Třídenní výcvik – Jánské Koupele 2010

uvodNovinkou v oblasti výcviku u naší jednotky se stala nepřetržitá třídenní odborná příprava v hasičské škole v Jánských Koupelích u Vítkova. Po kladných ohlasech našich kolegů z Ostravy Radvanic (JPO II), kteří pojali výcvik tímto způsobem poprvé loni, jsme se rozhodli pro podobnou formu.

Hasičská škola poskytla zázemí pro jednotku (ubytování, strava, technické zabezpečení – učebna, dataprojektor, možnost využití celého areálu…). Obsah a náplň odborné přípravy byla pak již zcela v režii jednotky. Program obsahoval jak teoretickou část, tak praktický výcvik. Obsahově se podařilo vměstnat do tří dnů všechna nejdůležitější témata. Teoreticky i prakticky byla probrána zdravověda se zaměřením zejména na záchranu života při selhání základních životních funkcí, první pomoc při úrazech, popáleninách, metody vyšetření postiženého a správné vyhodnocení závažnosti jeho stavu apod. Další blok byl zaměřen na zásahová vozidla, zásady správné jízdy, obsluhu čerpadel a agregátů a jejich základní TTD. Mezi probíraná témata byla rovněž zařazena část věnovaná zásahům na nebezpečnou chemickou látku. Zopakovány byly informace o způsobech označování nebezpečných látek při jejich přepravě zejména po silnici a základní taktické postupy.Součástí odborné přípravy byl i výcvik nositelů dýchací techniky simulovaný na příkladu požáru obytné místnosti a to včetně vstupu do objektu, vyhledávání osob, taktických postupů hašení požáru v uzavřených prostorech a použití přetlakové ventilace. Pátrací akce po zraněné osobě v těžkém terénu okolních lesů prověřila kromě již zmiňovaných znalostí v předlékařské první pomoci taky fyzickou kondici hasičů a jejich schopnost orientace v neznámém terénu.Klasický výcvik – bojové rozvinutí družstva na požár např. rodinných domů (zde představovaly objekty zasažené požárem chatky v okolí školy) byl ztížen načasováním až na večerní hodiny po úplném setmění. Do obsahové náplně se vešel ještě taky výcvik s člunem, tvorba lanového traverzu přes vodní tok, záchrana osob a sebezáchrana hasiče z výšky pomocí lezecké techniky.

Fotogalerie z výcviku v Jánských Koupelích

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice