Zásahy

Požár průmyslových hal - Frenštát p. R. - 11. 3. 2024

Frenštát p. R., Martinská čtvrť 1707 - Požár souboru průmyslových a skladových hal firmy zabývající se mytím plastových palet pro průmysl. Postupně byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu. Na místě zasahovalo celkem 22 jednotek požární ochrany (6 profesionálních a 16 dobrovolných). Naše jednotka zajišťovala s velkokapacitní CAS kyvadlovou a v noci pak dálkovou dopravu vody na požářiště, další členové z posádky se zapojili do hasebních prací. Jednotka zasahovala na místě události nepřetržitě cca 24 hod.

Dopravní nehoda 2 x OA - 7. 3. 2024

Kopřivnice, Vlčovice, silnice 1/58 - Dopravní nehodou dvou osobních automobilů při které došlo ke zranění celkem tří osob. Hasiči provedli zabezpečení místa nehody, protipožární zabezpečení, zásyp uniklých pohonných hmot a neodkladnou první pomoc osobám na místě události. Dvě osoby musely být transportovány sanitním vozidlem do nemocnice v Novém Jičíně. Hasiči v průběhu zásahu prováděli usměrňování dopravy a po došetření nehody ze strany Policie ČR provedli závěrečný úklid vozovky.

Požár garáže - 1. 3. 2024

Kopřivnice, Obr. míru - 1. března před 18. hodinou vyjížděly všechny jednotky z 1. stupně poplachu k požáru garáže u rodinného domu na ul. Obránců míru. Po příjezdu prvních jednotek byl již požár v plném rozsahu. Hasiči ihned rozvinuli dopravní a útočné vedení k likvidaci ohniska požáru a ochraně přilehlého rodinného domu. Ten se nakonec před plameny podařilo uchránit.

Dopravní nehoda tahače s návěsem - 12. 2. 2024

Kopřivnice, Lubina - Převrácená souprava tahače s návěsem v zatáčce za hasičskou zbrojnicí ve Větřkovicích převážející ocelové svitky. Hasiči po příjezdu na místo události zajistili místo nehody, lehce zraněnému řidiči poskytli předlékařskou první pomoc a provedli protipožární opatření. Na místo události byla povolána speciální vyprošťovací technika z krajské centrální stanice v Ostravě Zábřehu. Hasiči připravili místo pro vyprošťovací práce (mimo jiné musely být odstraněny části stromů). Před započetím vyprošťovacích prací musel být nejprve vyložen převážený náklad na náhradní soupravu. Poté hasiči za pomocí těžké techniky a pneumatických vaků opatrně převrátili převrácenou soupravu zpět na kola. Při nehodě vytekla z nádrže tahače část obsahu pohonných hmot. Kontaminaci půdy a nutný rozsah následných prací v místě nehody řešili pracovníci odboru životního prostředí ORP Kopřivnice a Povodí Odry. 

Havárie vodovodu - 19. 1. 2024

Kopřivnice, Dvořákova - Únik vody na ulici po havárii na vodovodním řadu.

Dopravní nehoda - 4. 12. 2023

Kopřivnice, Štramberská 384 - Dopravní nehoda osobního automobilu, který narazil do zaparkovaného automobilu u kraje vozovky na ulici Štramberská. Hasiči zabezpečili místo zásahu, odpojili baterii automobilu a usměrňovali provoz kyvadlově.

Záchrana z vody - 3. 12. 2023

Kopřivnice - Dvě jednotky vyjely k spadlé osobě do koryta potoka Kopřivnička. Hasiči ihned po příjezdu vytáhli podchlazenou osobu a následně ji poskytli tepelný komfort včetně prvotního zdravotnického vyšetření. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby byla osoba naložena do sanitního vozidla a transportována do nemocnice v Novém Jičíně.

Spadlý strom - 31. 10. 2023

Kopřivnice, Štefánikova - Odstranění nalomené masivní větve stromu hrozící pádem. Vzhledem k výšce stromu byl na místo povolán automobilový žebřík.

Spadlý strom - 31. 10. 2023

Kopřivnice, Komenského - Spadlý strom, který poškodil oplocení pozemku. Jednotka provedla odstranění stromu pomocí motorové pily a následně místo zásahu uklidila.

Dopravní nehoda - 17. 10. 2023

Kopřivnice, Panská - Dopravní nehoda tří osobních vozidel. Při nehodě byly zraněny tři osoby. Hasiči pomohli záchranné službě při ošetřování a transportu zraněných. Ihned po příjezdu jednotek bylo zajištěno místo nehody, bylo provedena protipožární opatření a pracovní prostor zásahu byl nasvětlen osvětlovacími stožáry z obou CAS. Zahrazením vytékajících provozních kapalin z poškozených vozidel bylo zabráněno jejich úniku mimo vozovku. Po vyšetření nehody Policií ČR zajistili hasiči úklid komunikace.

Spolupráce se složkami IZS - 12. 10. 2023

Kopřivnice, Alšova 1142 - Zajištění mobilní zástěny pro Policii ČR.

Záchrana osoby - 1. 9. 2023

Kopřivnice, Bezručova vyhlídka - Záchrana osoby po pádu z rozhledny. Hasiči na místě spolupracovali se záchrannou službou při ošetřování pacienta. Na místo události byla povolána rovněž letecká záchranná služba. Lékař z letecké posádky se dostal ke zraněnému spuštěním na laně přímo z vrtulníku. Po stabilizaci osoby zajistili hasiči její transport k sanitnímu vozidlu, které jej poté převezlo k vrtulníku. I zde asistovali hasiči při přeložení pacienta.

Dopravní nehoda motocyklu - Vlčovice, 2. 8. 2023

Kopřivnice, Vlčovice, silnice I/58 - Dopravní nehoda motocyklu na mostě přes Lubinu v místní části Vlčovice. Hasiči zajistili místo nehody a provedli likvidaci uniklých provozních náplní z havarovaného stroje. Zraněného motorkáře si převzali do péče zdravotníci z kopřivnického stanoviště ZZS.

Dopravní nehoda motorkáře - 14. 7. 2023

Kopřivnice, Záhumenní, silnice II/480 - Dopravní nehoda osobního automobilu a motocyklu. hasiči zajistili místo nehody a provedli protipožární opatření. Na místě zasahoval rovněž vrtulník letecké záchranné služby, který transportoval zraněného motorkáře na urgentní příjem fakultní nemocnice v Ostravě.

Strom nad dráty - 28. 6. 2023

Kopřivnice, Husova - Odstranění nahnutého stromu na el. vedením. Vzhledem k charakteru události musela být povolána výšková technika. Strom byl postupně odřezán z koše automobilové plošiny.

Dopravní nehoda - 22. 5. 2023

Kopřivnicw, Mniší, silnice II/486 - Dopravní nehoda motocyklu na silnici mezi Hukvaldami a Mniším. Hasiči zajistili místo nehody, spolupracovali se zdravotníky při ošetřování a transportu zraněného do vrtulníku letecké záchranné služby. Po dobu zásahu byl částečně omezen provoz na silnici II/486. Průjezd místní komunikací do části Lubina byl zastaven zcela.

Sjetý přívěs - 13. 5. 2023

Kopřivnice, Lubina - Dopravní nehoda soupravy osobního vozidla s obytným přívěsem, který sjel částečně mimo komunikaci a blokoval provoz. Hasiči pomocí pneumatických zvedacích vaků a navijáku na CAS 24 provedli jeho vytažení zpět na vozovku.

Požár trávy - 22. 3. 2023

Příbor, Paseky - Požár trávy na ploše cca 20 x 40 m. Ke likvidaci požáru nasadili hasiči dva „C“ proudy.

Požár OA - 19. 3. 2023

Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540 - Dvě jednotky byly operačním střediskem vyslány k požáru osobního vozidla poblíž zimního stadionu. V době příjezdu první jednotky hořela plamenem celá přední část osobního automobilu. K likvidaci požáru hasiči nasadili dva útočné proudy „C“. Posléze hasiči proměřili termokamerou samotný automobil a okolí.

Požár chatky - 11. 3. 2023

Příbor, Lesní - Celý 1. stupeň požárního poplachu byl operačním střediskem svolán k požáru zahradní chatky. Hasiči po příjezdu na místo události zahájili hasební práce. K likvidaci požáru byly nasazeny dva „C“ proudy, jeden do vnitř a jeden vně budovy. Musela být rozebrána část vnějšího opláštění chatky i vnitřní izolace. Průběžně byl prováděn monitoring prostoru termokamerou. Zakouřené prostory byly přirozeně odvětrány a na místo byl povolán vyšetřovatel.

Dopravní nehoda 3 x OA - 8. 3. 2023

Kopřivnice, Štramberská - Dopravní nehoda tří osobních automobilů. Dva se srazily levými stranami při jízdě proti sobě, třetím poškozeným vozidlem byl zaparkovaný automobil na kraji silnice. Nehoda se obešla bez zrnění. Hasiči provedli zajištění místa nehody, protipožární opatření a po dobu vyšetřování dopravní policií usměrňovali provoz na komunikaci. Po vyšetření pomohli s naložením nepojízdných vozidel na odtahový vůz a provedli závěrečný úklid vozovky.

Strom přes cestu - 19. 2. 2023

Kopřivnice - Vyvrácený strom přes cestu na Janíkovo sedlo.

Strom přes komunikaci - 4. 2. 2023

Kopřivnice, Čs. armády -Vyvrácený strom přes silnici II/480. Hasiči strom rozřezali pomocí motorové pily a provedli úklid komunikace. Během zásahu byla komunikace zcela uzavřena.

Požár skladu štěpky - 21. 1. 2023

Koopřivnice, Areál Tatry - Požár uskladněné štěpky ve venkovním skladu teplárny energetiky Komterm. Hasiči zajistili ve spolupráci s provozovatelem skladu realizaci opatření k zamezení dalšího šíření požáru skrytými cestami v celém skladovaném objemu. Zasažená část byl postupně vyvážena nakladačem. Hasiči prováděli průběžný monitoring termokamerou, ochlazování lžíce nakladače a dohašování štěpky.

Nalomený strom  12. 12. 2022

Kopřivnice, Kpt. Nálepky - nalomená větev vlivem sněhu.

Dopravní nehoda - 12. 12. 2022

Kopřivnice, Pánská - Dopravní nehoda osobního automobilu, který sjel mimo vozovku do koryta potoku. Hasiči zabezpečili místo dopravní nehody, zamezili úniku provozních kapalin do vody. Automobil musel být následně vytažen vyprošťovacím automobilem ze stanice Nový Jičín.

Požár skládky - 1. 11.2022

Životice u Nového Jičína - Požár odpadu na skládce. Jednotka prováděla kyvadlovou dopravy vody z požární nádrže.

Požár automobilu - 4. 8. 2022

Kopřivnice, Záhumenní - Dvě jednotky byly operačním střediskem vyslány k požáru osobního vozidla ulici Záhumenní. V době příjezdu první jednotky hořela plamenem celá přední část automobilu. K likvidaci požáru nasadili hasiči jeden útočný proud „C“, druhým proudem „C“ byla zajištěna ochrana okolí.

Požár, České Švýcarsko - 2. 8. 2022

Hřensko, Národní park České Švýcarsko - Vyslání jednotky v rámci odřadu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, který od 26. 7. 2022 zasahuje u rozsáhlého lesního požáru v prostoru Národního parku České Švýcarsko. Naše jednotka je ve vymezeném sektoru nasazena k dohašovacím pracím. Hasiči provádí průzkum, pořez nebezpečně poškozených stromů, kyvadlovou dopravu vody a hasební práce vodními proudy a zádovými vaky.

Dopravní nehoda - 11. 7. 2022

Kopřivnice, Čs. armády - Dopravní nehoda osobního automobilu na třídě Čs. armády. Vozidlo sjelo mimo vozovku, narazilo do zábradlí, které spadlo do kolejiště a následně na něj najel vlak. Hasiči na místě provedli zajištění místa nehody a protipožární opatření. Cestujícím osobního vozidla poskytli hasiči předlékařskou první pomoc. Ve vlaku se událost obešla bez zranění, ale 3 cestující z automobilu převezla záchranná služba do nemocnice k dalšímu ošetření. Dále hasiči zajistili evakuaci části cestujících z vlaku. Únik provozních kapalin z havarovaného vozidla byl likvidován sorbentem. Provoz na silnici II/480 byl po dobu zásahu částečně omezen, provoz na trati č. 325 mezi stanicemi Kopřivnice a Příbor byl zastaven zcela.

Požár potravin - 26. 6. 2022

Kopřivnice, Příčná - 4 jednotky požární ochrany z 1. stupně poplachu byly vyslány k ohlášenému požáru v bytovém domě na ulici Příčná. Průzkumem na místě hasiči zjistili požár potravin na plotně. Zasažené prostory byly zcela zaplněny kouřem bez rozeznatelné neutrální roviny. K jejich odvětrání byla nasazena přetlaková ventilace.

Dopravní nehoda - 22. 5. 2022

Kopřivnice, Lubina, silnice I/58 -Dopravní osobního vozidla, které sjelo mimo komunikaci, poškodilo sloup veřejného osvětlení, betonový sloup elektrického vedení a zůstalo ležet na boku. Ve vozidle cestovaly dvě osoby, které byly v době příjezdu jednotek již mimo vozidlo. Hasiči zajistili místo události, provedli protipožární opatření a stabilizaci vozidla. Po vyšetření nehody Policií ČR zajistili hasiči vyprotovacím automobilem z centrální stanice územního odboru Nový Jičín vyzvednutí havarovaného vozidla.

Požár domku - 22. 5. 2022

Kopřivnice, Lubina -Všechny jednotky z prvního stupně poplachu byly vyslány k požáru domku v části Sýkorec. Po příjezdu první jednotky na místo z objektu šlehaly plameny. Hasiči ihned započali s tvorbou dopravního a útočného vedení. Postupně byly k likvidaci požáru nasazeny 2 proudy „C“. Při požáru byl zraněn jeden z obyvatelů domu. Hasiči poskytovali postiženému do doby příjezdu zdravotnické záchranné služby předlékařskou první pomoc. Následně byl transportován letecky na popáleninové centrum do fakultní nemocnice v Ostravě Porubě. Během zásahu bylo uvnitř objektu nalezeno tělo bez známek života. Kvůli nestabilní konstrukci domu byla na místo vyslána jednotka z krajské centrální stanice se speciální technikou ke stabilizaci budov.

Požár bytu - 13. 4. 2022

Kopřivnice, Česká -Požár bytu v 5. patře v domě s byty zvláštního určení (dříve domov s pečovatelskou službou) na ulici České. V době příjezdu první jednotky se požár nacházel již ve třetí fázi (čili byl plně rozvinutý a z oken šlehaly plameny). Hasiči ihned po příjezdu započali s tvorbou dopravního a útočného vedení. K likvidaci požáru byl nasazen jeden útočný "C" proud. Souběžně probíhal průzkum v celém domě. Postupně bylo zachráněno nebo evakuováno desíteky osob. Několika osobám s příznaky intoxikace zplodinami hoření poskytli hasiči předlékařskou první pomoc a poté si je převzala zdravotnická záchranná služba k dalšímu ošetření. Po likvidaci požáru byla k odvětrání zasažených prostor nasazena přetlaková ventilace. Rozsah požáru a ohrožení velkého počtu osob si vyžádalo nasazení vyššího počtu hasičů a techniky. Škoda na majetku byla předběžně vyčíslena na 1 mil. Kč.

Požár tůjí - 14. 3. 2022

Kopřivnice, Lubina - Požár vzrostlých tůjí, které tvořily živý plot u rodinného domu.

Požár střechy - 9. 3. 2022

Frenštát p. R., Lomná - Obě kopřivnické automobilové cisterny byly vyslány k požáru střechy rodinného domu do Frenštátu p. R. Po příjezdu na místo se hasiči zapojili do hasebních prací a řídili se pokyny velitele zásahu. Následně bylo nutné rozebrat část střešní krytiny a proměřit konstrukci termokamerou. Posléze se jednotky postupně vracely na své základny a na místě události zůstala na dohled požářiště místní jednotka.

Únik nebezpečných látek - 1. 3. 2022

Kopřivnice, 17. listopadu 1227 - Únik motorového oleje na pozemní komunikaci. Látka se nedostala mimo vozovku, nedošlo tak k ohrožení životního prostředí. Likvidováno sorbentem.

Požár tl. láhve - 1. 3. 2022

Kopřivnice, Dukelská - Požár tlakové láhve na proban-butan používané jako zdroj pro hořák při pracích na rekonstrukci vnějšího pláště a hydroizolace bytového domu na ulici Dukelské. Po příjezdu jednotek na místo hořela láhev plamenem. K likvidaci požáru byl nasazen jeden útočný proud. Plameny poškodily i fasádu a několik oken na samotné budově. Při závěrečném průzkumu prověřili hasiči všechna potenciálně nebezpečná místa termokamerou.

Požár sklepa - 28. 2. 2022

Kopřivnice, Javorová 765 - Požár sklepní kóje, který byl uhašen práškovým hasicím přístrojem před příjezdem první jednotky. Hasiči proměřili místo požáru termokamerou a poté provedli odvětrání sklepní prostor přetlakovým ventilátorem.

Požár stromu - 23. 2. 2022

Kopřivnice - Požár samostatně strojícího mohutného stromu na okraji lesa. Místo zásahu bylo pro běžnou techniku nedostupné. Až bezprostředně ke stromu se dostala pouze terénní velkoobjemová CAS 30 na podvozku Tatra 815-7 s využitím systému podhuštění pneumatik. K likvidaci požáru byl nasazen vysokotlaký proud. Po likvidaci požáru bylo vzhledem k hrozícímu nebezpečí pádu stromu rozhodnuto o jeho pokácení. Při samotném kácení bylo směrování pádu stromu jištěno pomocí lanových úvazků a navijáku na CAS 30.

Spadlý strom - 17. 2. 2022

Kopřivnice, Obránců míru 874 - Vyvrácený strom na chodník. Hasiči strom rozřezali a zabezpečili místo zásahu.

Požár komína - 6. 2. 2022

Kopřivnice, Husova - Požár sazí v komíně. Hasiči zajistili odstavní kotle a poté pomocí komínového ježka provedli sražení karbonových usazenin v komínovém tělese.

Zahoření izolace na sloupu VN - 14.  1. 2022

Kopřivnice, zahrádkářská osada pod Bílou horou - Dvě jednotky byly operačním střediskem vyslány k požáru elektroinstalace na sloupu vysokého napětí. Oheň se nerozšířil mimo zařízení, na místo byla povolána poruchová služba rozvodných závodů. Událost byla překvalifikována na technickou pomoc.

Dopravní nehoda - 3. 1. 2022

Kořivnice, Nádražní - Dvě jednotky byly původně vysláni k požáru osobního vozidla po dopravní nehodě. Ten nakonec nebyl potvrzen. Vozidlo sjelo mimo komunikaci a poškodilo horkovodní potrubí. Nehoda se obešla bez zranění. Hasiči provedli zajištění místa nehody, protipožární opatření, byl informován provozovatel horkovodu a po vyšetření události ze strany Policie ČR úklid vozovky.

Požár OA - 4. 10. 2021

Kopřivnice, Obránců míru - Požár osobního automobilu na silnici II/482 ve směru na Nový Jičín. Po příjezdu první jednotky se požár nacházel již ve 3. fázi. Hasiči ihned rozvinuli dopravní a útočné vedení. Postupně byly k likvidaci požáru nasazeny 2 proudy „C“.

Požár svítidla - 31. 8. 2021

Kopřivnice, Husova - Dvě jednotky byly operačním střediskem vyslány k požáru elektroinstalace ve zdravotnickém středisku na ulici Husova. Ihned po příjezdu na místo vytvořili hasiči dopravní vedení s jedním útočným proudem C a s připraveným hasicím přístrojem CO2. Průzkumem byl potvrzen požár vestavného svítidla ve stropním podhledu. Díky rychlému zásahu se požár nestačil dále rozšířit. Termokamerou byly prověřeny také přilehlé mezistropní prostory pro vyloučení případného dalšího skrytého ohniska.

Vyvrácený strom - 14. 7. 2021

Frenštát p. R., Josefa Sudka - Rozštíplý strom zavěšený na drátech elektrického vedení. Hasiči strom rozřezali pomocí motorové pily. Vedení zůstalo nepoškozeno.

Dopravní nehoda - 24. 6. 2021

Kopřivnice, Obránců míru 875 - Dopravní nehoda dvou osobních automobilů z nichž jeden skončil na střeše. Hasiči zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření, odpojili autobaterie a sorbentem zasypali únik provozních kapalin. Během záchranných a likvidačních prací byla silnice průjezdná pouze jedním jízdním pruhem a řízena kyvadlově.

Dopravní nehoda - 5. 6. 2021

Štramberk, Kozina, silnice II/480 - Dopravní nehoda na silnici II/480 ve Štramberku, kde došlo ke střetu dvou protijedoucích osobních automobilů. V jednom z nich zůstala zaklíněna osoba. K jejímu vyproštění museli hasiči použít hydraulické vyprošťovací zařízení a poté ji opatrně s použitím páteřové desky transportovali z havarovaného vozidla do sanitky zdravotnické záchranné služby. Po dobu záchranných prací musela být silnice zcela uzavřena, poté byl provoz částečně, alespoň v jednom pruhu, uvolněn. Hasiči rovněž museli likvidovat únik provozních náplní z jednoho z havarovaných vozidel. 

Dopravní nehoda - 15. 5. 2021

Kopřivnice, Čs. armády - Dvě jednotky byly vyslány k zaklíněné osobě pod osobním vozidlem. Po příjezdu hasiči zahájili první pomoc společně s posádkou zdravotnické záchranné služby. Hasiči uzavřeli silnici v obou směrech a zabezpečili místo zásahu. U poškozeného vozidla odpojili AKU baterii a postavili nehodovou clonu, aby bylo zajištěno zraněné osobě soukromí před očima veřejnosti. Povaha zranění si však vyžádala na místo přivolat vrtulník letecké záchranné služby, který osobu transportoval do nemocnice. Po vyšetření nehody ze strany Policie ČR hasiči provedli úklid vozovky a vozidlo odstavili ke krajnici. Poté se obě jednotky vrátily zpět na základnu.

Požár dřeva - 12. 5. 2021

Příbor, Myslbekova - Požár dřeva za skladovacím objektem v areálu stavebnin v Příboře. K likvidaci požáru byl nasazen jeden "C" proud. Rychlým zásahem jednotek se podařilo zabránit rozšíření požáru na okolní objekty. 

Požár automobilu - 7. 5. 2021

Kopřivnice, Záhumenní - Požár nákladního automobilu na silnici II/480 v Kopřivnici. Po příjezdů hasičů na místo události byly viditelné šlehající plameny z motorového prostoru v zadní části automobilu za kabinou. K likvidaci požáru byly nasazeny dva vodní proudy „C“. Zasažený prostor byl průběžně kontrolován termokamerou, aby se objevily všechny případná skrytá ohniska. Po celou dobu zásahu musela být silnice v obou směre zcela uzavřena.

Desinfekce stanice HZS - 10. 4. 2021

Kopřivnice, průmyslový park Vlčovice - Dezinfekce stanice HZS pomocí dekontaminačního termogenerátoru Swingfog SN 50.

Vyvrácený strom - 5. 4. 2021

Kopřivnice, Čs. armády - Větrem vyvrácený strom na vozovku. Hasiči strom rozřezali motorovou pilou a odklidili mimo komunikaci.

Požár kůlny - 29. 3. 2021

Kopřivnice, Lubina - Požár zděné kůlny u rodinného domu. K požáru byly vyslány všechny jednotky z prvního stupně poplachu (Stanice HZS MSK Kopřivnice a dobrovolné jednotky Kopřivnice, Lubina I, Příbor). Po příjezdu na místo hasiči ihned rozvinuli dopravní a útočné vedení. K likvidaci požáru byly postupně nasazeny celkem tři vodní proudy. Celý zásah probíhal v dýchací technice. Aby se předešlo rozšíření požáru na přiléhající rodinný dům, byl celý prostor průběžně monitorován termokamerami. Následně byl celý prostor vyklizen a odvětrán.

Uvolněné plechy na střeše - 11. 3. 2021

Kopřivnice, Husova 1340 - Uvolněné plechy na střeše krytého bazénu. Hasiči plechy provizorně opravili a vrátili se zpět na základnu.

Odstranění rampouchů - 14. 2. 2021

Kopřivnice, Obránců míru 761 - Odstranění rampouchů ohrožujících pod nimi ležící chodník. Hasiči zabezpečili místo zásahu a přivolali na místo automobilový žebřík. Poté byly rampouchy odstraněny a po celou dobu zásahu byla doprava řízena kyvadlově.

Dopravní nehoda - 10. 2. 2021

Kopřivnice, Vlčovice (silnice I/58) - Jednotka byla vyslána k požáru jednoho osobního automobilu. K zahoření v motorovém prostoru došlo po střetu z protijedoucím vozidlem. Požár byl uhašen před příjezdem jednotky přenosným hasicím přístrojem z kolem jedoucího vozidla. Hasiči zabezpečili místo události, odpojili AKU baterii a provedli protipožární zabezpečení. Po došetření nehody ze strany Policie ČR bylo jedno vozidlo naloženo na vůz odtahové služby a druhé odtlačeno mimo vozovku. Po celou dobu zásahu byla doprava řízena kyvadlově obecní policií.

Dezinfekce objektu - 26. 1. 2021

Kopřivnice, Průmyslová zóna (stanice HZS MSK) - Dezinfekce kopřivnické profesionální stanice pomocí dekontaminačního termogenerátoru Swingfog SN 50.

Požár komína - 18. 1. 2021

Veřovice 633 - Komplikovaným zásahem se stal původně ohlášený požár sazí v komíně v domku v obci Veřovice. Stav a průběh požáru si vyžádal částečné rozebrání konstrukce střechy. Hasiči museli zásahovat v dýchací technice a pomocí termokamery vyhledávat skrytá ohniska k hoření. Ke slovu se dostalo i speciální hasící zařízení Cobra, se kterým přijela jednotka HZS ze stanice ve Slezská v Ostravě.

Otevření uzavřených prostor - 24. 12. 2020

Kopřivnice, Erbenova 1118 - Akutní otevření vstupních dveří do bytu za přítomnosti Policie ČR. Uvnitř se nacházela zraněná osoba. Hasiči zajistili předlékařskou první pomoc a na místo byla povolána zdravotnická záchranná služba. Hasiči následně vypomohli s transportem pacienta do sanitního vozidla.

Spadlý strom - 24. 12. 2020

Kopřivnice, U vodojemu 845 - Spadlý strom na vedení vysokého napětí. Na místo byla povolána rovněž poruchová služba rozvodných závodů, která zajistila vypnutí elektrické energie. Poté byl strom odstraněn.

Dopravní nehoda - 23. 10. 2020

Kopřivnice, Lubina 45 - Dopravní nehoda osobního automobilu, který sjel mimo pozemní komunikaci a narazil do dalšího zaparkovaného vozidla u rodinného domu. Při nehodě byla zraněna jedna osoba, které byla poskytnuta předlékařská pomoc a poté byla předána do péče posádky zdravotnické záchranné služby. Hasiči zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření, odpojili autobaterie a sorbentem zasypali únik provozních kapalin. Po zadokumentování nehody Policií ČR bylo vozidlo naloženo na vůz odtahové služby. Během záchranných a likvidačních prací byla silnice průjezdná pouze jedním jízdním pruhem a řízena kyvadlově.

Čerpání vody - 13. 10. 2020

Kopřivnice, Dělnická 455 - Zatopený sklep v rodinném domě. Hladina vody dosahovala do výšky cca 30 centimetrů. K odčerpání vody hasiči použili motorové kalové čerpadlo.

Tekoucí voda z pole - 13. 10. 2020

Kopřivnice, Lubina 84 - Tekoucí voda z pole do rodinného domu. Hasiči vytvořili provizorní hráz z několika kusů k sobě spojených vodou napuštěných hadic. Poté byl na žádost velitele zásahu vyslán dopravní automobil pro sedm kusů pytlů s pískem, které posloužily k odklonění vody spolu s provizorní hrází.

Dopravní nehoda - 9. 10. 2020

Kopřivnice, Vlčovice, silnice I/58 - Dopravní nehoda osobního automobilu, které skončilo mimo komunikaci. V době příjezdu jednotek na místo události se řidič již nacházel v péči zdravotníků záchranné služby. Hasiči zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a zkontrolovali případný únik provozních náplní z havarovaného vozidla. Po došetření nehody bylo vozidlo postaveno zpět na cestu pomocí speciálního vyprošťovacího automobilu T 815 VVN 8×8 se stanice v Novém Jičíně.

Dopravní nehoda - 5. 10. 2020

Štramberk, silnice III/4821 - Dopravní nehoda osobního automobilu na silnici II/4821 mezi Závišicemi a Štramberkem, který sjel mimo komunikaci a zůstal převrácený na střeše. Při nehodě byla zraněna jedna osoba. Hasiči po příjezdu k události zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a zkontrolovali případný únik provozních kapalin. Po zadokumentování nehody Policií ČR byl na místo povolán vyprošťovací automobil T 815 VVN z novojičínské stanice, který pak vyzdvihl vozidlo a přemístil tak, aby nezasahoval do vozovky. Během vyprošťovacích prací byla silnice zcela uzavřena.

Únik provozních kapalin - 5. 10. 2020

Kopřivnice, Štramberská 436 - V ranních hodinách byla kopřivnická jednotka vyslána k převrácenému sklápěcímu návěsu v uhelných skladech, kde došlo vlivem poškození k úniku velkého množství hydraulického oleje. Hasiči místo úniku zasypali sorpčním materiálem a poté byli nápomocni z úklidem převáženého materiálu. Postavení soupravy zpět na kola si zajistil provozovatel vozidla externí firmou.

Spadlý strom - 4. 10. 2020

Kopřivnice, Husova 1119 - Spadlý strom na chodník a částečně i budovu obchodu. Hasiči strom pořezali pomocí motorové pily, místo zásahu uklidili a poté provedli kontrolu střechy objektu, zda nedošlo k jejímu poškození.

Zlomený javor - 3. 10. 2020

Kopřivnice, Francouzská - Spadlý strom na pozemní komunikaci, který poškodil plastový kontejner. Hasiči strom pořezali pomocí motorové pily a cestu zprůjezdnili.

Zlomená vrba - 3. 10. 2020

Kopřivnice, Mniší - Zlomená větev vrby. Padající části stromu zdemolovaly hlavní uzávěr plynu a přívod elektrřiny do rodinného domu. Hasiči po příjezdu na místo provedli detekci možného úniku plynu z poškozeného zařízení a přes operační středisko si vyžádali příjezd pohotovostní služby distributora plynu. Jednotka Kopřivnice byla v průběhu zásahu odvolána na další událost ve městě. Na místě byla ponechána jednotka SDH Mniší.

Uvolněný plech - 3. 10. 2020

Kopřivnice, Krátká - Uvolněné oplechování balkónu v 7. podlaží bytového domu.

Nalomená vrba - 3. 10. 2020

Kopřivnice, K. Čapka - Nalomená větev vrby hrozící pádem na cestu. Hasiči větev bezpečně strhli, rozřezali motorovou pilou a odklidili mimo komunikaci.

Nalomená větev - 3. 10. 2020

Kopřivnice, Vlčovice - Nalomená větev vrby zasahující do jednoho jízdního pruhu silnice 1/58. Hasiči větev rozřezali motorovou pilou a odklidili z komunikace.

Nalomený strom - 3. 10. 2020

Závišice, silnice II/482 - Spadlý strom zasahující do silnice. Hasiči strom odstranili pomocí motorové pily a odklidili z vozovky. Po celou dobu zásahu řídili dopravu na místě události.

Vyvrácený strom - 3. 10. 2020

Kopřivnice, Obránců míru - Vyvrácený strom na chodníku. Hasiči strom odstranili pomocí motorové pily.

Vyvrácený strom - 3. 10. 2020

Kopřivnice, Sportovní - Vyvrácený a zavěšený strom na zahradě rodinného domu. Hasiči strom rozřezali pomocí motorové pily a odklidili.

Vyvrácené dopravní značky - 3. 10. 2020

Kopřivnice, 17. listopadu - Spadlá dopravní značka. Došlo k poškození zaparkovaných automobilů.

Nehoda motocyklu - 9. 9. 2020

Kopřivnice, Lubina - Hasiči ze dvou jednotek byli vysláni k dopravní nehodě v místní části Lubina u odbočky na parkoviště pod přehradou, kde došlo k nehodě motocyklu. Řidič utrpěl středně těžká poranění. Hasiči zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření, byli zdravotníkům nápomocni při ošetřování pacienta a zajistili místo pro přístání vrtulníku letecké záchranné služby na nedalekém parkovišti.

Čerpání vody - 7. 9. 2020

Kopřivnice, Česká 497 - Zatopený sklep v rodinném domě. Hasiči vyčerpali vodu pomocí motorového kalového čerpadla.

Zasažené osoby el. proudem - 2. 9. 2020

Kopřivnice, Lubina 597 - Dvě jednotky hasičů byly vyslány do místní části Lubina k dvěma osobám zasaženým elektrickým proudem. Po příjezdu na místo zásahu už byly obě zasažené osoby v péči zdravotnické záchranné služby. Hasiči zabezpečili místo zásahu a prověřili místo, kde k zasažení osob došlo. Jednotky požární ochrany jsou vysílány k takovým událostem především za účelem vytažení osob z nebezpečného prostředí, samozřejmostí je následná asistence záchranné službě s ošetřováním pacienta nebo při kardiopulmonální resuscitaci.

Dopravní nehoda - 31. 8. 2020

Kopřivnice, Vlčovice, Průmyslový park - Dopravní nehoda autobusu a osobního automobilu. Po příjezdu na místo události zajistili hasiči místo nehody a provedli protipožární opatření. Na unikající provozní kapaliny byl použit sorpční posyp. Nehoda se obešla bez zranění.

Požár potravin - 29. 8. 2020

Příbor, U Tatry 1487 - Spálené potraviny na sporáku uvnitř jednoho z bytů v panelovém domě. Díky včasnému zásahu hasičů se požár dále nerozšířil, tudíž nedošlo k větším škodám na majetku.

Sesuv svahu - 21. 6. 2020

Kopřivnice, Lubina 249 - Přesně devět minut po sedmé hodině ranní byl kopřivnické jednotce ohlášen sesuv půdy v místní části Lubina. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o masivní sesuv na silnici a vyvrácené stromy na rodinné domy. Hasiči zabezpečili místo zásahu a evakuovali obyvatele dvou okolních domů. V průběhu zásahu stále docházelo k dalším sesuvům půdy a pádům stromů, proto byl na místo přivolán statik. Kvůli nestabilitě terénu nebylo možné provést odstranění stromů, a proto se komunikace uzavřela a na místě zůstala pouze místní jednotka, která nadále prováděla monitoring místa zásahu.

Čerpání vody - 18. 6. 2020

Veřovice 162 - Zatopený sklep v rodinném domě. Hasiči vyčerpali vodu pomocí motorového kalového čerpadla.

Dopravní nehoda - 11. 6. 2020

Kopřivnice, Lubina, silnice 1/58 - Hasiči ze dvou jednotek byli vysláni k dopravní nehodě dvou vozidel na silnici první třídy č. 58 mezi Kopřivnicí a Příborem. Hasiči zajistili místo nehody a provedli protipožární opatření. V jednom z vozidel zůstaly dvě osoby, které hasiči šetrně vyprostili za použití páteřové desky a předali záchranné službě k dalšímu ošetření. Po zadokumentování a vyšetření nehody ze strany Policie ČR byla vozidla odstraněna mimo komunikaci a hasiči poté provedli závěrečný úklid vozovky včetně likvidace uniklých provozních náplní.

Transport pacienta - 27. 5. 2020

Kopřivnice, Vlčovice 129 - Na žádost posádky zdravotnické záchranné služby vyjela kopřivnická jednotka do místní části Vlčovice k transportu pacienta. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že zraněná osoba utrpěla vážné poranění, které si vyžadovalo letecký transport. Hasiči asistovali zdravotníkům při ošetřovaní a poté přenesli pacienta do vrtulníku, který přistál na nedaleké travnaté ploše.

Čerpání vody - 26. 5. 2020

Kopřivnice, Lubina 421 - Zatopený sklep v rodinném domě. Hasiči vyčerpali vodu pomocí motorového a elektrického kalového čerpadla.

Únik neznámé látky do vodního toku - 4. 5. 2020

Kopřivnice, Mniší 138 - Hasiči byli operačním střediskem vysláni k průzkumu na vodním toku Lubinka, kde bylo pozorováno zabarvení tekoucí vodu neznámého původu. Na místě byl rovněž zástupce odboru životního prostředí úřadu ORP Kopřivnice. Látka byla identifikována jako vodou rozpustná nátěrová hmota. Další šetření je v kompetenci příslušných úřadů.

Požár - 20. 4. 2020

Veřovice - Požár dřevěného přístavku u rodinného domu. K jeho likvidaci nasadili hasiči dva útočné proudy. Podařilo se zabránit přeskočení ohně na stromy stojící v bezprostřední blízkosti a sousední rodinný dům.

Požár trávy - 18. 4. 2020

Trojanovice - Požár trávy na louce o ploše cca 100 x 100 metrů. Hasiči k uhašení použili několik vodních proudů. Doprava vody na požářiště byla zajištěna velkokapacitními cisternami. Čerpací stanoviště bylo zřízeno u hasičské zbrojnice v Trojanovicích.

Požár trávy - 17. 4. 2020

Příbor, Hájov - Požár trávy na louce o ploše cca 20 x 20 metrů. Hasiči k likvidaci použili vysokotlaký proud.

Požár lesního porostu - 7. 4. 2020

Štramberk, Závišická 44 - Požár lesa na ploše 20 x 20 metrů. Hasiči k uhašení použili dva vysokotlaké proudy a na závěr zasaženou oblast prolili z lafetové proudnice umístěné na nástavbě vozidla.

Požár kůlny, garáže a střechy - 7. 4. 2020

Lichnov 320 - Dvě cisterny z kopřivnické zbrojnice byly vyslány k požáru hospodářské budovy v obci Lichnov. Na požár hromady dřeva, kůlny, garáže a střechy přístavby rodinného domku hasiči nasadili několik vodních proudů. K rozebírání střechy byla povolána rovněž výšková technika ze stanice v Novém Jičíně. Celý prostor byl průběžně monitorován termokamerami. K dopravě hasební vody byla zřízená kyvadlová doprava z čerpacího stanoviště u hasičské zbrojnice ve Frenštátu p.R..

Požár hospodářské budovy - 4. 4. 2020

Trojanovice - Jednotka byla vyslána jako posila s velkoobjemovou cisternou k požáru hospodářské budovy v obci Trojaniovice. Hořelo v areálu bývalého zemědělského družstva v němž mělo své prostory několik firem. Zasažena byla jednopodlažní budova o velikosti asi 20 x 15 m. Hasiči nasadili ke zkrocení plamenů a ochraně požárem nezasažených částí několik vodních proudů, použita byla rovněž výšková technika. K dohašení skrytých ohnisek musela být postupně rozebíraná střešní konstrukce. Celý prostor byl průběžně monitorován termokamerami. K dopravě hasební vody byla zřízená kyvadlová doprava z čerpacího stanoviště u hasičské zbrojnice v Trojanovicích.

Požár stromů - 3. 4. 2020

Příbor, Frenštátská - Požár několika stromů vysazených podél silnice vedoucí z Příbora směrem na Kopřivnici. Hasiči k likvidaci použili vysokotlaký proud. Po dobu zásahu byla silnice neprůjezdná v obou směrech.

Požár trávy - 28. 3. 2020

Kopřivnice, Lubina - Požár trávy na louce o ploše cca 30 x 30 metrů. Požár byl lokalizován občany před příjezdem první jednotky. K úplnému dohašení byl použit proud z nárazníkového monitoru na velkoobjemové cisternové automobilové stříkačce, jimž byla prolita celá plocha požářiště.

Požár chatky - 17. 3. 2020

Příbor, Hukvaldská 1071 - Jednotka byla vyslána k požáru dřevěné chatky na okraji města Příbora. Hasiči zasahovali v dýchacích přístrojích a požár uhasili během několika minut, poté proměřili okolí pomocí termokamery.

Dopravní nehoda - 29. 2. 2020

Bordovice, silnice II/483 - Dopravní nehoda dvou osobních vozidel a autobusu. Po příjezdu jednotek na místo události se všechna vozidla nacházela mimo pozemní komunikaci. Hasiči zabezpečili místo zásahu, provedli protipožární opatření a silnici zcela uzavřeli. Řidiči obou osobních vozidel vyvázli bez zranění a ještě před příjezdem první jednotky byli mimo svá vozidla. Bohužel několik pasažérů zůstalo uvězněných v autobuse a jedna z cestujících utrpěla zranění, které si vyžadovalo transport leteckou záchrannou službou. Hasiči vyprostili zraněnou osobu skrz rozbité okno na páteřové desce, následně pomohli ven i dalším pasažérům. Na místo byla povolána speciální technika v podobě jeřábu a vyprošťovacího automobilu z krajské centrální stanice v Ostravě. Po došetření nehody ze strany Policie ČR hasiči uklidili pozemní komunikaci a vrátili se zpět na základnu.

Požár stavební buňky - 28. 2. 2020

Kopřivnice, Vlčovice - Požár stavební buňky, která se již při příjezdu první jednotky nacházela zcela v plamenech. Hasiči natáhli hadicové vedení a požár během několika minut dostali pod kontrolu. Během dohašování skrytých ohnisek byla konstrukce postupně rozebírána a proměřována termokamerou.

Dopravní nehoda tří vozidel - 26. 2. 2020

Kopřivnice - Dopravní nehoda tří osobních automobilů. Hasiči provedli protipožární zabezpečení, odpojili AKU baterii a provedli likvidaci provozních náplní pomocí sorpčního posypu. Po zdokumentování nehody ze strany Policie ČR hasiči místo zásahu uklidili a poté všechna vozidla odtlačili mimo pozemní komunikaci. Po celou dobu zásahu byl provoz řízen kyvadlově hlídkou městské policie.

Dopravní nehoda - 17. 2. 2020

Štramberk, Nádražní (železniční přejezd P10217) - Dopravní nehoda automobilu, který narazil na železničním přejezdu do závory a urazil ji. Jednotka zabezpečila místo dopravní nehody, provedla protipožární zajištění, odpojila AKU baterii a provedla kontrolu na únik provozních náplní. Řidič vozidla byl vyšetřen přivolanou posádkou zdravotnické záchranné služby. Po zdokumentování nehody ze strany policie hasiči odstranili havarovaný automobil z kolejiště, také odstranili uraženou závoru a poté provedli úklid. Po celou dobu zásahu byl provoz řízen kyvadlově městkou policií.

Dopravní nehoda dvou vozidel - 17. 2. 2020

Kopřivnice, Záhumenní - Dopravní nehoda dvou osobních automobilů, kdy jeden z řidičů nestihl dobrzdit a narazil do předním jedoucího vozidla. Jednotka provedla zabezpečení místa zásahu, protipožární zabezpečení a jímaní úniku provozních kapalin. V průběhu zásahu byla doprava řízena kyvadlově městskou policií.

Spadlý strom - 10. 2. 2020

Kopřivnice, Husova - Vyvrácený strom zasahující částečně na chodník. Hasiči strom rozřezali a poté uklidili místo zásahu.

Požár přístřešku - 2. 2. 2020

Ženklava 100 - Požár zahradního přístřešku poblíž rodinného domu. K uhašení hasiči použili 3 proudy „C“ a poté provedli rozebraní konstrukce a následné dohašení skrytých ohnisek.

Požár stolařské dílny - 1. 2. 2020

Rybí 160 - Všechny jednotky z prvního stupně poplachu byly operačním střediskem vyslány k požáru stolařské dílny do obce Rybí. Oheň se naštěstí nestihl výrazněji rozšířit, ale jedna osoba byla popálena a její stav si vyžádal letecký transport vrtulníkem na popáleninové centrum do fakultní nemocnice v Ostravě. Po lokalizaci a likvidaci požáru se hasiči zaměřili na vyhledávání skrytých ohnisek a odvětrání objektu. Bezprostředně od tohoto zásahu byla kopřivnická jednotka odvolána na únik plynu v bytovém domě do Kopřivnice na ulici Sportovní.

Požár hospodářské budovy - 30. 1. 2020

Kopřivnice, Vlčovice 171 - Celkem 4 jednotky zaměstnal v ranních hodinách požár dřevěné boudy určené pro chov drůbeže. Hasiči vytvořili dopravní a následně útočné vedení, kterým provedli lokalizaci a likvidaci požáru. Poté hasiči proměřili místo zásahu termokamerou, přičemž rozebírali samotnou konstrukci. Místní jednotka zůstala na místě zásahu a asistovala vyšetřovateli příčin požáru při vyšetřovaní.

Záchrana psa - 1. 1. 2020

Kopřivnice, Záhumenní 1161/3a - Uvězněný pes v odvětrávací šachtě. Hasiči pomocí nastavovacího žebříku psa vytáhli a předali městské policii.

Požár dřevostavby  - 26. 11. 2019

Kopřivnice, Česká - Celkem 9 jednotek požární ochrany bylo postupně vysláno k požáru dosud neobývané dřevostavby bytového domu. V době příjezdu první jednotky již plameny pohltily celý objekt a silný žár ohrožoval i vedle stojící budovy. K jejich ochraně museli hasiči nasadit několik vodních proudů. Vzhledem k rozsahu požáru probíhaly hasební práce výhradně z venku. Požár se podařilo hasičům lokalizovat za dvě hodiny. Konečná likvidace trvala ještě dalších několik desítek minut. Hasiči museli strhnout nestabilní části konstrukcí a v odpoledních hodinách byl po konzultaci se statikem objekt stržen zcela. Ke stržení budovy byla využita speciální technika ze Záchranného útvaru HZS v Hlučíně. Škoda byla předběžně vyčíslena na 5 mil. Kč, uchráněné hodnoty pak na 20 mil. Kč.

Dopravní nehoda motorky - 23. 11. 2019

Kopřivnice, Vlčovice, silnice I/58 - Dopravní nehoda motocyklu, který v zatáčce sjel mimo vozovku. Po příjezdu na místo hasiči provedli protipožární opatření, zabezpečili místo zásahu a asistovali zdravotnické záchranné službě při ošetřování a transportu pacienta. Vzhledem k závažnosti zranění byl na místo přivolán vrtulník letecké záchranné služby, který transportoval zraněnou osobu do nemocnice. Nehoda se obešla bez úniku pohonných hmot a po celou dobu zásahu řídili hasiči provoz, který byl sveden do jednoho jízdního pruhu.

Únik pohonných hmot - 18. 11. 2019

Kopřivnice, Vlčovice 175 - Únik pohonných hmot na pozemní komunikaci. Likvidováno sorpčním posypem.

Požár dřevníku - 17. 11. 2019

Kopřivnice, Sportovní 914 - Jednotka vyjela k nahlášenému požáru dřevníku. Po příjezdu na místo jednotka vytvořila dopravní, následně útočné vedení a provedla likvidaci požáru, který byl uhašen během několika minut.

Požár garáže - 11. 11. 2019

Kopřivnice 1311 - Všechny čtyři jednotky z prvního stupně poplachu byly operačním střediskem vyslány k nahlášenému požáru plechové garáže. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár odpadu uvnitř garáže. Hasiči požár uhasili a následně místo proměřili termokamerou.

Asistence při hledaní nástražného výbušného zařízení - 5. 10. 2019

Kopřivnice, Záhumenní 1161/3a - Krátce před půlnocí byla kopřivnická jednotka spolu s kolegy ze stanice Nový Jičín vyslána do podniku „Green club“ v objektu hotelu Tatra s podezřením, že se uvnitř objektu nachází nástražné výbušné zařízení. Ještě před příjezdem jednotek požární ochrany byl evakuován inkriminovaný klub a bar, dále také hotel včetně přilehlých prostor. Poté hasiči postupovali dle pokynů velitele zásahu, který řídila Policie ČR. Vzhledem k závažnosti události musel být vytvořen a uzavřen perimetr, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob. Po příjezdu policejního psovoda a prozkoumání vnitřních prostorů klubu byl výskyt výbušniny vyloučen.

Záchrana kočky - 4. 10. 2019

Kopřivnice, Štefánikova - Jednotka byla operačním střediskem vyslána k záchraně kočky uvíznuté v motorovém prostoru vozidla. Zvýšeným úsilí všech zasahujících, pomocí domluvy a použitím technických prostředků se podařilo kočku přesvědčit k opuštění svého úkrytu.

Požár, nízké budovy - 4. 10. 2019

Kopřivnice, Mniší - Všechny čtyři jednotky z prvního stupně poplachu byly operačním střediskem vyslány k požáru do místní části Mniší. Hořel samostatně stojící hospodářský objekt u rodinného domu. Hasiči ihned po příjezdu rozvinuli dopravní a útočné vedení. K boji s ohněm byly postupně nasazeny celkem tři útočné proudy. Vzhledem k silnému zakouření a hašení uvnitř objektu probíhal zásah v dýchací technice a za současného nasazení přetlakové ventilace. Během probíhajícího zásahu se na místo události dostavil vyšetřovatel příčin vzniku požárů Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Požár - 19. 8. 2019

Kopřivnice, Osvoboditelů - Všechny jednotky z prvního stupně poplachu byly vyslány k ohlášenému kouři z jednoho bytu v domě na ulici Osvoboditelů. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár potravin na plotně, který se díky včasnému ohlášení na tísňovou linku nestačil rozšířit a oheň tak nezpůsobil žádnou větší škodu.

Požár střešní konstrukce - 6. 9. 2019

Kopřivnice (Bývalý objekt společnosti Tatra Trucks a. s.) - Požár střešní konstrukce, která začala hořet při provádění rozebírání. Hasiči ihned provedli průzkum a zabezpečili místo zásahu. Následně ustavili výškovou techniku a z ní prováděli hasební práce. Jelikož se pod střešní konstrukcí nacházely stále skryté ohniska, hasiči započali dohašovací práce a to pomocí jednoho proudu „C“.

Požár agro stroje - 31. 8. 2019

Hukvaldy, Rychaltice - K požáru zemědělského stroje v areálu agro podniku v Hukvaldech Rychalticích byla vyslána jako posila naše jednotka s velkokapacitní cisternou. K likvidaci požáru byl nasazen jeden C proud. Oheň se podařilo udržet pod kontrolou, takže k jeho rozšíření na přilehlé budovy naštěstí nedošlo. I tak napáchaly plameny na zemědělském speciálu více než 2 miliónovou škodu.

Požár chatky - 22. 8. 2019

Kopřivnice, Duhová - Tři jednotky hasičů z prvního stupně poplachu celkem se čtyřmi cisternami vyjely k požáru zděné zahradní chatky v lokalitě pod Bílou horou. V době příjezdu první jednotky na místo události se požár nacházel již ve třetí fázi - plameny pohltily již všechny hořlavé materiály v objektu. Ihned bylo vytvořeno dopravní a útočné vedení se dvěma C proudy. Jeden byl nasazen vně budovy a zásah druhým proudem byl veden zevnitř. Požár byl lokalizován během 15 minut, celková likvidace trvala asi 2 hodiny. Během hasebních prací bylo uvnitř objektu nalezeno jedno ohořelé tělo. Na místo se dostavili vyšetřovatelé požárů HZS Moravskoslezského kraje i Policie ČR k dalšímu šetření.

Spadlý strom - 13. 8. 2019

Kopřivnice 840 - Vzrostlý smrk, který spadl na oplocení a střechu chaty. Hasiči pomocí motorové pily a nastavovacích žebříků provedli odstranění spadlého stromu a poté provizorně zakryli poškozenou střechu plachtou.

Dopravní nehoda - 10. 8. 2019

Kopřivnice, Alšova - Dopravní nehoda osobního automobilu, který vyjel mimo pozemní komunikaci a narazil do rozvaděče nízkého a vysokého napětí. Hasiči zabezpečili místo zásahu a provedli protipožární opatření. Po došetření dopravní nehody ze strany Policie ČR hasiči pomocí lanového navijáku odtáhli auto do bezpečné vzdálenosti a byli nápomocni odtahové službě při nakládání vozidla.

Pořár strniště - 7. 8. 2019

Příbor, Štramberská - Požár strniště na ploše ccas 200 x 20 m. Hasiči nasadili na frontu požáru k zamezení jeho dalšího šíření jeden vodní proud C a dalším vodním proudem ze střešní lafetové proudnice na velkoobjemové cisternové automobilové stříkačce byla prolita celá plocha požářiště.

Dopravní nehoda - 11. 7. 2019

Kopřivnice, 17. listopadu - Jednotka byla operačním střediskem vyslána k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Hasiči provedli protipožární opatření a kontrolu na únik provozních kapalin. Po zadokumentování nehody policií provedli hasiči odtažení nepojízdného vozidla mimo vozovku a závěrečný úklid komunikace. Nehoda se obešla bez zranění.

Únik nebezpečné látky - 1. 8. 2019

Kopřivnice, Panská -Vylitá žlutá cestářská barva na pozemní komunikaci. Hasiči zabezpečili místo zásahu, zasypali látku a následně odstranili. Taktéž zabezpečili ekologické zlikvidování.

Spadlý strom - 29. 7. 2019

Kopřivnice, Lubina 263 - Zlomený listnatý strom, který spadl na komunikaci a dráty elektrického vedení. Hasiči pomocí motorové pily provedli odřezání zlomeného stromu a poté uklidili vozovku.

Požár pole - 24. 7. 2019

Hukvaldy, Rychaltice - Požár pole s ječmenem, který se díky velkému suchu a větru rychle šířil.  Hasiči nasadili k likvidaci požáru mimo jiné vodní proud ze střešní lafetové proudnice na velkoobjemové cisternové automobilové stříkačce  a k hašení byly použity rovněž asanační lišty. 

Spadlý strom - 21. 7. 2019

Příbor, Lidická 544 - Prasklý strom opřený o budovu. Pomocí výškové techniky AZ 30 Camiva došlo k postupnému odstranění stromu. Po úplném odstranění stromu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Spadlý strom - 2. 7. 2019

Kopřivnice, Vlčovice - Prasklý strom hrozící pádem na cyklostezku. Hasiči strom odstranili pomocí motorové pily z koše automobilového žebříku.

Spadlý strom přes vozovku - 1. 7. 2019

Kopřivnice, U Vodojemu - Spadlý strom přes pozemní komunikaci. Hasiči pomocí motorové pily strom pořezali a místo zásahu uklidili.

Požár biodpadu - 29. 6. 2019

Příbor, Štramberská - Požár zbytků bioodpadu v areálu kompostárny v Příbore. K hašení byl využit i dálkově ovládáný nárazníkový monitor na velkoobjemové cisterne T 815-7.

Technická závada na vozidle - 21. 6. 2019

Kopřivnice, Nádražní 228 - Ohlášený požár vozidla v prostoru pro cestující. Hasiči zabezpečili místo zásahu a provedli protipožární opatření. Podrobnějším zkoumáním bylo zjištěno, že se jedná pravděpodobně o závadu na jedné z pyrotechnických patron bezpečnostního systému vozidla, jejíž průvodním jevem byl výskyt kouře. Termokamerou nebyla naměřena žádná nebezpečně zvýšená teplota, vozidlo bylo předáno řidiči.

Dopravní nehoda - 17. 6. 2019

Kopřivnice, Štramberská - Dopravní nehoda osobního vozidla. Řidič nezvládl řízení a v levotočivé zatáčce vyjel mimo komunikaci. Auto se zastavilo až v kolejišti v obvodu železniční stanice Štramberk. Hasiči zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a řidiči poskytli předlékařskou první pomoc. Místo události si po příjezdu převzala podniková jednotka Správy železniční dopravní cesty.

Únik pohonných hmot - 5. 6. 2019

Kopřivnice, Štefánikova 1410 - Únik pohonných hmot z osobního automobilu, který se dostával i do kanalizace. Hasiči okamžitě pomocí úkapové nádoby a sorbentu zamezili dalšímu pronikání benzínu do kanalizace. Na místo byli povoláni také zodpovědní pracovníci odboru životního prostředí a správce kanalizace.

Spadlý strom - 23. 5. 2019

Kopřivnice, Osvoboditelů 1235 - Spadlý strom na osobní automobil. Hasiči strom odstranili za pomocí motorové pily a poté místo uklidili.

Čerpání vody - 22. 5. 2019

Kopřivnice, Dělnická - Zatopený sklep v rodinném domě. Výška hladiny cca 0,5 m. Nasazeno motorové kalové čerpadlo.

Monitoring vodních toků - 22. 5. 2019

Kopřivnice - Vlivem dlouhotrvajících dešťů vystoupala hladina řeky Lubiny až na 2. stupeň povodňové aktivity. Jednotka prováděla v součinnosti s krizovým štábem města a operačním střediskem Hasičského záchranného sboru fyzickou kontrolu stavu vodních toků a jejich rizikových míst na území města a jeho místních částí. V průběhu monitoringu byl 1. vůz (CAS 24 T 815) odvolán k zatopenému sklepu rodinného domu na ulici Dělnické.

Dopravní nehoda - 4. 5. 2019

Kopřivnice - Vlčovice, silnice 1/58 - Dopravní nehoda dvou osobních automobilů na křižovatce silnic 1/58 a II/486. Hasiči zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a pomocí sorpčního prostředku likvidovali drobný únik provozních náplní z vozidel. Po zadokumentování nehody ze strany Policie ČR provedli uvolnění komunikace a závěrečný úklid vozovky.

Čerpání vody - 30. 4. 2019

Kopřivnice, ZŠ 17. listopadu - Vytopená chodba vlivem ucpaného potrubí u toalety. Hasiči odčerpali vodu pomocí elektrického kalového čerpadla a následně zbylé nánosy odstranili speciálním vysavačem.

Požár lesa v Trojanovicích - 26. 4. 2019

Trojanovice, Malý Javorník - Rozsáhlý lesní požár na území Malého Javorníku. Oheň se díky poměrně silnému větru a suchému porostu postupně rozrostl až na plochu cca 15 hektarů. Na místo události bylo postupně povoláno 14 jednotek požární ochrany (2 profesionální a 12 dobrovolných), vrtulník Policie ČR s bambi vakem a hasící letadlo. Konkrétně kopřivnická jednotka zajišťovala dálkovou dopravu vody pomocí velkokapacitní cisterny a prvosledový vůz s hasiči byl určen k hašení požáru na jednom z úseků. Požár se podařilo dostat pod kontrolu až po dlouhých 6 hodinách. Předběžná škoda byla vyšetřovatelem odhadnuta na 1,5 mil. Kč.

Dohašení opuštěného ohniště - 21. 4. 2019

Kopřivnice, Bezručova vyhlídka - Hasiči byli vysláni ke kontrole opuštěného doutnajícího ohniště na hřebeni pod Bezručovou vyhlídkou. Na udaném místě bylo skutečně nalezeno ohniště s vysokou teplotou a hrozilo reálné nebezpečí rozšíření požáru na okolní suchý porost. Ohniště bylo pomoci jednoduchých hasebních prostředků dohašeno.

Požár výškové budovy - 20. 4. 2019

Kopřivnice, Obránců míru 989 - Dvě jednotky byly operačním střediskem vyslány k ohlášenému požáru v kuchyni v jednom z bytů na ulici Obránců míru. Hasiči po příjezdu na místo události ihned začali s tvorbou dopravního a útočného vedení. Následným průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o požár potravin na plotně. Naštěstí nedošlo k jeho rozšíření na zařízení kuchyně. Hasiči zkontrolovali zasažený prostor pomocí termokamery, aby se vyloučilo případné skryté ohnisko a poté byl zakouřený byt přirozeně odvětrán.

Požár lesního porostu - 5. 4. 2019

Hostašovice 108 - Požár lesního porostu o rozloze cca 100 x 100 metrů. Hasiči pomocí ženijního nářadí a vodních proudů zamezili dalšímu šíření požáru a poté postupně prolévali lesní hrabanku. Voda byla dovážena kyvadlově z čerpacího stanoviště.

Dopravní nehoda - 16. 3. 2019

Příbor, Jičínská - Dopravní nehoda osobního automobilu, který vyjel mimo pozemní komunikaci a přeletěl kruhový objezd. Po příjezdu jednotek na místo hasiči spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou při ošetřování pacienta. Dále zabezpečili a osvětlili místo zásahu. Po ošetření pacienta byli nápomocni při transportu do vrtulníku letecké záchranné služby a poté provedli úklid vozovky.

Spadlý strom - 11. 3. 2019

Kopřivnice, Příborská - Spadlý strom na drátech telefonního vedení. Hasiči zabezpečili místo zásahu a poté strom postupně odřezali z koše výškové techniky. Pozůstalé svěšené dráty hasiči označili a seznámili správce vedení o dané situaci.

Uvolněný plech v areálu podniku Tatra Trucks - 3. 3. 2019

Kopřivnice, Areál Tatry 1450 - Uvolněný plechový plát na jedné z hal uvnitř areálu. Hasiči odstranili plechový plát pomocí automobilového žebříku a poté zabezpečili místo zásahu proti dalšímu vstupu nežádoucích osob.

Střecha - 10. 2. 2019

Kopřivnice, Masarykovo náměstí - Utržená plechová krytina na střeše budovy. Hasiči pomocí lezeckého vybavení zamezili dalšímu uvolnění plechové krytiny a vrátili se zpět na základnu.

Dopravní nehoda - 10. 2. 2019

Kopřivnice, Obránců míru - Dopravní nehoda osobního automobilu, který byl nárazem do betonového patníku vymrštěn na zeleň poblíž výjezdu z kruhového objezdu. Hasiči zabezpečili místo nehody, provedli protipožární opatření a zasypali uniklé provozní kapaliny sorpčním posypem. Po došetření nehody hasiči pomohli naložit vozidlo na vůz odtahové služby a uklidili místo nehody.

Dopravní nehoda autobusu - 8. 2. 2019

Kopřivnice Vlčovice, silnice 1/58 - Dopravní nehoda linkového autobusu, který sjel mimo vozovku a zůstal nakloněn na levý bok. Hasiči provedli důkladný průzkum místa zásahu, nebyla potvrzená žádná zraněná osoba. Dále bylo provedeno zajištění místa nehody a protipožární opatření (vozidlo bylo poháněno stlačeným zemním plynem - CNG). Speciální techniku k vyproštění vozidla si zajistil jeho provozovatel. Hasiči však byli po celou dobu až do uvolnění komunikace na místě události a použili i vzduchové zvedací vaky, pomocí kterých byla operativně upravována poloha autobusu pro jeho bezproblémové ukotvení k vyprošťovacímu automobilu.

Utržená ocelová konstrukce - 2. 2. 2019

Kopřivnice, Záhumenní 1353 - Spadlá ocelová konstrukce z budovy České spořitelny. Hasiči zabezpečili místo zásahu, provedli rozřezání a nastříhání konstrukce pomocí kotoučové rozbrušovací pily a hydraulického vyprošťovacího zařízení. Následně části konstrukce přenesli na určené místo.

Uvolněný plech na bytovém domě - 2. 2. 2019

Kopřivnice, Obránců míru 401 - Uvolněný plech na střeše bytového domu. Hasiči pomocí automobilového žebříku plech upevnili.

Převrácené kontejnery - 2. 2. 2019

Kopřivnice, Pod Morávií 1315 - Spadlý plechový kontejner určený na oblečení, který vlivem větru poškodil osobní automobil. Po zdokumentování události ze strany Policie ČR následovalo přesunutí a zabezpečení kontejneru mimo vozovku.

Utržené plechy na střeše budovy - 2. 2. 2019

Kopřivnice, Štefánikova 117 - Uvolněné plechy na střeše ZŠ svaté Zdislavy. Hasiči zabezpečili místo zásahu a pomocí lezeckého vybavení zamezili dalšímu samovolnému odtrhnutí plechů.

Spadlý strom na osobní automobil - 2. 2. 2019

Kopřivnice, Štefánikova - Spadlý strom na osobní automobil. Hasiči strom uřízli a odklidili mimo komunikaci.

Spadlé stromy - 2. 2. 2019

Kopřivnice, Francouzská - Dva spadlé stromy přes chodník u budovy „Centrum PĚTKA“. Stromy poškodily plot a jeden ze stromů zůstal nahnutý nad chodníkem. Hasiči zabezpečili místo zásahu a skáceli ohrožující stromy, následně uklidili chodník.

Požár chatky - 2. 1. 2019

Kopřivnice, Lubina 14 - Požár dřevné chatky, která byla zcela zasažená požárem již při příjezdu prvních jednotek. Hasiči natáhli tři „C“ proudy a zahájili hasební práce. V průběhu hašení hasiči nalezli tlakovou láhev, kterou vytáhli a ochlazovali. Následně byla za použití termokamery kontrolována její teplota. Poté bylo provedeno rozebrání konstrukce chatky a dohašování skrytých ohnisek. Posléze se jednotky vrátily na základy vyjma kopřivnické jednotky, která zůstala na místě zásahu a byla nápomocna vyšetřovateli příčin požáru a Policii ČR.

Požár udírny - 27. 12. 2018

Příbor, Prchalov 93 - Požár udírny nacházející se vedle rodinného domu. Hasiči provedli průzkum a následně zahájili hasební práce. Po uhašení byla rozebrána konstrukce udírny a posléze dohašení skrytých ohnisek.

Technická pomoc - 23. 12. 2018

Kopřivnice, Štramberská 389 - Jednotka vyjela k požáru objektu na ulici Štramberská. Průzkumem bylo zjištěno, že dochází k úniku kouře z kotle na pevná paliva. Vzhledem k zakouřené kotelně byly otevřeny boční dveře k odvětrání přetlakovou ventilací. Dále byl odvětrán celý objekt a hasiči provedli proměření komína pomocí termokamery, zda nedochází k hoření právě zde, to se však nepotvrdilo.

Dopravní nehoda - 20. 12. 2018

Kopřivnice, Záhumenní - Dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Hasiči provedli protipožární opatření, zabezpečili místo dopravní nehody a zasypali uniklé provozní náplně.

Dopravní nehoda - 11. 12. 2018

Kopřivnice, Kpt. Jaroše - Dopravní nehoda osobního automobilu a chodce. Hasiči po příjezdu zabezpečili místo zásahu a uzavřeli pozemní komunikaci pomocí kuželů a cisterny. Hasiči byli nápomocni zdravotnické záchranné službě, která si vzhledem k povaze zranění vyžádala leteckou záchrannou službu. Po došetření nehody ze strany Policie ČR hasiči uklidili pozemní komunikaci a vrátili se zpět na základnu.

Planý poplach - 24. 11. 2018

Kopřivnice, Vlčovice, Průmyslový park 308 (Röchling Automotive) - Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach iniciovaný elektrickou požární signalizací (EPS). Hasiči provedli průzkum uvnitř objektu, ale žádné ohnisko ani nežádoucí hoření nebylo nalezeno.

Dopravní nehoda - 14. 11. 2018

Kopřivnice, Lubina 462 - Dopravní nehoda osobního automobilu, který vyjel mimo pozemní komunikaci a skončil na boku. Naštěstí se nehoda obešla bez zranění, avšak bylo třeba zamezit úniku provozních náplní a odpojit LPG soustavu vozidla. Hasiči zabezpečili místo nehody, protipožární opatření, odpojení AKU baterie a v průběhu zásahu řídili dopravu kyvadlově. Uniklé provozní náplně byly zasypány sorbentem a následně uklizeny. Po zdokumentování nehody přetočili vozidlo zpět na kola a odtlačili ho mimo pozemní komunikaci.

Požár autobusu - 6. 11. 2018

Kopřivnice, Nádražní 228 - Požár v motorové části autobusu, který byl v prvotní fázi uhašen řidičem vozidla, následně dohašen hasiči za použití sněhového hasicího přístroje. Hasiči také zabezpečili místo zásahu, natáhli vysokotlakou hadici a pomocí termokamery zkontrolovali, zda nehrozí další nežádoucí hoření.

Odstranění stromu - 30. 10. 2019

Kopřivnice, Obránců míru - Spadlý strom přes pozemní komunikaci a přilehlý chodník. Hasiči zabezpečili místo zásahu a pomocí motorové pily strom nařezali, poté odklidili. Následně provedli očistu komunikace a vrátili se zpět na své základky.

Únik nebezpečných látek - 15. 10. 2018

Kopřivnice, Průmyslový park 302 - Jednotka byla vyslána k úniku hydraulického oleje z nákladního automobilu na vozovku. Hasiči zabezpečili místo zásahu a provedli zásyp uniklé látky sorpčním prostředkem a následně zasaženou plochu uklidili. Vzhledem k tomu, že se v blízkosti nacházela kanálová vpusť, proto z preventivních důvodů hasiči použili kanalizační rychloucpávku.

Dopravní nehoda - 6. 10. 2018

Kopřivnice, Velová, silnice II/486 - Dopravní nehoda motocyklu, který v úseku, kde se nachází mnoho ostrých zatáček nezvládl řízení a sjel mimo pozemní komunikaci. Hasiči spolu s posádkou rychlé zdravotnické pomoci ošetřovali raněného a zároveň zabezpečili místo zásahu, zajistili protipožární opatření a jímali únik provozních náplní. Po ošetření raněné osoby byli hasiči nápomocni při transportu do vrtulníku letecké záchranné služby. Došetření nehody Policií ČR bylo poté ukončeno a poškozený motocykl mohl být naložen na vůz odtahové služby. V průběhu zásahu byla doprava řízena kyvadlově.

Dopravní nehoda - 3. 10. 2018

Kopřivnice, Lubina 565 - Dopravní nehoda osobního automobilu s přívěsným vozíkem a dodávky (bez zranění). Během jízdy se osobnímu vozidlu odpojil přívěsný vozík s dřevěnými trámy a nekontrolovatelně narazil do protijedoucí dodávky. Hasiči zabezpečili místo zásahu, provedli protipožární zabezpečení a odpojili AKU baterii. Hasiči ve spolupráci s Policií ČR kyvadlově řídili dopravu na pozemní komunikaci a po došetření nehody ze strany dopravní policie hasiči odtlačili dodávku a vozík mimo pozemní komunikaci a následně provedli závěrečný úklid vozovky.

Dopravní nehoda - 2. 10. 2018

Kopřivnice, Mniší - Dopravní nehoda osobního automobilu, který z dosud nezjištěných příčin sjel mimo polní cestu a shodou nešťastných okolností spadl z cca 20 metrového srázu. Vzhledem k tomu, že místo dopravní nehody nebylo přesně označené a řidič nabouraného vozidla nebyl zraněn, šel k hlavní komunikaci a vyčkal na příjezd první jednotky. Hasiči po příjezdu na místo zdolali sráz a zajistili vozidlo proti dalšímu pohybu, zkontrolovali, zda nedošlo k úniku provozních náplní a odpojili AKU baterii. Vzhledem k tomu, že na místě zásahu už nehrozilo žádné další nebezpečí, jednotky se vrátily zpět na základny a majitel si zařídil sám vyproštění vozidla.

Spadlé stromy - 24. 9. 2018

Kopřivnice, U Vodojemu - Celkem tři spadlé vrby ohrožující své okolí. Jedna z vrb poškodila svým pádem oplocení a u zbývajících dvou hrozil pád na altán a pozemní komunikaci. Hasiči zabezpečili místo zásahu a jednu z vrb, kterou bylo možné pořezat ze země odstranili a na zbývající dvě si zavolali výškovou techniku z které postupně odřezali zbývající části stromu.

Spadlý strom - 23. 9. 2018

Kopřivnice, Komenského - Spadlý strom přes vedlejší pozemní komunikaci, který svým pádem poškodil přilehlý plot a utrhl drát elektrického napětí. Jelikož nehrozilo žádné nebezpečí z prodlení, tak hasiči místo zásahu pouze ohradili vytyčovací páskou, povolali na místo pohotovostní službu společnosti ČEZ a předali místo zásahu městské policii.

Požár kontejneru - 21. 9. 2018

Kopřivnice, Štefánikova 1301 - Požár velkoobjemového kontejneru se stavebním odpadem ve dvoře poliklinky. Likvidováno jedním vodním proudem „C“.

Dopravní nehoda - 21. 9. 2018

Kopřivnice, Obránců míru, silnice II/482 - Dopravní nehoda osobního automobilu, který vyjel mimo pozemní komunikaci, přerazil ochranné zábradlí nad mostkem a zůstal ležet na boku ve vzdálenosti asi 10 metrů od komunikace. Uvnitř se nacházela jedna zraněná osoba. Hasiči po příjezdu na místo okamžitě provedli zajištění místa nehody, protipožární opatření a současně začali pracovat na vyproštění zraněné osoby. Za pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení vytvořili hasiči prostor pro šetrný transport zraněného ven z vozidla, kde si ho převzala záchranná služba k dalšímu ošetření. Po vyšetření nehody Policií ČR bylo provedeno vytažení vozidla zpět na vozovku. K tomuto účelu vyjel na místo z centrální stanice v Novém Jičíně vyprošťovací automobil T 815 8×8. Po dobu záchranných a likvidačních prací byl provoz na silnici II/482 sveden do jednoho jízdního pruhu.

Likvidace hmyzu - 9. 9. 2018

Kopřivnice, Obránců míru - Vosí hnízdo ve střešní konstrukci nad schodištěm u vstupu do rodinného domu. Aby se hasiči dostali až k samotnému hnízdu, museli rozebrat část dřevěného podbití nadstřešení. Zlikvidováno mechanicky a chemicky.

Dopravní nehoda - 2. 9. 2018

Kopřivnice, Obránců míru - Dopravní nehoda osobního automobilu, který vyjel mimo pozemní komunikaci a narazil do betonové skruže. Zároveň s hasiči dorazila i posádka zdravotnické záchranné služby, která si vzala do své péče jednu zraněnou osobu a následně ji transportovala do nemocnice. Hasiči zajistili místo zásahu, provedli protipožární opatření, kontrolu na únik provozních kapalin a odpojili AKU baterii. Po došetření nehody ze strany dopravní policie bylo vozidlo za pomocí hydraulické ruky umístěné na vyprošťovacím automobilu (VYA T 815) přeneseno a odstaveno mimo hlavní pozemní komunikaci. Následně hasiči provedli závěrečný úklid komunikace. Po dobu zásahu byla doprava řízena kyvadlově a při vyprošťovacích pracích byla uzavřena úplně.

Čerpání vody - 1. 9. 2018

Kopřivnice, Obránců míru 785 - Zaplavené suterénní prostory v bytovém domě na ulici Obránců míru. Příčinou byly zanesené kanálové vpustě, které nestačily jímat vodu z vydatného deště. Hasiči provedli jejich uvolnění a odčerpali vodu ze zatopených prostor.

Uzavření tekoucí vody - 22. 8. 2018

Kopřivnice, Kadláčkova 1020 - Jednotky byly vyslány k zatopenému sklepu v bytovém domě na ulici Lidická. Hasiči průzkumem zjistili, že dochází k průniku vody kolem hlavního přívodu pitné vody do domu, zjevně příčinou havárie na vodovodu vně objektu. Na místo byla povolána rovněž pohotovostní služba provozovatele vodovodní sítě. Z technických důvodů bylo nutno uzavřít přívod do celého domovního bloku. Hasiči poté pomocí kalového čerpadla odčerpali vodu ze zatopených prostor. K opětovnému odčerpání vody, zejména z výtahové šachty, vyjížděli hasiči ještě následující den ráno.

Dopravní nehoda - 11. 8. 2018

Kopřivnice, Československé armády - Dopravní nehoda tří osobních automobilů. Na místě zásahu již byla Policie ČR a zdravotnická záchranná služba, která ošetřovala jednu zraněnou osobu. Hasiči zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření, odpojili AKU baterii a zlikvidovali vyteklé provozní náplně pomocí sorbentu. Po vyšetření nehody byli hasiči nápomocni při odtažení vozidel mimo pozemní komunikaci a provedli závěrečný úklid.

Záchrana čápa - 8. 8. 2018

Kopřivnice, Průmyslový park - Záchrana čápa, který přistál v ohraničeném prostoru telekomunikačního zařízení v průmyslové zóně na okraji města a nedokázal se již sám dostat ven. Hasiči se s použitím nastavovacího žebříku dostali za plot, opatrně se čápa chopili, stejnou cestou ho vynesli ven a vypustili ho do volné přírody.

Dopravní nehoda - 4. 8. 2018

Kopřivnice, Lubina, silnice 3/4824 - Dopravní nehoda osobního automobilu, který vyjel mimo komunikaci a zůstal převrácený na střeše. Zraněného řidiče převezla záchranná služba do nemocnice k dalšímu oštetření. Hasiči zajistili místo zásahu, provedli protipožární opatření a zachytávali unikající provozní náplně z vozidla. Po došetření nehody ze strany dopravní policie zajistili hasiči převrácení vozidla zpět na kola, jeho odklizení z vozovky a závěrečný úklid komunikace. Po dobu zásahu byl provoz na silnici částečně omezen.

Dopravní nehoda - 31. 7. 2018

Kopřivnice, Obránců míru - Dopravní nehoda osobního automobilu, který vyjel mimo pozemní komunikaci a narazil do sloupu veřejného osvětlení. Po příjezdu na místo se zde již nacházela hlídka Policie ČR a dále se dostavila obecní policie. Hasiči zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a odpojili AKU baterii. Únik provozních kapalin z havarovaného vozidla byl zachycen pomocí sorpčního posypu. Dále bylo řešeno  přes správce městských sítí odpojení poškozeného sloupu veřejného osvětlení od elektrické energie. Po příjezdu dopravní policie zajistila jednotka nasvětlení místa nehody a po jejím došetření pomohli hasiči naložit vozidlo na odtahový vůz, uklidili místo zásahu a vrátili se zpět na základnu. Nehoda se obešla bez vážného zranění.

Dopravní nehoda - 23. 7. 2018

Kopřivnice, Severní - Dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Hasiči zajistili místo nehody a provedli protipožární opatření. Únik provozních kapalin z havarovaných vozidel byl zlikvidován pomoci sorpčního posypu. Po vyšetření nehody hasiči provedli závěrečný úklid komunikace. Nehoda se obešla bez zranění.

Spadlý strom - 21. 7. 2018

Kopřivnice, Mniší - Spadlý strom přes pozemní komunikaci, který také poškodil přilehlou chatu. Hasiči zajistili místo události a po dobu zásahu byla silnice zcela uzavřena. Hasiči postupně pomocí motorové pily strom odstranili a uklidili místo zásahu. Poté se jednotky vrátily zpět na své základny.

Spadlý strom - 19. 7. 2018

Kopřivnice - Spadlý strom na dřevěnou chatku poblíž ulice Paseky. Jištění hasiči vylezli na střechu a strom postupně řezali pomocí motorové pily. Pořezané kusy a větve odklidili bokem a vrátili se zpět na základnu.

Dopravní nehoda - 12. 7. 2018

Lichnov, silnice 1/58 - Dopravní nehoda, při které osobního vozidla sjelo z vozovky a zastavilo se až po dalších 100 metrech nekontrolované jízdy na louce. Při nehodě se zranil řidič, který byl v době příjezdu jednotky již v péči zdravotníků. Hasiči ihned zajistili místo nehody, provedli preventivní protipožární opatření a kontrolu na únik provozních náplní z havarovaného vozidla. Původně byla událost ohlášena jako požár, neboť po kolizi z vozidla vycházel kouř. Jednalo se však pouze o směs pevných částic a plynů po iniciaci airbagů. Po příjezdu jednotky ze stanice HZS v Novém Jičíně se naši hasiči vrátili zpět na základnu.

Požár OA - 8. 7. 2018

Kopřivnice, Vlčovice 53 - Požár motorové části osobního automobilu, který byl v prvotní fázi uhašen majitelem vozidla, následně dohašen hasiči. Hasiči také zabezpečili místo zásahu a pomocí termokamery zkontrolovali, zda nehrozí další nežádoucí hoření.

Dopravní nehoda - 16. 6. 2018

Kopřivnice, Čs. armády - Dopravní nehoda soupravy tahače návěsů, který při výjezdu z kruhového objezdu poškodil sloup veřejného osvětlení, dopravní značení a bezpečnostní zábradlí vedle komunikace. Řidič, ani nikdo jiný nebyl zraněn. Hasiči provedli zajištění místa nehody, protipožární opatření a provedli kontrolu na případný únik provozních náplní z poškozeného vozidla. Během zásahu byla v místě částečně omezena doprava. Po zadokumentování nehody ze strany Policie ČR provedli hasiči pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení odstranění poškozených konstrukcí zábradlí, dopravního značení a sloupu veřejného osvětlení.

Požár vozidla - 16. 6. 2018

Kopřivnice, Nádražní - Požár osobního automobilu Škoda Felicia v areálu nákladového nádraží. Likvidováno vysokotlakým proudem. Na místo události se dostavil rovněž vyšetřovatel příčin vzniku požárů.

Dopravní nehoda - 5. 6. 2018

Kopřivnice, Průmyslový park - Dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Hasiči zajistili místo nehody a provedli protipožární opatření. Únik provozních kapalin z havarovaných vozidel byl likvidován pomoci sorpčního posypu. Do příjezdu policie zajišťovali hasiči řízení dopravy. Po vyšetření nehody pomohli hasiči s naložením havarovaného automobilu na vozidlo odtahové služby a provedli závěrečný úklid komunikace. Nehoda se obešla bez zranění.

Ucpaný propustek - 3. 6. 2018

Kopřivnice, Husova - Jednotka byla vyslána k ucpané propusti, která odvrátila proud vody na přilehlé komunikace. Hasiči s pomocí ženijního nářadí vyčistili ucpaný propustek a naplaveniny z koryta. Následně byla pomcí vysokotlakého proudu provedena očista silnice.

Čerpání vody - 3. 6. 2018

Kopřivnice, Nádražní, objekt nákladového nádraží - Jednotka byla vyslána na odčerpání vody ze sklepních bytů. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že voda přitéká z vedlejší budovy z neznámých prostor. Hasiči si povolali DA s průmyslovým vysavačem a zároveň vyjela jednotka HZSP SŽDC Ostrava, jelikož se jednalo o objekt SŽDC. V průběhu zásahu byla CAS 24 T 815 odvolána k jiné události a na místě zůstal DA s posádkou. Podrobným průzkumem bylo zjištěno, že voda teče ze střechy a sklepních prostor, které byly z velké části zatopeny. V ubytovně hasiči vysáli podlahu průmyslovým vysavačem a přesunuli se do vedlejší budovy, kde už bylo nutné použít motorové a elektrické kalové čerpadla. Po nezbytně nutném odčerpání vody do stavu, kdy již nedochází k vytopení sousedního objektu se JSDH Kopřivnice vrátila se svými vozy zpět na základnu a na místě zůstala jednotka HZSP SŽDC Ostrava, která zajistila úplné odčerpání vody.

Zatopený sklep - 3. 6. 2018

Kopřivnice, Lubina - Vlivem silného přívalového deště došlo k zatopení sklepních prostor v rodinném domě. Hasiči pomocí elektrických kalových čerpadel a jednoho motorového kalového čerpadla odčerpali vodu. Kopřivnická jednotka byla v průběhu zásahu odvolána k další události na ulici Nádražní.

Dopravní nehoda - 3. 6. 2018

Kopřivnice, Mniší - Jednotka byla vyslána v brzkých ranních hodinách k dopravní nehodě osobního automobilu tovární značky Škoda Felicia. Po příjezdu se již na místě nacházela zdravotnická záchranná služba a Policie ČR. Průzkumem bylo zjištěno jedno osobní auto, které se nacházelo na střeše. Poškozeno bylo rovněž okolí místa nehody. Na místě se nacházela jedna zraněná osoba, která byla v péči zdravotníků. Hasiči provedli zabezpečení místa nehody, odpojení AKU baterie a jímali únik provozních kapalin za pomocí sorbčního materiálu. Po došetření nehody ze strany Policie ČR bylo vozidlo vráceno zpět na kola a odtlačeno mimo pozemní komunikaci.

Únik oleje - 25. 5. 2018

Kopřivnice, Štefánikova - Jednotka byla vyslána k úniku oleje na vozovku. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že u osobního vozidla došlo k proražení olejové vany. Olejová skvrna v délce cca 50 metrů vedla od místa proražení po místo, kde bylo osobní vozidlo odstaveno. Hasiči zabezpečili místo zásahu a provedli zásyp uniklé látky sorbčním prostředkem a následně zasaženou plochu uklidili.

Dopravní nehoda - 1. 5. 2018

Kopřivnice, Lubina - Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu a motocyklu. Při dopravní nehodě došlo ke zranění jedné osoby, která byla v péči zdravotnické záchranné služby (konkrétně posádky rychlé zdravotnické pomoci a Rendez-vouz) ještě před příjezdem hasičů. Hasiči zabezpečili místo dopravní nehody, nachystali protipožární opatření, asistovali při ošetřování, odpojili baterii a pomocí sorbentu zamezili dalšímu šíření provozních kapalin. Po zdokumentování nehody ze strany Policie ČR hasiči odtlačili automobil a motocykl mimo pozemní komunikaci, kterou následně uklidili. Po dobu zásahu byla silnice zcela neprůjezdná.

Technická pomoc - 16. 4. 2018

Kopřivnice, Česká 320 - Akutní otevření bytu v domě s pečovatelskou službou. Uvnitř se nacházela zraněná osoba. Hasiči provedli předlékařskou první pomoc, zajistili přivolání záchranné služby a asistovali zdravotníkům při následném ošetřování paicetna. tan byl k dalšímu ošetření převezen do nemocnice v Novém Jičíně.

Únik plynu - 12. 4. 2018

Kopřivnice, Záhumenní 1151 - Všechny jednotky z prvního stupně poplachu byly původně vyslány k požáru ve výškové budově bývalé ubytovny na ulici Záhumenní. Ze vstupu do budovy se valil dým. Hasiči ihned vytvořili dopravní a útečné vedení. Průzkumem hasiči zjistili, že se nejedná o požár, ale došlo k úniku vysoce dráždivé plynné směsi určené k hubení hmyzu.

Dopravní nehoda - 9. 4. 2018

Kopřivnice, Průmyslový park - Dopravní nehoda tří osobních automobilů. Hasiči na místě zajistili místo nehody a provedli protipožární opatření. Únik provozních kapalin z havarovaných vozidel byl likvidován pomoci sorbčního posypu. Po vyšetření nehody ze strany Policie ČR byly vozidla odstaveny z vozovky na krajnici. Nehoda se obešla bez zranění.

Požár vozidla - 24. 3. 2018

Kopřivnice, Štramberská - Hasiči byli vysláni k požáru osobního vozidla. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno zahoření v motorovém prostoru. Požár byl uhašen vysokotlakým proudem ještě v počáteční fázi. Následně hasiči provedli kontrolní měření zasaženého prostoru pomocí termokamery.

Odstranění nebezpečných stavů - 18. 3. 2018

Kopřivnice, Obránců míru - Vlivem silného větru došlo k uvolnění plechu, který měl za účel krýt dilatační spáru na jednom z panelových domů. Hasiči zabezpečili místo zásahu a provedli odstranění uvolněného plechu a to z okna jednoho z bytů.

Požár - Bubla city ranč, 1. 3. 2018

Jednotka byla vyslána k nahlášenému požáru, který se nacházel na půdě Bubla City Ranche. Po příjezdu hasiči vytvořili dopravní a útočné vedení a pomocí nastavovacího žebříku vstoupili na půdu a uhasili požár, který se nacházel v oblasti komínového tělesa. Vzhledem k tomu, že byl požár zpozorován včas, nedošlo k jeho rozšíření. Hasiči poté ještě termokamerou proměřili teplotu okolo komína a vrátili se zpět na základnu.

Požár skladovací haly - Bordovcie, 7. 2. 2018

Požár průmyslového objektu na okraji obce Bordovice. Hořela skladovací hala o rozměrech cca 15 x 40 metrů s materiálem pro výrobu sendvičových stavebních konstrukcí. Po příjezdu prvních jednotek na místo byl už požár ve třetí fázi, čili oheň již pohltil všechen hořlavý materiál nacházející se v prostoru. Hasiči ihned po příjezdu rozvinuli dopravní a útočné vedení z několika směrů. Hlavním cílem bylo zabránit rozšíření požáru na sousední haly. Během zásahu byly slyšet detonace vybuchujících obalů od chemických přípravků. Zásah komplikovalo vytrvalé sněžení a obtížně sjízdná příjezdová komunikace k objektu v délce asi 0,5 km. Naše jednotka byla po redukci sil a prostředků odeslána na základnu cca ve 23:00. Škoda způsobená požárem byla předběžným odhadem stanovena na 4,5 mil. Kč. Naše jednotka byla na místo události povolána ještě na druhý den odpoledne. Zvlášť vyčleněné družstvo s CAS 30 T 815-7 a DA VW Transporter (mimo základní výjezd) provádělo na místě po ukončení práce vyšetřovatelů rozebíraní konstrukcí a dohašovací práce.

Dopravní nehoda - "alkocesta", 5. 2. 2018

Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního automobilu, který sjel do příkopy. Při dopravní nehodě došlo ke zranění jedné osoby, která byla v péči zdravotnické záchranné služby. Hasiči zabezpečili místo dopravní nehody, nachystali protipožární opatření a odpojili AKU baterii. Po dobu zásahu byla doprava řízena kyvadlově a po došetření nehody ze strany Policie ČR a vyproštění vozu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Požár na sloupu vysokého napětí - 29. 12. 2017

Požár izolátoru stykače vysokého napětí na sloupu elektrického vedení. Hasiči zabezpečili místo zásahu a vyčkali na příjezd pohotovostní služby el. rozvodných závodů.

Větrná smršť - 12. 12. 2017

Fotografie ze zásahů odstraňování následků extrémně silného větru, který se přehnal přes celý Moravskoslezský kraj ve dnech 11. a 12. prosince 2017.

Zřícené zastřešení nástupiště - 1. 12. 2017

Hasiči byli operačním střediskem vysláni k záchraně osob, které byly zavaleny při demoličních pracích na zastřešení nástupiště na vlakovém nádraží v Kopřivnici. Na místo byla v prvním sledu vyslána i speciální technika z krajské centrální stanice v Ostravě Zábřehu, kde je dislokován kontejner s technickými prostředky pro takové druhy zásahů. Pod troskami zůstali dva pracovníci firmy provádějící rozebírání ocelové konstrukce. Těm se jako zázrakem nestalo žádné vážnější zranění, přesto byli záchrannou službou odvezeni k dalšímu vyšetření do zdravotnického zařízení. Místo události si poté převzali hasiči Správy železniční dopravní cesty.

Dopravní nehoda - 9. 11. 2017

Dopravní nehoda motocyklu a osobního vozidla. Hasiči po příjezdu na místo poskytli zraněnému motocyklistovi předlékařskou první pomoc a zajistili místo nehody. Po příjezdu záchranné služby spolupracovali při ošetřování zraněného. Hasiči dále provedli kontrolu a zamezení úniku pohonných hmot z motocyklu. Po zadokumentování nehody ze strany Policie ČR zajistili hasiči úklid komunikace. Po dobu zásahu byl částečně omezen provoz, doprava byla řízena kyvadlově, v jednom pruhu.

Únik provozních kapalin - 31. 10. 2017

Únik pohonných hmot z jednoho z osobních vozidel. Hasiči provedli likvidaci uniklých pohonných hmot za pomocí sorbentu a následně místo zásahu uklidili. K ohrožení životního prostředí nedošlo.

Strom na el. vedení - 30. 10. 2017

Spadlý stromu nedaleko Bubla city ranche, který se opíral o kabel elektrického vedení a ohrožoval okolí. Hasiči zabezpečili místo zásahu a poté pomocí výškové techniky strom odstranili.

Spadlý strom - 29. 10. 2017

Spadlý stromu přes silnici nad zahrádkářskou kolonií pod Bílou horou, který částečně zasahoval do jedné ze zahrad. Hasiči strom pořezali pomocí motorové pily a následně odstranili mimo komunikaci.

Dopravní nehoda - 5. 9. 2017

Vážná dopravní nehoda osobního automobilku v průmyslové zóně ve Vlčovicích. Automobil ve vysoké rychlosti projel rovně přes kruhovou křižovatku. Neovladatelný automobil se pak řítil ještě několik desítek metrů a skončil na travnaté ploše před podnikem Dura. Při nehodě utrpěl řidič vážná zranění. Po ošetření byl vrtulníkem transportován trauma centrum ve fakultní nemocnici v Ostravě Porubě. Hasiči po příjezdu na místo asistovali záchranné službě při ošetřování pacienta, provedli protipožární opatření, zabezpečení místa nehody a při vyšetřování nehody ze strany Policie ČR osvětlovali místo zásahu.

Vyvrácený strom - 11. 8. 2017

Kopřivnice, Mniší - Hasiči byli vysláni k nebezpečně vyvrácenému stromu, který zůstal zaklíněn o další strom a hrozil svým dalším pádem na projíždějící vozidla, oplocení pozemku a přilehlou chatu. Za pomocí výškové techniky byl strom postupně rozřezán a odklizen mimo komunikaci.

Únik PHM do půdy - 4. 8. 2017

Kopřivnice, Husova - Vyproštění vozidla z nepřístupného terénu. Z vozidla docházelo k malému úniku pohonných hmot. Hasiči provedli vyproštění vozidla za pomocí lanového navijáku z CAS 24. Na místě spolupracovali s odborem životního prostředí, městskou policií a Policií ČR.

Požár RD, Štramberk - 23. 6. 2017

Se všemi vozidly vyjeli v pátek 23. 6. ve večerních hodinách kopřivničtí hasiči k požáru střechy rodinného domu ve Štramberku. Po příjezdu prvních jednotek na místo byly vidět šlehající plameny ze střechy. Hasiči souběžně s prováděným průzkumem rozvinuli několik útočných proudů. Zásah byl veden uvnitř i vně objektu i z výškové techniky. Na místo zásahu byl povolán i protiplynový automobil se zásobou rezervních dýchacích přístrojů. Dvě velkokapacitní cisterny zároveň prováděly dálkovou dopravu vody. Čerpací stanoviště bylo zřízeno u hasičské zbrojnice v Kopřivnici. Zásah komplikovala poloha ohniska, která se nacházela v nepřístupném mezistropním prostoru. Pro likvidaci požáru musel být částečně destruktivně otevřen střešní plášť budovy. Žádný z obyvatelů domů nebyl zraněn. Do nemocnice však musel být s lehkým zraněním převezen jeden z hasičů. Na místě zasahovalo celkem 5 jednotek požární ochrany.

Únik PHM - 15. 6. 2017

Kopřivnice, Nádražní - Únik menšího množství benzínu při doplňování pohonných hmot na čerpací stanici Benzina Expres. Hasiči provedli posyp zasažené plochy sorpčním prostředkem a následný sběr nasáklé látky. Benzín se nedostal mimo zpevněný povrch komunikace, životní prostředí nebylo ohroženo.

Dopravní nehoda, Obr. míru - 27. 5. 2017

Kopřivnice, Obránců Míru - Dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Při nehodě došlo ke zranění jedné osoby, která byla v době příjezdu již v péči ZZS. Hasiči provedli protipožární opatření, zabezpečení místa nehody a likvidaci úniku provozních kapalin z obou vozidel. Po vyšetření nehody provedli úklid vozovky a odtlačení vozidel mimo komunikaci.

Strom zasažený bleskem, Ke koryčce - 23. 5. 2017

Kopřivnice, Ke Koryčce - Hasiči byli vysláni ke stromu zasaženému bleskem. Na místě bylo zjištěno, že se jedná přibližně o dvacetimetrový topol, který byl až do své poloviny rozštípnutý od blesku. Na místo byla povolána výšková technika a jelikož strom ohrožoval přilehlé domy a garáže, musel být postupným rozřezáváním kompletně odstraněn.

Spadlý svitek z NA, Vlčovice - 16.5. 2017

Kopřivnice, Vlčovice - Hasiči byli operačním střediskem vysláni do místní části Vlčovice, kde došlo během jízdy nákladního vozidla k uvolnění převáženého hutního materiálu z jeho ložné plochy. Na silnici vypadl asi 6tunový svitek ocelového polotovaru. Jednotky provedly na místě zabezpečení místa zásahu a byla povolána speciální technika – automobilový jeřáb DEMAG AC 60 z krajské centrální stanice, pomocí kterého byl svitek odstraněn z komunikace.

Dopravní nehoda, Lubina 12. 5. 2017

Kopřivnice, Lubina - Dopravní nehoda osobního vozidla na silnici 1/58 u kruhové křižovatky v místní části Lubina. Vozidlo ve směru od Příbora sjelo mimo vozovku, poškodilo zařízení technologie čerpací stanice pohonných hmot a budovu restaurace. V době příjezdu jednotek se ve vozidle nenacházela žádná osoba. Hasiči provedli zajištění místa nehody, protipožární opatření a likvidaci uniklých provozních kapalin.

Požár roubenky, Štramberk - 11. 5. 2017

Štramberk, Jaroňkova - K požáru roubenky pod Štramberskou trúbou byly vyslány jednotky z 1. stupně požárního poplachu. Na místě bylo zjištěno, že došlo k požáru uvnitř roubenky, který vlivem nepřístupu vzduchu, sám uhasl, ovšem došlo k silnému zakouření celého objektu. Hasiči provedli průzkum v celém objektu zda-li se v něm nenachází případné osoby a provedli nucenou ventilaci objektu. Za pomocí termokamery byly vyhledávána případná skrytá ohniska, která však nalezena nebyla. Požárem způsobená škoda byla vyčíslena na 70 tisíc korun.

Spálené potraviny, Pionýrská - 7. 5. 2017

Kopřivnice, Pionýrská - Všechny jednotky z prvního stupně poplachu byly operačním střediskem vyslány k ohlášenému požáru vy bytovém domě na ulici Pionýrská. Díky včasnému ohlášení události na tísňovou linku, se oheň, kterým vzplanuly potraviny na plotně, nestihl rozšířit na další zařízení kuchyně. Požár se tak obešel beze škody, i bez zdravotní újmy.

Čerpání vody - 28. 4. 2017

Lubina 146 a 320. Zatopený sklep rodinného domu. Odčerpáno za pomocí elektrického a motorového kalového čerpadla.

Uvolnění koryta, Havlíčkova - 28. 4. 2017

Kopřivnice, Havlíčkova - Uvolnění koryta potoka od nánosů větví a splaveného odpadu.

Spadlý strom - 5. 3. 2017

Kopřivnice, Polní - Spadlý strom na osobní automobily. Strom byl opatrně rozřezán a ve spolupráci s majiteli vozidel byl odklizen a vozidla předána majitelům.

DN Mniší - 9. 1. 2017

Dopravní nehoda osobního automobilu, které sjelo z komunikace a zůstalo ležet na boku v korytě potoka. Nehoda se obešla bez zranění, hasiči provedli zajištění místa nehody, protipožární opatření a zachytávali drobný únik pohonných hmot. Podařilo se zabránit jejich úniku do vodního toku. K vyzvednutí vozidla z koryta potoka byl povolán vyprošťovací automobil T 815 VVN ze stanice Nový Jičín.

Požár 7. 1. 2017, den poté...

Místo zásahu na druhý den od vypuknutí požáru.

Požár - 7. 1. 2017

Kopřivnice, požár průmyslových hal na Štefánikově ulici.

Dopravní nehoda, Lubina - 3. 1. 2017

Kopřivnice - Lubina Dopravní nehoda osobního automobilu, které sjelo mimo komunikaci a zůstalo ležet na boku opřeno střechou o hospodářskou budovu u rodinného domu. Při hrozivě vypadající nehodě naštěstí nedošlo ke zranění, ale hasiči museli zamezit úniku pohonných hmot z vozidla, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí. K vyproštění vozidla byla povolána speciální technika z krajské centrální stanice. Po dobu záchranných a likvidačních prací byla silnice částečně a při vyprošťování zcela uzavřena.

Požár kontejneru, O. míru - 1. 1. 2017

Kopřivnice, Obránců míru - Požár plastového kontejneru. Likvidováno vysokotlakým proudem. Díky včasného zásahu byl kontejner před zničením uchráněn.

Požár kontejneru, Alšova - 31. 12. 2016

Kopřivnice, Alšova - Požár plastového kontejneru. Kontejner byl požárem zcela zničen.

Dopravní nehoda - 7. 12. 2016

Dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Hasiči na místě provedli zabezpečení místa nehody, protipožární opatření a likvidaci úniku provozních kapalin. Pomáhali taktéž s řízením velmi husté dopravy. Nehoda si naštěstí nevyžádala žádné zranění osob.

Dopravní nehoda - 6. 12. 2016

Dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Hasiči na místě provedli zabezpečení místa nehody, protipožární opatření , kontrolu úniku provozních kapalin z havarovaných vozidel a poskytovali rovněž předlékařskou první pomoc. Při nehodě byly zraněny celkem tři osoby.

Dopravní nehoda - 30. 11. 2016 / 2

Silnice II/486, Mniší - Hukvaldy. Dopravní nehoda lehkého nákladního automobilu, které sjelo mimo komunikaci a zůstalo uvíznuté v příkopě.

Dopravní nehoda - 30. 11. 2016 / 1

Silnice 1/58, Vlčovice - Dopravní nehoda osobního automobilu, které sjelo sjelo mimo komunikaci a převrátilo se na střechu, bez zranění.

Odstranění stromu, Mniší - 21. 11. 2016

Kopřivnice, Mniší - Vlivem silného větru došlo k částečnému vyvrácení borovice nad rodinný dům. Hasiči za pomocí výškové techniky provedli její postupné pokácení, tak aby dále nedocházelo k ohrožujícímu stavu.

Požár kontejneru - 15. 10. 2016

Kopřivnice, Francouzská - Požár plastového kontejneru. Likvidace požáru provedena vysokotlakým proudem. Kontejner byl požárem zcela zničen. Přibližná škoda vyčíslena na 4 tisíce korun.

Požár osobního automobilu - 28. 9. 2016

Kopřivnice - Mniší. Požár osobního automobilu na LPG pohon v odlehlé části obce. Po příjezdu se hasiči připojili na připravené vedení jednotkou z Mnišího a provedli likvidaci požáru v dýchací technice. Během zásahu musela být ochlazována nádrž s LPG. Předběžně odhadnutá škoda byla vyčíslena na 10 tisíc korun.

Požár OC - 25. 9. 2016

V neděli 25. 9. 2016 odpoledne, přesně v 15 hodin a 44 minut byl hasičům oznámen požár odpadu u obchodního centra na Štefánikově ulici. Zprvu banálně vyhlížející událost se již při jízdě k zásahu proměnila v opak. Po příjezdu na místo se z jedné třetiny objektu valil hustý černý kouř a šlehaly mohutné plameny. Hasiči okamžitě žádali o další síly a prostředky, kdy byl postupně vyhlášen druhý a později i třetí stupeň požárního poplachu.

Dopravní nehoda 22. 9. 2016

Kopřivnice - Lubina, silnice 1/58. Dopravní nehoda celkem čtyř osobních vozidel na silnici 1/58 ve směru na Příbor. Dvě osoby si k dalšímu ošetření do nemocnice odvezla záchranná služba ještě před příjezdem jednotek. Hasiči zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a během vyšetřování Policií ČR usměrňovali dopravu. Uniklé provozní kapaliny byly zasypány sorbentem a byla učiněna opatření, aby se nedostaly mimo vozovku a neohrozily životní prostředí.

Dopravní nehoda 8. 9. 2015

Kopřivnice, Záhumenní - Dopravní nehoda osobního a nákladního automobilu. Po příjezdu na místo události zajistili hasiči místo nehody, provedli protipožární opatření a ošetřili jednu lehce zraněnou osobu. Unikající provozní náplně z osobního vozu byly zasypány sorbentem. Po došetření nehody pomohli hasiči s naložením havarovaného automobilu na vozidlo odtahové služby.

Dopravní nehoda 5. 9. 2016

Kopřivnice Lubina, silnice II/480. Jednotka vyjela na pokyn operačního střediska společně s kolegy ze stanice HZS MSK v Novém Jičíně k dopravní nehodě dvou osobních automobilů na silnici II/480 mezi Kopřivnicí a místní částí Lubina. Hasiči provedli protipožární opatření, zajistili místo nehody a provedli likvidaci úniku pohonných hmot u jednoho z havarovaných vozidel. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Po došetření nehody policií odtlačili hasiči vozidla na kraj vozovky. Během zásahu byla komunikace v obou směrech uzavřena, odklon dopravy po objízdných trasách zajišťovala městská policie.

Dopravní nehoda - 2. 8. 2016

Kopřivnice, Čs. armády - Hasiči byli vyslání k dopravní nehodě 3 osobních vozidel. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že došlo krátce po nehodě k požáru jednoho z vozidel, které se samovolně rozjelo a nabouralo do plotu u domu poblíž silnice. Hasiči nasadili k likvidaci jeden vodní proud, kterým provedli lokalizaci a následnou likvidaci požáru. Vozidlo, u kterého došlo k požáru bylo na LPG pohon a docházelo k úniku tohoto média. Zraněné osoby se nacházely naštěstí mimo vozidla a do péče si je převzala zdravotnická záchranná služba. Jednotky dále provedly protipožární opatření na dalším vozidle, likvidaci úniku provozních kapalin a zabezpečení místa nehody. Nehoda tří vozidel, přičemž jedno z místa nehody odjelo, si vyžádala dvě zraněné osoby a škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 32 tisíc korun (vozidlo a škoda na plotu).

20. 6. záchrana zavalené osoby

Kopřivnice, Osvoboditelů - Hasiči byli vysláni k osobě, která se dostala do lisu popelářského vozu. Po nezbytné lékařské první pomoci byl postižený na páteřové desce vytažen a transportován do sanitky ZZS. Osoba byla s vážným zraněním převezena do nemocnice.

Prasklý strom, I. Šustaly - 17. 6. 2016

Prasklý a nalomený strom ohrožující osoby a okolní zástavbu. Hasiči provedli pořezání jedné části stromů ze země, na druhou část stromu dorazila automobilová plošina technických služeb, ze které byl rizikový strom pokácen.

Spadlý strom, Haškova - 17. 6. 2016

Spadlý strom na dráty elektrického a telefonního vedení. Strom byl postupně rozřezán za pomocí motorových a ručních pil. Na místo se dostavila poruchová služba.

Likvidace teru - 6. 6. 2016

Kopřivnice, Francouzská - Likvidace vyteklé asfaltové směsi na pozemní komunikaci. Hasiči provedli zasypání kapalné směsi hrubým štěrkem, aby nedošlo k rozšíření směsi po silnici. Nádoba, ze které došlo k úniku byla převezena k likvidaci.

Živelní pohroma - 31. 5. 2016

Rozmary přírody poslední květnový den roku 2016 nadělaly mnoho starostí občanům našeho města. Extrémně silné srážky spojené s krupobitím zcela zaplnily kapacity kanalizační sítě. Voda valící se po cestách a chodnících zatápěla sklepy domů, problémy způsobovaly i zahlcené vtokové vpustě na plochých střechách. Mnoho sklepů bylo zatopeno i vodou vytlačenou zpětně skrz kanalizaci.

Snesení pacienta - 19. 5. 2016

Transport pacienta do vozidla ZZS.

Požár OA - 14. 5. 2016

Hasiči byli vysláni k prověření výskytu kouře v blízkosti maringotky. Po příjezdu na místo již zasahovala Policie ČR. Jednalo se o požár osobního automobilu, který zlikvidovala hasicím přístrojem právě hlídka policie. Hasiči provedli ochlazení ohniska, tak aby nedošlo k opětovnému vznícení, dále bylo provedeno kontrolní měření termokamerou a také odpojení autobaterie. Škoda způsobená požárem byla předběžně vyčíslena na 30 tisíc korun.

Záchrana kočky z kanalizace - 4.5.2016

Záchrana kočky z kanalizace. Kočka byla za pomocí dvou dílů nastavovacích žebříků vysvobozena bez zranění.

Taktické cvičení 20. 4. 2016

Ve středu 20. 4. 2016 se uskutečnilo velké taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. Námětem byla porucha lanové dráhy vedoucí z Ráztoky na Pustevny, která byla v tu chvíli obsazena více než 100 cestujícími.

Únik provozních kapalin - 20. 3. 2016

Únik provozních kapalin z osobního automobilu na parkovišti u obchodního domu v centru města. Hasiči provedli zasypání úniku sorbentem a prostřednictvím policie byl vyrozuměn majitel, který vozidlo dopravil do servisu. Životní prostředí nebylo zasaženo.

Dopravní nehoda - 2. 3. 2016

Kopřivnice, Panská - Hasiči byli vysláni k blíže nespecifikované dopravní nehodě na ul. Panská. Na místě bylo zjištěno, že došlo k dopravní nehodě osobního automobilu a linkového autobusu. Při nehodě se zranili dva cestující v autobuse. Jednotky provedly zabezpečení místa nehody, protipožární opatření a likvidaci úniku provozních kapalin. Komunikace byla po celou dobu nehody zcela uzavřena a doprava byla hasiči usměrňována přes přilehlé parkoviště. Po odtažení vozidel byla silnice v místě nehody uklizena.

Únik nafty - 19. 2.2016

Únik nafty z osobního automobilu, na kterém došlo k technické závadě. Hasiči provedli zahrazení dalšího úniku a sanaci uniklých pohonných hmot. Část paliva se dostala do veřejné kanalizace. Na místo byl povolán pracovník z odboru životního prostředí, se kterým byl dohodnut další postup.

Otevření bytu - 17. 2. 2016

Kopřivnice, I. Šustaly -Akutní otevření bytu. Za pomocí automobilového žebříku se dostali hasiči oknem do bytu a zpřístupnili byt zevnitř. Poté bylo místo události předáno Policii ČR.

Spadlý strom - 9. 2. 2016

Spadlé dva stromy přes celou šířku komunikace. Hasiči za pomocí motorové pily provedli rozřezání listnatých stromů a jejich odklizení mimo komunikaci. Poté jednotka na pokyn operačního střediska přejela k další události.

Dopravní nehoda - 7. 2. 2016

Kopřivnice, I. Šustaly - Dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Hasiči po příjezdu na místo události provedli protipožární opatření a likvidovali drobný únik provozních kapalin. Účastníci nehody vyvázli bez zranění.

Požár unimobuňky - 11. 1. 2016

Kopřivnice, Janáčkova - K požáru unimobuňky u železničního přejezdu byli vysláni hasiči ze čtyř jednotek. Po příjezdu první jednotky byl objekt ve třetí fázi požáru. Hasiči požár lokalizovali a následně likvidovali za pomocí dvou proudů z CAS 32. Objekt byl také prohledán, zda se v něm nenacházely osoby, toto se však nepotvrdilo. Škoda způsobená požárem prozatím nebyla stanovena. Místo zásahu bylo předáno drážním hasičům.

Planý poplach - 9. 1. 2016

Kopřivnice, Obránců míru - Všechny jednotky z prvního stupně požárního poplachu byly vyslány k ohlášenému požáru sklepa v bytovém domě. Hasiči na místě provedli průzkum sklepních prostor, kde zjistili, že suterén domu je lehce zakouřen. Za pomocí termokamery bylo vyhledáváno možné ohnisko, současně byl prováděn průzkum v přilehlých vchodech, které jsou navzájem propojeny. Požár naštěstí nebyl potvrzen a událost byla překvalifikována na planý poplach.

Dopravní nehoda - 30. 12. 2015

Kopřivnice, Komenského - Dopravní nehoda 2 osobních vozidel. Při nehodě došlo k úniku provozních kapalin, které byly za pomocí sorbentu uklizeny. Hasiči dále provedli protipožární opatření a zabezpečení místa nehody. Při nehodě byla zraněna jedna osoba, která byla převezena zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

Požár, výškové budovy - 21. 12. 2015

Kopřivnice, I. Šustaly - Všechny jednotky z prvního stupně požárního poplachu byly vyslány k ohlášenému požáru v bytovém domě. Hasiči ihned po příjezdu vytvořili dopravní a útočné vedení. Průzkumem byl zjištěn požár plynového sporáku. Oheň se hasičům podařilo zkrotit pomocí hasicího přístroje. Ze zasaženého prostoru byly evakuovány dvě osoby.

Únik provozních kapalin - 21. 12. 2015

Kopřivnice, Kpt. Nálepky - Únik motorového oleje z proražené vany osobního vozu.

Požár NA, Lubina - 18. 12. 2015

Požár v motorovém prostoru nákladního vozidla. Vyšetřovatel stanovil předběžnou škodu na 50 tis. Kč.

Odchyt hada - 5. 11. 2015

Hasiči byli vysláni k odchytu hada u rodinného domu. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o nejedovatou užovku. Ta byla odchycena a vypuštěna do volné přírody mimo obydlenou oblast.

Požár kontejneru - 21. 10. 2015

Požár odpadu v plastovém kontejneru na směsný komunální odpad. Vlivem tepla byl kontejner poškozen, jeho majiteli vznikla škoda ve výši cca 4 tis. Kč.

Dopravní nehoda - 18. 10. 2015

Kopřivnice, Komenského - Dopravní nehoda odobního vozidla, které zůstalo mimo komunikaci. Hasiči provedli likvidaci většího úniku motorového oleje a poté za pomoci vyprošťovacího speciálu ze stanice Nový Jičín bylo vozidlo opatrně vyproštěno, tak aby nedošlo k dalšímu poškození vozidla a případnému úniku a poškození životního prostředí.

Dopravní nehoda, Mniší - 17. 10. 2015

Dopravní nehoda osobního automobilu, které narazilo do stromu. Hasiči zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a likvidovali uniklé provozní náplně.

Únik ropných produktů, Vlčovice - 16. 10. 2015

Dvě jednotky hasičů byly vyslány k úniku neznáme látky na komunikaci v průmyslovém parku Vlčovice. Průzkumem na místě byla identifikována ropná látka neznámého původce, která se vlivem deště dostávala i do kanalizace. K zamezení dalšího průniku do kanalizace použili hasiči kanalizační rychloucpávky a sorpční hady. Na místo byla rovněž povolána speciální technika ze stanice Hasičského záchranného sboru v Novém Jičíně a to nosič kontejnerů s další zásobou sorbentu, který se použil pro likvidaci látky na komunikaci. Na místo události byli rovněž povolání zástupci odboru životního prostředí MÚ Kopřivnice a Povodí Odry.

Dopravní nehoda, Lubina - 16. 10. 2015

Úklid vozovky od ropných produktů po technické závadě na vozidle.

Požár suché trávy - 14. 8. 2015

Kopřivnice, Čsl. armády - Požár suché trávy a křoví ve svahu poblíž obchodního centra Tesco. Po příjezdu hasiči rozvinuli dopravní a útočné vedení a dvěma proudy lokalizovali a následně likvidovali vzniklý požár, který se šířil dvěma směry. Škoda při požáru nevznikla.

Výbuch a následný požár chaty - 13. 8. 2015

Kopřivnice, Moravská - Požár chatky 4×4 m po výbuchu. Před příjezdem hasičů provedli prvotní zásah majitelé chatky, hasiči poté provedli kontrolu objektu termokamerou, zda-li se nenachází v budově skrytá ohniska. Při zásahu nedošlo ke zranění osob.

Čerpání vody - 27. 7. 2015

Kopřivnice, Štramberská - Hasiči zasahovali u masivního úniku vody ve sklepě bytového domu, ke kterému došlo při poruše na domovní přípojce pitné vody. K odčerpání vody byly nasazeny 2 elektrická a 1 motorové kalové čerpadlo s celkovým výkonem cca 2000 l/min. I přesto se zásah protáhl na více než 2 hodiny.

Požár automobilu - 21. 7. 2015

Kopřivnice, Mniší - Požár osobního automobilu a části travního porostu v blízkosti automobilu. Hasiči provedli lokalizaci a následnou likvidaci požáru pomocí vysokotlakého proudu z CAS 24.

Dopravní nehoda - 16. 7.2015

Kopřivnice, Janáčkova - Dopravní nehoda osobního automobilu do pevné překážky. Při nehodě došlo ke zranění dvou osob a také k úniku provozních kapalin. Hasiči provedli protipožární opatření a likvidaci úniku pohonných hmot. K ohrožení životního prostředí nedošlo.

Taktické cvičení - 15. 7. 2015

Taktické cvičení na téma únik nebezpečných látek se zraněním osoby.

Planý poplach - 12. 7. 2015

Kopřivnice, Váňův kámen - Hasiči byli vysláni k hlášenému kouři z lesa. Na místě bylo zjištěno, že probíhá kontrolované pálení biologického odpadu, které však bylo hlášeno pouze do 19. hodiny. Hasiči poučili zodpovědnou osobu a vrátili se zpět na základnu.

Požár balkonu - 9.7.2015

Kopřivnice, Obránců Míru - Požár odpadu na balkoně panelového domu. Díky včasnému zásahu a oznámení nedošlo ke škodám na majetku. Požár byl za pomocí jednoduchých hasebních prostředků likvidován z balkonu nad místem ohniska.

Odchyt roje včel - 20. 6. 2015

Kopřivnice, Obránců Míru -

Dopravní nehoda - 7. 5. 2015

Kopřivnice, Lubina - Hasiči byli vysláni k dopravní nehodě osobního automobilu a motocyklu. Hasiči po příjezdu poskytli zraněnému motorkáři předlékařskou první pomoc a po příjezdu zdravotnické záchranné služby spolupracovali při jeho ošetření. Dále bylo provedeno zabezpečení místa nehody, protipožární opatření a po vyšetření nehody dopravní policií místo nehody uklizeno. Doprava v místě nehody byla přibližně hodinu omezena.

Záchrana chlapce z kontejneru na elektroodpad - 29. 3. 2015

Kopřivnice, Smetanova - Záchrana chlapce z kontejneru na elektroodpad. Hasiči provedli vyproštění osoby tím, že položili kontejner na boční stranu a mladíka vytáhli stejným způsobem, jakým se do kontejneru dostal. Chlapec i se svým dozorem byl předán bez zranění městské policii.

Taktické cvičení - únik čpavku,  23. 3. 2015

Kopřivnice, zimní stadión

Požár RD, Příbor - 19. 3. 2015

Příbor, Křivá - Požár střechy a obytné části rodinného domu. Hasiči prováděli pomocí několika proudů lokalizaci a likvidaci požáru jak z vnější tak i vnitřní části budovy. Po lokalizaci požáru provedli rozebírání konstrukce a dohašení skrytých ohnisek. Pro silné zakouření musel celý zásah probíhat v dýchacích přístrojích. Předběžná škoda byla vyčíslena na 400 tisíc korun. Ke zranění osob nedošlo.

Dopravní nehoda - 16. 3. 2015

Kopřivnice, sil. II/482 - Dopravní nehoda plně naloženého domíchávače betonu. Hasiči provedli zabezpečení místa nehody, zkontrolovali, zda nedochází k úniku provozních kapalin a přibližně hodinu řídili v místě nehody dopravu. Po příjezdu automobilového jeřábu byla komunikace na více než hodinu zcela uzavřena.

Požár maringotky - 15. 3. 2015

Kopřivnice, Vlčovice - Foto pořízeno civilní osobou.

Dopravní nehoda - 10. 3. 2015

Kopřivnice - Vlčovice. Dopravní nehoda tří osobních vozidel. Při dopravní nehodě došlo ke zranění dvou řidičů, které si převzala zdravotnická záchranná služba do své péče. Hasiči provedli likvidaci uniklých provozních kapalin, protipožární opatření a zabezpečení místa nehody. Po vyšetření nehody byly vozidla naložena na odtahovou službu. V době zásahu byla silnice zcela uzavřena, po vyšetření průjezdná kyvadlově.

Požár bytu - 7. 3. 2015

Kopřivnice, Wolkerova - Jednotky z prvního stupně požárního poplachu byly vyslány k ohlášenému kouři z okna v bytovém domě na ulici Wolkerova. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se z oken domu valí hustý černý dým a ze strany dvora domu již šlehají z oken plameny. Hasiči vytvořili dopravní a útočné vedení a vnikli do hořícího bytu. Požár byl likvidován jedním C proudem. Uživatelka bytu byla v době příjezdu hasičů na místo události již mimo byt. Byla ji poskytnuta předlékařská pomoc a přivolána zdravotnická záchranná služba, která ji převezla do nemocnice k dalšímu vyšetření pro podezření z intoxikace zplodinami hoření. K odvětrání zasažených prostor byla použita přetlaková ventilace. Hasiči poté ve spolupráci s vyšetřovatelem prováděli vyklizení prostoru a dohašování hořícího materiálu na volném prostranství. Vzhledem k možnému riziku rozšíření požáru skrytými cestami byla provedena důkladná kontrola termokamerou jak v zasaženém bytě, tak zejména střešní konstrukce. Byt byl požárem zcela zničen, dva pokoje byly poškozeny přímo ohněm, zbytek bytu zdevastovaly zplodiny hoření. Škoda způsobená požárem byla předběžně vyčíslena na 1,4 mil. Kč, uchráněné hodnoty pak na 3 mil. Kč. Ke vzniku požáru došlo dle vyšetřovatele od svíčky v obývacím pokoji...

Dopravní nehoda -24. 2. 2015

Kopřivnice, Lubina - Dopravní nehoda nákladního automobilu, který za jízdy narazil hydraulickou rukou do konstrukce železničního mostu. Po nárazu došlo k silné deformaci vozidla a k úniku několika desítek litru hydraulického oleje na silnici a také do půdy u silnice. Hasiči provedli zabránění dalšímu úniku a provedli zasypání uniklého oleje sorbentem. Na místo se poté dostavila specializovaná firma, která provedla sanační práce vozovky i půdy. Železniční most byl poškozen jen povrchově, i přesto byla necelou hodinu zastavena železniční doprava z Příbora do Kopřivnice. Na místě Policie ČR, odbor životního prostředí a Povodí Odry. Nehoda se obešla bez zranění.

Zásahy 9. 2. 2015

Kopřivnice - Dopravní nehoda osobního vozidla, které narazilo zezadu do linkového autobusu na ulici Ke křížku. Při nehodě došlo k drobnému úniku provozních kapalin. Hasiči zajistili místo nehody, zajistili likvidaci uniklých provozních náplní a po zadokumentování nehody odtlačili nepojízdné vozidlo, aby byl uvolněn průjezd na komunikaci v obou směrech. Nehoda se obešla bez zranění. V době, kdy se jednotky chystaly k odjezdu, byli hasiči operačním střediskem vysláni k další události - požáru elektroinstalace v sloupu veřejného osvětlení na ulici Husova.

Technická pomoc - 4. 2. 2015

Kopřivnice, Lubina

Požár DPS Česká - 6. 12. 2014

6. 12. 2014 - Požár v domě s pečovatelskou službou na ulici Česká v Kopřivnici. Požár vznikl v jedné bytové jednotce pravděpodobně vinou neopatrné manipulace s otevřeným ohněm. Plameny a zplodiny hoření způsobily škodu na zařízení, která byla odhadnuta na cca 700 tis. Kč. Uživatel, kterého z hořícího bytu zachránili až zasahující hasiči, byl v kritické stavu převezen na popáleninové centrum Fakultní nemocnice v Ostravě Porubě. K likvidaci požáru hasiči nasadili jeden C proud, následně byl celý zasažený prostor domu odvětrán přetlakovou ventilací. Vzhledem k předpokladu náročné evakuace (v domě je ubytováno zhruba 110 klientů) byl během zásahu vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Na místo události bylo povoláno celkem 9 jednotek požární ochrany. Stav v domě si naštěstí celkovou evakuaci objektu nevyžádal. Fotografie ze zásahu poskytl HZS Moravskoslezského kraje.

Požár sklepa - 22. 11. 2014

Štramberk, Bařiny - Požár ve sklepě rodinného domu. Hasiči nasadili k likvidaci požáru jeden vysokotlaký proud. K vyhledání ohniska požáru byla použita termokamera. Prostory zasažené zplodinami hoření byly následně odvětrány za použití přetlakové ventilace. Hasiči zasahovali v dýchací technice.

Taktické cvičení - únik čpavku ze zimního stadionu, 5. 11. 2014

Kopřivnice, Masarykovo náměstí

Spadlý strom na OA - 4. 11. 2014

Kopřivnice, Erbenova - Spadlý strom na osobní vozidlo. Strom byl z vozidla opatrně odstraněn a následně uklizen z komunikace. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR.

Dopravní nehoda - 29. 10. 2014

Kopřivnice, Vlčovice, silnice I/58 - Dopravní nehoda dvou osobních vozidel mezi Lubinou a Vlčovicemi. Hasiči provedli zabezpečení místa nehody, protipožární opatření a likvidaci úniku provozních kapalin. Nehoda se obešla bez zranění a rovněž nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Dopravní nehoda - 18. 10. 2014

Ženklava - Dopravní nehoda osobního automobilu, který sjel mimo komunikaci. Na místo byl povolán vyprošťovací automobil VYA T 815 8×8, který pomocí hydraulického nakládacího jeřábu provedl vytažení vozidla zpět na cestu.

Únik provozních kapalin - 16. 10. 2014

Kopřivnice, Štefánikova - Únik oleje po nárazu osobního vozidla do retardéru. Olejová skvrna byla dlouhá přibližně 300 m. Hasiči provedli likvidaci provozních kapalin pomocí sorbentů. Životní prostředí nebylo ohroženo.

Taktické cvičení, záchrana osob z vody - 8. 8. 2014

Kopřivnice, Vlčovice - Taktické cvičení na téma \"Záchrana osob z jezu na řece Lubině\".

Dopravní nehoda, Vlčovice - 15. 10. 2014

Kopřivnice, Vlčovice - Hasiči byli vysláni k dopravní nehodě osobního vozidla, které narazilo do rodinného domu. Na místě se nacházel vážně zraněný řidič a nezraněné další dvě osoby, které cestovaly ve vozidle. Hasiči spolupracovali při ošetřování zraněné osoby a dále zabezpečili místo dopravní nehody, provedli protipožární opatření, řídili v místě nehody dopravu a poté vyprostili vozidlo za pomocí navijaku z CAS 24. Na místě zasahovala zdravotnická záchranná služba (pozemní i letecká), Policie ČR a jednotky požární ochrany.

Požár užitkového automobilu - 3. 8. 2014

Kopřivnice, Lubina - Požár dodávky stojící v blízkosti rozvaděčů elektrické energie a plynu. Užitkový automobil byl požárem zcela zničen. K likvidaci požáru byly nasazeny dva vodní proudy (1×C, 1× vysokotlaký). Při požáru byly částečně poničeny rozvaděče stojící v okolí. Způsobená škoda vzniklá požárem je odhadnuta na 500 tisíc korun.

Požár odpadu - 8. 7. 2014

Kopřivnice, Školní - K nahlášeným plamenům ze sklepa komerční budovy vyjížděli hasiči ze dvou jednotek. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří odpad u budovy přibližně metr pod úrovní země. Vlivem požáru došlo k zakouření vnitřních prostor budovy, které byly přirozenou cestou odvětrány. Ke škodě na majetku ani zranění osob nedošlo.

Strom po úderu blesku - 26. 5. 2014

Hájov - Roztříštěný strom po úderu blesku, který se v půlce rozlomil a zůstal opřený o kmen. Z důvodu blízkého vysokého elektrického vedení byl strom opatrně rozřezán a poté odklizen mimo komunikaci. Po celou dobu zásahu byla komunikace z Hájova na Hukvaldy zcela uzavřena.

Zásahy 16. 5. 2014

Kopřivnice - Tři výjezdy v souvislosti s nepříznivým počasím.

Dopravní nehoda - 29. 4. 2014

Kopřivnice, Štramberská 410 - Přímo před budovou hasičské zbrojnice došlo k dopravní nehodě osobního automobilu a dodávky. Hasiči provedli zajištění místa nehody, protipožární opatření a likvidaci drobného úniku provozních náplní. V osobním vozidle byla zraněna jedna osoba, kterou odvezla záchranná služba k dalšímu ošetření. Po vyšetření nehody Policií ČR hasiči provedli uvolnění komunikace, která byla o celou dobu zásahu zcela uzavřena.

Požár - nízké budovy, 15. 4. 2014

Kopřivnice, Pabla Nerudy - Hasiči ze tří jednotek byli vysláni k požáru rodinného domu v řadové zástavbě. Dle ohlašovatele vycházel z okna kouř. Ten měl však na svědomí pouze zapomenutý hrnec na plotně. Díky včasnému ohlášení na tísňovou linku nedošlo k rozšíření požáru.

Požár OA - 14. 4. 2014

Kopřivnice, Pod Zahradami - Požár elektroinstalace osobního vozidla. Před příjezdem jednotky byl požár likvidován přenosným hasicím přístrojem uživatelkou vozidla. Hasiči po příjezdu provedli odpojení akumulátoru a kontrolu ohniska termokamerou. Poté místo předali vyšetřovateli příčin požárů.

Odchyt hada - 5. 4. 2014

Kopřivnice, 17. listopadu 1227 - Odchyt hada v kuchyni bytu panelového domu. Jednalo se o užovku červenou, která není pro člověka nebezpečná, i tak pořádně vystrašila své ?nové majitele?. Hasiči provedli odchyt hada a vyčkali příjezdu majitelky, která si hada převzala.

Požár trávy a skládky bioodpadu - 3. 4. 2014

Kopřivnice - Požár porostu za nákladovým nádražím v Kopřivnici. V době příjezdu jednotek byla plamenným hořením zasažena plocha o velikosti asi poloviny fotbalového hřiště. K lokalizazi požáru byly nasazeny tři proudy ?C? a byla zřízena kyvadlová doprava vody cisternami. Kolem 21 hodiny se podařilo požár zlikvidovat, ale vzhledem k riziku opětovného vznícení bylo na místě ponecháno až do ranních hodin jedno družstvo s CAS 32 T 815.

Záchrana kočky - 3. 4. 2014

Kopřivnice, Dolní - Hasiči byly operačním střediskem vysláni k záchraně kočky ze stromu, na kterém byla dle oznamovatele pozorována již třetí den. Hasiči se za pomocí výsuvného žebříku dostali až nahoru ke zvířeti a zachránili jej.

Požár automobilu - 2. 4. 2014

Kopřivnice, Školní - Požár osobního vozidla Škoda Felicia, který se rozšířil částečně i na dvě vedle zaparkovaná vozidla. Hasiči okamžitě po příjezdu provedli lokalizaci požáru a poté i následnou likvidaci. Při požáru došlo k většímu úniku benzínu na pozemní komunikaci. Pohonné hmoty byly včas zachyceny a nedošlo k úniku do kanalizace, životní prostředí tedy nebylo ohroženo. Požár vzniklý technickou závadou na palivovém systému způsobil škodu na třech vozidlech ve výši 20 tisíc korun.

Požár výškové budovy - 28. 3. 2014

Kopřivnice, Alšova - Hasiči byli vysláni ke kouři ve ze stupaček. Průzkumem z bytu oznamovatelky bylo zjištěno, že kouř proniká přes stupačky z bytu v 6. NP, ve kterém se nikdo nenacházel. Hasiči proto vnikli do bytu. V silně zakouřeném bytu bylo nalezeno ohnisko požáru, který vznikl od elektrického spotřebiče v kuchyni. Jednotky provedli likvidaci požáru a také nucené i přirozené odvětrání bytu. Místo bylo předáno vyšetřovateli požáru a Policii ČR.

Dopravní nehoda - 26. 3. 2014

Kopřivnice, Lubina - Hasiči byli na žádost Policie ČR vysláni k dopravní nehodě osobního automobilu, u kterého došlo k proražení olejové vany a následně k havárii do stromu. Hasiči provedli protipožární opatření a likvidaci úniku oleje v délce cca 100 m. Nehoda si nevyžádala žádné zranění. Poté bylo místo dopravní nehody předáno Policii ČR.

Požár auta - 23. 3. 2014

Kopřivnice - Požár osobního automobilu na silnici do Lichnova. po příjezdu hasičů na místo události se požár nacházel již ve třetí fázi. K likvidaci požáru byl nasazen jeden vysokotlaký proud a jeden proud C 52. Na místo se dostavil vyšetřovatel příčin požárů.

Požár - výšková budova, 27. 2. 2014

Kopřivnice, Záhumenní - Úmyslně založený požár elektroinstalace v několika patrech výškové budovy. Hasiči museli odvětrat celé schodiště a přilehlé chodby pomocí přetlakové ventilace. Na místo události se dostavil vyšetřovatel požárů Hasičského záchranného sboru a hlídka Policie ČR, která si událost převzala k dalšímu šetření.

Požár zahradního přístřešku - 16. 2. 2014

Ženklava - Požár dřevěného zahradního přístřešku s uskladněným dřevem. Hasiči provedli jedním C proudem lokalizaci a poté místo požáru rozebrali a dohasili i skrytá ohniska, čímž byl požár lokalizován. Při požáru nedošlo ke zranění osob. Škoda způsobená požárem je 20 tisíc Kč.

Dopravní nehoda - 13. 2. 2014

Kopřivnice, Vlčovice - Nehoda nákladního vozidla s plně naloženými tlakovými láhvemi kyslíku, argonu, acetylénu a propan-butanu. Hasiči provedli protipožární opatření a natažení vodního proudu. Nakloněný přívěs nákladního vozidla byl stabilizován proti dalšímu pohybu. Tlakové nádoby nebyly vlivem nehody porušeny. Majitel si zajistil přeložení nákladu i postavení přívěsu zpět na kola. Po dobu překládání byla řízena doprava na hlavním silničním tahu I/58.

Dopravní nehoda - 12. 2. 2014

Kopřivnice, Lubina - Dopravní nehoda dodávky mimo komunikaci. Hasiči provedli zabezpečení místa nehody a stabilizaci vozidla proti dalšímu pohybu. Z vozidla nedocházelo k úniku PHM a nijak nebránilo plynulému provozu na komunikaci. Vytažení vozidla si zajistil majitel. Ke zranění osob při nehodě nedošlo.

Požár trafostanice - 30. 1. 2014

Kopřivnice, Štefánikova - Tři jednotky hasičů včetně speciálního hasícího automobilu s oxidem uhličitým ze stanice Nový Jičín byly vyslány k požáru trafostanice v objektu bývalé vrátnice č. 3 podniku Tatra. Prostor rozvodny byl silně zakouřen zplodinami hoření, zásah proto probíhal v dýchací technice. Hasiči za použití termokamery vyhledali ohnisko požáru a poté jej lokalizovali pomocí přenosného hasícího přístroje CO2. Poté byly vnitřní prostory zasaženého objektu odvětrány přetlakovou ventilací.

Požár výškové budovy - 8. 1. 2014

Kopřivnice, Francouzská 1196

Požár, shromaždiště osob - 6. 1. 2014

Kopřivnice, O. Míru - Dvě jednotky hasičů byly vyslány do supermarketu Penny na ulici Obránců míru, kde došlo k aktivaci elektrické požární signalizace. Po příjezdu jednotek na místo nebyly pozorovány žádné známky plamenného hoření. Hasiči proto provedli důkladný průzkum pomocí termokamery. Příčina byla nakonec nalezena v zahoření elektroinstalace v podhledu objektu.

Železniční nehoda - 6. 1. 2014

Kopřivnice - Hasiči byli vysláni k dopravní nehodě motorového vlaku a osobního vozidla na přejezdu u vjezdu do podniku Tatra a. s. Při nehodě došlo ke zranění jedné osoby, která byla převezena k dalšímu vyšetření. V době srážky cestovalo ve vlaku přibližně 10 osob, které nebyly zraněny. Na místě bylo provedeno protipožární zabezpečení. Dále hasiči prováděli řízení dopravy v místě nehody. Po příjezdu jednotky Správ železničních dopravních cest bylo místo události předáno právě této jednotce a ostatní jednotky byly vráceny zpět na základnu. Po dobu záchranných prací a vyšetřování nehody byla železniční doprava zcela zastavena.

Dopravní nehoda - 3. 1. 2014

Kopřivnice, Panská - Dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Po příjezdu na místo události provedli hasiči protipožární opatření a ohradili únik provozních kapalin z vozidla. Vzhledem ke stavu jednoho účastníka dopravní nehody musela být na místo události povolána zdravotnická záchranná služba. Po zadokumentování nehody policií provedli hasiči konečný úklid komunikace a odtáhli poškozená vozidla mimo vozovku.

Požár nízké budovy - 2. 1. 2014

Kopřivnice, Mniší - Požár boudy se dřevem u rodinného domu. Z důvodu nedostupnosti kvůli rizika poškození požární techniky hasiči provedli natažení 120 m dlouhého dopravního a útočného vedení na požářiště. Jednalo se o požár uskladněného dřeva a výrobků ze dřeva. Vlivem silného žáru došlo k poškození i přilehlého rodinného domu. Škoda způsobená požárem byla odhadnuta na 51 tisíc korun. Ke zranění civilních osob ani hasičů nedošlo.

Únik benzínu - 27. 12. 2013

Kopřivnice, Osvoboditelů - Únik benzínu z osobního automobilu. Únik byl včas zastaven a nedošlo tak k úniku do kanalizace. Místo odkud docházelo k úniku bylo provizorně opraveno. Majitel byl následně poučen o dalším postupu. K znečištění životního prostředí nedošlo.

Vyvrácený strom - 26. 12. 2013

Kopřivnice, Ke Koryčce - Částečně vyvrácený strom ohrožující obyvatele domu. Hasiči provedli pokácení a odklizení mimo vchod do budovy.

Vyvrácený strom - 25. 12. 2013

Kopřivnice, Dělnická - Jednotka byla vyslána k nebezpečnému stromu, který byl silným poryvem větru vyvrácen a zůstal zavěšen o jeden z vedle stojících stromů.

Požár bytu - 22. 12. 2013

Kopřivnice, Obránců míru - Požár lůžkovin v jednopokojovém bytě. Uhašeno před příjezdem jednotky. Hasiči provedli odvětrání bytu a chodby. Byla provedena také kontrola patra nad místem požáru. Předběžná škoda byla odhadnuta na 7 tisíc kč. Požár se obešel bez zranění.

Požár bytu - 19. 12. 2013

Kopřivnice, Štramberská - Hasiči byli vysláni k požáru v bytě devítipodlažního panelového domu. Na místě bylo zjištěno, že došlo k požáru spotřebiče v kuchyni. Před příjezdem jednotky požár lokalizoval uživatel bytu, který se však popálil a nadýchal zplodin hoření. Uživateli byla poskytnuta předlékařská první pomoc a na místo povolána zdravotnická záchranná služba. Hasiči požár dohasili jednoduchými hasebními prostředky, čímž požár likvidovali. Byt byl přirozeně odvětrán a také bylo provedena kontrola bytu nad zasaženým místem. Škoda způsobena požárem byla předběžně odhadnuta na 35 tisíc korun.

Požár chatky - 30. 11. 2013

Kopřivnice, Severní - Požár dřevěnné zahradní chatky. Při příjezdu byla chatka již ve třetí fázi požáru. K likvidaci požáru byly nasazeny dva C proudy. Po lokalizaci jednotky prováděly rozebírání konstrukcí a následné dohašování. Škoda způsobená požárem je 100 tisíc korun. Požár se obešel bez zranění.

Dopravní nehoda - 18. 10. 2013

Kopřivnice, O. Míru směr Závišice - Dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Hasiči ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou provedli vyproštění osoby z vozidla, kterou si společně s dalšími třemi osobami převzala do péče záchranná služba. Dále bylo na vozidlech provedeno protipožární opatření a likvidace úniku provozních kapalin. Hasiči také asistovali při transportu zraněné osoby do vrtulníku letecké záchranné služby. Po vyproštění vozidla z příkopu se obě jednotky vrátily na své základny. Na místě spolupracovaly všechny základní složky IZS a také městská policie.

Požár seníku, Starý Jičín - 8. - 9. 10. 2013

Starý Jičín, Janovice - Požár skladu slámy o rozloze 30 x 15 m. Sklad byl požárem zcela zasažen. V okolí zásahu bylo postupně zřízeno pět čerpacích stanovišť, odkud cisterny dovážely vodu na požářiště. Hasiči se kromě samotných hasebních prací zaměřili především na ochlazování nosné ocelové konstrukce a opláštění budovy aby nedošlo vlivem sálavého tepla k její destrukci. Hořící sláma byla z objektu postupně vyvážena na volné prostranství. Naše jednotka zajišťovala kyvadlovou dopravu vody s CAS 32.

Únik oleje - 2. 10. 2013

Kopřivnice, Smetanova - Únik cca 30 litrů hydraulického oleje z pracovního stroje. Včasným zásahem bylo zabráněno úniku do kanalizace. K likvidaci olejové havárie byly použity sorbenty. Jelikož pracovní stroj blokoval celou silnici a nebyl pojízdný, byl na místo povolán vyprošťovací automobil, který provedl odtah na okraj vozovky.

Požár kontejnerů - 30. 9. 2013

Kopřivnice - Hasiči byli vysláni k požáru kontejneru na ul. O. Míru. Během zásahu byli odvoláni k dalšímu hořícímu kontejneru cca o 200 m vedle.

Únik NL do potoka - 28. 9. 2013

Kopřivnice, Lubina - Únik ropného produktu do vodního toku Sýkoreček. Hasiči průzkumem zjistili pravděpodobný zdroj úniku látky. Na vodním toku byly položeny sorbční hadi pro zastavení šíření úniku nebezpečné látky dál po vodním toku. Na místě přitomný odbor životního prostředí a Povodí Odry.

Dopravní nehoda - 21. 9. 2013

Kopřivnice, Havlíčkova - Dopravní nehoda jednoho OA do rozvodné elektrické skříně a transformátoru. Hasiči provedli protipožární zabezpečení a povolali na místo poruchovou službu elektrozávodu. Po vyšetření nehody dopravní policií se jednotka vrátila zpět na základnu.

Požár bytu - 21. 9. 2013

Kopřivnice, Obránců Míru - Požár bytu v panelovém domě. Hasiči po příjezdu provedli násilný vstup do bytu, kde provedli jedním C proudem lokalizaci a následnou likvidaci požáru v prostoru obývacího pokoje. Poté provedli odvětrání přetlakovou ventilací. Při požáru nebyl naštěstí nikdo zraněn. Škoda vyčíslena majiteli a vyšetřovatelem požáru je 200 tisíc korun.

Likvidace hmyzu - 16. 9. 2013

Kopřivnice, Mniší - Hasiči provedli likvidaci vosího hnízda pod střechou základní školy.

Požár hrobu - 15. 8. 2013

Kopřivnice, Hřbitovní - Požár věnců a chvojí na hrobě. Požár byl likvidován vysokotlakým proudem.

Dopravní nehoda - 12. 8. 2013

Kopřivnice, směr Závišice - Dopravní nehoda nákladního vozu, který skončil na boku mimo silnici. Z vozidla unikalo menší množství PHM, které neuniklo do životního prostředí. Hasiči provedli zasypání úniku a zabezpečili místo nehody. Po domluvě s řidičem bylo dohodnuto, že vozidlo bude vyproštěno pomocí vlastní techniky. Vozidlo bylo pracovním strojem vráceno zpět na kola a poté vyproštěno dalším nákladním vozem. Při odjezdu na základnu musely ještě obě jednotky řešit únik hydraulického oleje v délce cca 500 m, unikající z pracovního stroje, který vyprošťoval poškozené vozidlo.

Dopravní nehoda a únik NL - 12. 8. 2013

Kopřivnice, Husova a Kopřivnice, Školní - Hasiči zasahovali nejprve u dopravní nehody dvou osobních vozidel, při kterém došlo ke dvěma lehkým zraněním. O pár hodin později vyjížděla jednotka k úniku oleje na ul. Školní.

Požár potravin - 10. 8. 2013

Kopřivnice, Polní - Jednotka vyjela ke kouři z oken panelového domu. Po příjezdu zjištěno, že došlo k požáru potravin na sporáku. Byt musel být odvětrán přetlakovou ventilací.

Požár kontejnerů - 7. 8. 2013

Kopřivnice, Záhumenní - Požár dvou plastových kontejnerů. Třetí kontejner byl požárem poškozen. Škoda způsobena požárem dosahuje několika tisíc korun.

Požár přístřešku na dětském hřišti - 31. 7. 2013

Kopřivnice, Osvoboditelů - Požár dřevěného přístavku na dětském hřišti na sídlišti Sever. K likvidaci požáru bylo nataženo 80ti metrové hadicové vedení. Po lokalizaci požáru musela být dřevostavba částečně rozebrána a dohašena.

Požár automobilů - 22. 7. 2013

Kopřivnice, Mniší - Požár dvou osobních automobilů, z nichž jedno bylo přestavěno na LPG. Hasiči nejprve za pomocí vodního proudu provedli lokalizaci požáru. Z důvodů vznícení pohonných hmot bylo nutné k celkové likvidaci požáru použít střední pěnu. Předběžná škoda stanovená majitelem a vyšetřovatelem příčin požáru byla odhadnuta na 100 tisíc korun.

Odstranění neb. stavů - 12. 7. 2013

Kopřivnice, Lubina - Hasiči vyjeli k částečně převrácenému jeřábu na stavbě u mléčné farmy v Lubině. Na místě již zasahovala zdravotnická záchranná služba, která ošetřovala zraněnou obsluhu jeřábu. Hasiči provedli kontrolu jeřábu ? nebyl zjištěn únik PHM. Převrácení jeřábu zpět na kola bylo zajištěno majitelem.

Požár - 2. 7. 2013

Kopřivnice, Francouzská 1185 - ohlášen požár bytu, průzkumem zjištěny spálené potraviny...

Prověřovací cvičení složek IZS - 26. 6. 2013

Kopřivnice - poliklinika.

Monitoring vodních toků

5. 6. 2013, 0:09 - kontrola stavu Lubinky a Lubiny

Dopravní nehoda - 2. 6. 2013

Ženklava - Dopravní nehoda osobního automobilu do stromu poblíž silnice. Na místě se nacházela zraněná osoba, kterou si do péče převzala zdravotnická záchranná služba. Hasiči provedli protipožární opatření, zabezpečení místa dopravní nehody a také řídili dopravu v tomto nepřehledném úseku.

Dva výjezdy - 18. 5. 2013

Kopřivnice Husova a Sportovní - Hasiči nejprve vyjížděli k úniku oleje z osobního vozidla a zanedlouho poté museli zajišťovat místo pro přistání vrtulníku.

Dopravní nehoda - 14. 5. 2013

Kopřivnice, Vlčovice - Dopravní nehoda nákladního vozidla s plně naloženým přívěsem, kterému se v zatáčce přívěs převrátil a zablkoval kompletně silniční tah I/58. Hasiči provedli přeskládání materiálu mimo komunikaci a vyčkali do příjezdu soukromého jeřábu, který se postaral o vyproštění přívěsu. Silnice byla po dobu nehody několik hodin zcela uzavřena.

Záchrana osob  - 10. 5. 2013

Kopřivnice, Lidická 1035 - Vysvobození 8mi letého chlapce, kterému zůstala zaklíněna hlava v zábradlí balkónu. Za pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení bylo v zábradlí zvětšeno místo o pár centimetrů a hlava chlapce byla opatrně vytažena. Celý zásah trval jen pár okamžiků a chlapec vyvázl bez jediného škrábnutí. Za odměnu získal od hasičů plyšovou hračku a pozvání na hasičskou zbrojnici.

Dopravní nehoda - 4. 5. 2013

Kopřivnice, Lubina - Dopravní nehoda osobního automobilu, který při výjezdu z kruhového objezdu přerazil dopravní značení a ostrůvek. Na vozidle došlo k proražení olejové nádrže a ke vzniku olejové skvrny v délce cca 100m. Olejová skvrna byla zasypána sorbentem a následně odklizena.

Požár stodoly - 25. 4. 2013

Příbor, Hájov - Rozsáhlý požár stodoly cca 30×10 m plný uskladněných balíků sena. V době příjezdu jednotek byl požár již v třetí fázi rozvoje požáru. Hasiči se tedy soustředili hlavně na ochranu okolních objektů a vegetace. Nedaleko od místa požáru bylo zřízeno čerpací stanoviště pro kyvadlovou dopravu vody. Příčína požáru a škoda je předmětem dalšího vyšetřování. Na místě zůstává místní jednotka a jednotka z Příbora.

Požár kontejneru - 15. 4. 2013

Kopřivnice, Francouzská - Požár plastového kontejneru u obchodního centra ?Kasárna?.

Shoz sněhu - 2. 4. 2013

Kopřivnice, budova polikliniky

Odstranění neb. stavů - 1. 4. 2013

Kopřivnice, Obránců Míru - Odstranění nebezpečných sněhových převisů, které začaly ohrožovat chodce na pěší komunikaci kolem domu.

Spadlý strom - 31. 3. 2013

Kopřivnice, Kpt. Jaroše - spadlý strom na dráty elektrického vedení.

Požár kontejnerů - 19. 3. 2013

Kopřivnice, Dukelská - Požár dvou plastových kontejnerů. Požár byl uhašen jedním vysokotlakým proudem od CAS 24. Kontejnery byly požárem zcela zničeny.

Dopravní nehoda - 22. 2. 2013

Kopřivnice - Vlčovice, silnice 1/58 - Dopravní nehoda dvou osobních vozidel z nichž jedno skončilo mimo vozovku a druhé zablokovalo komunikaci. Nehoda si vyžádala dvě zranění. Hasiči zajistili místo nehody a provedli protipožární opatření. Vzhledem ke stavu silnice byl přes operační středisko požádáno o posypový vůz správce komunikace.

Požár auta - 21. 2. 2013

Kopřivnice, Štefánikova - Požár osobního automobilu v motorovém prostoru. K likvidaci požáru byl použit jeden vysokotlaký proud. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 30 tisíc Kč. Ostatní vozidla poškozena nebyla.

Požár sklepa - 2. 2. 2013

Kopřivnice, Paseky - Požár sklepa v rodinném domě. Požár byl lokalizován a likvidován jedním C proudem. Vzhledem k silnému zakouření probíhal celý zásah za použití dýchací techniky. Po likvidaci požáru provedli hasiči závěrečný průzkum a kontrolu místa termokamerou pro vyloučení případných skrytých ohnisek.

Požár DPS Příbor - 21. 1. 2013

Příbor - Celkem pět jednotek včetně výškové techniky bylo vysláno k požáru v jednom z bytů v domě s pečovatelskou službou. Po příjezdu na místo byly již silně zakouřeny chodby a schodiště téměř v celém domě. Hasiči vytvořili dopravní a útočné vedení a současně prováděli záchranné práce. Z jednotlivých bytů v domě bylo postupně za použití evakuačních masek, dýchacích přístrojů a automobilového žebříku vyvedeno na tři desítky obyvatel. Některé z nich musela vzhledem ke zjištěnému zdravotnímu stavu transportovat záchranná služba do nemocnice. Dvě osoby bohužel požár nepřežily. Na místo se k ohledání ohniska požáru dostavila kromě vyšetřovatelů Hasičského záchranného sboru i služba kriminální policie a taky speciálně vycvičený pes.

Požár stodoly - 19. 1. 2013

Kopřivnice, Mniší - Požár dřevěné stodoly o rozměrech cca 15×5 m. Na místo byly ihned po ohlášení vyslány všechny jednotky z prvního stupně požárního poplachu. Po příjezdu prvních jednotek na místo byl již celý objekt v plamenech. Na likvidaci požáru hasiči nasadili 3 ?C? proudy. Ještě před jejich příjezdem vyvedl majitel z hořícího objektu ustájeného koně. Po lokalizaci požáru museli hasiči rozebírat konstrukce aby dohasili skrytá ohniska. Po likvidaci požáru zůstala na místě na dohled nad požářištěm místní jednotka z Mnišího a naše CAS 32. Vyšetřovatelem příčin požáru byla předběžná škoda odhadnuta na cca 500 tis. Kč.

Požár pergoly - 3. 1. 2013

Kopřivnice, Moravská - Požár pergoly 3x3 metry. Zřejmě od komínového tělesa došlo k požáru střechy a obložení kolem komína cca 1 m2. Hasiči po příjezdu požár vysokotlakým proudem lokalizovali a poté provedli rozebrání střešní konstrukce a úplné dohašení a kontrolu termokamerou. Škoda díky včasného zásahu majitele a hasičů se vyšplhala \"jen\" na 5 tisíc korun.

Odstranění neb. stavů - 30. 12. 2012

Kopřivnice, Erbenova - Odstranění nalomené větve na cykloturistickou stezkou městem.

Požár kontejneru - 9. 12. 2012

Kopřivnice, Záhumenní - Požár plastového kontejneru.

Požár 2 x OA - 28. 11. 2012

Místní část Vlčovice - Požár dvou odstavených vraků osobních automobilů na soukromém pozemku. Hasiči nasadili k likvidaci vysokotlaký proud. Na místo se dostavil rovněž vyšetřovatel HZS z oddělení zjišťování příčin vzniku požárů.

Požár na radnici, prověřovací cvičení - 16. 11. 2012

Kopřivnice, Štefánikova 1163 - 16. listopadu v poledne vyjela jednotka s vozidly CAS 24 T 815 a AZ 30 Ifa k požáru elektroinstalace v 2. NP budovy městského úřadu v Kopřivnici. Při příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení. Úředníci i ostatní osoby již byly z celé budovy evakuovány před příjezdem jednotky. Hasiči na místě provedli kontrolu všech 10. pater, zda se někde nenachází další osoby a provedli \"uhašení\" místnosti, kde se nacházela rozvodna. Poté byl objekt předán správci objektu a zaměstnanci i ostatní se mohli za přibližně 20 minut vrátit zpět do budovy.

Taktické cvičení Trúba 2012

12. 11. 2012 - Dálková doprava vody s velkým převýšením - aplikace na konkrétní podmínky - Hrad Štramberk, zúčastněné JPO: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Štramberk a Kopřivnice

Dopravní nehoda, Lubina - 10. 11. 2012

kopřivnice - Lubina, silnice II / 480 - Dopravní nehoda osobního automobilu, které sjelo ze silnice a narazilo čelně do stromu. Hasiči společně se záchrannou službou zajistili zraněného řidiče a po základním ošetření na místě jej transportovali do sanitního vozidla. Povaha zranění si vyžádala přivolání letecké záchranné služby. Policie společně s hasiči zabezpečila místo pro přistání vrtulníku. Na havarovaném vozidle provedli hasiči protipožární opatření a kontrolu na připadný únik provozních náplní.

Dopravní nehoda, Ženklava - 31. 10. 2012

Hasiči ze dvou jednotek byli vysláni k dopravní nehodě dvou osobních automobilů v obci Ženklava. V jednom z vozidel zůstal zaklíněný řidič, kterého museli vyprostit až hasiči. Poté si jej převzala k dalšímu ošetření zdravotnická záchranná služba. Hasiči dále provedli protipožární opatření na havarovaných vozidlech a zabezpečili místo nehody. Po dobu záchranných prací byla silnice v místě nehody zcela uzavřena. Dopravu řídila policie ČR, která ji odkláněla na objízdné trasy.

Požár stodoly a RD - 30. 10. 2012

Nový Jičín, Žilina - Požár střechy hospodářské budovy. Po příjezdu prvních jednotek na místo události se již celá střecha nacházela v 3. fázi požáru (zasažen byl celý půdorys střechy a všechny hořlavé části konstrukce byly v plamenech). Hasiči započali ihned záchranné a hasební práce. Nasazeno bylo několik proudů vody. Jelikož zásahu se účastnila celá sloužící směna ze stanice Nový Jičín, byla povolána do pohotovosti dobrovolná jednotka ze Starého Jičína, která tak měla ?na starosti? pokrytí okresu. Práce na likvidaci požáru trvaly několik hodin. Naši hasiči se zpět na základnu vrátili až v 7 hodin ráno. Na místě ale dále zůstávaly na dohled ještě dvě jednotky (z Mořkova a Hodslavic).

Dopravní nehoda, Vlčovice - 18. 10. 2012

Kopřivnice, Vlčovice - Dopravní nehoda 4 osobních vozidel. Nehoda si naštěstí nevyžádala zranění. Hasiči provedli zabezpečení vozidel protipožáru a zabezpečili místo události, aby nedošlo na tomto hlavním tahu vedoucím z Rožnova do Ostravy k další nehodě. Do příjezdu Policie ČR řídili hasiči dopravu. Poté byla vozidla naložena na odtahovou službu, proveden úklid vozovky a jednotky se vrátily zpět na základny.

Taktické cvičení Čepro

10. 10. 2012, Sedlnice

Požár, Příbor - 5. 10. 2012

Požár unimobuněk v Příboře. Na místo byly vyslány 3 jednotky v rámci prvního stupně požárního poplachu. Po příjezdu jwednotek na místo události již ze všech stavebních otvorů šlehaly plameny. Okamžitě bylo zahájeno hašení několika proudy. Po lokalizaci požáru bylo nutné rozebrat střešní konstrukci a zlikvidovat hoření v mezistropním prostoru. Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího šetření.

Pátrací akce,  Hukvaldy - 2. 10. 2012

Jednotky požární ochrany byly vyslány na pomoc Policii ČR při pátrání po pohřešované osobě. Hasiči byli zapojeni do plošného prohledávání terénu. Policie nasadila do akce rovněž vrtulník s termovizí a psy. Akce byla ukončena po několika hodinách, kdy bylo nalezeno tělo pohřešované osoby...

Spadlý strom - 27. 9. 2012

Kopřivnice, Obránců Míru - Hasiči byli vysláni ke spadlému stromu, který vlivem silného větru spadl na zaparkované vozidla. Hasiči provedli opatrné rozřezání stromu, tak aby nedošlo k poškození vozidel. Vozidla naštěstí škodu neutrpěla, zasáhly je pouze slabé větve.

Dopravní nehoda, Vlčovice - 14. 9. 2012

KOpřivnice, Vlčovice - Dopravní nehoda osobního automobilu mimo komunikaci. Automobil zůstal po nehodě zaklíněn mezi stromy a pod svodidly. Hasiči provedli stabilizaci vozidla proti nežádoucímu pohybu, dále protipožární opatření a zabezpečení místa nehody. K vyproštění vozidla musel být na místo povolán vyprošťovací automobil ze stanice v Novém Jičíně. Po dobu vyprošťování vozidla byla komunikace I. třídy zcela uzavřena. Ke zranění osob při nehodě naštěstí nedošlo.

Dopravní nehoda, Lubina - 4. 9. 2012

Kopřivnice, Lubina - Dopravní nehoda 2 osobních automobilů. Hasiči provedli protipožární opatření a také likvidaci úniku pohonných hmot. Nehoda se obešla bez zranění.

Požár seníku - 12. 8. 2012

Hodslavice - Požár seníku 70×30 metrů. Naše jednotka prováděla s CAS 32 kyvadlovou dopravu vodu z nádrže Kacabaja.

Taktické cvičení - 11. 8. 2012

Taktické cvičení jednotek 11. 8. 2012 - požár průmyslového objektu v místní části Lubina.

Planý poplach - 4. 7. 2012

Kopřivnice, Janíkovo sedlo

Požár OA + DN - 3. 7. 2012

Štramberk, požár - Jednotky vyjely k nahlášenému požáru vozidla Ford Focus. Po příjezdu jednotky bylo již vozidlo kompletně v plamenech. Hasiči bleskově provedli natažení vysokotlakého proudu a započali hasební práce. Po příjezdu jednotky ze Štramberka byl nasazen další útočný proud. I přes rychlý zásah došlo ke kompletnímu poškození vozidla a škodě 60 tisíc korun. Ve vozidle cestovala matka s malým dítětem, kterým se podařilo naštěstí včas dostat mimo vozidlo. Kopřivnice, DN - Ještě během předchozího zásahu byly jednotky odvolány k dopravní nehodě osobního vozidla a motocyklu do Kopřivnice. Jednalo se o střet již zmiňovaných dopravních prostředků, kde došlo k úniku pohonných hmot. Hasiči také provedli ošetření lehčího zranění dolní končetiny motocyklisty. Poté se vrátili zpět na základnu.

Spadlý strom - 2. 7. 2012

Hukvaldy, Horní Sklenov - Jednotka byla vyslána k spadlém stromu na silnici z Mnišího směrem na Hukvaldy. Strom se nakonec nacházel až za hranicí okresu, v Horním Sklenově, okres Frýdek-Místek. Informace byla předána na operační středisko, strom byl rozřezán a odklizen mimo komunikaci.

Dopravní nehoda OA a chodec - 28. 6. 2012

Kopřivnice, Lubina - K vážné nehodě osobního automobilu a chodce došlo na silnici I. třídy I/58. Hasiči spolupracovali na místě se zdravotnickou záchrannou službou. Jelikož chodec utrpěl vážná poranění, byl na místo povolán vrtulník letecké záchranné služby z Ostravy. Před přistáním vrtulníku byla provedena kompletní uzávěra této frekventované silnice, pro bezpečné přistání stroje. Poté hasiči provedli společně se zdravotníky naložení pacienta do vrtulníku LZS a místo zásahu předali Policii ČR.

Požár  balkónu - 25. 6. 2012

Kopřivnice, pod Morávií - Tři jednotky hasičů byly vyslány k ohlášenému požáru bytu v 8. patře bytového domu. Ještě než dorazily na místo první jednotky, tak jeden z našich členů, který má trvalé bydliště hned v jednom z vedlejších domů, udělal svou občanskou povinnost - provedl prvotní zásah ručním hasícím přístrojem, čímž v počáteční fázi požáru zabránil mnohem vyšším škodám. Rovněž ze zakouřeného prostoru vyvedl jednu osobu, která se nadýchala zplodin hoření. Hasiči poté provedli likvidaci požáru 'D' proudem z nástěnného hydrantu a povolali záchrannou službu k ošetření intoxikované osoby. Na místo se dostavil rovněž vyšetřovatel příčin vzniku požárů, který odhadl předběžnou škodu způsobenou požárem na 100 tis. Kč.

Požár chaty - 22. 6. 2012

Ženklava - Hasiči po příjezdu na místo provedli společně s kolegy ze Štramberka natažení dopravního a útočného vedení a provedli lokalizaci a následnou likvidaci požáru, který se rozšířil ze sklepních prostor na věci uskladněné před chatou. Částečně došlo i k poničení chaty v obytné části a to zejména zplodinami hoření. Prostor chaty byl poté odvětrán přetlakovou ventilací a místo zkontrolováno termokamerou, aby byly vyloučeny další, skryté ohniska.

Požár RD - 20. 6. 2012

Veřovice

Zásahy 4. 6. 2012

1.Kopřivnice, Francouzská: průsak vody po silném nočním dešti ze střechy do bytů a společných prostor domu. Hasiči na střeše zjistili podtečení vody pod vrstvu nové izolace (střecha procházela právě opravou). Byl odstraněn jeden uvolněný polystyrénový panela a voda byla postupně odčerpávána kalovým čerpadlem. Byl informován majitel budovy a po příjezdu firmy provádějící opravu jim bylo místo zásahu předáno. 2. DN Vlčovice: nehoda linkového autobusu, který ve známém ´esíčku´ v místní části Vlčovice sjel z komunikace a zůstal nebezpečně nakloněný. Hasiči vytáhli vozidlo pomocí CAS 24 T 815 zpět na silnici. Během vyprošťování autobusu musela být silnice na krátkou dobu zcela uzavřena.

Požár RD - 27. 5. 2012

Kopřivnice, Pabla Nerudy - Jednotka byla vyslána k požáru v rodinném domě na ulici Pabla Nerudy. Po příjezdu byl zjištěn požár, který byl lokalizován před příjezdem jednotky. Hasiči provedli dohašení pomocí vysokotlakého proudu. Místo bylo poté předáno vyšetřovatelům hasičů a Policie ČR. Škoda byla vyčíslena na 50 tisíc korun.

Dopravní nehoda, 9. 5. 2012

Kopřivnice, Záhumenní - Hasiči byli vysláni k hromadné dopravní nehodě, kde původní hlášení hovořilo o zraněných účastnících s nutností jejich vyproštění. Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že došlo opravdu k nehodě 5 osobních vozidel, avšak pouze s jedním lehčím zraněním. Hasiči provedli protipožární zabezpečení všech vozů a zabezpečení místa nehody. Nehoda velmi zkomplikovala, v současné době, jedinou hlavní průjezdnou komunikaci městem (ul. Štefánikova prochází kompletní rekonstrukcí, a proto se tvořily několika set metrové kolony napříč městem).

Požár chatky - 30. 4. 2012

Štramberk, K Očnímu - Požár chatky o velikosti 5×5 metrů. Po příjezdu hasičů byla chata již kompletně v plamenech. Nasazen byl jeden útočný C proud. Hasiči se také soustředili na likvidaci požáru trávy kolem chatky. Poté probíhalo rozebírání dřevěné konstrukce a postupné dohašování.

Spadlý strom - 29. 4. 2012

Kopřivnice, Záhumenní - Spadlý strom na starém hřbitově pod mateřskou školkou. Hasiči po příjezdu společně s městskou policií zabezpečili místo, kde hrozil další pád větví na pěší komunikace. Poté byl strom rozřezán a na odbor životního prostřední byla nahlášena havarijní situace stromu.

Dopravní nehoda, 22. 4. 2012

Kopřivnice, Štramberská - Hasiči byli vysláni k dopravní nehodě přímo před dočasným zázemím hasičské zbrojnice, kde jsou hasiči z důvodu rekonstrukce zbrojnice. Jednalo se o nehodu dvou osobních automobilů. Hasiči provedli protipožární opatření, likvidaci úniku pohonných hmot a poté obě vozidla odtlačili ke krajnici. Nehoda si vyžádala tři zraněné účastníky, které převezla zdravotnická záchranná služba do nemocnice k dalšímu ošetření.

Požár odpadu - 10. 4. 2012, 19:36

Kopřivnice, K očnímu - Požár odpadu za zahradní chatkou

Dopravní nehoda - 7. 4. 2012

Kopřivnice, Vlčovice - Dopravní nehoda osobního automobilu. Vozidlo se po příjezdu nacházelo částečně v příkopě a blokovalo část hlavní komunikace z Ostravy do Rožnova p. R. Hasiči prováděli řízení dopravy a při samotném vyprošťování byla komunikace na přibližně 10 min. zcela uzavřena. Nehoda se obešla bez zranění.

Dopravní nehoda - 6. 4. 2012

Kopřivnice, Štramberská - Dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Nehoda si vyžádala dvě zraněné osoby, které si převzala zdravotnická záchranná služba. Hasiči provedli protipožární opatření, zasypání pohoných hmot sorbentem a zabezpečení místa nehody. Po vyšetření Policií ČR hasiči pomohli s odtažením vozidel mimo komunikaci a poté se vrátili zpět na základnu.

Požár trávy, Lichnov - 17. 3. 2012

Lichnov - Hasiči byli krátce po příjezdu na základnu z předchozího zásahu vysláni opětovně k požáru travního porostu na ploše asi 2 ha. Dojezd jednotek na místo byl v náročném terénu na mnoha místech pro jednotky velmi složitý. Požár byl lokalizován místními občany jednoduchými hasebními prostředky. Po příjezdu jednotek bylo provedeno konečné prolití požářiště, aby nedošlo k znovurozhoření, což by mělo za následek rozšíření požáru i do lesa, čímž by mohlo dojít k vysokým škodám.

Požár bytu - 17. 3. 2012

Kopřivnice, Osvoboditelů - Požár v jednom z bytů v domě na ulici Osvoboditelů. Hasiči po příjezdu a provedeném průzkumu provedli za asistence Policie ČR násilný vstup do bytu, kde bylo zjištěno, že došlo k zahoření potravin na sporáku a k silnějšímu zakouření bytu a částečně i společných prostor domu. Proto byla nasazena přetlaková ventilace. Na místo byla Policií ČR přivezena majitelka bytu, které byl byt předán.

Požár trávy, Ženkalava - 17. 3. 2012

Ženklava - Požár trávy na ploše přibližně 350×200 m. Po příjezdu jednotky bylo prostřednictvím krajského operačního střediska požádáno o vyslání dalších sil a prostředků. Požár travního porostu na louce se v době příjezdu jednotek nekontrolovaně a vlivem větru také velkou rychlostí šířil, na jedné straně také na výměníkovou plynovou stanici. Požár byl lokalizován za pomocí vodních proudů a jednoduchých hasebních prostředků. Poté bylo celé požářiště proléváno vodou z asanačních lišt a lafet na cisternách.

Dopravní nehoda - 2. 3. 2012

Kopřivnice, Vlčovice - Dopravní nehoda osobního a nákladního automobilu. Nehoda si vyžádala 1 zraněnou osobu. Hasiči provedli protipožární opatření, únik PHM nebyl zjištěn.

Monitoring vodních toků - 25. 2. 2012

Kopřivnice - Vzhledem k výraznému oteplení v posledních dnech a obavám z možných následků tání velkého množství sněhu, byly vyslány vybrané jednotky na území celého Moravskoslezského kraje k monitoringu vodních toků. V územním odboru Nový Jičín vyjeli hasiči z obou stanic HZS MSK (Nový Jičín a Bílovec) a spolu s nimi 7 dobrovolných jednotek měst a obcí (Kopřivnice, Frenštát p.R., Příbor, Odry, Fulnek, Petřvald, Sedlnice). Každá jednotka provedla fyzickou kontrolu přiděleného území ve svém hasebním obvodu. Hasiči z naši jednotky provedli postupně kontrolu okolo vodních toků v obci Ženklava a dále pak v místních částech Vlčovice, Mniší a Lubina. Situace na vodních tocích v té době nevyžadovala žádný zásah.

Požár kontejneru - 31. 12. 2011

Kopřivnice, 17. listopadu - Požár plastového kontejneru. Škoda na majetku města vzniklá požárem byla vyčíslena na 4 tisíce.

Spadlý strom - 16. 12. 2011

Kopřivnice, Lubina 15 - Spadlé dva vzrostlé stromy přes místní komunikaci. Hasiči provedli jejich postupné rozřezání a odklizení mimo vozovku.

Dopravní nehoda - 13. 12. 2011

Kopřivnice - Dopravní nehoda osobního vozidla mimo komunikaci. Nehoda si naštěstí nevyžádala žádné zranění. Hasiči provedli protipožární opatření a po vyšetření nehody PČR provedli vyproštění vozidla na silnici.

Dopravní nehoda - 12. 12. 2011

Kopřivnice, Panská - Hasiči byli vysláni k dopravní nehodě dvou osobních automobilů na ulici Panské. Při nehodě došlo ke zranění jedné osoby, kterou si převzala k ošetření záchranná služba. Hasiči zajistili protipožární opatření, likvidovali drobný únik provozních náplní u jednoho z vozidel a v součinnosti s hlídkou Police ČR usměrňovali dopravu v míste zásahu. Po vyšetření nehody Policií a odklizení vozidel, provedli hasiči konečný úklid komunikace a vrátili se zpět na základnu.

Technická pomoc - 28. 11. 2011

Štramberk, u čerpací stanice - Hasiči byli vysláni k vozidlu s poruchou na palivovém systému alternativního pohonu (LPG), kdy z vozidla začal po doplnění paliva unikat plyn. Hasiči zajistili místo zásahu, ohraničili nebezpečný prostor, vytvořili požární ochranu a po konzultaci s kolegy ze stanice Nový Jičín nechali obsah nádrže pod dozorem na volném prostranství unikat.

Dopravní nehoda - 8. 11. 2011

Kopřivnice, Záhumenní - Hasiči ze dvou jednotek byli vysláni k dopravní nehodě osobního automobilu na ulici Záhumenní. Po příjezdu na místo hasiči společně se zdravotnickou záchrannou službou vyprostili z vozidla jednu zraněnou osobu. Dále hasiči provedli zajištění místa nehody, protipožární opatření, kontrolu na únik provozních kapalin a po vyšetření nehody Policí ČR zajistili úklid komunikace.

Únik nafty - 4. 11. 2011

Kopřivnice, Pod Bílou Horou - Únik nebezpečných látek ? na pozemní komunikaci Kopřivnice ? Pod Bílou Horou 938 Technika: CAS 24 ? T 815 Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín Fotografie ze zásahu Info: Únik nafty z dodávkového vozidla. Hasiči provedli za použití sorbčního materiálu úklid vozovky a vrátili se zpět na základny.

Dopravní nehoda - 2. 11. 2011

Štramberk - Hasiči byli vysláni operačním střediskem k dopravní nehodě s únikem provozních kapalin. Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že došlo k většímu úniku nafty z proražené nádrže lehkého nákladního automobilu. Hasiči provedli posyp komunikace sorbčním materiálem a zajistili protipožární opatření. Během zásahu musela být komunikace zcela uzavřena.

Dopravní nehoda - 30. 10. 2011

Kopřivnice, Záhumenní - Dopravní nehoda OA, které havarovalo mimo komunikaci a zůstalo na plotu u rodinného domu. Hasiči na místě provedli protipožární opatření a zajištění místa dopravní nehody. Po vyšetření nehody hasiči provedli za pomocí lanového navijáku vyproštění vozidla na komunikaci.

Dopravní nehoda - 20. 10. 2011

Kopřivnice Mniší, silnice č. 486 - Dopravní nehoda osobního automobilu, které sjelo mimo komunikaci a zůstalo ležet na boku. Ve vozidle cestovala jedna osoba, které se podařilo vlastními silami opustit vozidlo. Hasiči po příjezdu na místo poskytli řidiči předlékařskou první pomoc, zabezpečili místo nehody a provedli protipožární opatření.

Dopravní nehoda - 8. 10. 2011

Závišice - Dopravní nehoda osobního automobilu mimo komunikaci. Vozidlo sjelo z komunikace a narazilo do betonového mostku přes místní potok. Řidič se dostal mimo vozidlo před příjezdem jednotek a byl nezraněn. Avšak po příjezdu ZZS byl preventivně vyšetřen. Hasiči provedli protipožární zabezpečení a na místo byl povolán vyprošťovací automobil, kterým bylo vozidlo z koryta potoka vyproštěno.

Záchrana osob - 7. 9. 2011

Kopřivnice - Hasiči ze dvou jednotek byli vysláni k záchraně muže, jenž se nacházel po pádu zraněný v asi dvoumetrové hloubce v šachtě u komerčního objektu na ulici Francouzská. Po příjezdu museli hasiči nejprve pomocí páčidel a také hydraulického vyprošťovacího zařízení odstranit na pevno spojené krycí mříže, aby tak udělali dostatečný prostor pro následné vytažení osoby. Po zpřístupnění prostoru byla osoba zafixována do vakuové matrace a vyproštěna na povrch, kde si ji převzala záchranná služba. Na místě byla rovněž přítomna hlídka Policie ČR a městské policie.

Požár kontejneru - 4. 9. 2011

Kopřivnice, I. Šustaly - Požár kontejneru na smíšený odpad.

Nalomený strom, park - 27. 8. 2011

Kopřivnice, park Dr. E. Beneše - Jednotka byla vyslána do parku u bývalého technického muzea, kde byl vlivem silného větru poškozen jeden ze stromů. Ve výšce asi 9 m nad zemí visela přímo nad parkovou cestou nalomená větev zavěšená do koruny dalšího stromu. Hasiči pomocí nastavovacího žebříku, lan, ruční a motorové pily provedli odřezání větve. Celé místo v průběhu zásahu uzavřela městská police. V parku byl zvýšený pohyb osob, jelikož v té době zde právě probíhaly doprovodné akce u příležitosti tradiční kopřivnické pouti.

Sršni nad chodníkem - 25. 8. 2011

Kopřivnice, Obránců míru - likvidace sršního hnízda na veřejném prostranství na ulici Obránců míru naproti bloku domů s obchody za kruhovým objezdem. Co bylo nad hlavami procházejicích lidí se můžete podívat na jedné z fotografií.

Požár seníku - 19. 8. 2011

Příbor, Prchalov - Jako posilová jednotka byla vyslána naše jednotka společně s jednotkami ze Štramberka a Studénky k požáru seníku v obci Prchalov. Po příjezdu již na místě zasahovaly jednotky z prvního stupně i jednotky bližších obcí z 2. stupně požárního poplachu. Po dohodě s velitelem zásahu bylo družstvo s T815 odesláno zpět na základnu a na místě zůstala pro kyvadlou dopravu vody CAS 32 Tatra 148. Hasiči na místě prováděli hašení několika proudy, rozebírání konstrukcí a dopravu vodu na požářiště.

Čerpání vody - 15. 8. 2011

Kopřivnice, Záhumenní 1161 - Po prudkém přívalovém dešti byli hasiči vysláni k zatopenému baru v hotelu Tatra. Na místě zjištěno, že došlo k zatopení herny na ploše bezmála 600 metrů čtverečních a hloubce přibližně 30 cm. Na odčerpání bylo nasazeno plovoucí a kalové čerpadlo. Po odčerpání veškeré vody hasiči pomohli zaměstnancům herny stěrkama nahnat zbylou vodu do odtokových kanálů. Majitelé si zajistili na úplnou likvidaci vysavače na vodu. Hasiči se poté vrátili zpět na základnu.

Požár výškové budovy - 7. 8. 2011

Kopřivnice, 17. listopadu 1229 - Jednotky byly vyslány k požáru bytu. Po příjezdu zjištěno, že došlo k požáru potravin a následně také digestoře. Hasiči provedli dohašení místa a průzkum v zasaženém bytě a také v bytě nad požárem. Byt byl odvětrán přirozenou i nucenou ventilací. Po příjezdu jednotky z Nového Jičína bylo místo požáru překontrolováno termokamerou. Požár si naštěstí nevyžádal žadné zraněné osoby.

Technická pomoc - 5. 8. 2011

Kopřivnice, Štramberská 1127 - Hasiči byli vysláni k úniku vody z bytu v 7. patře do bytu v 6. patře. Po příjezdu byl zastaven hlavní uzávěr vody. Majitel se nenacházel doma a nebyl k zastižení. Aby nedošlo otevřením zamčenémo bytu k poškození dvěří, byla na místo povolána výšková technika, kterou se hasiči dostali otevřeným oknem do bytu. Jednalo se o vypadlou hadici z pračky.

Záchrana kotěte - 2. 8. 2011

Kopřivnice, Ke Koryččce - Kotě cca ve 12 m výšce. Oznamovatelka uvedla, že kotě je na stromě již od předchozího dne a je vysílené. Po průzkumu byla na místo povolána výšková technika, pomocí které bylo kotě ze stromu vysvobozeno.

Dopravní nehoda, Bíla hora - 1. 8. 2011

Kopřivnice, lesní cesta na Bílou Horu - Hasiči ze dvou jednotek byli vysláni k dopravní nehodě osobního automobilu, která se stala na lesní cestě vedoucí od rozhledny Bílá hora na silnici mezi Kopřivnicí Štramberkem. Osobní vozidlo cestou nahoru vyletělo z komunikace do svahu a několikrát se převrátilo. Uvnitř zůstal zaklíněný řidič, kterého museli hasiči vyprostit pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Poté byl zraněný předán posádce záchranné služby k dalšímu ošetření. Dalším zraněným byl spolujezdec, který však z vozidla dostal sám a zavolal na místo pomoc. Ještě před zahájením vyprošťovacích prací se muselo vozidlo stabilizovat, protože hrozil jeho další nekontrolovaný pohyb. Hasiči dále zajistili místo nehody a provedli protipožární opatření. Na místě zasahovala rovněž hlídka Policie ČR.

Železniční nehoda - 26. 7. 2011

Mořkov - Dopravní nehoda na železničním přejezdu v blízkosti vlakové zastávky Mořkov, na trati Valašské Meziřící - Frenštát p. R. Osobní vozidlo se střetlo na nechráněném přejezdu s motorovou drezínou. Nehoda se obešla naštěstí bez zranění. Doprava na trati byla zastavena, hasiči provedli zajištění místa nehody, protipožární opatření a kontrolu úniku provozních kapalin. Po příjezdu jednotky hasičů Správy železniční dopravní cesty jim bylo místo zásahu předáno a naši hasiči se spolu s kolegy ze stanice Nový Jičín vrátili zpět na základnu.

Požár nakladače - 25. 7. 2011

Příbor - Požár kolového nakladače Volvo v areálu kompostárny. K likvidaci byly použity dva vysokotlaké proudy. Škoda vzniklá požárem byla vyčíslena na 200 000 Kč.

Požár - nízké budovy, 22. 7. 2011

Kopřivnice, Lubina 310 - Hasiči byli vysláni k požáru nízké budovy. Jednalo se o rozsáhlý požár zchátralé, avšak obývané budovy. Obyvatelé i se zvířaty byli již mimo budovu a nezraněni. Hasiči za pomocí 3C a jednoho vysokotlakého proudu provedli lokalizaci a poté rozebírání konstrukce a dohašování skrytých ohnisek, což vedlo ke konečné likvidaci požáru. Dozor na místě prováděla místní jednotka z Lubiny po dobu několika hodin.

Likvidace sršní - 18. 7. 2011

Kopřivnice, Štramberská - Likvidace sršní, kteří měli hnízdo v zateplení bytového domu a ohrožovaly obyvatele domu v horních patrech.

Únik oleje - 15. 7. 2011

Kopřivnice, Francouzská - Únik oleje z osobního vozidla na parkovišti. Hasiči provedli zasypání látky sorbentem, úklid komunikace a poté se vrátili zpět na základnu.

Likvidace hmyzu, Lidická ul. - 8. 7. 2011

Kopřivnice, Lidická 1040 - Likvidace vosího hnízda v elektrorozvodné skříni pod domovními zvonky u vchodu do bytového domu.

Čerpání vody, Lubina - 1. 7. 2011

Kopřivnice, Lubina - Jednotka po průzkumu zjistila, že voda, valící se z polí, zaplavuje postupně dům a jeho okolí. Hasiči proto rozhodli o odčerpávání vody za pomocí motorového kalového čerpadla. Po odčerpání vody se hasiči vrátili zpět na své základny.

DN Lichnov - 29. 6. 2011

Lichnov - Hasiči byli operačním střediskem vysláni k dopravní nehodě osobního vozidla na silnicí zvané ?alkocesta? mezi Kopřivnicí a Lichnovem. Po příjezdu na místo se v místech klesání silnice do obce Lichnov nacházel v příkopu osobní automobil na sřeše. Řidiči vozidla ošetřila tržnou ránu posádka okolo projíždějícího vozidla sanitní převozové služby. Hasiči zajistili místo nehody provedli protipožární opatření a kontrolu úniku provozních kapalin.

Požár shromaždiště osob, taktické cvičení - 28. 6. 2011

Kopřivnice, Smetanova - Hasiči vyjeli k požáru mateřské a základní školy pro děti s různým postižením. Jednalo se o taktické cvičení HZS, do kterého byla zapojena i naše jednotka. Na místě byly vytvořeny průzkumné skupiny, které prováděly vyhledávání a evakuaci osob. Další skupina prováděla hašení v technické místnosti, kde požár vznikl. Všechny děti byly včas evakuovány a to buď hasiči nebo přímo učitelkami. Cvíčení bylo na závěr hodnoceno jako úspěšné. Po jeho ukončení předvedli hasiči svou techniku přítomným dětem a učitelkám.

Likvidace hmyzu - 21. 6. 2011

Kopřivnice, MŠ Česká - Likvidace vosího hnízda ve sběrové nádobě na papír u mateřské školy na ulici České.

Dopravní nehoda - Vlčovice, 18. 5. 2011

Kopřivnice Vlčovice, silnice 1/58 - Hasiči vyjeli k dopravní nehodě osobního vozidla, které narazilo do sloupu elektrického vedení a dále najelo do plotu a skončilo mimo komunikaci. Ve vozidle cestovala jedna dospělá osoba a dvě děti. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba k preventivnímu vyšetření účastníků dopravní nehody a taky poruchová služba energetiky, aby zabezpečila poškozený sloup elektrického vedení a veřejného osvětlení. Hasiči dále provedli protipožární opatření a kontrolu na únik provozních kapalin. Ze stanice Nový Jičín byl navíc povolán vyprošťovací automobil, aby pomohl s odklizením vozidla mimo nebezpečný prostor. Během zásahu byla jednotka operačním střediskem převelena k akutnímu otevření bytu na ulici Družební.

Požár kuchyně - Školní, 30. 4. 2011

Kopřivnice, Školní 946 - Hasiči ze tří jednotek byli vysláni k nahlášenému požáru ve 4. NP obytného domu na ulici Školní. Došlo k požáru v kuchyni, zasaženo bylo část kuchňského vybavení. K likvidaci byl nasazeny vysokotlaký proud z CAS HZSP Tatra. Poté hasiči odvětrali zasažený prostor. Na místo se rovněž dostavil vyšetřovatel ZPP.

Dopravní nehoda - Mniší, 28. 4. 2011

Kopřivnice, Mniší - Hasiči byli operačním střediskem vysláni k dopravní nehodě traktoru převážejícího na přívěsu skot. Místo nehody se nacházelo na mostě, kde byl převrácený traktor na boku. Ke zranění osob ani převážených zvířat (5 ks krav) nedošlo. Hasiči likvidovali drobný únik provozních kapalin ze zemědelského stroje a uzavřeli místo nehody. Majitel si zajistil speciální techniku k postavení traktoru na kola. Na místo se rovněž dostavila Policie ČR. Po celou dobu vyšetřování a likvidačních prací byla silnice v obou směrech neprůjezdná.

Dopravní nehoda - Lubina, 24. 4. 2011

Kopřivnice, Lubina - Hasiči vyjeli k DN kamionu, kde po příjezdu bylo zjištěno, že řidiče maďarského kamionu navedla GPS navigace do míst, kde je silnice pro jízdu nákladních vozidel, zvláště s návěsem, zcela nevhodná. Návěs kamionu sjel v zatáčce do příkopy, kde se nebezpečně naklonil a zůstal uvězněn. Náklad vážil přes 24 t. Z důvodu hmotnosti nákladu a špatného terénu, kde by nebylo možno ustavit speciální jeřáb byla na místo povolána firma zabývající se odtahy a vyprošťováním těžkých vozidel. Jednotky se vrátily zpět na základny.

Dopravní nehoda -  Veřovice, 21. 4. 2011

Veřovice - Hasiči byli vysláni k dopravní nehodě s vyproštěním osob. Po příjezdu na místě zasahovala jednotka z NJ a prováděla průzkum. Na místě bylo zjištěno, že ve vozidle se nachází zraněná osoba. Hasiči provedli nejprve stabilizaci vozidla a poté vyproštění osoby za pomocí páteřové desky a také protipožární opatření. Poté se hasiči rozdělili a provedli vnější průzkum okolí, aby našli případné další zraněné osoby. Vyproštění vozidla zajistila jednotka z Nového Jičína.

Čerpání vody - 21. 4. 2010

Kopřivnice, Pod Morávií - Masivní únik vody v panelovém domě. Po příjezdu zjištěno, že ve sklepě se nachází cca 15 cm vody. V domě byl ihned uzavřen hlavní uzávěr vody. Na místě bylo zjištěno, že dochází k úniku vody zřejmě z bytu v 1. patře. Na místo byla povolána Policie ČR a jednotka z Nového Jičína s chemickým automobilem. Po příjezdu Policie ČR se hasiči dostali přes okno do bytu, kde bylo zjištěno, že došlo k prasknutí vodovodní hadice v koupelně. Na odčerpání vody bylo nasazeno kalové čerpadlo a také speciální průmyslový vysavač na vodu

Požár RD - Hájov, 20. 4. 2011

Příbor, Hájov - K požáru rodinného domu vyjeli hasiči naší jednotky společně s kolegy z dalších 3 jednotek. Po příjezdu bylo zjištěno, že došlo k požáru v pokoji pod střechou a požár se šíří i na střechu. Místní jednotka hasičů měla při našem příjezdu již nataženo dopravní vedení. Naše jednotka provedla natažení útočného vedení do domu pomocí hadic C a vysokotlakého proudu. Požár byl zanedlouho lokalizován a poté byly dohašovány části izolace a trámu střechy. Škoda na majetku byla odhadnuta na 200 tisíc korun, avšak rychlým zásahem se podařilo uchránit majetek v hodnotě vyšší než 1,5 milionu korun. Ke zranění osob nedošlo. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně závada na elektroinstalaci.

Požár pražců - 8. 4. 2011

Kopřivnice, Mniší - Hasiči byli původně vysláni k požáru louky v Mniším směrem na Měrkovice. Po příjezdu jednotky z Mniší bylo místo upřesněno a dopřesněno, že se jedná o hromadu starých pražců. Po příjezdu naší jednotky byl nasazen vysokotlaký proud z CAS 24 a 1C proud z CAS32. Během hašení byla hromada rozebírána a dohášovány doutnající pražce. Likvidace požáru byla nahlášena přibližně po 30 minutách. Jednotka JSDH Frenštát byla během cesty k zásahu odvolána.

Požár chaty - Příbor, 4. 4. 2011

Příbor, Štramberská - Operačním střediskem byli hasiči vysláni k požáru nízké budovy. Po příjezdu zjištěn požár dřevěné chaty určené k bydlení. Jednotka příborských hasičů prováděla útok dvěma vysokotlakými proudy ze dvou vnějších stran. Hasiči naší jednotky provedli natažení dopravního a útočného vedení a provedli zásah zevnitř budovy. Po příjezdu jednotky z Nového Jičína byly termokamerou dohledávány skryté ohniska ve střešní izolaci. Strop budovy byl postupně rozebrán a skryté ohniska dohašeny.

Technická pomoc - 1. 4. 2011

Kopřivnice, Lubina - Na žádost KOPIS Ostrava byla jednotka vyslának technické pomoci v Lubině, na statku za kruhovým objezdem. Na místě zjištěno, že jeden z vzrostlých stromů je uvnitř nahnilý a začíná praskat. Prostřednictvím operačního střediska jednotka nechala na místo povolat další síly a prostředky, konkrétně výškovou techniku. Po příjezdu HZS NJ byl strom z koše automobilového žebříku postupně rozřezán. Poté se jednotky vrátily zpět na základny.

Požár lesa - Lichnov, 30. 3. 2011

Lichnov - Na žádost KOPIS Ostrava byla jednotka vyslána do Mořkova k požáru lesa na ul. Mostní. V průběhu jízdy nás krajské operační středisko odvolalo z výjezdu do Mořkova a převelelo na požár lesa v obci Lichnov. Jednotka proto pokračovala přes Veřovice, Bordovice směrem na Lichnov. Po příjezdu k požáru byla naše jednotka nasazena k doplňování vody do CAS jednotek Frenštát a Nový Jičín a střídala se s ostatními jednotkami v kyvadlové dopravě vody a doplňováni do CAS, od kterých bylo nataženo dopravní a útočné vedení. Zároveň část jednotky zasahovala také při dohašování ohnisek a likvidaci požáru.

Požár střechy - Lubina, 28. 3. 2011

Kopřivnice, Lubina - Jednotka byla na žádost KOPIS vyslána k požáru střechy rodinného domu. Po příjezdu se jednotka zapojila do hasebních prací a připravila další útočný proud. Jednalo se o požár střechy o rozměrech cca 10×8 m. Po lokalizaci požáru prováděli hasiči rozebírání konstrukce střechy pro dohášení dalších ohnisek. Naše jednotka prováděla dozor a dohašování skrytých ohnisek až do večerních hodin. Střecha byla požárem zcela zasažena. Škoda byla odhadnuta vyšetřovatelem ZPP na 150 tisíc korun.

Požár porostu - 14. 3. 2011

Kopřivnice - požár porostu na náspu železniční tratě mezi stanicemi Příbor a Kopřivnice nákladové nádraží. Po příjezdu jednotek na místo události byla požárem zasažena plocha cca 150×10 m. Na likvidaci požáru byl nasazen vysokotlaký proud z CAS 24 a lafetové proudnice ze dvou CAS 32 T 148. Místo události si poté převzali hasiči podniku Správy železniční dopravní cesty Ostrava.

Dopravní nehoda - Mniší, 12. 2. 2011

Kopřivnice, Mniší - Nehoda osobního vozidlo Renault Clio na silnici mezi obcemi Hukvaldy a Mniší. Vozidlo sjelo z komunikace a uvnitř zůstala jedna zraněná osoba. Po prvotním ošetření ve vozidle byla vyproštěna a předána posádce zdravotnické záchranné služby. Hasiči dále provedli protipožární opatření, zabezpečení místa události a kontrolu úniku provozních nápní.

Dopravní nehoda - 7. 2. 2011

Kopřivnice, Obránců Míru - Nehoda 2× OA v křižovatce u restaurace Kavárna. Zraněná osoba byla před příjezdem jednotek již v péči Zdravotnické záchranné služby. Hasiči provedli protipožární zabezpečení a vrátili se zpět na základny.

Požár kontejneru - 16. 1. 2011

Kopřivnice - 17. listopadu. Na žádost městské policie jednotka přejela k dalšímu hořícímu kontejneru. Jednalo se také o plechový kontejner na plastový odpad. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na základnu.

Odstraňování sněhových převisů - 23. 12. 2010

Kopřivnice, Husova - odstranění sněhových převisů ze střechy zimního stadiónu. Vlivem tání sněhu docházelo k uvolňování sněhových bloků, které padaly na přilehlou komunikaci a ohrožovaly projíždějící vozidla. Ulice Husova byla během zásahu částečně uzavřena. Dopravu na místě řídila městská police. Sníh byl odstraněn za pomocí výškové techniky.

Dopravní nehoda - 20. 12. 2010

Frenštát pod Radhoštěm - Dopravní nehoda dvou osobních vozidel na silnici I/58 přibližně 500 m za Frenštátem pod Radhoštěm. Při nehodě byly zraněny dvě osoby, které převezla Zdravotnická záchranná služba do nemocnice. Hasiči provedli odpojení akumulátorů, protipožární zabezpečení a zásyp provozních kapalin sorbentem. Silnice byla přibližně půl hodiny zcela uzavřena, poté byla doprava v místě řízena kyvadlově. Při zpáteční cestě z nehody jednotka provedla vyproštění nákladního vozidla, které uvízlo ve vysoké závěji a částečně v příkopu. Nehoda se stala taktéž na silnici I/58 u obce Vlčovice.

Dopravní nehoda - 29. 11. 2010

Štramberk, Novojičínská - Dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Po příjezdu na místo byla ve vozidle zraněná osoba, která byla předána posádce ZZS, která dorazila těsně za naší jednotkou. Hasiči provedli zabezpečení místa nehody a protipožární opatření. Po vyšetření nehody policií byly vozidla odtaženy mimo komunikaci.

Dopravní nehoda - 27. 11. 2010

Kopřivnice, Vlčovice - Dopravní nehoda tří automobilů na silnici 1/58 mezi Kopřivnicí a místní části Vlčovice. Po příjezdu hasičů na místo byla v autě zaklíněna jedna osoba, kterou hasiči vyprostili a předali posádce letecké záchranné služby. Další tři zraněné osoby byly ošetřeny pozemní posádkou ZZS. Hasiči dále provedli zabezpečení místa nehody a protipožární opatření. Během zásahu byla komunikace zcela uzavřena a tvořily se dlouhé kolony. Navíc došlo na zasněžené vozovce k uvíznutí kamiónu. Komunikace byla zprůjezdněna až ve 12:30. Na místě zasahovaly celkem tři jednotky hasičů, letecká i pozemní posádka záchranné služby a Policie ČR.

Dopravní nehoda - 20. 11. 2010

Kopřivnice, Čsl. Armády - Dopravní nehoda dvou osobních automobilů na kruhovém objezdu na mostě nad železnicí. Hasiči provedli odpojení akumulátorů u obou vozidel a protipožární opatření. Poté provedli úklid vozovky od střepů v délce přibližně 15 m.

Dopravní nehoda - 13. 11. 2010

Kopřivnice, Vlčovice - Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě osobního vozidla, které po nehodě zůtalo na střeše. Po příjezdu byly osoby již mimo vozidlo a nezraněny. Jednotka provedla zabezpečení místa události a protipožární opatření. Poté hasiči provedli převrácení vozidla zpět na kola.

Požár chatky - 28. 10. 2010

Štramberk - Tři jednotky hasičů zasahovaly u požáru chatky ve Štramberku. Zasažený objekt - zděná chatka o půdorysu cca 5 x 3 m - se nacházel v bývalém Davidově lomu na Bílé hoře v pro techniku nepřístupném místě. Muselo tak být vytvořeno cca 400 m dlouhé dopravní vedení. Při příjezdu jednotek byl požár již v třetí fázi. Celá konstrukce střechy byla propadlá dovnitř budovy. Požár byl likvidován jedním C proudem. Po lokalizaci hasiči rozebírali konstrukce a dohašovali skrytá ohniska. Příčina vzniku požáru je v šetření.

Dopravní nehoda - 26. 10. 2010

Závišice, silnice II/482 - Jednotka byla vyslána operačním střediskem k dopravní nehodě mezi Kopřivnicí a Závišicemi. Po příjezdu bylo zjištěno, že došlo přibližně 1 km za Kopřivnicí k nehodě osobního vozidlo, které zůstalo po kolizi na střeše. Čtyři osoby se nacházely již mimo vozidlo a byly nezraněny. Hasiči provedli kontrolu vozidla, zabezpeční místa nehody a protipožární opatření. Po vyšetření nehody Policií ČR bylo vozidlo převráceno zpět na kola a odtaženo mimo komunikaci.

Dopravní nehoda, Ženklava - 15. 10. 2010

Ženklava - Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě s vyproštěním osob na začátku obce Ženklava. Po příjezdu bylo zjištěno, že došlo k nehodě 1 osobního vozidla, které sjelo mimo komunikaci. Hasiči poskytli řidiči předlékařskou první pomoc a povolali na místo zdravotnickou záchrannou službu. Dále jednotka provedla protipožární opatření a zabezpečila místo nehody. Po vyšetření nehody policií vyčkala jednotka příjezdu odtahové služby a asistovala při naložení vozidla.

Dopravní nehoda, Vlčovice - 6. 10. 2010

Kopřivnice, Vlčovice - Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě osobního vozidla. Po příjezdu bylo zjištěno, že osobní vozidlo havarovalo v rekonstruovaném úseku silnice I/58 mimo jízdní pruh a zůstalo uvězněno přibližně metr po úrovní silnice. Jednotka zabezpečila místo nehody a povolala vyprošťovací automobil ze stanice v Novém Jičíně. Vozidlo bylo ve spolupráci s HZS vyproštěno a odjelo po vlastní ose. Nehoda se obešla bez zranění.

Požár automobilu - 2. 10. 2010

Kopřivnice, Masarykovo náměstí - Požár osobního vozidla Škoda Felicia. Požár byl lokalizován před příjezdem jednotek. Hasiči poté provedli konečnou likvidaci požáru.

Dopravní nehoda - 29. 9. 2010

Kopřivnice, Panská - Dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Hasiči provedli protipožární opatření, odpojení AKU a likvidaci úniku provozních kapalin. Po úklidu komunikace se jednotky vrátily zpět na základny.

Únik benzínu - 21. 9. 2010

Kopřivnice, pod Morávií - Únik benzínu s poškozeného palivového vedení na vozidle Š 120. K úniku látky do kanalizace nedošlo. Unikající benzín z nádrže byl zachytáván do úkapových nádob. Látka na komunikaci byla zasypána sorbentem. Na místě byla přítomna hlídka městské policie a zodpovědná osoba za vozidlo.

Dopravní nehoda - 20. 9. 2010

Kopřivnice - Dopravní nehoda 3 osobních automobilů na konci města na silnici II/482. Na místě zasahovala mimo tří jednotek hasičů také zdravotnická záchranná služba a Policie ČR. Hasiči provedli zabezpečení místa DN. Po dohodě s velitelem zásahu se naše jednotka spolu s jednotkou HZS MSK vrátila zpět na základnu.

Únik oleje - Lubina, 9. 9. 2010

Kopřivnice, Lubina - Jednotka vyjela k úniku hydraulického oleje (cca 100 l) v délce přibližně 2 km na komunikaci v místní části Lubina. Hasiči si rozdělili úseky, na kterých byla postupně dlouhá skvrna zasypávána sorbenty. Na místo byly povolány technické služby města Kopřivnice, které provedly očištění vozovky v celé délce znečištění.

Dopravní nehoda - 2. 9. 2010

Kopřivnice, Štramberská - Jednotka vyjela na pokyn operaního střediska k dopravní nehodě ohlášené na ul. Štefánikova. Během jízdy bylo místo události upřesněno na Štramberské ulici, kde se nacházelo na pravé krajnici několik poškozených vozidel. Hasiči provedli zabezpečení místa nehody, protipožární opatření, kontrolu na únik provozních kapalin a řídili dopravu. Poté se obě jednotky vrátily na základnu.

Spadlý strom - 31. 8. 2010

Kopřivnice, Pionýrská - Jednotka vyjela na pokyn operačního střediska ke spadlému stromu v parku pod základní školou na ulici Pionýrská. V průběhu likvidačních prací byla na místo přesunuta i jednotka podnikových hasičů Tatry. Strom poškodil dráty elektrického vedení. Postupně byl rozřezán a odklizen mimo komunikaci. Na místo byly povolány technické služby a pohotovostní služba ČEZ .

Likvidace hmyzu, 24. 8. 2010

Kopřivnice, Sluneční - Jednotka provedla likvidaci hmyzu v podhledu střechy místní restaurace. Vosy, které ohrožovaly hosty restaurace byly likvidovány chemickým postřikem.

Dopravní nehoda - 29. 7. 2010

Kopřivnice, Čsl. Armády - Hasiči provedli zabezpečení místa nehody osobního vozidla a motocyklu. Provedli úklid vozovky a poté asistovali při odtažení obou vozidel. Poté se obě jednotky vrátily na základny.

Odstranění nebezpečných stavů - 23. 7. 2010

Kopřivnice, Masarykovo náměstí - Jednotky byly vyslány k požáru osobního vozidla u katolického domu. Jednalo se o lehké zahoření v motorové oblasti. Zásah byl překvalifikován operačním střediskem na technickou pomoc.

Spadlý strom - 23. 7. 2010

Kopřivnice, Lubina - Jednotka vyjížděla do místní části Lubina, kde došlo ke zlomení velké části stromu. Tato část zůstala viset pouze na kůře stromu a nebezpečně se nakláněla nad místní komunikací. Strom byl pomocí motorové pily rozřezán a odstraněn mimo vozovku.

Požár zemědělského objektu - 4. 7. 2010

Sedlnice - Jednotka byla vyslána na žádost SOPIS FM jako posilová jednotka k požáru zemědělského objektu v obci Sedlnice, ve kterém byly ustájeny zvířata. Po příjezdu na místo byl naší jednotce přidělen úsek, který nebyl do našeho příjezdu žádnou jednotkou obsazen. Jednalo se o střechu v zadní části objektu. Prvotní zásah směřoval na ochranu přilehlého domu a hašení střechy v blízkosti domu. Později byla celá zadní strana střechy naší jednotkou rozebírána a dohašována z nastavovacích žebříků. Během zásahu byla naše velkokapacitní CAS T 148 využívána také k dopravě vody a naslednému doplňování naší prvovýjezdové CAS. V ranních hodinách byl pro nás zásah ukončen a na místě zůstala místní jednotka a prováděla dohašování zbytků střechy a uskladněného sena.

Únik oleje - 15. 6. 2010

Kopřivnice, Štefanikova - Jednotka byla vyslána s kolegy z Tatry a. s. k úniku PHM z neznámého vozidla. Po příjezdu bylo zjištěno, že došlo k proražení olejové vany na retardéru. Olejovou skvrnu dlouhou cca 200 m likvidovaly společně obě jednotky sorbenty. Po úklidu vozovky se jednotky vrátily zpět na základny.

Monitoring vodních toků - Odersko, 2. 6. 2010

Jakubčovice nad Odrou, Loučky - Jednotka byla vyslána na žádost SOPIS FM k případné evakuaci a záchraně osob v Jakubčovicích nad Odrou a blízkém okolí, kde docházelo vlivem poškození nádrže ve vojenském prostoru Libavá k rychlému vzestupu hladiny řeky Odry. Situace na místě byla monitorována po celou dobu zásahu. Voda se na některých místech lehce vylila z koryta, ale k žádným větším škodám a ohrožení na majetku a životech naštěstí nedošlo. Před jedenáctou hodinou večer se jednotka vrátila zpět na základnu.

Dopravní nehoda - 31. 5. 2010

Kopřivnice, Panská. Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě na ulici Panskou. Po příjezdu na místě zasahovala již posádka RZP Kopřivnice a ošetřovala osobu z vozidla (osoba nejevila známky zranění, proto byla posádkou RZP ponechána na místě události). Hasiči provedli protipožární opatření a zachycení PHM do úkapové nádoby. Uniklé PHM byly likvidovány sorbentem. Po příjezdu HZS MSK byl na místo povolán VYA, který po příjezdu provedl vytážení vozidla zpět na silnici. Poté bylo místo dopravní nehody předáno dopravní policii a jednotky se vrátily zpět na své základy.

Čerpání vody - 24. 5. 2010

Kopřivnice, Obránců Míru. Jednotka byla po silném přívalovém lijáku vyslána k zatopeným sklepům a silnice II. třídy na ulici Obránců Míru. Jednotka provedla odčerpání suteréních prostor ve dvou obytných domech a provedla vyčištění několika ucpaných kanálových vpustí na hlavní komunikaci, která je hlavní spojkou z Kopřivnice do Nového Jičína.

Povodně - 2010

16. 5. a 17. 5. 2010 v Kopřivnici a místních částech....

Dopravní nehoda - 8. 5. 2010

Kopřivnice, Záhumenní x Štramberská

Únik nebezpečných látek - 2. 5. 2010

Kopřivnice, Francouzská

Dopravní nehoda - 2. 5. 2010

Kopřivnice, Štramberská - Dopravní nehoda dvou automobilů. Hasiči provedli protipožární opatření a zasypání PHM sorbentem. Záchranná služba si převzala lehce zraněnou osobu.

Dopravní nehoda - 5. 4. 2010

Kopřivnice, Lubina - Tragická dopravní nehoda osobního automobilu. Vozidlo sjelo ze silnice, porazilo sloup veřejného osvětlení a skončilo na zahradě rodinného domu. Na místě zasahovali hasiči ze tří jednotek. Z vraku vozidla byly vyproštěny dvě osoby, které si převzala k ošetření zdravotnická záchranná služba. U jedné osoby lékař konstatoval zranění neslučitelná se životem, druhá byla převezena na trauma centrum do fakultni nemocnice v Ostravě. Hasiči dále provedli zajištění místa nehody, protipožární opatření a průzkum okolí. Na místě byla rovněž Policie ČR a kvůli strženému elektrickému vedení také poruchová služba energetiky. Silnice byla asi na dvě hodiny uzavřena.

Planý poplach - 31. 3. 2010

Příbor, Paseky - Pozn.: Jednotky hasičů byly vyslány k požáru nízké budovy. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení.

Požár polního porostu - 22. 3. 2010

Lichnov - Hasiči byli vysláni k požáru polního porostu v obci Lichnov. Při jízdě k zásahu byl vidět již z dálky dým a plameny. Příjezd k místu požáru byl však komplikovaný - důvodem byla složitá příjezdová cesta a podmáčený měkký terén na poli. Těsně před příjezdem jednotek se místním občanům podařilo požár lokalizovat jednoduchými hasebními prostředky. Hasiči poté provedli kontrolu celého rozsáhlého území zasaženého požárem a vrátili se zpět na základny.

Požár v kotelně RD - 13. 3. 2010

Kopřivnice, Štramberská - Požár v kotelně rodinného domu. Požár byl uhašen vysokotlakým proudem, další vysokotlaký proud byl použit na dohašování hořícího materiálu před domem. Dům byl poté odvětrán přetlakovou ventilací.

Požár slámy - 7. 3. 2010

Rybí - Ke stejnému případu požáru uskladněné slámy jako v pátek 5. 3. v Kateřinicích vyjížděla naše jednotka i vneděli 7. 3., tentokrát do obce Rybí. Na místě hořely balíky uskladněné slámy pod zastřešením z ocelové konstrukce. Stejně jako v Kateřinicích se i zde vyvážela hařící sláma nakladači na pole, kde se nechává vyhořet. Jednou z vyšetřovaných verzí příčiny vzniku požáru v obou případech je i úmyslné zapálení. Na vyšetřování případu spolupracují společně Policie ČR a pracovník zjišťování příčin požáru HZS. V Rybím byla předběžně odhadnuta škoda na objektu a uskladněné slámě cca 1 mil. Kč.

Požár statku - 6. 3. 2010

Kateřinice - Mohutný požár sena pod ocelovým zastřešením v areálu zemědělského družstva v obci Kateřinice. Hořet začalo již v pátek 5. 3. v noci, cca v 21:30. Byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu a na místo bylo povoláno 6 jednotek hasičů. 7. jednotka, JSDH Starý Jičín, držela pohotovost na své základně, jako záloha za HZS MSK - NJ. Prvořadým úkolem bylo zabránit šíření požáru a ochlazování okolních budov. Naše jednotka byla operačním střediskem povolána v sobotu ráno k zabezpečení střídaní zasahujicích hasičů. Během soboty bylo seno vyváženo pomocí mechanizace na přilehlé pole, kde se nechává vyhořet. Škoda způsobená požárem byla předběžně vyčíslena na 700 tis. Kč.

Technická pomoc - 21. 2. 2010

Kopřivnice, Alšova - Jednotka na místě zjistila, že dochází k zatékání vody do vnitřní části budovy. Po průzkumu na střeše objektu bylo zjištěno, že se na střeše nachází přibližně 30 cm vody z tajícího sněhu. Na odčerpání bylo nasazeno kalové čerpadlo. Během čerpání byl nalezen ucpaný odtokový kanálek, který byl vyčištěn a voda mohla již samovolně odtékat. Poté se jednotka vrátila na základnu.

Čerpání vody - Vlčovice, 20. 2. 2010

Kopřivnice, Vlčovice - Na žádost SOPIS FM vyjela jednotka k odčerpání vody u domu. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o jímku, která má ucpaný odtok a voda rychle zaplavuje bezprostřední okolí domu. K odčerpání vody bylo použito motorové kalové čerpadlo Honda. Po vyčerpání jímky bylo provedeno proražení odtokového potrubí. Poté se obě jednotky vrátily na své základny.

Požár kontejneru - 9. 2. 2010

Kopřivnice, Sokolovská - Požár plastové popelnice na smíšený odpad. Požár byl likvidován jedním vysokotlakým proudem z CAS 24. Škoda byla odhadnuta na 1 tisíc Kč.

Požár bytu - 4. 2. 2010

Kopřivnice, Dukelská 1053 - Jednotka vyjela k požáru bytu v panelovém domě. Během jízdy k zásahu bylo zjištěno, že na balkoně hořícího bytu je uvězněna osoba. Hasiči provedli natažení dopravního a útočného vedení do bytu v 7. NP. Z bytu byl zachráněn starší pán, který měl popáleniny na horních končetinách a byl intoxikovaný zplodinami hoření. Patro nad požárem bylo silně zakouřeno a byli zde ve třech bytech uvězněni další lidé. Hasiči vyvedli osoby na bezpečné místo a po příjezdu záchranné služby, byli všichni předáni posádkám ZZS k ošetření. Byt byl požárem zcela zničen. Byty nad požárem byly taktéž poničeny kouřem a silným žárem a byty pod požárem, vodou z prasklého topení a vodou, která byla použita při hašení. Celková škoda byla vyšetřovatelem ZPP odhadnuta na 1 milion korun.

Vyproštění kamionu - 28. 1. 2010

Kopřivnice, Vlčovice - Jednotka vyjela na žádost SOPIS FM k pomoci s vyproštěním kamionu, který po průjezdu prudkou zatáčkou zapadl do příkopu a zůstal nebezpečně nakloněn. Na místo byla současně vyslána VYA Tatra 8x8 z HZS MSK NJ. Hasiči provedli za pomocí ocelových lan vyproštění kamionu. Po dobu vyprošťování byl kompletně uzavřen hlavní silniční tah I/58 z Příbora na Frenštát p. R. Po uvolnění komunikace a zajištění kamionu bylo místo zásahu předáno Policii ČR a jednotky se vrátily zpět na své základny.

Požár automobilu - 25. 1. 2009

Kopřivnice, Čsl. Armády - Požár osobního vozidla. Hasiči provedli uhašení vozidla pomocí jednoho vysokotlakého proudu. Poté byla řízena doprava až do příjezdu městské policie.

Odstranění nebezpečných stavů - 21. 1. 2010

Kopřivnice, Karla Čapka 784 - Hasiči přejeli z předchozí události k dořešení odloženého zásahu z večerních hodin 20. 1. Na místo byla povolána i výšková technika ze stanice HZS MSK v Novém Jičíně za pomocí které byly odstraněny rampouchy nad vchodem do objektu.

Odstranění nebezpečných stavů - 21. 1. 2010

Kopřivnice, Ignáce Šustaly 1120 - Jednotka vyjela na žádost města k odstranění sněhových převisů a rampouchů na kritickýych místech na objektu mateřské školky. V budově dochálo i k prosaku vody do vnitřních prostor.

Požár stodoly - 17. 1. 2010

Lichnov - Jednotka byla vyslána k požáru nízké budovy v obci Lichnov. Po příjezdu na místo bylo společně s JSDH Frenštát p. R. nataženo dopravní a útočné vedení (2 C proudy). Jednalo se o rozsáhlý požár stodoly velikosti cca 5x3m. Přibližně po 15 minutách byl požár lokalizován. Dále hasiči prováděli rozebírání konstrukcí a dohášování. Komplikací při požáru byly dvě tlakové láhve s PB, které se nacházely v době požáru uvnitř stodoly. Celková škoda byla vyšetřovatelem odhadnuta na 40 tisíc korun.

Únik nafty - 15. 1. 2010

Kopřivnice, Nádražní - Jednotka vyjela k úniku nafty z osobního vlaku. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k utržení kardanu na vlakové soupravě a vlivem této havarie byla protržena naftová nádrž. Jednotka provedla jímání unikající nafty do sběrné nádoby a společně s profesionálními kolegy provizorní opravu. Po příjezdu hasičů ze SŽDC bylo mísot zásahu předáno.

Odstranění nebezpečných stavů - 14. - 15. 1. 2010

Kopřivnice, ZŠ Emila Zátopka - Jednotka vyjela na žádost města k odstranění sněhových převisů a rampouchů na budově jídelny a hlavní budovy ZŠ Emila Zátopka. Nejprve byly sněhové převisy a rampouchy odstraněny ze střechy jídelny a následující den pomocí výškové techniky na hlavní budově. V nejvyšším podlaží budovy již prosakovala voda do vnitřních prostor. Hasiči zabezpečili místo zásahu a z koše AZ odstranili sněhové převisy a rampouchy z okraje střechy budovy. Z budovy jídelny byly převisy odstraněny přímo ze střechy, kdy byli hasiči jištěni pomocí prostředků pro jištění při práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Odstranění nebezpečných stavů - 13. 1. 2010

Kopřivnice, Tyršova. Jednotka provedla odstranění sněhu ze střechy domu, kde došlo k prosaku vodu do obytných prostor a byla ohrožena statika domu.

Odstranění překážek, 13. 1. 2010

Kopřivnice, Mniší. Spadlý strom na osobní vozidlo. Jednotka provedla rozřezání stromu aby uvolnila zaklíněné vozidlo a komunikaci. Poté místo předala Policii ČR a vrátila se na základnu.

Odstranění nebezpečných stavů - 11. 1. 2010

Kopřivnice - Vlčovice - Na žádost města odstraňovali hasiči led ze zamrzlé větve vodního náhonu ve Vlčovicích, kde hrozilo vylití přitékající vody na komunikaci 1/58.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice