Technická pomoc

Zásah č. 222

27. 12. 2017 – 13:20
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů 
Kopřivnice – Štramberská 1125
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Uvolněné plechy na střeše bývalé výměníkové stanice, které hrozily pádem na zaparkovaná vozidla. Hasiči provedli provizorní opravu.

Zásah č. 220

24. 12. 2017 – 9:44
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Dukelská 1059
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: V průběhu předešlého zásahu, byl jednotce oznámen další výjezd a po ukončení činnosti na prvním z zásahů, jednotka přejela na druhý, který byl nahlášen na ulici Dukelská. Po příjezdu na místo, bylo zjištěno, že v jednom z bytů se vaří a jsou zabouchnuté dveře. Hasiči byt za přítomnosti Policie ČR otevřeli a předali majitelce.

Zásah č. 219

24. 12. 2017 – 9:28
Technická pomoc – transport pacienta
Kopřivnice – Sokolovská 653
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Jednotka vyjela k transportu pacienta z panelového domu na žádost zdravotnické záchranné služby.

Zásah č. 218

18. 12. 2017 – 19:58
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Kpt. Nálepky 1075
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Obavy o paní, která se měla nacházet v jednom z bytů a nereagovala na telefonáty ani klepání, zvonění. Hasiči vyzkoušeli znovu zazvonit, zaklepat a uživatelka domu otevřela. Naštěstí se zjistilo, že se jedná pouze o omyl a paní je v pořádku.

Zásah č. 217

14. 12. 2017 – 16:20
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor
Kopřivnice – Zdeňka Buriana 954
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Akutní otevření bytu. Uvnitř se nacházela osoba, jejíž stav vyžadoval zdravotnickou pomoc. Na místo byla povolána záchranná služba.

Zásah č. 216

13. 12. 2017 – 17:39
Technická pomoc – odstranění stromu
Kopřivnice – Štramberská
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Odstranění větví z nahnutého stromu, které zasahovaly do vozovky.

Zásah č. 215

12. 12. 2017 – 11:20
Technická pomoc – odstranění stromu
Štramberk – Dražné
Technika: AZ 30 Camiva
Zasahující jednotky: JSDH Štramberk, JSDH Kopřivnice
Info: Operační středisko vyslalo na pomoc kolegům do Štramberka naši výškovou techniku. Hasiči společně odstranili rozštípnutou lípu vedle silnice spojující Štramberk a Lichnov.

Zásah č. 214

12. 12. 2017 – 10:15
Technická pomoc – odstranění stromu
Kopřivnice – Lubina 185
Technika: CAS 24 T 815, AZ 30 Camiva
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Vyvrácený strom, který se opíral o hospodářskou budovu. Pomocí automobilového žebříku byl strom postupně seřezán.

Zásah č. 213

12. 12. 2017 – 7:57
Technická pomoc – odstranění stromu
Kopřivnice – Lubina, silnice č. 4824 / III
Technika: CAS 24 T 815, AZ 30 Camiva
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Vyvrácený stromy zaklesnuté o izolované kabely vedení elektrické energie. Z výškové techniky byly stromy postupně odřezávány, až bylo vedení uvolněno. Po dobu zásahu byla komunikace z místní části Lubina směrem na Hájov zcela uzavřena.

Zásah č. 212

12. 12. 2017 – 7:28
Technická pomoc – odstranění stromu
Kopřivnice – Paseky
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Vyvrácený vzrostlý smrk přes komunikaci v osadě „Na pasekách“. Hasiči strom rozřezali motorovou pilou a odklidili z vozovky.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice