření bytu, poté si osobu převzala záchranná služba. Hasiči pak ještě pomohli s transportem pacienta do sanitního vozidla.

16. 2. 2014 – 11:23
Požár – nízké budovy
Ženklava 36
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Ženklava, JSDH Štramberk, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár dřevěného zahradního přístřešku s uskladněným dřevem. Hasiči provedli jedním C proudem lokalizaci a poté místo požáru rozebrali a dohasili i skrytá ohniska, čímž byl požár lokalizován. Při požáru nedošlo ke zranění osob. Škoda způsobená požárem je 20 tisíc Kč.

13. 2. 2014 – 10:25
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Vlčovice, sil. I/58
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Nehoda nákladního vozidla s plně naloženými tlakovými láhvemi kyslíku, argonu, acetylénu a propan-butanu. Hasiči provedli protipožární opatření a natažení vodního proudu. Nakloněný přívěs nákladního vozidla byl stabilizován proti dalšímu pohybu. Tlakové nádoby nebyly vlivem nehody porušeny. Majitel si zajistil přeložení nákladu i postavení přívěsu zpět na kola. Po dobu překládání byla řízena doprava na hlavním silničním tahu I/58.

12. 2. 2014 – 12:01
Dopravní nehoda – uvolnění komunikace, odtažení
Kopřivnice – Lubina 368
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda dodávky mimo komunikaci. Hasiči provedli zabezpečení místa nehody a stabilizaci vozidla proti dalšímu pohybu. Z vozidla nedocházelo k úniku PHM a nijak nebránilo plynulému provozu na komunikaci. Vytažení vozidla si zajistil majitel. Ke zranění osob při nehodě nedošlo.

7. 2. 2014 – 8:35
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Štefánikova
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Hasiči zasahovali na ulici Štefánikova, kde došlo na lávce produktovodu k uvolnění několika plechů. Hasiči provedli provizorní opravu, zařízení si poté převzal jeho majitel.

2. 2. 2014 – 15:06
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – I. Šustaly 1107
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Transport pacienta z bytu do vozidla zdravotnické záchranné služby.

30. 1. 2014 – 23:27
Požár – trafostanice, rozvodny
Kopřivnice – Štefánikova 1163
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, HZSP Tatra
Fotografie ze zásahu
Info: Tři jednotky hasičů včetně speciálního hasícího automobilu s oxidem uhličitým ze stanice Nový Jičín byly vyslány k požáru trafostanice v objektu bývalé vrátnice č. 3 podniku Tatra. Prostor rozvodny byl silně zakouřen zplodinami hoření, zásah proto probíhal v dýchací technice. Hasiči za použití termokamery vyhledali ohnisko požáru a poté jej lokalizovali pomocí přenosného hasícího přístroje CO2. Poté byly vnitřní prostory zasaženého objektu odvětrány přetlakovou ventilací.

28. 1. 2014 – 20:10
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Osvoboditelů 1202
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu odkud unikala voda. Při příjezdu hasičů majitel otevřel.

23. 1. 2014 – 7:25
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Obránců míru 871
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta z bytu do vozidla zdravotnické záchranné služby.

22. 1. 2014 – 15:20
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Lidická 1036
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k úniku plynu v bytovém domě. Únik plynu byl potvrzen, hasiči ve spolupráci s policií zastavili únik a byl zajištěn uživatel bytu. Na místo se dostavila rovněž poruchová služba RWE.

19. 1. 2014 – 6:03
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Francouzská 1196
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta z bytu do vozidla zdravotnické záchranné služby.

18. 1. 2014 – 2:44
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Dukelská 693
Technika: CAS 24 T815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Dvě jednotky hasičů byly vyslány ke kouři v bytovém domě na ulici Dukelská. Zakouření domu měly na svědomí spálené potraviny, které si neuhlídal uživatel jednoho z bytů. Vnitřní prostory domu byly odvětrány.

17. 1. 2014 – 1:35
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Obránců Míru 869
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Otevření bytu, ve kterém se nacházela zdravotně indisponovaná osoba. Byt byl za přítomnosti Policie ČR otevřen. Osobu si ihned převzala přítomná zdravotnická záchranná služba.

14. 1. 2014 – 15:14
Záchrana osob – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Vyproštění osoby z výtahu.

13. 1. 2014 – 18:39
Záchrana osob – uzavřené prostory, výtah
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Vyproštění tří osob z výtahu.

12. 1. 2014 – 16:01
Planý poplach
Kopřivnice – Severní
Technika: CAS 24 T815, CAS 32 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k požáru v zahrádkářské oblasti. Již během cesty byly vidět mohutné plameny. Jednalo se však o kontrolované pálení dřevěného odpadu.

12. 1. 2014 – 10:33
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Husova 1119
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotky byly původně vyslány k požáru osobního automobilu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, ze se nejedná o požár, ale o technickou závadu na vozidle. Pomocí termokamery byl vyloučeno akutní nebezpečí vzniku požáru. Událost byla poté překvalifikována na technickou pomoc.

9. 1. 2014 – 4:44
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Kadláčkova 1020
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Transport pacienta z bytu do vozidla zdravotnické záchranné služby.

8. 1. 2014 – 19:54
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Francouzská 1196
Technika: CAS 24 T815, CAS 32 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Hlášen kouř z bytu. Po vniknutí do bytu bylo zjištěno zakouření celého bytu a nalezeny spálené potraviny v zapnuté troubě. V bytě se nikdo nenacházel. Hasiči provedli nucené odvětrání a předali místo vyšetřovateli požárů a Policii ČR.

6. 1. 2014 – 20:52
Požár – shromaždiště osob
Kopřivnice – Obránců míru 286, supermarket Penny
Technika: CAS 24 T815, CAS 32 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Dvě jednotky hasičů byly vyslány do supermarketu Penny na ulici Obránců míru, kde došlo k aktivaci elektrické požární signalizace. Po příjezdu jednotek na místo nebyly pozorovány žádné známky plamenného hoření. Hasiči proto provedli důkladný průzkum pomocí termokamery. Příčina byla nakonec nalezena v zahoření elektroinstalace v podhledu objektu.

6. 1. 2014 – 12:59
Dopravní nehoda – železniční
Kopřivnice, přejezd za MěÚ
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, HZSP SŽDC
Fotografie ze zásahu
Info: Hasiči byli vysláni k dopravní nehodě motorového vlaku a osobního vozidla na přejezdu u vjezdu do podniku Tatra a. s. Při nehodě došlo ke zranění jedné osoby, která byla převezena k dalšímu vyšetření. V době srážky cestovalo ve vlaku přibližně 10 osob, které nebyly zraněny. Na místě bylo provedeno protipožární zabezpečení. Dále hasiči prováděli řízení dopravy v místě nehody. Po příjezdu jednotky Správ železničních dopravních cest bylo místo události předáno právě této jednotce a ostatní jednotky byly vráceny zpět na základnu. Po dobu záchranných prací a vyšetřování nehody byla železniční doprava zcela zastavena.

4. 1. 2014 – 23:58
Záchrana osob – sebevražedný úmysl
Kopřivnice – Pod Morávií 1315
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k pádu z okna. Po příjezdu na místo zasahovaly již posádky zdravotnické záchranné služby a Policie ČR. Zásah si převzala Policie ČR.

3. 1. 2014 – 21:34
Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS
Kopřivnice – Francouzská 1194
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Snesení pacienta z bytu do vozidla zdravotnické záchranné služby.

3. 1. 2014 – 14:46
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Panská
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Po příjezdu na místo události provedli hasiči protipožární opatření a ohradili únik provozních kapalin z vozidla. Vzhledem ke stavu jednoho účastníka dopravní nehody musela být na místo události povolána zdravotnická záchranná služba. Po zadokumentování nehody policií provedli hasiči konečný úklid komunikace a odtáhli poškozená vozidla mimo vozovku.

2. 1. 2014 – 15:07
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Sokolovská 689
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár přikrývky u plastových kontejnerů.

2. 1. 2014 – 11:45
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Mniší
Technika: CAS 24 T815
Zasahující jednotky: JSDH Mniší, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Fotografie ze zásahu
Info: Požár boudy se dřevem u rodinného domu. Z důvodu nedostupnosti kvůli rizika poškození požární techniky hasiči provedli natažení 120 m dlouhého dopravního a útočného vedení na požářiště. Jednalo se o požár uskladněného dřeva a výrobků ze dřeva. Vlivem silného žáru došlo k poškození i přilehlého rodinného domu. Škoda způsobená požárem byla odhadnuta na 51 tisíc korun. Ke zranění civilních osob ani hasičů nedošlo.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice