Podpora kraje SDH v Kopřivnici

1600px-5935

Sbor dobrovolných hasičů v Kopřivnici je tradičním spolkem, který má v našem městě dlouholetou tradici. Vždyť vznik hasičského sboru v obci se datuje již k roku 1884. V současné době je postavení Sboru hlavně na společensko sportovně kulturní úrovni. Mimo to, že sdružuje členy jednotky (JSDH), tedy hasiče kteří se přímo aktivně podílejí na zásazích, se stará také o rozvoj mládeže, hasičských tradic, dokumentuje hasičskou činnost v obci nebo pořádá, či se spolupodílí na konání různých akcí.

 

V roce 2018 připravil Moravskoslezský kraj dotační titul zaměřený právě na podporu činnosti sborů dobrovolných hasičů v našem kraji. Pořádání každé akce, či vedení kroužku mladých hasičů samozřejmě něco stojí a je třeba mít k dispozici i odpovídající materiálové zabezpečení. Právě v tomto jsme se museli v minulosti spoléhat na přátelskou pomoc okolních sborů. Díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje jsme si mohli pořídit vybavení, které již minulý rok sloužilo na mnoha akcích pořádaných kopřivnickým sborem. 

Za zhruba 50 tis Kč (z čehož 46,5 tis. Kč tvořila dotace) bylo pořízeno:

  • sada sportovního oblečení
  • rozkládací stany pro týlové zabezpečení (např. časomíra, občerstvení…)
  • nápojové výdejní zařízení
  • lavičky a stoly pro návštěvníky

web

 

logo-MSK

www.msk.cz

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice